Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 v040311

4 maart 201 presentatie voor Computron en Microsoft over sociale media bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Door Esther van Popta en Justine van den Berg

 • Login to see the comments

Presentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 v040311

 1. 1. Sociale media bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen<br />4 maart 2011 Computron en Microsoft #CMeSkate<br />
 2. 2. Waarom sociale media?<br />
 3. 3. Waarom sociale media?<br /><ul><li>kennisdelen
 4. 4. samenwerken
 5. 5. tevredenheid verhogen
 6. 6. betrokkenheid verhogen
 7. 7. voorlichting
 8. 8. branding</li></li></ul><li>Leerstrategie<br />
 9. 9. 1. Pionieren, zelf ervaren<br />individu:zakelijk en privé, 24 x 7<br />
 10. 10. 2. Kennis vergaren - leerstrategie<br /><ul><li>eigen medewerkers professionaliseren
 11. 11. sociale media gebruiken
 12. 12. management doet actief mee
 13. 13. presentaties & workshops & borrels
 14. 14. netwerken (LinkedIn, ning)
 15. 15. weblogs (incl. training)
 16. 16. e-book (internal branding & social media)</li></li></ul><li>Kennis vergaren<br />
 17. 17. 3. Strategische inzet<br /><ul><li> sociale media zijn structureel begroot en belegd bij functionarissen
 18. 18. selectie van media worden ingezet in campagne
 19. 19. samen leren als strategie</li></li></ul><li>Campagne open dagen<br />
 20. 20. Leraar worden<br />
 21. 21. Studeer Techniek<br />
 22. 22. Cool Widget<br />
 23. 23. HAN-blogs<br />
 24. 24. Youtube<br />
 25. 25. Linkedin<br />
 26. 26. Yammer Kennisdelen<br />
 27. 27. 4. Gatewatcher<br /><ul><li> richtlijnen (do’s)
 28. 28. monitoring en webcare opzetten (reageren, pro-actief luisteren, oplossen)
 29. 29. klant doet zelf actief mee
 30. 30. externe omgeving doet actief mee
 31. 31. gatewatching
 32. 32. storytelling</li></li></ul><li>Doelstelling HAN & social media<br /><ul><li> studenttevredenheid verhogen
 33. 33. onderwijskwaliteit & betrokkenheid studenten verhogen
 34. 34. medewerkertevredenheid verhogen
 35. 35. betrokkenheid medewerkers verhogen
 36. 36. relatietevredenheid verhogen
 37. 37. leven lang leren stimuleren</li></li></ul><li>Communicatie HAN & social media<br /><ul><li> voorlichting aankomend studenten verbeteren
 38. 38. profilering van HAN - instituten - opleidingen + profilering Kenniscentra (lectoraten)
 39. 39. branding HAN
 40. 40. pers - PR - issuemanagement </li></li></ul><li>Sociale media<br />maakt de HAN persoonlijk<br />geeft de HAN een gezicht<br />
 41. 41. Sociale media strategie HAN<br />Justine van den BergSenior Marketing communicatie adviseur<br />.<br />twitter.com/justinevdberg <br />.<br />facebook.com/justinevandenBerg <br />.<br />nl.linkedin.com/in/justinevandenberg<br />
 42. 42. Esther van Popta<br />Adviseur Onderwijs & ICT Virtual Action Learning Expert<br /> Promovenda HAN/UU<br />
 43. 43. Doelstelling HAN<br />o.a. Onderwijskwaliteit naar nog hoger peil:<br /><ul><li> Hoger studierendement
 44. 44. Intensief en uitdagend onderwijs
 45. 45. Optimale samenwerking met beroepenveld
 46. 46. Hogere studenttevredenheid verhogen</li></ul>Bron: instellingsplan HAN 2008-2012<br />
 47. 47. Waarom social media interessant?<br /><ul><li> Leren via sociale media is een manier om informeel te leren = pas op met formaliseren</li></ul>Vb. Je kan je studenten niet verplichten om je toe te voegen aan hun sociale netwerk omdat je hier “belangrijke” berichten op plaatst<br /><ul><li> 20% leren in een formele trainingsomgeving
 48. 48. 80% opleidingsinvesteringen naar formele trainingen</li></ul>Bron: Educate the Crowd, 2010 en Wilfred Rubens, 2010<br />
 49. 49. Hoe faciliteren we social media?<br />Focus op proces i.p.v. op tools<br /><ul><li> Is er ruimte voor informeel leren i/h onderwijs?
 50. 50. Geef het voorbeeld d.m.v. social media
 51. 51. Geef ruimte om te experimenteren (get your hands dirty)
 52. 52. Bereid docent voor op het leren en werken met social media (bv. gebrek aan controle)
 53. 53. Stimuleer reflectie en evalueer
 54. 54. Betrek medewerkers bij de keuze tools</li></ul>Bron: Wilfred Rubens, 2010<br />
 55. 55. 7 pijlers van Digitale didactiek <br />Creëren <br />Relaties leggen <br />Uitdragen <br />Transparant maken <br />Leren leren <br />Competenties centraal<br />Flexibiliteit<br />Bron: Robert-Jan Simons, 2003 en Wilfred Rubens 2009<br />
 56. 56. Sociale media in HAN-onderwijs/1<br /><ul><li> interne weblogs bij opleidingen FEM (in Sharepoint) en externe blogs bv. Minor PR & Mediarelaties @jessicakoning
 57. 57. wiki’s bij opleiding Life Sciences
 58. 58. externe weblog bij deeltijd opleiding management zorg en dienstverlening @hogewind
 59. 59. blog icm twitter en linkedin voor opleiding Innovatie in de zorg en dienstverlening @wendykemper</li></li></ul><li>Sociale media in HAN-onderwijs/2<br /><ul><li>Action Learning Environment met sociale vormen van leren zoals E-Peer feedback bij o.a. MasterNeurorevalidatie
 60. 60. Tagging bij ‘Talent’ FEM; interactieve weblectures (studenten leren van en met elkaar, adding feedback/comments) @ellenishier
 61. 61. Eentweetien @denkbeeldhouwer
 62. 62. Inzet twitter voor o.a. ontdekken trends door docent Marketing(communicatie) en Marktonderzoek @Pim_Kraaikamp</li></li></ul><li>Sociale media in HAN-onderwijs/3<br /><ul><li>Weblogsinformatievaardigheden en studiecentra (autotechniek en sport en beweging @ecomar @ivhouts)
 63. 63. StudieblogHAN minor Communicatie 2.0
 64. 64. Youtube, Vimeo, Wiki, Twitter (modereren en feedback), Blogs (ontwikkelingsportfolio en publieke zelfreflectie) bij ICA @rodmidde</li></li></ul><li>
 65. 65. Feedback op video (Talent)<br />

×