Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Маги Малеева за климата и бъдещето

402 views

Published on

Маги Малеева разказва за нуждата от спешни действия за спиране на промените в климата

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Маги Малеева за климата и бъдещето

 1. 1. Some energy is radiated back into space by the earth in the form of infrared waves Most of this radiation is absorbed by the Earth and warms it Some of this outgoing infrared radiation is trapped by the earth’s atmosphere and warms it И з м е н е н и е н а к л и м а т а П е р с п е к т и в и и в ъ з м о ж н о с т и Какъв е проблемът с въглеродните емисии? Повечето от слънчевата енергия се поглъща от Земята и я затопля Част от енергията се излъчва обратно в космоса под формата на инфрачервени лъчи Част от изходящите инфрачервени лъчи се поглъщат от земната атмосфера и затоплят допълнително
 2. 2. Човечеството е отговорно за нови 9 милиарда тона CO2 емисии всяка година 4 милиарда тона от тях остават в атмосферата +2 към океаните +3 към земните растения
 3. 3. Източник: НИМХ
 4. 4. Източник: НИМХ Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН), дава данни, че от края на 70-те години на ХХ-ти век в България се наблюдава тенденция към затопляне и засушаване: • средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма и това е поредната, 14-та година, с по-високи от обичайните за страната температури; • най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през последните две десетилетия на ХХ-ти век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г. • има все повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от силни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви. Екстремните прояви на времето в България за периода 1991-2007 г. са се увеличила спрямо базисния период (1961-1990 г.) с 30%.
 5. 5. Източник: НИМХ 2080 г. норма
 6. 6. Източник: НИМХ, WWF Отново изследванията на НИМХ–БАН показват, че в бъдеще е възможно: • Покачване на средните температури за територията на страната с повече от 5 °C -> до 2050 г. климатът в България да стане предимно субтропичен (пожари, загуба на горите). • Намаляване с 80% на средния обем на повърхностните води, пресъхване на реки и извори, понижаване нивото на подземните води.
 7. 7. И з м е н е н и е н а к л и м а т а П р о б л е м и и р е ш е н и я Защо да се занимаваме с климата, случват се по-важни неща!?
 8. 8. И з м е н е н и е н а к л и м а т а П р о б л е м и и р е ш е н и я http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Failed_States_Index Индекс на провалените държави през 2013 г. на сп. Foreign Policy
 9. 9. И з м е н е н и е н а к л и м а т а П р о б л е м и и р е ш е н и я http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Failed_States_Index Индекс на уязвимостта към климатичните промени http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/30/31-global-economic-output-forecast-face-high-or-extreme-climate-change-risks-2025-maplecroft-risk-atlas/
 10. 10. И з м е н е н и е н а к л и м а т а П р о б л е м и и р е ш е н и я http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf
 11. 11. Източник: Wikipedia Предизвикателството
 12. 12. Реалните решения - концепцията „No Regrets”
 13. 13. Консумацията на месо в САЩ пада: Стилът на живот се променя
 14. 14. Потребление на електричество в САЩ: Няма изгледи за значим ръст
 15. 15. Нови електроцентрали в САЩ, 2014 г: Газ, слънце, вятър / БЕЗ въглища!
 16. 16. 200 GW инсталирана PV мощност в света => все по-бърз ръст!
 17. 17. Потреблението на въглища в Китай спада още през 2014 г. => глобалните емисии ще започнат да падат преди 2020 г.!
 18. 18. Икономика на споделяне (sharing economy)
 19. 19. “Нищо от това не е реторика, не е и истерия, това е факт. Научното общество го знае, индустрията и правителствата го знаят, дори военните сили на Щатите го знаят. Главнокомандващият на американският военноморски флот, адмирал Самюел Локлеар, наскоро каза че промените в климата са единият най-сериозен проблем пред сигурността на държавата.”

×