Advertisement
Konseptong Papel: Pisikal Na Pambubulalas
Konseptong Papel: Pisikal Na Pambubulalas
Upcoming SlideShare
FILIPINO RESEARCH/ PANANALIKSIKFILIPINO RESEARCH/ PANANALIKSIK
Loading in ... 3
1 of 2
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Konseptong Papel: Pisikal Na Pambubulalas

  1. PISIKAL NA PAMBUBULALAS (Konseptong Papel) Sa panahon ngayon kung saan lahat ng kabataan ay tila alam na ang mundo hindi maiiwasan ang sakitan at samaan ng loob. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo kasabay ng mabilis na pagkatuto ng mga tao sa anumang bagay sa kaniyang paligid laganap ang isang ‘di pangkaraniwang suliranin na kung saan ang mga kabataan ang madalas na nabibiktima rito. Ang kabataan ay namulat sa tinatawag na “pisikal na pambubulalas.” Ang pag-uugali ng isang bata ay nakukuha sa mga kaugalian ng mas nakatatanda sa kanila, mga nagaganap sa kaniyang sarili o kaniyang kapaligiran. Halimbawa ng mga pangyayaring nakakaapekto sa bata ang pasya ng magulang na maghihiwalay, paglipat ng paaralan at pagkaligalig (istres o presyon). Ang pambubulalas at paulit-ulit na panunukso ay isang agresibong epekto sa taong dumaranas nito. Ito’y maaaring humantong sa depresyon na maging sanhi ng pagkawalang tiwala sa sarili o di kaya ay pagkamatay. Nakagagambala ito sa kaginhawaan o kagalingan at pag-unlad ng batang may ganitong asal at maging sa batang naaapi. Nais ng pananaliksik na ito ang pagbibigay impormasyon ukol sa pisikal na pambubulalas gayundin ang mga mananaliksik ay may layunin din – ito ay mabigyan ng paghahanda ang mga mag-aaral lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-pitong baiting ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Pagsanahan sa snhi at sa mga negatibong epekto nito sa kanila at upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman tungkol dito. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong metodo sa pangangalap ng datos. Ang metodong ito ay maglalarawan sa pangkasalukuyang kondisyon ng paksa ng pag-aaral at siya ring makatutulong sa pagtugon ng mga suliranin ng pananaliksik na ito. Bumisita naman ang mga maanaliksik sa iba’t ibang mapagkakatiwalaang websayt sa
  2. Internet upang mangalap ng mga mahahalagang impormasyon na may kaugnayan sa pag- aaral. Mga talatanungan o survey form (questionnaire) ang gagamitin ng mga mananaliksik bilang instrument ng pag-aaral sa pagkuha ng mga datos. Ang nasabing talatanungan ay naglalaman ng sampung (10) multiple questions. Ipapasagot ng mga mananaliksik ang mga talatanungan sa mga mag-aaral na nasa ika-pitong baiting ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Pagsanahan. Inaasahang makabubuo ng 45 pahinang output ang pananaliksik na isasagawa na tumutugon sa layunin ng papel na ito. Inaasahan din makapagpapahayag sa output ng mga rekomendasyon na maaaring magamit ng piniling paaralan o ng iba pang paaralang nagnanais malutasan at mabawasan ang mga ganitong kaso sa kanilang eskwelahan at matigil na ang mga kaganapang kagaya nito – pisikal na pambubulalas.
Advertisement