Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tesoman miähet: Mieslähtöisyyttä monialaisesti 18.5

37 views

Published on

Päivän antimia ja koostetta Mieslähtöisyyttä monialaisesti-verkostosta 18.5.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tesoman miähet: Mieslähtöisyyttä monialaisesti 18.5

 1. 1. Tesoman miähet 18.5 Päivän antimet
 2. 2. Yhteistyö, yhteishenki ja keskustelumahdollisuuksia • Utopistit - Eri tahojen kanssa järjestettävä yhteistyö ja keskustelumahdollisuudet. (Kela, työllistäjät, vapaa-ajan toiminta, urheiluseurat, varamiespalvelu, yksittäiset työvoimapalvelut) - Vapaa-ajan viettäjien tunnettavuuden lisääminen ja tällaisten järjestöjen osallistuminen - Paikallisia asiakasyhdistyksiä, luottamuksellisia järjestöjä ja muita hankkeita paikalle - Enemmän hankkeita ja parempi tietoisuus jo järjestettävistä hankkeista - Sosiaali- ja terveystoimien jalkautuminen - Kiertävien jalkapartioiden säännöllinen vierailu, lisää tietoutta - Asiaan sidotun henkilön löytämine tehtäviin - Pirstaleisuuden korjaaminen - Ihmisen kohtaaminen asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti - Enemmän vapaaehtoistyötä - Aluetyöntekijät, jotka kartoittavat ihmisen kaikki palvelut, joka mahdollistaa ihmisen osallistumisen ja osallisuuden elämäänsä - Mahdollisuuksien hyödyntäminen alueittain - Tuttu -> turvallisuus ja miellekkyys - Rahan jakamisen priorisointi ja asioiden laittaminen tärkeysjärjestyksiin, jos asioihin halutaan vaikuttaa - Kaikkien aktivointi vaikuttamiseen -> kaikilla mahdollisuus vaikuttaa - Kaupunginosien yhteistyö ja kiinnostusta auttaa muita - Omien näkökulmien esittäminen ja kansalaisten äänen kuuleminen - Ihmisillä valtaa enemmän omassa arjessa - Mukavia tapahtumia esim. kokkikerhoa ja pihatapahtumaa joka yhdistää - Kaikkien ideoiden onnistuminen - Tapaaminen kerran vuodessa
 3. 3. Yhteistyö, yhteishenki ja keskustelumahdollisuuksia • Realistit - Vastuun jakaminen ja kantaminen - Uuden tavan löytyminen toimimiseen - Kansalaistottelemattomuus - Päättäväisyys asioissa - Päätöksistä pidetään kiinni, kun niitä tehdään - Jokainen kantaa oman osuutensa - Resurssit: rahoitus, henkilömäärä, käytännön toteutus - Konkreettisuus - Motivointi ja yksi toimija innostajaksi
 4. 4. Yhteistyö, yhteishenki ja keskustelumahdollisuuksia • Kriitikot - Kukaan ei halua kantaa vastuuta - Yhteiskunnan arvot - Rahoituksen saamattomuus - Rohkeuden puuttuminen - Työpaikka uhattuna - Itsekeskeisyys - Kiire - Pelko “toisen varpaille astumisesta” - Ammattitaidon jakamattomuus - Sosiaalialan innovoinnin puute - Ideoiden tyrmääminen - Vanhoihin tapoihin turvautuminen - Kriittisyys asioiden toteutumisessa - Tavoitteiden kirkastaminen ja toimijoiden yhteistyön puuttuminen - Irrallisuus - Koordinaatiokyvyn puuttuminen - Yhteisöllisyyden puuttuminen - Projektien kuoleminen, vastuu jatkumosta ei toteutudu - Hankkeet epäpoliittisia, rahoittajat poliittisia - Tiedon hukkuminen -> hyväkin hanke unohtuu - Hankkeiden leikkaus ja ajan loppuminen - Vastuiden osittaminen ja ottaminen - Kansalaistottelemattomuus - Rahoituksen määrä käytännössä
 5. 5. Näkyvyyden parantaminen ja monikanavaisuus viestinnässä • Utopistit - Jalkautuminen ihmisten luokse - Ovelta ovelle - Asiat ihmisten kertomana, tiedottaminen ei riitä -> puskaradio - Tilaisuuksiin tuleville “porkkana” -> ilmainen kahvi, ämpäri tms - Hullut ideat - Tiedotuksiin ripaus surrealismia - Illanviettotapahtuma, houkuttelevuutta ilmoituksiin
 6. 6. Näkyvyyden parantaminen ja monikanavaisuus viestinnässä • Realistit - Vapaaehtoistyöntekijät - Vinkkejä toimijoille - Esitteiden jakaminen, tapahtumiin osallistuminen, kasvokkain kohtaaminen - Sosiaalinen media - Lehti-ilmoitus kallis, rahoitus tähän - Tekstiviestit ja puhelut - Rinnastetaan helposti puhelinmyyntiin - Verkosto - Viestinvälitys - Julkisen sektorin vastuu jakaa tietoa tällaisista järjestöistä - Muiden toimijoiden palveluista kertominen - Kannustaminen - Positiivinen asenne vuorovaikutustilanteissa
 7. 7. Näkyvyyden parantaminen ja monikanavaisuus viestinnässä • Kriitikot - Informaatiotulva - Liikaa mainoksia - Houkutellaan palkinnoilla ja osallistumisilla, sähköposti alkaa täyttyä roskapostista - Sähköinen viestintä ei tavoita - Mainonta kyllästyttää ihmisiä - Vaikeus - Asialinja viesteissä - Eettisyys - Etsimisen haaste
 8. 8. Teemapäivät ja tietoiskut, tiedonkeruu • Utopistit - Ulkotapahtumat - Ikkunallinen tila - Järjestöjen korkeimpia henkilöitä puhumaan ja keskustelemaan aiheista - Päättäjät ja poliitikot paikalle - Joku kertomaan TE-toimiston toiminnasta - Eri ammattiedustajien näkökulmia - Aamulehti paikalle - Kaikilta kutsutuilta tahoilta joku henkilö edustamaan paikalle - Kutsuihin vastaaminen - Kaikki ilmoittautuneet paikalle - Keskeisimmät toimijat edustettuina
 9. 9. Teemapäivät ja tietoiskut, tiedonkeruu • Realistit - Keskustelupalsta - Kiinnostus asiaan - Sosiaalinen media - Yritetään saada paikalla joku päättäjistä - Tietoisuus päättäjille - Keskustelupaneeli - Asiakasnäkökulma ja siihen puuttuminen - Onko verkosto turha? - Vanha pormestari paikalle - Yhteen hiileen puhaltaminen - Yritys vaikuttaa asioihin ennen SOTE:n tulemista
 10. 10. Teemapäivät ja tietoiskut, tiedonkeruu • Kriitikot - Kutsutut eivät tule paikalle - Kiinnostuksen puuttuminen henkilöiltä
 11. 11. Hyvinvointikeskus • Utopistit - Paikka yhdistyksille - Alueelle oma työntekijä, jonka kanssa asioita voidaan hoitaa yhdellä kertaa - Matalakynnyksiset paikat - Vapaan tilan käyttö eri toimijoille - Ikäryhmät - Kansalaistoimintaa - Kaikkien ikäryhmien huomioiminen - Miesnäkökulmaa - Helppo mennä leimaantumatta - Innostus löytää uusia asioita - Toimiva tila - Ovet auki kaikille
 12. 12. Hyvinvointikeskus • Realistit - Oma työntekijä ihmiselle - Vapaa tila eri toimijoille - Kaikki ikäryhmät paikalle - Helppo mennä leimaantumatta - Tasa-arvoisuus - Rauhallinen paikka - Eläväisyyttä - Tietoa, mitä voit tehdä - Teemapäivät
 13. 13. Hyvinvointikeskus • Kriitikot - Tilan innostavuus - Ilmaiset tilat, joita järjestöt saavat käyttää - Tilojen käyttäminen

×