Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Izcenojumi

Ad

Projektēšanas Izcenojumu
    darba grupa
Vācijas un Lielbritānijas pieredze
          Kluba sanāksme 2011.gada...

Ad

Vācijas pieredze
              saskaņā ar HOAI

 “Verordnung űber die Honorare fűr Architekten- und
    I...

Ad

Vācijas pieredze
                   saskaņā ar HOAI

Vispārīgi projektēšanas pakalpojumi tiek iedalīti 4...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Phap
Phap
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
1 of 19 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Juris Orlovs (20)

Advertisement

Izcenojumi

 1. 1. Projektēšanas Izcenojumu darba grupa Vācijas un Lielbritānijas pieredze Kluba sanāksme 2011.gada 16.decembrī Izstrādāja: Mārtiņš Studers Kārlis Kostjukovs 1
 2. 2. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI “Verordnung űber die Honorare fűr Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung fűr Architekten und Ingenieure – HOAI)” = “Arhitektu un Inženieru pakalpojumu honorāru noteikšanas kārtība” • Dokuments ar likuma spēku Vācijā, pēc kura tiek noteiktas PROJEKTĒTĀJU PAKALPOJUMU izmaksas. 2
 3. 3. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI Vispārīgi projektēšanas pakalpojumi tiek iedalīti 4 daļās: 1) Teritorijas plānošana; 2) Objektu plānošana (šeit būvkonstrukciju projektētāja darbs); 3) Tehniskā plānošana; 4) Konsultāciju pakalpojumi (ietver dažādas specifiskas kompetences, kuru klātbūtne projektēšanas gaitā atkarīga no specifiskām vajadzībām, piemēram, akustikas jautājumi, apsekošana u.c.). Projektu vadību saskaņā ar H.Štrūbes (LAS seminārā) teikto uzņemas ARHITEKTS, taču mūsu arhitektūras speciālistu neviltoto sajūsmu nāksies apslāpēt ar faktu: arhitektūru mācās tikai tie, kas sākumā 3 – 4 kursus studējuši būvkonstrukcijas (info pie G.Šterna). 3
 4. 4. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI Teritorijas plānošana Objektu plānošana 1) Būvvietas plānošana 1) Būves un telpu izbūves (ģenplāns) 2) Labiekārtošana 2) Ainavu plānošana 3) Inženierbūves 4) Satiksmes objekti Tehniskā plānošana Konsultāciju pakalpojumi 1) Nesošās būvkonstrukcijas 1) Apkārtējās vides aizsardzība (LBPA biedru 2) Termiskā būvfizika kompetence?) 3) Akustikas jautājumi 2) Tehniskais aprīkojums - 4) Grunšu mehānika u.tml. komunikācijas 5) Apsekošana 4
 5. 5. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI Vispārīgi projektēšana notiek 9 stadijās, kuru vadība tiek novērtēta ar 20% no projektēšanas izmaksām (saskaņā ar H.Štrūbi). N.p.k . Atb. Nosaukums BK % AR % 1. Pirmsprojekta izpēte (tiek noskaidroti izejas dati projektēšanai) 3% 3% Stadijas, kurās var tikt iesaistīts Skiču stadija (dažādu variantu salīdzināšana, aptuvenu būvizmaksu 2. 10% 7% noteikšana saskaņā ar radīto materiālu) Attīstīts skiču projekts pēc tam, kad pasūtītājs izdarījis izvēli par vienu no būvinženieris 3. 12% 11...14% skiču stadijā piedāvātajiem variantiem Tehniskais projekts (apstiprinājuma projekts, uz kura pamata izsniedz 4. 30% 2...6% būvatļauju) – statiskie aprēķini tiek veikti šajā stadijā Darba projekts – detalizācija (katra detaļa tiek izstrādāta līdz sīkumam, lai 5. 42% 25...30% pasūtītāja interesēs var veikt precīzu izmaksu noteikšanu Iepirkuma sagatavošana (dokumentu sagatavošana konkursam), kuru 6. 3% 7...10% sludina projekta vadītājs 7. Iepirkuma procedūra – projekta vadītājs izvēlas būvnieku 3...4% 8. Būvuzraudzība, objekta vadība (projekta vadītāja birojs būvlaukumā) 31% 9. Objekta dokumentācijas kārtošana, nodošana pasūtītājam 3% 5
 6. 6. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI Honorāru apmēru iedala 5 kategorijās atkarībā no būvkonstrukciju sarežģītības pakāpes (projekta būvkonstrukciju daļai): 1. Kategorija ar ļoti zemu sarežģītību (vienkāršas, nesaistītas, statiski noteicamas konstrukcijas pakļautas statiskām slodzēm). 2. Kategorija ar zemu sarežģītību (vienkāršas statiski noteicamas konstrukcijas, kas galvenokārt pakļautas statiskām slodzēm, pārsegumu konstrukcijas, kuru aplēsi var veikt izmantojot tabulu aprēķinus, bezkarkasa mūra ēkas, kurām nav nepieciešams stinguma kodols, vienkārši seklie pamati un atbalstsienas). 3. Kategorija ar vidēju sarežģītību (statiski noteicamas un nenoteicamas konstrukcijas, kam nav nepieciešami stabilitātes aprēķini, stindzinātas karkasa ēkas, vienkārši pāļu pamati, vienkāršas velves, vienkāršas rāmju konstrukcijas, vienkāršas enkurotas atbalstsienas). 4. Kategorija ar augstu sarežģītību (statiski un konstruktīvi sarežģītas konstrukcijas, vairrākkārt statiski nenoteicamas sistēmas, statiski noteicamas telpiskas konstrukcijas, karkasu konstrukcijas kuru stabilitāte jāpierāda ar aprēķiniem, vibrāciju pārbaudes, sarežģīti pamati, atbalstsienas u.c.). 5. Kategorija ar ļoti augstu sarežģītību (statiski un konstruktīvi neparastas konstrukcijas, plātņu pamati, vanšu konstrukcijas, konstrukcijas, kuru stabilitāte jāpārbauda ar sarežģītiem aprēķiniem). 6
 7. 7. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI Vispārīgā gadījumā konkrētas projektēšanas izmaksas tiek noteiktas ar tabulu palīdzību. Izmaksu noteikšanas pamatā ir būvkonstrukciju (55%) un tehniskā aprīkojuma (10%) izmaksas ēkām, vispārīgo būvdarbu izmaksas inženierbūvēm. Specifiskām būvēm, kurās tiek izmantotas konkrēta tipa konstrukcijas (piemeram, tērauda konstrukcijas) par izmaksu noteikšanas pamatu ņem šo konstrukciju izbūves izmaksas 100% apmērā. Pārsvarā izmaksas ir kvazi-fiksētas jebkuram pakalpojuma veidam, t.i., nav norādes par stundu apmaksu. Kvazi-fiksētas nozīmē, ka nav “cieti” noteikts, cik izmaksās projektēšana, ja ir zināmas gan būvkonstrukciju izmaksas, gan konstrukciju sarežģītības kategorija, jo kategoriju naudiski raksturo cenas koridors, t.i., tiek noteikta minimālā un maksimālā izmaksu robeža konstrukciju projektēšanas darbiem. Tas liek secināt, ka līgumcena pilnībā tiks fiksēta sarunu ceļā. Sarunas, sarunas... 7
 8. 8. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI BK projekta izmaksu tabula 8
 9. 9. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI BK projekta izmaksas / būvdarbu (būvkostrukciju) izmaksas (tūkst.EUR) 900 800 700 600 BK Izmaksas 500 Linear (BK 400 Izmaksas) 300 200 100 0 0 5000 10000 15000 9
 10. 10. Vācijas pieredze saskaņā ar HOAI BK projekta izmaksas % no būvkonstrukciju izmaksām 30% 25% 20% BK Izmaksas, % 15% Log. (BK Izmaksas, %) 10% 5% 0% 0 5000 10000 15000 10
 11. 11. Lielbritānijas pieredze saskaņā ar ACE un RIBA “The Assosiation of Consulting Engineers” un “The Royal Institute of British Architects” • Organizācijas, kas rekomendāciju līmenī nosaka izmaksu līmeni un sadalījumu projektiem. 11
 12. 12. Lielbritānijas pieredze saskaņā ar ACE un RIBA Basic sevices (pilnais projekts) Projekta stadija Samaksas apjoms Pirmsprojekta izpēte (C) 15% Skiču projekts (D) 20% Tehniksais projekts (E) 25% Iepirkuma dokumentācija (F, G) 25% Būvniecības stadija (H, J, K, L) 15% Pirms tam ir stadija Preliminary sevices (A, B, sagatavošanās darbi), kuros ietilpst vietas izvēle, sagatavošanās projektēšanai , projekta attīstības iespēju izvērtēšana. 12
 13. 13. Lielbritānijas pieredze saskaņā ar ACE un RIBA Pirmsprojekta izpētē ietilpst: • Pasūtītāja prasību izvērtēšana; • Konstrukciju variantu izstrāde ; • Aptuvenu izmaksu noteikšana izstrādātajiem konstrukciju variantiem; Skiču projektā ietilpst: • Pasūtītāja izvēlētā varianta shēmu izstrāde; • Izmaksu precizēšana; • Aptuveno projektēšanas līguma termiņu nodefinēšana; • Aptuvenu izmaksu noteikšana izstrādātajiem konstrukciju variantiem; • Principiālo materiālu izvēle; • Kopā ar pārējiem speciālistiem izvērtēt un iepazīstināt pasūtītāju ar sekām veicot izmaiņas projektā; 13
 14. 14. Lielbritānijas pieredze saskaņā ar ACE un RIBA Tehniskajā projektā ietilpst: • Rasējumu izstrāde; • Koordinācija ar citām projekta sadaļām; • Materiālu apjomu tabulas; • Detalizācija tādā apjomā, lai būtu iespējams izstrādāt tendera dokumentāciju; Iepirkuma dokumentācijā ietilpst: • Rasējumi ar paskaidrojumiem; • Precīzi mezgli un to apraksti; • Pārrunas ar būvnieku un piedāvāto tehnoloģiju izvērtēšana; • Precīzi visu materiālu apraksti; 14
 15. 15. Lielbritānijas pieredze saskaņā ar ACE un RIBA Būvniecības stadijā ietilpst: • Sekot līdzi būvniecības izpildes grafikam; • Apmeklēt objektu; • Alternatīvo variantu izmaksu analīze; • Norādījumi ēkas apsaimniekošanai; • Izpilddokumentācija; 15
 16. 16. Lielbritānijas pieredze saskaņā ar ACE un RIBA Projekta izmaksu grafiks Procenti no būvniecības izmaksām (%) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 Būvniecības izmaksas (miljoni, latos) 16
 17. 17. Lielbritānijas pieredze saskaņā ar ACE un RIBA Jaunbūves projekta izmaksas % pie būvniecības izmaksām līdz 2 mlj. Ls Darba Arhitekts, Plānošanas Tāmētājs Tīklu Būvkonstrukciju Labiekārtojuma Projekta stadija galvenais uzraugs inženieris projektētājs arhitekts vadītājs inženieris A-C 1.05 0.35 0.28 0.32 0.1 D 1.3 0.111 0.05 0.42 0.17 0.2 0.1 E 1.3 0.05 0.42 0.43 0.1 F-G 1.3 0.111 0.9 0.38 0.86 0.2 0.1 H 0.25 0.05 0.1 0.04 0.1 J-K 1.3 0.148 0.95 0.2 0.32 0.2 0.1 Kopā 6.5 0.37 2.35 1.8 2.14 0.6 0.6 14.36 17
 18. 18. Lielbritānijas pieredze saskaņā ar ACE un RIBA Jaunbūves projekta izmaksas % pie būvniecības izmaksām no 2 līdz 5 mlj. Ls Darba Arhitekts, Plānošanas Tāmētājs Tīklu Būvkonstrukciju Labiekārtojuma Projekta stadija galvenais uzraugs inženieris projektētājs arhitekts vadītājs inženieris A-C 0.9 0.32 0.26 0.3 0.3 D 1.2 0.081 0.05 0.38 0.16 0.2 0.3 E 1.2 0.05 0.38 0.4 0.3 F-G 1.2 0.081 0.86 0.35 0.8 0.2 0.3 H 0.3 0.05 0.085 0.04 0.3 J-K 1.3 0.108 0.82 0.2 0.3 0.2 0.3 Kopā 4.8 0.27 2.15 1.66 2 0.6 1.8 13.28 18
 19. 19. PALDIES PAR UZMANĪBU! Izstrādāja: Mārtiņš Studers Kārlis Kostjukovs 19

×