Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joomla class: JCE klaarmaken voor je klanten

82 views

Published on

Joomla klaar maken voor je klant(en):
De tekstverwerker op maat zetten

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joomla class: JCE klaarmaken voor je klanten

 1. 1. JCE preparerenJCE prepareren Joomla klaar maken voor je klant(en): De tekstverwerker op maat zetten
 2. 2. Belangrijkste stappen » Identificatievandemogelijkeprofielen – Wie mag wat doen? – (dit doe je eigenlijk voor je hele site) » EnkelehandigefunctiesbinnenJCE » Uitdiepenvandeverwachtingenperprofiel » JCEconfigureren
 3. 3. Identificatie van de mogelijke profielen » Welkegebruikersverwachtjeopdewebsite? – Wat zijn de verwachtingen van deze gebruiker? ● Welke rechten? ● Welke handelingen? ● Welke delen van de site? – Maar ook... ● Welke vaardigheden? ● Welke toestellen? » 2fictievevoorbeelden – Schoolwebsite (honderden actieve gebruikers) – Kapsalon (2 actieve gebruikers)
 4. 4. Enkele handige functies binnen JCE » Verschillendeprofielen – Standaardwaarden mogelijk voor omzeggens alles – First fit wordt gekozen » “Kitchensink” – Mogelijkheid tot een compact en uitgebreid menu » Mobieletemplate – Grotere knoppen » Gedeeldemappen – Gebruik van variabelen (groepnaam, profielnaam, …) in mapstructuur
 5. 5. Uitdiepen van de verwachtingen per profiel » Afbeeldingenbeheerenbestandsbeheer » Aparteprofielenvoorverschillendetoestellen? » Welkefunctionaliteitnodig?Welkenuttig? » Makenweeenbasisaanbodeneenuitgebreidaanbod?
 6. 6. JCE configureren » Huisstijlbewaken – Bepaalde zaken uitschakelen (lettertypes, enz…) – Standaard CSS voor afbeeldingen, … » Eerstglobaal … vervolgensbijschavenperprofiel » Gebruikersprofielen – Het bos, de bomen… de boswandeling.
 7. 7. JCE configureren: Globale configuratie » Cleanup&Output – Doctype HTML5 » Formatting&Display – Container element: <div> op <p> ? ● Hoe is sjabloon opgebouwd? – Editor styles: custom CSS Files → templates/$template/css/content.css – Editor class: CSS van je JCE venster → .content { ...} » Compressionoptions – Alle drie inschakelen voor snelheid – 3e optie opnieuw uitschakelen in geval van problemen
 8. 8. JCE configureren: Profielen » Profielenbeheren – Exporteren en importeren – Basisprofiel, touch, smartphone, power user » Configuratievaneenprofiel » Plugins
 9. 9. JCE configureren: Profiel aanpassen » No-brainers – Mobile layout – File browser position → top – Verstandig gebruik kitchen sink – Geen “show HTML” – Afbakenen rechten ● Root access, bestandsgrootte, bestandstypes, ... ● Standaardmap (al dan niet bindend) ● variabelen (bijv. $username, $usertype, $profile, $group) – Validate mimetype → doen! – Schoonmaken van “Word Paste” – Handig: full-screen-mode
 10. 10. JCE configureren: Profiel aanpassen » Tebekijken – Iframes toestaan? – Meeste profielen: geen source code ● Statusbalk dan ook verwijderen? – Editor balk ● Streven: basisbalk 1 regel – bepaal de essentie ● Geavanceerde balk – Normale profielen: 2 balken – Power user: kies maar uit
 11. 11. JCE configureren: Plugins » Bijgevoegdeextensieszeerwaardevol(Imagemanager, ...) » Betalendaccount: meerwaarde! – Image Manager Extended en File Manager ● Popups – Kan linken naar afbeelding, filmpje, interne pagina, externe link, ... – Ook autopopup (eenmalig of iedere keer opnieuw) ● In-page preview van documenten (via Google Docs) ● Automatisch schalen en thumbnails maken – Media Manager ● Probleemloos youTube, Vimeo, … ● Eigen filmpjes in HTML5 met Flash fall-back – Template manager ● Vertrekt van eigen HTML of tekst-bestanden ● Ik verkies persoonlijk NoNumber Content Templater – Captions
 12. 12. Uitsmijter... » Werkjemetmeerdereeditorsopéénsite? » Betrapjejezelfersomsopdatjesomsverstrooidbent? – Gebruik versiebeheer in Joomla! ● Website/administrator >> Inhoud >> Artikelen >> Opties (knop rechts boven) >> Bewerkingsweergave >> Versies inschakelen
 13. 13. FCW – CC BY SA 4.0 » Ditiseenvrijcultureelwerk(freedomdefined.org) » … isbeschikbaaronderCreativeCommonsShare-Alike Attributionlicentie. – Je bent vrij om ● … het werk te delen ● … het werk te bewerken – Onder de volgende voorwaarden: ● Naamsvermelding ● Plaatsen van een link naar het originele werk
 14. 14. Vragen?

×