Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lưới điện mini và điện mặt trời cho hộ gia đình

4,112 views

Published on

www.devi-renewable.com

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Lưới điện mini và điện mặt trời cho hộ gia đình

 1. 1. Lưới điện mini & Điện Mặt trời cho hộ gia đình <ul><li>Ngày 03/05/2011 </li></ul><ul><li>Seminar Rural Energy Supply </li></ul><ul><li>Postgraduate Programme </li></ul><ul><li>Renewable Energy (PPRE) </li></ul><ul><li>Anita, Corinna, Dirk, </li></ul><ul><li>Esther, Rangini, Tuong </li></ul>
 2. 2. Điện mặt trời trong tương lai sẽ như thế nào ? Source: Siemens, 2009 Source: Solarprojekt Freilassing
 3. 3. Mục lục <ul><li>Trình bày vấn đề </li></ul><ul><li>Giới thiệu về lưới điện mini & điện MT hộ gia đình </li></ul><ul><li>Hệ thống điện Mặt trời cho hộ gia đình(SHS) </li></ul><ul><ul><li>3.1 Vấn đề kỹ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Vấn đề mặt kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 Vấn đề mặt xã hội & môi trường </li></ul></ul><ul><li>Trường hợp điển hình </li></ul><ul><li>Kết luận và kiến nghị </li></ul>
 4. 4. Đặt vấn đề <ul><li>Source: http://www.mhi.co.jp/en/earth/issue/history/future/renewable/solar.html </li></ul>
 5. 5. Vấn đề ở đây là gì? <ul><li>Nhiều khu vực nông thôn không có điện, việc kết nối với lưới điện quốc gia không thích hợp. </li></ul><ul><li>Sự cần thiết của giải pháp cung cấp năng lượng với chi phí thấp </li></ul><ul><li>Nhiều nguồn năng lượng khác nhau -> Điện mặt trời là một giải pháp </li></ul>
 6. 6. Mục lục <ul><li>Trình bày vấn đề </li></ul><ul><li>Giới thiệu về lưới điện mặt trời mini & SHS </li></ul><ul><li>Hệ thống điện Mặt trời cho hộ gia đình(SHS) </li></ul><ul><ul><li>3.1 Vấn đề kỹ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Vấn đề mặt kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 Vấn đề mặt xã hội & môi trường </li></ul></ul><ul><li>Trường hợp cụ thể </li></ul><ul><li>Kết luận và kiến nghị </li></ul>
 7. 7. Lưới điện mặt trời mini là gì?
 8. 8. Lưới điện mặt trời mini Thành phần gồm: 1. Dàn pin mặt trời, 2. SUNNY BOY (bộ chuyển đổi điện), 3. SUNNY ISLAND ( Bộ điều khiển xạc ), 4. Ắc quy, 5. Máy phát điện Diesel, 6. Tuabin gió Xem video mô tả: http :// www.youtube.com/watch?v=H0cpjqudoQM
 9. 9. Hệ thống điện mặt trời hộ gia đình là gì?
 10. 10. Tổng quan về hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình Photo: solarenergylive.com
 11. 11. Tổng quan về hệ thống điện mặt trời hộ gia đình Photo: SEC Lt, Nepal
 12. 12. Tổng quan về hệ thống điện mặt trời hộ gia đình Photo: hqweb.unep.org
 13. 13. Mục lục <ul><li>Trình bày vấn đề </li></ul><ul><li>Giới thiệu về lưới điện mặt trời mini & SHS </li></ul><ul><li>Hệ thống điện Mặt trời cho hộ gia đình(SHS) </li></ul><ul><ul><li>3.1 Vấn đề kỹ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Vấn đề mặt kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 Vấn đề mặt xã hội & môi trường </li></ul></ul><ul><li>Trường hợp cụ thể </li></ul><ul><li>Kết luận và kiến nghị </li></ul>
 14. 14. Vấn đề kỹ thuật của SHS – Thiết kế <ul><li>Vấn đề cơ bản: </li></ul><ul><li>Yếu tố cần thiết là dễ vận hành </li></ul><ul><li>Hệ thống điện một chiều /xoay chiều </li></ul><ul><li>và các thiết bị gia dụng </li></ul><ul><li>Các hệ thống khác nhau </li></ul>Source: Sovacool et al. 2011
 15. 15. <ul><li>Kích cỡ của hệ thống (module/pin quang điện) phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của địa phương: </li></ul><ul><li>Bức xạ mặt trời, điều kiện địa hình </li></ul><ul><li>Nhu cầu sử dụng điện (thiết bị gia dụng/phụ tải) </li></ul><ul><li>Các mô hình tiêu thụ năng lượng </li></ul><ul><li>Tình hình kinh tế xã hội </li></ul>W p : Công suất tối đa dàn pin mặt trời load: Năng lượng tiêu thụ bởi phụ tải hàng ngày. (Wh/day) η battery : Hiệu suất ắc quy (%) η installation : Hiệu suất lắp đặt (%) G mean : Bức xạ trung bình của tháng thấp nhất Vấn đề kỹ thuật của SHS – Thiết kế
 16. 16. Vấn đề kỹ thuật của ĐMT hộ gia đình Đào tạo và bảo dưỡng <ul><li>Trước khi lắp đặt: </li></ul><ul><li>Đào tạo người sử dụng: </li></ul><ul><ul><li>Thông tin về giá cả và hiệu suất sản phẩm </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông tin về sự cần thiết phải bảo trì </li></ul></ul><ul><ul><li>Giải thích về công nghệ và hoạt động của hệ thống pin mặt trời </li></ul></ul><ul><li>Đào tạo kỹ thuật viên lành nghề và tiếp cận địa điểm lắp đặt </li></ul>Source: Rural21/C. Kropke 2010
 17. 17. <ul><li>Sau khi lắp đặt: </li></ul><ul><li>Thường xuyên bảo trì </li></ul><ul><li>các thành phần chính </li></ul><ul><ul><li>Kiểm tra hiệu suất </li></ul></ul><ul><ul><li>Làm sạch các tấm pin quang điện </li></ul></ul><ul><ul><li>Bổ sung nước cho pin </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiểm tra sự ăn mòn </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay thế các bộ phận bị hỏng. </li></ul></ul>Source: Sovacool et al. 2011 Vấn đề kỹ thuật của ĐMT hộ gia đình Đào tạo và bảo dưỡng
 18. 18. Vấn đề kỹ thuật của ĐMT hộ gia đình – Chất lượng và tính tiện lợi <ul><li>Đảm bảo chức năng của SHS hoạt động tốt </li></ul><ul><li>Chất lượng và tính tương thích của các bộ phận </li></ul><ul><li>Các linh kiện dễ thay thế </li></ul><ul><li>Các doanh nhân địa phương </li></ul><ul><li>kỹ thuật viên, nhà sản xuất. </li></ul>Source: Afircan Electrification Initiative/Youngreen 2010
 19. 19. Mục lục <ul><li>Trình bày vấn đề </li></ul><ul><li>Giới thiệu về lưới điện mặt trời mini & SHS </li></ul><ul><li>Hệ thống điện Mặt trời cho hộ gia đình(SHS) </li></ul><ul><ul><li>3.1 Vấn đề kỹ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Vấn đề mặt kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 Vấn đề mặt xã hội & môi trường </li></ul></ul><ul><li>Trường hợp cụ thể </li></ul><ul><li>Kết luận và kiến nghị </li></ul>
 20. 20. Phân tích chi phí: Phương pháp luận <ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Tính toán giá điện cho mỗi kWh được tạo bởi ĐMT </li></ul><ul><li>Chi phí hàng năm/lượng điện phát ra hàng năm </li></ul><ul><li>Chi phí vòng đời hàng năm (ALCC) </li></ul><ul><li>Tất cả chi phí ban đầu và tương lai được tính dựa trên tuổi thọ của một hệ thống. </li></ul><ul><li>Tổng chi phí đầu tư chuyển đổi thành các chi phí đồng nhất hàng năm </li></ul><ul><li>Hệ số hoàn trả vồn (CRF) </li></ul><ul><li>Tài khoản cho các chi phí tài trợ cho một dự án (lãi suất) </li></ul><ul><li>Công thức: i (1+i) n / [(1+i) n -1] </li></ul><ul><li> i=lãi suất chiết khấu, n=tuổi thọ hệ thống </li></ul><ul><li>Số tiền trả hàng năm = Các chi trả đơn lẻ * CRF </li></ul>
 21. 21. Phương pháp luận(2) <ul><li>Chi phí điện năng bình quân (LUCE) </li></ul><ul><li>W p = công suất lớn nhất của pin quang điện </li></ul><ul><li>EHFS = số giờ nắng tương đương </li></ul><ul><li>CUF = Hệ số công suât sử dụng </li></ul>
 22. 22. Ví dụ phân tích tài chính (Ấn Độ) Source: based on Chaurey, Kanpal (2010) ) Thiết bị Vốn đầu tư (USD) Tuổi thọ (năm) CRF Chi phí theo năm (USD) Hệ thống pin MT (70 Wp) 296.72 20 0.1339 39.73 Ắc quy (12 V, 40 Ah) 107.88 5 0.2774 29.93 Bộ điều khiển 11.24 5 0.2774 3.12 Thiết bị sử dụng (4*9 W) 67.44 10 0.1770 11.94 Balance-of-systems 44.98 10 0.1770 7.96 Chi phí vận hành bảo dưỡng hàng năm 3.39 Tổng chi phí các năm 528.26 96.07 Lượng điện sản xuất hàng năm (kWh) 114.98 kWh Chi phí điện (USD/ kWh) 0.84 Giả định Tỷ lệ chiết khấu 12% EHFS 5 Số ngày vận hành 365 Hệ số sử dụng hệ thống 0.9
 23. 23. So sánh với chi phí của lưới điện mini <ul><li>Nói chung: Tăng kích cỡ và khối lượng của pin mặt trời và ắc quy làm giảm chi phí bình quân ($/kWh). </li></ul><ul><li>Lưới điện mini có lợi thế về chi phí </li></ul><ul><li>Nhưng: Chi phí của lưới điện mini phụ thuộc vào: </li></ul><ul><li>Tổng chiều dài đường dây phân phối </li></ul><ul><li>Số lượng và không gian phân bố của các hộ gia đình được kết nối với lưới điện mini. </li></ul><ul><li>Yếu tố địa lý </li></ul><ul><li> Có thể được bù đắp bởi lợi thế về chi phí </li></ul>
 24. 24. So sánh chi phí ĐMT hộ gia đình với lưới mini Source: Chaurey, Kandpal (2010)
 25. 25. Mô hình tài chính cho ĐMT hộ gia đình
 26. 26. Mô hình tiền mặt <ul><li>Nhà cung cấp phân phối hệ thống pin mặt trời trực tiếp qua các kênh đai lý tới người sử dụng, thanh toán tiền mặt. </li></ul><ul><li>Điểm mạnh </li></ul><ul><li>Tối thiểu số bên liên quan </li></ul><ul><li>Chi phí giao dịch thấp </li></ul><ul><li>Tính linh hoạt trong lựa chọn của người tiêu dùng cao </li></ul><ul><li>Điểm yếu </li></ul><ul><li>Thị trường bị hạn chế, do yêu cầu đầu tư ban đầu lớn </li></ul><ul><li>Khuyến khích mua các hệ thống theo kích thước và thành phần thay thể rẻ tiền để tiết kiệm. </li></ul><ul><li>Lắp đặt, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng cũng là một vấn đề </li></ul>
 27. 27. Mô hình tín dụng  Người dùng cuối nận các hệ thống pin mặt trời qua tín dụng <ul><li>Điểm mạnh </li></ul><ul><li>Rào cản vốn đầu tư ban đầu cao được hạ xuống </li></ul><ul><li>Chi phí đầu tư được phân đều trên một số năm </li></ul><ul><li>Đại lý tín dụng </li></ul><ul><li>Một tổ chức chịu trách nhiệm về cả tài chính và công tác kỹ thuật </li></ul><ul><li>Điểm yếu </li></ul><ul><li>Rủi ro tín dụng ở nông thôn cao </li></ul><ul><li> Khả năng sẵn sàng hoàn trả tín dụng bị hạn chế </li></ul><ul><li>Dòng tiền giữa các đại lý thường bị hạn chế </li></ul><ul><li>L ãi suất cao do chi phí vốn ban đầu thông qua các đại lý tài chính cao </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Tín dụng người dùng cuối </li></ul><ul><li>Điểm mạnh </li></ul><ul><li>Công ty cung cấp pin MT tránh được rủi ro tài chính và có thể tập trung vào việc bán hàng và dịch vụ sau bán hàng </li></ul><ul><li>Tổ chức tín dụng được trang bị tốt hơn để quản lý các chương trình tín dụng </li></ul><ul><li>Điểm yếu </li></ul><ul><li>Thị trường bị giới hạn trong những khách hàng được các tổ chức tín dụng tin cậy </li></ul><ul><li>Tỉ lệ lãi suất cao và khoản tiền trả dần lớn </li></ul><ul><li>Hạn chế về mặt địa lý do cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc thu các khoản thanh toán và khả năng thu hồi tài sản thế chấp </li></ul>
 29. 29. Tài trợ <ul><li>Điểm mạnh </li></ul><ul><li>Chi phí ban đầu cho người dùng cuối thấp </li></ul><ul><li>K hả năng giảm chi phí thông qua lợi thế kinh tế nhờ quy mô </li></ul><ul><li>Triển khai nhanh chóng </li></ul><ul><li>Điểm yếu </li></ul><ul><li>Nhà tài trợ ít liên quan/ cảm thấy ít có trách nhiệm </li></ul><ul><li>Hầu hết phần tài trợ bị giới hạn </li></ul>
 30. 30. Thuê / thỏa thuận thuê mua  Nhà cung cấp/đại lý pin MT hoặc tổ chức tài chính trung gian cung cấp hệ thống pin mặt trời cho người dùng cuối <ul><li>+ </li></ul><ul><li>Dàn trải chi phí cho người sử dụng trong một thời gian dài. </li></ul><ul><li>Giảm chi phí do tính kinh tế nhờ quy mô. </li></ul><ul><li>Duy trì bảo dưỡng ở tiêu chuẩn cao do sự chăm sóc hệ thống chuyên nghiệp. </li></ul><ul><li>Lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt do thời gian trả nợ kéo dài. </li></ul><ul><li>- </li></ul><ul><li>Người dùng cuối không quan tâm tới hệ thống, do bảo trì và quyền sở hữu của họ ngay từ đầu không thuộc về họ </li></ul><ul><li>Hạn chế về địa lý (cơ sở hạ tầng rộng cần thiết cho việc thu các khoản thanh toán, bảo trì và sửa chữa hệ thống) </li></ul>
 31. 31. Phí dịch vụ / phí năng lượng  An energy service company (ESCO) owns the system, and provides an energy service to the end-user for a monthly fee <ul><li>Điểm mạnh </li></ul><ul><li>N gười dùng cuối không phải đầu tư một hệ thống năng lượng mặt trời (chỉ trả phí kết nối) </li></ul><ul><li>Bảo dưỡng và sửa chữa phụ thuộc vào trung tâm  chi phí thấp hơn + bảo trì chất lượng cao </li></ul><ul><li>Các hệ thống chất lượng cao, các thành phần và lắp đặt được khuyến khích do những thỏa thuận lâu dài, chắc chắn </li></ul><ul><li>Việc thu gom và tái chế các thành phần (vd: ắc quy) được làm tốt </li></ul><ul><li>Điểm yếu </li></ul><ul><li>R ủi ro cao và phí giao dịch cao dẫn đến chi phí hàng tháng cao và giảm khả năng chi trả của các hộ nghèo </li></ul><ul><li>Người dùng cuối không phải là chủ của hệ thống  không thể bảo quản hệ thống một cách cẩn thận </li></ul><ul><li>Thông thường khách hàng không được phép bỏ qua một khoản thanh toán nào hàng tháng </li></ul>
 32. 32. Mục lục <ul><li>Trình bày vấn đề </li></ul><ul><li>Giới thiệu về lưới điện mặt trời mini & SHS </li></ul><ul><li>Hệ thống điện Mặt trời cho hộ gia đình(SHS) </li></ul><ul><ul><li>3.1 Vấn đề kỹ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Vấn đề mặt kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 Vấn đề mặt xã hội & môi trường </li></ul></ul><ul><li>Trường hợp cụ thể </li></ul><ul><li>Kết luận và kiến nghị </li></ul>
 33. 33. Vấn đề xã hội của ĐMT hộ gia đình: Lợi ích <ul><li>Tăng sự thoải mái </li></ul><ul><li>Bổ sung thu nhập/ tiết kiệm chi phí </li></ul><ul><li>Giáo dục và việc làm </li></ul><ul><li>Y tế và an ninh </li></ul><ul><li>Ngăn chặn di cư từ </li></ul><ul><li>nông thôn ra thành thị </li></ul>Source: www.designthatmatters.org/k2 2005
 34. 34. Vấn đề xã hội của ĐMT hộ gia đình: Rào cản <ul><li>Hiểu biết thấp </li></ul><ul><li>Mong muốn của người dân </li></ul><ul><li>Các rào cản văn hóa </li></ul>Source: Sovacool et al. 2011
 35. 35. Vấn đề xã hội của ĐMT hộ gia đình: Rào cản <ul><li>“ Năng lượng mặt trời rất quan trọng, nó không đắt tiền và có thể sử dụng lâu dài, khoảng 100 năm. Một hệ thống ĐMT hộ gia đình có thể tạo ra đủ năng lượng cho máy tính, máy photocopy, đèn chiếu sáng trong phòng, tivi, các thiết bị gia dụng, tất cả chỉ từ một thiết bị khá nhỏ.&quot; </li></ul><ul><ul><ul><li>(Sovacool et. al. 2011: 8) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Trích một quan niệm sai lầm của người dân về điện mặt trời) </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Vấn đề xã hội của SHS: rào cản <ul><li>Hiểu biết </li></ul><ul><li>Mong muốn của người dân </li></ul><ul><li>Các rào cản văn hóa </li></ul>Source: Sovacool et al. 2011
 37. 37. Vấn đề môi trường của ĐMT: thuận lợi & khó khăn <ul><li>Tích cực </li></ul><ul><li>Giảm phát thải CO 2 </li></ul><ul><li>Thay thế pin khô </li></ul><ul><li>Tiêu tốn ít không gian </li></ul><ul><li>Tiêu cực </li></ul><ul><li>Yêu cầu hệ thống tái chế acquy </li></ul><ul><li>Khai thác tài nguyên, tiêu thụ năng lượng cho sản xuất pin MT, vận chuyển và vấn đề tái chế </li></ul><ul><li>Sản phẩm phụ và thành phần độc hại </li></ul>Source: www.berlin.de/special/umwelt/batterien
 38. 38. Mục lục <ul><li>Trình bày vấn đề </li></ul><ul><li>Giới thiệu về lưới điện mặt trời mini & SHS </li></ul><ul><li>Hệ thống điện Mặt trời cho hộ gia đình(SHS) </li></ul><ul><ul><li>3.1 Vấn đề kỹ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Vấn đề mặt kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 Vấn đề mặt xã hội & môi trường </li></ul></ul><ul><li>Trường hợp điển hình </li></ul><ul><li>Kết luận và kiến nghị </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Nhà cung cấp dịch vụ năng lượng và doanh nghiệp xã hội ở Bangalore </li></ul><ul><li>Thành lập năm 1995 bởi kỹ sư năng lượng - Harish Hande </li></ul><ul><li>Hiện nay có 170 nhân viên, 25 trung tâm dịch vụ năng lượng </li></ul><ul><li>Sản phẩm: chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, nhiệt mặt trời, bếp nấu dùng năng lượng mặt trời. </li></ul>SELCO India Solar Pvt. Ltd.
 40. 40. <ul><ul><li>Bán và cung cấp các dịch vụ ĐMT cho những vùng nông thôn chưa có điện ở Ấn Độ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thực hiện với giá cả phải chăng thông qua các công cụ tài chính như các khoản vay ngân hàng, dịch vụ tín dụng tài chính vi mô. </li></ul></ul>Mục tiêu
 41. 41. Thành tích <ul><li>Hai lần giành “giải thưởng “Năng lượng Xanh” </li></ul><ul><li>“ ASHDEN” trong năm 2005 và 2007 </li></ul><ul><li>Đã lắp đặt 115,000 hệ thống năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình trong 15 năm qua. </li></ul><ul><li>Xây dựng được 75 đại lý ở các địa phương. </li></ul><ul><li>2/3 số khách hàng của công ty có thu nhập chỉ 3-4$/ngày. </li></ul>
 42. 42. Chiến lược <ul><li>4. Dịch vụ sau bán hàng tốt </li></ul><ul><ul><li>1. Tiếp cận tận nơi </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Phương án tài chính linh hoạt </li></ul></ul>3. Phổ biến kinh nghiệm Xem: http :// www.youtube.com/watch?v=Gnkcs7icerk
 43. 44. KẾT LUẬN <ul><li>Điện mặt trời hộ gia đình là một lựa chọn tốt cho điện khí hóa nông thôn </li></ul><ul><li>Cần khuyến khích doanh nghiệp tư nhân địa phương tham gia. </li></ul><ul><li>Cần có công cụ tài chính tốt. </li></ul><ul><li>Cần xem xét điều kiện địa phương và nhu cầu khách hàng trước khi triển khai. </li></ul><ul><li>Cần tìm hiểu kỹ hơn về cơ sở sản xuất và hạ tầng dịch vụ bảo trì. </li></ul><ul><li>Còn tồn tại chênh lệch trong việc cung cấp năng lượng giữa người dân ở nông thôn và thành thị. </li></ul>
 44. 45. Are there any Questions?
 45. 46. Lưới điện mặt trời mini & ĐMT hộ gia đình <ul><li>Mini Grid Design Manual, Allen R. Inversin, International Programs, National Rural Electric Cooperative Association </li></ul><ul><li>http:// www.sma.de/en/news-information/videos-animations/videos-animations-sunny-island.html ( video on solar PV mini grid system by SMA ) </li></ul><ul><li>A techno-economic comparison of rural electrification based on solar home systems and PV micro grids A. Chaurey a,1, T.C.Kandpal b, Energy Policy. </li></ul>THAM KHẢO
 46. 47. Vấn đề công nghệ <ul><li>Nieuwenhout, F.D.J. et al, 2001: Experience with Solar Home Systems in Developing Countries: A Review. Progress in Photovoltais: Research and Applications 9: 455 – 474. </li></ul><ul><li>Van der Vleuten, F. et al., 2007: Putting Solar Home System Programmes into Perspective: What lessons are relevant? Energy Policy 35: 1439 – 1451. </li></ul><ul><li>Allicance Soleil SARL, ETC International Group, 2009: Training Manual for Domestic Solar Electricity Trainers </li></ul>THAM KHẢO
 47. 48. Vấn đề kinh tế <ul><li>www.energypedia.info </li></ul><ul><li>Worldbank: http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND </li></ul><ul><li>Anisuzzaman, M.; Urmee, T.P. . Financing Mechanisms of Solar Home Systems for Rural Electrification in Developing Countries: http://www.aseanenergy.info/Abstract/32010680.pdf </li></ul><ul><li>Chaurey, A.; Kandpal, T.C. ,2010. A techno-economic comparison of rural electrification based on solar home systems and PV microgrids. Energy Policy 38. 3118-3129 </li></ul><ul><li>Scheutzlich, T.; Klinghammer, W.; Scholand, M.; Wisniwski, S.; Pertz, K., 2001. Financing of solar home systems in developing countries. Volume I: Main Report. Environmental Management, Water, Energy, Transport Division 44 GTZ </li></ul>THAM KHẢO
 48. 49. Vấn đề xã hội và môi trường <ul><li>Baldwin, G., Childs, B., Hunter, C., Urrea V. 2007: Developing a Strategy to Improve Solar Home System Sustainability in Rural Thailand. Worcester Polytechnic Institute: http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-030107-003542/unrestricted/SOLAR_Final_Report.pdf 25.04.2011 </li></ul><ul><li>Barua, D. C., Urmee, T. P., Kumar S., Bhattacharya S. C. 2001: A Photovoltaic Solar Home System Dissemination Model In: Progress In: Photovoltaics: Research And Applications 9: 313-322 </li></ul><ul><li>Kaufman S., 1999: Rural Electrification with Solar Energy as a Climate Protection Strategy. http://www.repp.org/repp_pubs/articles/resRpt09/index.htm 25.04.2011 </li></ul><ul><li>Khan, H. J., Hugue, A. J., Andaleeb, S. S. : The Solar Home System: An Alternative Energy Source For Rural Households in Bangladesh: http://www.bdiusa.org/Publications/JBS/Volumes/Volume3/jbs3.2-3.pdf 25.04.2011 </li></ul><ul><li>Posorski R., Bussmann M., Menke, C. 2003: Does the use of Solar Home Systems (SHS) contribute to climate protection? In: Renewable Energy 28 (2003) 1061-1080. </li></ul><ul><li>Sovacool B. K., D’Agostino A. L., Bambawale M. J. 2011: The socio-technical barriers to Solar Home Systems (SHS) in Papua New Guinea: ‘‘Choosing pigs, prostitutes, and poker chips over panels’’. In: Energy Policy 39 (2011) 1532–1542. </li></ul>THAM KHẢO
 49. 50. Trường hợp điển hình <ul><li>http://www.selco-india.com/ </li></ul><ul><li>http://nexus.som.yale.edu/design-selco/ ( video về gương doanh nghiêp ) </li></ul><ul><li>http://www.selco-india.com/articles.html </li></ul><ul><li>http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2006/12/01/8394996/index.html </li></ul>THAM KHẢO

×