Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất tuabin gió

4,386 views

Published on

Translated by DEVI Renewable

Source: http://www.slideshare.net/windturbinesnet/factors-affecting-wind-turbine-efficiency-7146602

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất tuabin gió

 1. 1. …Không có gì phải nghi ngờ,Năng lượng gió là một trong nhữngdạng năng lượng tái tạo sạch nhất.
 2. 2. Nhưng bạn có biết rằng,tuabin gió không dễ lắp đặt?
 3. 3. Hiệu suất tuabin gióphụ thuộc vào 5 yếu tố
 4. 4. SỨC GIÓ
 5. 5. SỨC GIÓĐỘ CAO
 6. 6. SỨC GIÓĐỘ CAO ĐỘ CẢN GIÓ
 7. 7. SỨC GIÓĐỘ CAO CÁNH ĐỘ CẢN GIÓ QUẠT
 8. 8. SỨC GIÓ NHIỆT ĐỘĐỘ CAO KHÔNG KHÍ CÁNH ĐỘ CẢN GIÓ QUẠT
 9. 9. 1SỨC GIÓ
 10. 10. Gọi:P = SỨC GIÓV = TỐC ĐỘ GIÓF = LỰC THỔIVậy:P = kVFVới k là hằng số
 11. 11. ừ…ừm.
 12. 12. Nói một cách khác
 13. 13. Tốc độ gió càngnhanh, và lực thổicủa gió càng mạnh,thì năng lượng gió dotuabin tạo ra cànglớn.
 14. 14. Các vùng khácnhau, có tốc độ giókhác nhau. Do đó,chúng ta dễ dànghiểu được mối liênhệ giữa tốc độ gióvà năng lượng giótạo ra bởi tuabin
 15. 15. 2ĐỘ CAO
 16. 16. Càng lên cao, tốc độ gió càng lớn, do nhiều yếu tố về khí quyển.
 17. 17. Các điểm cao cũng có ít độ cảngió hơn từ đồi núi, cây cối, nhà cửa
 18. 18. Tốc độ gió tăng 12% khi khoảng cách từ tuabin đến mặt đất tăng 2 lần.Cao gớm !
 19. 19. 3ĐỘ CẢN GIÓ
 20. 20. Gió bị cản bởi câycối, nhà cửa, đồinúi làm ngăn sựlưu thông của cácdòng không khí tựdo.
 21. 21. Để xem xét độkhả thi của 1vùng, nên đặt cộtđo gió trong vòngít nhất 1 năm.
 22. 22. 4ĐỘNG LỰC HỌCCÁNH QUẠT
 23. 23. Hình dạng cánh cần phải được chọn cho chínhxác, để đạt hiệu suất tối đa.
 24. 24. Lực nâng với 1 cánhgió phụ thuộc rất lớn vào góc đập (gócgiữa hướng gió tương đối và cánh gió)
 25. 25. Khi góc đập quá lớn, sẽ sinh rối loạn, làmtăng lực đẩy ngang và giảm lực nâng.
 26. 26. 5NHIỆT ĐỘKHÔNG KHÍ
 27. 27. Năng lượng củatuabin gió sẽ tăng16% khi nhiệt độgiảm từ + 20°Cxuống - 20°C với 1tốc độ gió như nhau.
 28. 28. Không khí lạnhhơn, thì khối lượngriêng lớn, do đólàm tăng nănglượng gió
 29. 29. http://www.articlesbase.com/environment-articles/wind-turbine-physics-factors-affecting-performance-1450642.html http://www.alternative-energy-news.info/what-factors-affect-the-output-of-wind-turbines/ http://www.solarpowerwindenergy.org/2010/03/04/what-factors-affect-the-output-of-wind-turbines/ http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/4912563/2/istockphoto_4912563-design-elements-wind.jpg DEVI dịch nguyên văn từ bài của:http://www.slideshare.net/windturbinesnet/factors-affecting-wind-turbine- efficiency-7146602

×