Phist4a(topic knina)

1,841 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phist4a(topic knina)

 1. 1. Ang Filipinas BilangTeritoriyongKolonialngEspanya<br />
 2. 2.
 3. 3. PagdatingngmgaKastila<br />Si Magellan at Rajah Kolambu<br />Si Magellan at Rajah Homabon at Reyna Juana<br />Si Magellan at DatuZulangMactan<br />Si Magellan at Lapulapu<br />
 4. 4. Rajah Kolambu<br />Noong ika-28 ngMarso, angpulutongnila Magellan ay dumaongsaisa pang pulo, angMazaua (maaringangLimasawang Leyte, o angMasaungButuan).<br />Inihatidsi Rajah Kolambungkanyangmgatauhansabarkoni Magellan upangsalubunginangdayuhan.<br />Hinanduganniyaitong 3 porselanangsisidlannapunongbigas; binigyannamansiyani Magellan ngpulangsumbrero at pula at dilawnabata. <br />
 5. 5.
 6. 6. UnangMisasaLimasawa<br />Nang araw ding yaon, Huwebes Santo, naganapangunangmisangKatolikosakapuluan, sapamumunoni P. Pedro de Valderrama.<br />Dinaluhanitoni Rajah Kolambu at ni Si Awi (Siawi).<br />Itinayoni Magellan angisangkrus<br />
 7. 7.
 8. 8. Rajah Humabon at Reyna Juana<br />Nang makaratingsi Magellan sasaSugbu (Cebu), nakilalaniyasi Rajah Humabonnaagadhininginakilalaninangkanyangpamumuno at angpag-aalayngtributo.<br />Tumanggisi Magellan, at sahalip, inialoknitoangproteksyon at pakikipag-kaibiganngharingEspanya.<br />Humangasi Rajah Humabon (Carlos) saaralngKristiyanismo at nagpabinyagito at angasawangsi Hara Amihan (Reyna Juana).<br />Isangimahenng Santo Niño angnaginghandogni Magellan kay Reyna Juana.<br />
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Lapulapu<br />ChieftainngMactan<br />A.k.a. Cali Pulacu<br />Tumanggisabagongsistemangpolitikal at sapagbabayadngtributo.<br />Nagpasyangkumalassapamumunoni Rajah Humabon.<br />Para maturuanngleksyon, ipinasyani Magellan nalusubinangMactannoongAbril 27, 1521...<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. Gitingng Malay<br />InasintaniLapulapu at ngmgatauhannitoangmgawalangtakipnabintingmgaEspanyol<br />Napilitanangmgadayuhannaumatras at bumaliksakanilangmgabarko.<br />Isangpalasong may lasonanghumagipkay Magellan at isangsibatnakawayanangtumamasakanyangmukha.<br />Namataysi Magellan at iniwannangkanyangmgasundaloangkanyangbangkaysamgakatutubo.<br />
 16. 16.
 17. 17. Masaker<br />Mayo 1, 1521<br />HabangangmgaEspanyol ay dumadalosasalu-salonginihandani Rajah Humabon, angmgamandirigmang Cebu ay lumusobnaikinamatayngkulang-kulangna 30 Kastila.<br />
 18. 18. Paalam...<br />Angmganatirangmiyembrongekspedisyon ay napilitannglumisanng Cebu bago pa silamaubos.<br />Sinunogangbarkong Concepcion sakakulanganngtaongmagpapatakbonito.<br />Angnatirangdalawangbarko (Trinidad at Victoria) angsiyangnagpatuloyngpaglalayagpatungong Moluccas.<br />
 19. 19. Victoria<br />Tangingangbarkong Victoria lamangangnakabalikngEspanyanoong September 6, 1522, sapamumunoni Juan Sebastian del Cano.<br />Angbiyahesabuongmundo ay inabotng 2 taon, 11 buwan, at 16 naaraw.<br />Tanging 18 taolamangnatira<br />mulasaorihinalna 250.<br />
 20. 20. Antonio Pigafetta<br />
 21. 21. Sebastian Del Cano<br />A.k.a. Elcano<br />Primus Circumdedisti Me<br />
 22. 22. 1525<br />Captain Garcia Jofre de Loaysa<br />7 barko at 450 katao<br />Matapostawirinang Magellan Strait, pinagwatak-watakangekspedisyonngmalakasnabagyo.<br />Nagkasakit at namataysiKapitan de Loaysa.<br />Angkanyangmgatao ay ‘dirinnakaratingsaPilipinas.<br />
 23. 23. 1526<br />Si Sebastian Cabot, anakng Venetian explorer nasi John Cabot angsumunodnasumubok at nangunangekspedisyon.<br />4 nabarko at 250 katao.<br />Hindi nilanatagpuanang Magellan’s Strait.<br />
 24. 24. 1527<br />Alvaro SaavedraCeron (pinsanng Hernando Cortes ng Mexico)<br />UnangbiyahemulasaViceroyaltyng Mexico (New Spain)<br />2 barkoparamag-imbestiga<br />Angbarkong Florida angnakaratingsaSurigaosubalithindinakapag-colonize.<br />
 25. 25.
 26. 26. 1529<br />Ayonsa Treaty of Tordesillas (1494), angEastern Hemisphere ay nakalaansaPortuguese colonization.<br />Subalitsapanibagongkasunduan (Treaty of Zaragoza, 1529), anghatian ay itinalagasa 297 ½ leagues sasilanganng Moluccas.<br />Dahildito, ang Portugal angnagmay-aringlahatnglupainsakanlurangbahagi, at angEspanyanamansasilangangbahagi.<br />
 27. 27.
 28. 28. “MahalkongPilipinas”<br />IbinentangEspanyaang Moluccas sa Portugal sahalagang 350,000 nagold ducats ($630,000), nasadyanamangnasaloobngsakopngimpluwensyang Portugal...<br />SubalitinangkinangPilipinasnasapanahongiyon ay tinawagnaIslas del Poniente(the Sunset Islands).<br />
 29. 29. 1542<br />Nagpasiyasi Haring Carlos namagpadalangpanibagongekspedisyonupangigiitangpag-angkinsaPilipinas.<br />IpinadalaniyasiRuy Lopez de Villalobos at pinamunonganimnabarko at 400 katao.<br />MahigpitnaipinagbilinngHarinaiwasanni Villalobos ang Spice Islands sapagtungosa Islas del Poniente.<br />
 30. 30. 1543<br />Pebrero 2, 1543 nangmaratingni Villalobos angBanganga Bay sasilangang Mindanao.<br />Pinangalananniyaang Mindanao bilangCaesariaCaroli(imperial island of Charles)<br />NaratingangkatimurangislangSaranggani (pinangalanannitongAntonia, hangosaViceroy Antonio de Mendozang Mexico)<br />
 31. 31. Ruy Lopez de Villalobos<br />Angibaniyangtauhan ay nakaratinghanggang Leyte at pinangalananitongFelipinas.<br />Subalittuladngmganaunanagingbigorinsilasapananakop.<br />Namataysiyasa Moluccas, sakandilini St. Francis Xavier, kilalangapostolngmgaIndios.<br />
 32. 32. 1555-1556<br />Ipinasyani Haring Carlos naipasanaangkoronasakanyanganaknasiPrinsipe Felipe.<br />Si King Philip ay namunosa Netherlands noong 1555, at saEspanyanoong 1556.<br />
 33. 33. King Philip II<br />Sa panahonngpaghaharini Felipe, angEspanya ay nasakahinuganngkapangyarihan.<br />Nagpadalasi Haring Felipe ngutossa Mexican Viceroy Velasco upangmaghandangpanibagongekspedisyonsaPilipinas.<br />Inatasansi Miguel Lopez de Legazpiparapamunuanangekspedisyon.<br />
 34. 34. Miguel Lopez de Legazpi<br />1505-1572<br />Sundalo, abogado, administrador<br />Personal napinagkagastahanangekspedisyonsaPilipinasdahilsanapipintonoongbankruptcyngpamahalaanng Mexico.<br />
 35. 35. 1564<br />NilisanniLegazpi at ngkanyangtauhanangNatividad, Mexico noongNobyembre 19, 1564.<br />4 nabarko at 380 katao<br />5 paring Agustiniansangsumamasaekspedisyon<br />Kasamarinsi Padre Andres de Urdaneta<br />
 36. 36. 1565<br />Si Legaspi at mgakasama ay nakaratingmalapitsaislang Cebu noongPebrero 13, 1565.<br />DahilsabantangmgaCebuanos, sila’y ay naglayag pa hanggangmakaratingng Samar.<br />Nakipag-sandugo (blood compact) kayUrraonoongPebrero 22.<br />NagtuloysilasaLimasawa at doon ay tinanggapngisangpunongnagngangalangBankaw.<br />
 37. 37. Sandugo<br />March 16, 1565: Legazpi at Sikatuna<br />Legazpi at Gala<br />Tagbilaran, Bohol<br />
 38. 38. Rajah Tupas<br />Haring Cebu<br />Pamangkinni Rajah Humabon<br />TinaloniLegazpisalabanannoong April 27, 1565<br />KinumbinsengkapatidnasiTamuyannatanggapinangpakikipagkaibiganniLegazpi.<br />
 39. 39. PananakopngmgaKastila<br />SinikapniLegazpinaakitinangmgataga-Cebu nabumalik at itayongmuliangkanilangmgatahanan.<br />Sa tulongni Cid Hamal (Sidamit), isang Muslim-Malay, siLegazpi ay nagtagumpay.<br />Mula noon, kinilalangmgaCebuanosangHaringEspanyabilangpinuno, at nagsimulasilangmagbayadngtributos.<br />Kapalitngtributos ay angipinangakongpangangalagangpamahalaanngEspanyasamgakatutubo.<br />
 40. 40.
 41. 41. Meztizos y Meztizas<br />Si Jandulaman, pinangalanang Isabel (Isabel Garces, namataynaasawaniLegazpi), angsinabingunangCebuanananagingbinyagangKristiyanosapanahongito.<br />Isangbiyudangpamangkinni Haring Tupas, mataposbinyagan ay nagpakasalkay Master Andres, isangGriegongkasapingLegazpiexpedition.<br />
 42. 42. Felipe at Carlos<br />Tinanggapnarinni Haring Tupasangbinyag, at pinangalanang Felipe (King Philip II).<br />AngkanyanganaknasiPinsuncan ay tumanggapnarinngbinyag at pinangalanang Carlos (King Charles V).<br />Angiba pang mgakatutubosa Cebu ay nagpabinyagnarin.<br />
 43. 43. 1569<br />LumipatsiLegazpisa Panay, dalangkakulanganngpagkainsa Cebu.<br />Samantala, pinabaliknyaangapongkasamasaekspedisyonsa Mexico upangmag-ulatsaHaringEspanya.<br />Sa baybayinng Panay River, itinatagangikalawang Spanish settlement.<br />Sa tulongni Padre Juan de Alba at mgamisyonerongAgustiniano, angmgatao ay nagingmabaitkayLegazpi.<br />Si DatuMacabaog at DatuMadidongng Panay ay nagingbinyagan din.<br />
 44. 44. 1570<br />IpinadalaniLegazpisi Juan Salcedo (aponiyangdumatingsa Cebu buhat Mexico noong 1567) sa Mindoro upangparusahanangmgapiratang Muslim nanandarambongsamgataga Panay.<br />Sa puwersang 30 Espanyol at ilangdaangBisaya, ginuhoniSalcedoangmgakutangmga Moro saIlin at Lubang.<br />May 8, 1570, umalisng Panay si Marshal Martin de Goiti at mgatauhannito at binaybayangPansipit River saBatangas.<br />NakaratingsiGoitisapampangngilog Pasig at natagpuanangisangpaderna may itinatagongkutasalikod.<br />
 45. 45. Rajah Sulayman<br />Si Rajah Matanda at Rajah Sulayman (Soliman) at siGoiti<br />Kasikasi (sandugo o blood compact) sapagitanni Rajah Sulayman at Goiti<br />HaringMaynilad: ayawngtributoparasaEspanya.<br />
 46. 46. Fort Santiago<br />PinalusobniGoitiang 80 niyangmandirigmalabansakutaniSulayman (kilalangayonbilang Fort Santiago).<br />Buonggiting at tapangnaipinagtanggolngmano-manoniSulayman at ngmgatauhannitoangkanilangkuta, subalitsadulo’ytinupokngapoyangkanilangmgatahanan.<br />UmatrassilaSulayman at nagkanlongsakabilangilog Pasig.<br />AngMaynilad ay napailalimsapuwersangKastilanoong Mayo 24, 1570.<br />
 47. 47. Maynilad<br />
 48. 48. 1571<br />IpinasiyaniLegazpinasakupinangMaynilad.<br />Naratingnyaang Manila Bay noongAbril 1571, dalaangmasmalakasnapuwersanngbinubuong 27 sasakyangdagat, 280 mgaEspanyol, at 600 nakaibigangBisaya.<br />
 49. 49. Lakandula<br />HaringTondo at tiyohinni Rajah Sulayman<br />Dahilnakitangwalangsaysayangmakipaglaban pa samgaEspanyol ay nakipagkasundonasamgaito.<br />HinikayatrinsaiRajahSulaymannamakipagkasundona. <br />
 50. 50. Bambalito<br />MandirigmamulaMacabebe<br />Sulayman at Lakandula<br />KamposaNavotas<br />Mahigit 2,000 mandirigma at 40 caracoas (bangka) ay sumugodlabansamgatauhanniGoit...<br />
 51. 51. ArawngMaynila<br />June 24, 1571, Feast Day of St. John the Baptist<br />ItinalaganiLegazpiangMaynilabilangkapitolyongPilipinas<br />Nueva Castilla<br />Itinatagangpamahalaang pang-syudad at cabildo (city council and court).<br />

×