SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Araling Panlipunan (Makabayan, Social
Studies) is the learning area that lays most
stress on the development of social awareness,
empathy and firm commitment to our
common goal as a nation. It entails the use of
integrated units, which enable the individual
to personally process, assimilate and
systematically practice wide range of values
and life skills including work ethic.
The main Principle in
Teaching Makabayan
is to do Integration.
Integration is characterized by the following:
(Kovalik and Olsen, 1994)
 prefers questioning and problem solving to
direct the process of acquiring knowledge and
skills.
 reflects the interdependent real world
 involves the learner’s body, feelings, senses,
and intuition in learning experience
 bases its practices on the characteristics of the
human learner and on the interdependent
nature of reality.
 provides holistic context for learning
 leads to a greater ability to make a number of
connections and to solve problems
The teaching of Araling
Panlipunan is expected to:
 contribute to the
development of a
wholistically developed
citizen who is aware and
knowledgeable of
and critically analyzes
current social issues and
concerns in the local and
global level.
K-3 4-6 7-10
 Naipamamalas ang
panimulang pag-unawa at
pagpapahalaga sa sarili ,
pamilya , paaralan , at
komunidad , at sa mga
batayang konsepto ng
pagpapatuloy at
pagbabago , distansya at
direksyon gamit ang mga
kasanayan tungo sa
malalim na pag – unawa
tungkol sa sarili at
kapaligirang pisikal at
sosyo – kultural , bilang
kasapi sa komunidad at
nang mas malawak na
lipunan .
 Naipamamalas ang mga
kakayahan bilang batang
produktibo , mapanagutan
at makabansang
mamamayang Pilipino
gamit ang kasanayan sa
pagsasaliksik , pagsisiyasat
, mapanuring pag – iisip ,
matalinong pagpapasya ,
pagkamalikhain ,
pakikipagkapwa at pag –
unawa sa mga batayng
konsepto ng heograpiya ,
kasaysayan , ekonomiya ,
pamamahala , sibika at
kultura tungo sa
pagpapanday ng maunlad
na kinabukasan para sa
bansa .
 Naipamamalas ang mga
kakayahan bilang
kabataang mamamayang
Pilipino na mapanuri ,
mapagnilay , malikhain ,
may matalinong
pagpapasya at aktibong
pakikilahok ,
makakalikasan , makatao
at makabansa , na may
pandaigdig na pananaw
gamit ang mga kasanayan
sa pagsisiyasat , pagsusuri
ng datos at iba’t ibang
sangunian , pagsasaliksik ,
kasaysayan , ekonomiya ,
politika at kultura tungo sa
pagpapanday ng maulad
na kinabukasan para sa
bansa .
Saklaw at daloy ng Kurikulum:
Naipamamalas ang kamalayan bilang batang
Pilipino sa Katangian at abahaging
ginagampanan ng tahanan, paaralan at
pamayanan tungo sa paghubog ng isang
mamamayang mapanagutan, may
pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa
kapaligiran at kapwa.
GUIDING PRINCIPLES:
Effective teaching of Araling
Panlipunan is characterized as
Meaningful ,Integrative ,
Value – based, Challenging and
Active
Meaningful:
It is meaningful when students
see the relevance and
connection of their lesson to
their lives because it has real –
world application. It also
becomes meaningful when
students are challenged to use
disciplined inquiry or use high
– order thinking skills to
construct meaning. It is
meaningful when learning is
authentic.
Integrative:
The subject itself is an integration
of several interrelated disciplines –
history, economics, geography,
political science, sociology,
anthropology, archeology and
psychology. It is sensitive to and
integrates multiple intelligences
and learning styles of students. It
integrates cognitive skills required
in other disciplines as it provides
opportunities for students to
conduct inquiry, develop and
display data, synthesize findings,
and make judgments.
Value - based:
A powerful and effective AP
teaching is value driven because its
intended outcomes the
development of the mamayang
mapanagutan, makalikasan,
makabansa at makatao. Students
learn democracy by experiencing
democracy right there in the
classroom. It’s lessons are replete
with value – laden concerns and
issues where students listen to
competing arguments, assess the
merits of competing arguments
and make informed and value-
based decisions.
Active:
It requires students to process and
think about what they are learning.
Active learning is "hands-on-
minds-on-hearts-on". Students
work individually or
collaboratively, using rich and
varied sources, to reach
understandings, make decisions,
discuss issues and solve problems.
Students interact teachers by asking
and answering questions as
teachers explain. Students also
interact with learning materials.
Challenging:
Learning task should neither
be too easy to bore the students
nor too difficult to discourage
them. AP teachers should
know their students more than
anything else and so are in the
best position to determine
when the learning task are
neither too easy nor too
difficult.
• http://www.authorstream.com/Presentation/
hark257649-2626936-teaching-araling-
panlipunan-principles/
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN I
I. Layunin:
Pagkatapos ng talakayan, ang mag-aaral ay inaasahang:
1. Natutukoy ang antas ng pamumuhay noong panahon
ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos.
2. Nasusuri ang dahilan at epekto ng Batas Militar sa
mamamayang Pilipino.
3. Naiisa-isa ang mga sanhi at bunga ng Martial Law.
II. Nilalaman:
Paksa: Ang Panahon ng Batas Militar
Sangguniang Aklat: Pilipinas: Isang Sulyap at Pagyakap
Awtor: Michael DC. Rama, Jennifer G. Rama, Florencia
C. Domingo Ph.D., Jayson A. Cruz
Pahina: 239-246
Kagamitan: pisara, yeso, pambura, larawan
Konsepto: Ang Panahon ng Batas ay nagbigay-daan sa
mga Pilipino upang lumaban sa diktaturyang
Marcos.
III. Pamamaraan:
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
A. Panimulang Gawain
1. Panalangin
2. Pagbati sa guro
3. Pagtatala ng Liban
Pagdarasal
Tugon ng mga mag-aaral
Tahimik na nakaupo
Sino ang ikaanim na Pangulo ng Republika
ng Pilipinas?
Tama!
Anu-ano ang mga programa na naihain o
inihain ni Pangulong Marcos sa ilalim ng
kanyang unang termino?
Tumpak!
Kailan naganap ang pinakamadugong
demonstrasyon ng mga mag-aaral? Saan
ito naganap? Bakit ito naganap?
Tama ang iyong nabanggit.
Si Pangulong Ferdinand E. Marcos po!
Pagpaparami ng pananim upang
makasapat sa kailangang pagkain
Mahigpit na pagpapairal ng reporma sa
lupa
Pagpapaunlad sa pamayanan upang lalong
mapagtibay ang saligang panlipunan,
pangkabuhayan, at pampulitika
Naganap ito noong Enero 30, 1970.
Naganap ito sa may Mendiola, malapit sa
Malacañang. Naganap ito dahil laganap
ang paghihikaos, at suliranin ng
pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan.
B. Balik aral
Nakaraang Paksa:: Una at Pangalawang Termino ng Panunungkulan ni
Pangulong Marcos
Ano nga ba ang MARTIAL LAW?
Maraming salamat sa iyong
kasagutan
Ngayon naman at dumako na
tayo sa mga bunga ng
deklarasyon ng Batas Militar sa
Pilipinas
Nasasaad po dito na ang
Pangulo ng Pilipinas ay may
kapangyarihang magdeklara ng
Batas Militar kung may
nagbabantang panganib tulad
ng rebelyon, paghihimagsik,
paglusob at karahasan.
C. Pagtatalakay
BUNGA NG
BATAS
MILITAR SA
PILIPINAS
Pagtigil sa mga
gawain ng
pamahalaang
pambansa at
lokal
Ang mga sektor
ng kabuhayang
pambansa ba
produktibo ay
huminto
Maraming
paaralan ang
napinid
Ang mga
paglabag sa batas
at krimen ay
dumami
May
kapangyarihan
ang mga sibilyan
Ang hukuman ay
hindi
makapagdulot ng
katarungan sa
lahat
ANG PANAHON NG BATAS MILITAR
Anong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang
naghatid ng takot sa mga mamamayang Pilipino
na nakasaksi at nakaranas ng kalupitan?
Tama ang iyong kasagutan!
Sinasabing mayroong dalawang layuning ang
pagsasailalim ng bansa sa Batas Militar, anu-ano
ang mga ito?
Mahusay!
A. Paglalahat
Batay sa ating natalakay, paano mo mailalarawan
ang antas ng pamumuhay noong Panahon ng
Batas Militar? Nagdulot ba ito ng kabutihan o
kasamaan?
Magaling!
A. Paglalapat:
Tayo ngayon ay magkakaroon ng isang debate.
Ang aking katanungan: anu-ano ang mabuti at
masamang naidulot ng panunungkulan ni
Pangulong Marcos, lalo’t higit ang pagdedeklara
ng Batas Militar?
A. Pagpapahalaga:
Bilang isang mag-aaral, paano mo
pinapahalagahan ang mga nagawa ni Ninoy
Aquino laban sa diktadurya ni Pangulong Marcos?
Salamat sa iyong opinyon.
Panahon ng Batas Militar po.
Ang dalawang layuning po ay:
1. Upang mailigtas ang republika
2. Upang bumuo ng Bagong Lipunan
Sa aking sariling pananaw, may mga naidulot
naman itong kabutihan. Ngunit habang tumatagal
ay pasama ng pasama ang antas ng pamumuhay
dahil naging laganap ang kahirapan, krimen,
kagutuman at marami pang iba.
Ipapahayag ang opinyon ng bawat isa sa pangkat.
Mayroon po akong sariling paraang kung paano
ko ito pinapahalagahan. Para sa akin, ang
paggunita sa kamatayan ni Ninoy, ay isa sa mga
ito, ang kadakilaan niya sa pagtutol sa diktadurya
ang pinakadakila. Kulang ang mga papuri at
parangal, kailangang isa puso ang diwa ng
kanyang kamatayan.
G. Pagtataya:
Panuto: essay, answer briefly for 5points.
Tanong:
Ano ang pakahulugan mo tungkol sa Batas Militar?
H. Takdang aralin:
Panuto: sagutin ang katanungan.
Anu-ano ang mga aral na naiwan ng rehimeng Marcos sa mga Pilipino?
Paalala: Pag-aralan ang susunod na kabanata tungkol sa People Power I
Sangguniang Aklat: Pilipinas: Isang Sulyap at Pagyakap
Awtor: Michael DC. Rama, Florencio C. Domingo Ph.D., Jennifer G.
Rama, Jayson A. Cruz
Pahina: 244-246

More Related Content

What's hot

Strategies in teaching the least mastered skills
Strategies in teaching the least mastered skillsStrategies in teaching the least mastered skills
Strategies in teaching the least mastered skills
Carlo Magno
 

What's hot (20)

Araling Panlipunan MELCs.pdf
Araling Panlipunan MELCs.pdfAraling Panlipunan MELCs.pdf
Araling Panlipunan MELCs.pdf
 
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IVMasusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
 
Diversity of learners
Diversity of learnersDiversity of learners
Diversity of learners
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
 
K to 12 Curriculum Guide for Araling Panlipunan
K to 12 Curriculum Guide for Araling Panlipunan K to 12 Curriculum Guide for Araling Panlipunan
K to 12 Curriculum Guide for Araling Panlipunan
 
Strategies in teaching the least mastered skills
Strategies in teaching the least mastered skillsStrategies in teaching the least mastered skills
Strategies in teaching the least mastered skills
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
 
Lesson plan in philippines geography
Lesson plan in philippines geographyLesson plan in philippines geography
Lesson plan in philippines geography
 
Mother Tongue Multilingual Education (MTB-MLE)
Mother Tongue Multilingual Education (MTB-MLE)Mother Tongue Multilingual Education (MTB-MLE)
Mother Tongue Multilingual Education (MTB-MLE)
 
Semi detailed lesson plan
Semi detailed lesson planSemi detailed lesson plan
Semi detailed lesson plan
 
multi-grade class
multi-grade classmulti-grade class
multi-grade class
 
Detailed Lesson Plan (Social Studies)
Detailed Lesson Plan (Social Studies)Detailed Lesson Plan (Social Studies)
Detailed Lesson Plan (Social Studies)
 
The guiding principles for teaching and learning mtb mle
The guiding principles for teaching and learning mtb mleThe guiding principles for teaching and learning mtb mle
The guiding principles for teaching and learning mtb mle
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
Multigrade Program in Philippine Education
Multigrade Program in Philippine EducationMultigrade Program in Philippine Education
Multigrade Program in Philippine Education
 
Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1
 
K to 12 Science Curriculum Guide
K to 12 Science Curriculum GuideK to 12 Science Curriculum Guide
K to 12 Science Curriculum Guide
 
The teaching of edukasyon sa pagpapakatao
The teaching of edukasyon sa pagpapakataoThe teaching of edukasyon sa pagpapakatao
The teaching of edukasyon sa pagpapakatao
 
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLANGRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
 
Mother Tongue Curriculum Guide
Mother Tongue Curriculum Guide Mother Tongue Curriculum Guide
Mother Tongue Curriculum Guide
 

Similar to Teaching and Learning Araling Panlipunan

Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Ray Nar
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Dep ED
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Ma Nicole Mortel
 
Curriculum Araling panlipunan grades 1-10
Curriculum Araling panlipunan grades 1-10 Curriculum Araling panlipunan grades 1-10
Curriculum Araling panlipunan grades 1-10
Marivic Frias
 
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Wendy Mendoza
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Arneyo
 
k to 12 ap module
k to 12 ap modulek to 12 ap module
k to 12 ap module
jaimesgio
 
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
jaimesgio
 

Similar to Teaching and Learning Araling Panlipunan (20)

K-12 Curriculum A.P.
K-12 Curriculum A.P.K-12 Curriculum A.P.
K-12 Curriculum A.P.
 
Ap3 kto12 cg
Ap3 kto12 cgAp3 kto12 cg
Ap3 kto12 cg
 
kontemporaryong isyu
kontemporaryong isyukontemporaryong isyu
kontemporaryong isyu
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
 
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
 
Curriculum Araling panlipunan grades 1-10
Curriculum Araling panlipunan grades 1-10 Curriculum Araling panlipunan grades 1-10
Curriculum Araling panlipunan grades 1-10
 
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
 
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
 
Araling panlipunan curriculum guide (AP)
Araling panlipunan curriculum guide (AP)Araling panlipunan curriculum guide (AP)
Araling panlipunan curriculum guide (AP)
 
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
 
Araling panlipunan gabay pangkurikulum baitang1 10 disyembre 2013
Araling panlipunan gabay pangkurikulum baitang1 10 disyembre 2013Araling panlipunan gabay pangkurikulum baitang1 10 disyembre 2013
Araling panlipunan gabay pangkurikulum baitang1 10 disyembre 2013
 
Ap kto12 cg 1 10 v1.0 (1)
Ap kto12 cg 1 10 v1.0 (1)Ap kto12 cg 1 10 v1.0 (1)
Ap kto12 cg 1 10 v1.0 (1)
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
 
K to 12 - Araling Panlipunan CG
K to 12 - Araling Panlipunan CGK to 12 - Araling Panlipunan CG
K to 12 - Araling Panlipunan CG
 
k to 12 ap module
k to 12 ap modulek to 12 ap module
k to 12 ap module
 
AP curriculum guide (as of december 2013)
AP curriculum guide (as of december 2013)AP curriculum guide (as of december 2013)
AP curriculum guide (as of december 2013)
 
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0Ap kto12 cg 1 10 v1.0
Ap kto12 cg 1 10 v1.0
 
Ap grades 7 10 cg
Ap grades 7 10 cgAp grades 7 10 cg
Ap grades 7 10 cg
 

More from Junila Tejada

More from Junila Tejada (16)

Detailed Lesson Plan on Measures of Variability of Grouped and Ungrouped Data
Detailed Lesson Plan on Measures of Variability of Grouped and Ungrouped DataDetailed Lesson Plan on Measures of Variability of Grouped and Ungrouped Data
Detailed Lesson Plan on Measures of Variability of Grouped and Ungrouped Data
 
Measures of Variability of Grouped and Ungrouped Data
Measures of Variability of Grouped and Ungrouped DataMeasures of Variability of Grouped and Ungrouped Data
Measures of Variability of Grouped and Ungrouped Data
 
Its all about history of math
Its all about history of mathIts all about history of math
Its all about history of math
 
Sample of product presentation
Sample of product presentationSample of product presentation
Sample of product presentation
 
Calculator mockseminar
Calculator mockseminarCalculator mockseminar
Calculator mockseminar
 
Lesson plan special angles
Lesson plan special anglesLesson plan special angles
Lesson plan special angles
 
Concept of angle of elevation and depression
Concept of angle of elevation and depressionConcept of angle of elevation and depression
Concept of angle of elevation and depression
 
Hong Kong Educational Technology
Hong Kong Educational Technology Hong Kong Educational Technology
Hong Kong Educational Technology
 
Approaches to School Curriculum
Approaches to School CurriculumApproaches to School Curriculum
Approaches to School Curriculum
 
Mathematical Invention and Discoveries
Mathematical Invention and DiscoveriesMathematical Invention and Discoveries
Mathematical Invention and Discoveries
 
Graphs of linear equation
Graphs of linear equationGraphs of linear equation
Graphs of linear equation
 
Market Structures (economics)
Market Structures (economics)Market Structures (economics)
Market Structures (economics)
 
Erik Erikson's Psycho-Social Theory of Development
Erik Erikson's Psycho-Social Theory of DevelopmentErik Erikson's Psycho-Social Theory of Development
Erik Erikson's Psycho-Social Theory of Development
 
Digestive System
Digestive SystemDigestive System
Digestive System
 
Performance Task Design with Rubrics
Performance Task Design with RubricsPerformance Task Design with Rubrics
Performance Task Design with Rubrics
 
Transformation geometry
Transformation geometryTransformation geometry
Transformation geometry
 

Recently uploaded (7)

Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 

Teaching and Learning Araling Panlipunan

 • 1.
 • 2. Araling Panlipunan (Makabayan, Social Studies) is the learning area that lays most stress on the development of social awareness, empathy and firm commitment to our common goal as a nation. It entails the use of integrated units, which enable the individual to personally process, assimilate and systematically practice wide range of values and life skills including work ethic.
 • 3. The main Principle in Teaching Makabayan is to do Integration.
 • 4. Integration is characterized by the following: (Kovalik and Olsen, 1994)  prefers questioning and problem solving to direct the process of acquiring knowledge and skills.  reflects the interdependent real world  involves the learner’s body, feelings, senses, and intuition in learning experience  bases its practices on the characteristics of the human learner and on the interdependent nature of reality.  provides holistic context for learning  leads to a greater ability to make a number of connections and to solve problems
 • 5. The teaching of Araling Panlipunan is expected to:  contribute to the development of a wholistically developed citizen who is aware and knowledgeable of and critically analyzes current social issues and concerns in the local and global level.
 • 6. K-3 4-6 7-10  Naipamamalas ang panimulang pag-unawa at pagpapahalaga sa sarili , pamilya , paaralan , at komunidad , at sa mga batayang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago , distansya at direksyon gamit ang mga kasanayan tungo sa malalim na pag – unawa tungkol sa sarili at kapaligirang pisikal at sosyo – kultural , bilang kasapi sa komunidad at nang mas malawak na lipunan .  Naipamamalas ang mga kakayahan bilang batang produktibo , mapanagutan at makabansang mamamayang Pilipino gamit ang kasanayan sa pagsasaliksik , pagsisiyasat , mapanuring pag – iisip , matalinong pagpapasya , pagkamalikhain , pakikipagkapwa at pag – unawa sa mga batayng konsepto ng heograpiya , kasaysayan , ekonomiya , pamamahala , sibika at kultura tungo sa pagpapanday ng maunlad na kinabukasan para sa bansa .  Naipamamalas ang mga kakayahan bilang kabataang mamamayang Pilipino na mapanuri , mapagnilay , malikhain , may matalinong pagpapasya at aktibong pakikilahok , makakalikasan , makatao at makabansa , na may pandaigdig na pananaw gamit ang mga kasanayan sa pagsisiyasat , pagsusuri ng datos at iba’t ibang sangunian , pagsasaliksik , kasaysayan , ekonomiya , politika at kultura tungo sa pagpapanday ng maulad na kinabukasan para sa bansa .
 • 7. Saklaw at daloy ng Kurikulum: Naipamamalas ang kamalayan bilang batang Pilipino sa Katangian at abahaging ginagampanan ng tahanan, paaralan at pamayanan tungo sa paghubog ng isang mamamayang mapanagutan, may pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa kapaligiran at kapwa.
 • 8. GUIDING PRINCIPLES: Effective teaching of Araling Panlipunan is characterized as Meaningful ,Integrative , Value – based, Challenging and Active
 • 9. Meaningful: It is meaningful when students see the relevance and connection of their lesson to their lives because it has real – world application. It also becomes meaningful when students are challenged to use disciplined inquiry or use high – order thinking skills to construct meaning. It is meaningful when learning is authentic.
 • 10. Integrative: The subject itself is an integration of several interrelated disciplines – history, economics, geography, political science, sociology, anthropology, archeology and psychology. It is sensitive to and integrates multiple intelligences and learning styles of students. It integrates cognitive skills required in other disciplines as it provides opportunities for students to conduct inquiry, develop and display data, synthesize findings, and make judgments.
 • 11. Value - based: A powerful and effective AP teaching is value driven because its intended outcomes the development of the mamayang mapanagutan, makalikasan, makabansa at makatao. Students learn democracy by experiencing democracy right there in the classroom. It’s lessons are replete with value – laden concerns and issues where students listen to competing arguments, assess the merits of competing arguments and make informed and value- based decisions.
 • 12. Active: It requires students to process and think about what they are learning. Active learning is "hands-on- minds-on-hearts-on". Students work individually or collaboratively, using rich and varied sources, to reach understandings, make decisions, discuss issues and solve problems. Students interact teachers by asking and answering questions as teachers explain. Students also interact with learning materials.
 • 13. Challenging: Learning task should neither be too easy to bore the students nor too difficult to discourage them. AP teachers should know their students more than anything else and so are in the best position to determine when the learning task are neither too easy nor too difficult.
 • 15. BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN I I. Layunin: Pagkatapos ng talakayan, ang mag-aaral ay inaasahang: 1. Natutukoy ang antas ng pamumuhay noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. 2. Nasusuri ang dahilan at epekto ng Batas Militar sa mamamayang Pilipino. 3. Naiisa-isa ang mga sanhi at bunga ng Martial Law. II. Nilalaman: Paksa: Ang Panahon ng Batas Militar Sangguniang Aklat: Pilipinas: Isang Sulyap at Pagyakap
 • 16. Awtor: Michael DC. Rama, Jennifer G. Rama, Florencia C. Domingo Ph.D., Jayson A. Cruz Pahina: 239-246 Kagamitan: pisara, yeso, pambura, larawan Konsepto: Ang Panahon ng Batas ay nagbigay-daan sa mga Pilipino upang lumaban sa diktaturyang Marcos. III. Pamamaraan: Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral A. Panimulang Gawain 1. Panalangin 2. Pagbati sa guro 3. Pagtatala ng Liban Pagdarasal Tugon ng mga mag-aaral Tahimik na nakaupo
 • 17. Sino ang ikaanim na Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Tama! Anu-ano ang mga programa na naihain o inihain ni Pangulong Marcos sa ilalim ng kanyang unang termino? Tumpak! Kailan naganap ang pinakamadugong demonstrasyon ng mga mag-aaral? Saan ito naganap? Bakit ito naganap? Tama ang iyong nabanggit. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos po! Pagpaparami ng pananim upang makasapat sa kailangang pagkain Mahigpit na pagpapairal ng reporma sa lupa Pagpapaunlad sa pamayanan upang lalong mapagtibay ang saligang panlipunan, pangkabuhayan, at pampulitika Naganap ito noong Enero 30, 1970. Naganap ito sa may Mendiola, malapit sa Malacañang. Naganap ito dahil laganap ang paghihikaos, at suliranin ng pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan. B. Balik aral Nakaraang Paksa:: Una at Pangalawang Termino ng Panunungkulan ni Pangulong Marcos
 • 18. Ano nga ba ang MARTIAL LAW? Maraming salamat sa iyong kasagutan Ngayon naman at dumako na tayo sa mga bunga ng deklarasyon ng Batas Militar sa Pilipinas Nasasaad po dito na ang Pangulo ng Pilipinas ay may kapangyarihang magdeklara ng Batas Militar kung may nagbabantang panganib tulad ng rebelyon, paghihimagsik, paglusob at karahasan. C. Pagtatalakay
 • 19. BUNGA NG BATAS MILITAR SA PILIPINAS Pagtigil sa mga gawain ng pamahalaang pambansa at lokal Ang mga sektor ng kabuhayang pambansa ba produktibo ay huminto Maraming paaralan ang napinid Ang mga paglabag sa batas at krimen ay dumami May kapangyarihan ang mga sibilyan Ang hukuman ay hindi makapagdulot ng katarungan sa lahat ANG PANAHON NG BATAS MILITAR
 • 20. Anong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang naghatid ng takot sa mga mamamayang Pilipino na nakasaksi at nakaranas ng kalupitan? Tama ang iyong kasagutan! Sinasabing mayroong dalawang layuning ang pagsasailalim ng bansa sa Batas Militar, anu-ano ang mga ito? Mahusay! A. Paglalahat Batay sa ating natalakay, paano mo mailalarawan ang antas ng pamumuhay noong Panahon ng Batas Militar? Nagdulot ba ito ng kabutihan o kasamaan? Magaling! A. Paglalapat: Tayo ngayon ay magkakaroon ng isang debate. Ang aking katanungan: anu-ano ang mabuti at masamang naidulot ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, lalo’t higit ang pagdedeklara ng Batas Militar? A. Pagpapahalaga: Bilang isang mag-aaral, paano mo pinapahalagahan ang mga nagawa ni Ninoy Aquino laban sa diktadurya ni Pangulong Marcos? Salamat sa iyong opinyon. Panahon ng Batas Militar po. Ang dalawang layuning po ay: 1. Upang mailigtas ang republika 2. Upang bumuo ng Bagong Lipunan Sa aking sariling pananaw, may mga naidulot naman itong kabutihan. Ngunit habang tumatagal ay pasama ng pasama ang antas ng pamumuhay dahil naging laganap ang kahirapan, krimen, kagutuman at marami pang iba. Ipapahayag ang opinyon ng bawat isa sa pangkat. Mayroon po akong sariling paraang kung paano ko ito pinapahalagahan. Para sa akin, ang paggunita sa kamatayan ni Ninoy, ay isa sa mga ito, ang kadakilaan niya sa pagtutol sa diktadurya ang pinakadakila. Kulang ang mga papuri at parangal, kailangang isa puso ang diwa ng kanyang kamatayan.
 • 21. G. Pagtataya: Panuto: essay, answer briefly for 5points. Tanong: Ano ang pakahulugan mo tungkol sa Batas Militar? H. Takdang aralin: Panuto: sagutin ang katanungan. Anu-ano ang mga aral na naiwan ng rehimeng Marcos sa mga Pilipino? Paalala: Pag-aralan ang susunod na kabanata tungkol sa People Power I Sangguniang Aklat: Pilipinas: Isang Sulyap at Pagyakap Awtor: Michael DC. Rama, Florencio C. Domingo Ph.D., Jennifer G. Rama, Jayson A. Cruz Pahina: 244-246