Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pers ppt om nyhedskriterier og murrays skriveråd

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pers ppt om nyhedskriterier og murrays skriveråd

 1. 1. Nyhedskriterierne<br />Aktualitet, dvs noget der er oppe i tiden. Ofte stof som cirkulerer i andre medier. <br />Væsentlighed, dvs. noget der har grundlæggende betydning for mange menneskers vilkår. <br />Identifikation, dvs noget som læseren kan finde sig selv i. Fx "Det kunne være mig", "Bare det var mig" eller "Godt, det ikke er mig". <br />Sensation, dvs. noget der fascinerer eller chokerer. Ofte de små, skæve historier i nogle aviser, forsidehistorier i andre aviser. (Hos DR kalder de dette for Det Uventede) <br />Konflikt, dvs når sager eller personer er på kollisionskurs. <br />
 2. 2. Gravengaards nyhedskriterier – og hvordan journalister tænker<br />Idé-igangsætter. Journalisten vil gerne være idé-igangsætter (ingen presser ham til at skrive den)<br />Hændelsen(nyt, væsentligt for samfundet, borgerne og hvad vi tidligere har skrevet, journalisten skal føle at der sker noget fysisk, dokumenteres)<br />Journalistenhar selv et engagement, et interessefelt og en journalistrolle – personlig indignation hos journalisten er en vigtig drivkraft. Find ud af hvem der plejer at skrive om emnet.<br />Avisen som organisation. Passer det til avisens fagområde, produktionsvilkår, økonomi, samlet medieprodukt? Timing i forhold til andre historier. Produktionskrav som betyder at avisen skal være fuld. Store historier presser mindre historier ud.<br />Andre medier. Solohistorier vil journalister helst have. De vil differentierer sig fra andre journalister og medier, sætte dagsorden. <br />Trick: Hvis man har en lortesag, så skal den sendes ud til alle medier, så den ikke får så meget omtale. Hvis man i stedet vil have den stort på forsiden, så giver man en solohistorie.<br />Læserne. Relevant/tiltrækkende for journalistens læsere.<br />Kilderne. Tilgængelige kilder er godt. Troværdige kilder kan repræsentere flere sider af sagen. <br />
 3. 3. Murrays skriveråd – tricks of livelywriting<br /><ul><li>Specifics: Læsere vil have konkrete detaljer, facts, statistik. En artikel fuld af information.
 4. 4. People: Læsere vil læse om mennesker. Emner og ideer er ikke nær så interessante.
 5. 5. Place: Læseren vil vide hvor artiklen foregår.
 6. 6. Senses: lad dem se, høre, mærke, smage, føle.
 7. 7. Change of pace: Anekdoter, lister, citater, dialog, beskrivelser kan bruges til temposkift.
 8. 8. Anecdote: en kort historie, der viser stedet frem for læseren.
 9. 9. Length: Begynd tæt på slutningen. Varier sætningslængden. Korte sætninger skal være klare og vægte indholdet.</li></li></ul><li>Murrays skriveråd – tricks of livelywriting<br />Quotations: Citater giver skribenten autoritet og teksten liv.<br />Dialogue: Give teksten liv og letter generelt læsningen.<br />Point of view: Skift synsvinkel undervejs. Tænk eksempelvis på Lenes polske kaffebrygger, der gav et nyt perspektiv på showet. <br />Reader identification: Inviter læseren ind i historien og vis hvordan teksten er brugbar for ham/hende.<br />First person: Brug dit jeg. Men ikke for ofte og kun hvis det giver noget nyt til historien. Overvej hvorfor du selv skulle være interessant i denne historie. <br />Read aloud: Lyt efter skriftsproglige træk og gør dem mundrette.<br />Verbs: Gør passive verber aktive. Udskift komplekse verber med simple og svage verber med stærke. <br />
 10. 10. Skriv en anekdote<br />Skriv en liste over sanseindtryk, som kan skabe scenisk nærvær for læseren. (5 min.)<br />Skriv en anekdote, der kan passe ind i din artikel. Hvis du allerede har skrevet én, så skriv en ny. Fokus er på peopleog The senses. (10 min.)<br />
 11. 11. Eksponeringsøvelse<br />Sidemanden skal nu lave en eksponering på sætningerne i teksten (se side 153 i Skriv interessant). (15 min.)<br />Overvej sidemandens forslag til eksponeringer i din artikel.<br />

×