Akta pendidikan 1996

1,621 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akta pendidikan 1996

  1. 1. 1AKTA PENDIDIKAN 1996( Akta 550 )PENDAHULUANSuatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitandengannya.BAHAWASANYAMengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsaDAN BAHAWASANYATujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dannilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat globalDAN BAHAWASANYAPendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapaitaraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial dan kekuatan rohani,moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang BERSATUPADU, DEMOKRATIK,LIBERAL DAN DINAMIK.DAN BAHAWASANYAAdalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualitibagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnyaDAN BAHAWASANYADasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan;”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diriserta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dannegara”.SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAANTerdiri daripada;(a) pendidikan prasekolah;(b) pendidikan rendah;(c) pendidikan menengah;(d) pendidikan lepas menengah; dan(e) pendidikan tinggi
  2. 2. 2BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI BAHASA PENGANTAR UTAMA KURIKULUM KEBANGSAANHENDAKLAH DIGUNAKAN OLEH SEMUA SEKOLAHSEKSYEN 130 KUASA MENTERI MEMBUAT PERATURANTanpa menjejaskan kuasanya untuk membuat peraturan-peraturan di bawah mana-mana peruntukanlain dalam Akta ini, Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi maksud melaksanakanperuntukan Akta ini.PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH BERKAITAN DISIPLIN DANKESELAMATANINSTITUSI SEKOLAHSekolah merupakan institusi sosial yang mengadunkan kebolehan intelektual, moral serta spiritualmurid-muridnya secara holistikPIHAK BERKUASA SEKOLAHGuru Besar adalah orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah dan bagi maksud itu,mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid di sekolah itu.Walau bagaimana pun, di bawah peraturan tersebut Guru Besar boleh menurunkan kuasa disiplin dankuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lain yang ditetapkan olehnya bagi maksud itu tertaklukkepada syarat-syarat atau had-had yang difikirkannya patut.Pendaftar Sekolah atau Pendaftar Besarjuga diberi kuasa bagi menjaga disiplin di sekolah. Pendaftar Sekolah atau Pendaftar Besar juga diberikuasa bagi menjaga disiplin di sekolah.PERATURAN YANG HARUS DIPATUHIDi samping kuasa dan budi bicara pihak berkuasa disiplin, maka dalam pelaksanaannya mereka harusmengamalkan keadilan ‘Natural Justice’.Hak untuk didengar (hearing) Peraturan ini menentukan bahawaseseorang itu mempunyai hak untukdibicarakan iaitu hak untuk membela diri. Peluang yang diberi haruslah munasabah. Seseorang itubelum boleh didapati bersalah sehingga dibuktikan Hukuman hendaklah setimpal dengankesalahannyaFAKTOR-FAKTOR ASAS YANG PATUT DIRANGKUMKAN DALAM DASAR GURU BESARTERHADAP HUKUMANKesalahan yang dilakukan di luar kawasan sekolah.Walau pun mengambil tindakan disiplin tidak dilarang, adalah lebih baik bagi Guru Besar menungguhasil keputusan mahkamah sebelum tindakan disiplin dikenakan.
  3. 3. 3Beratnya KesalahanLebih serius salah laku itu maka lebih beratlah hukuman yang dikenakan. Lebih kuat tujuan sesuatuperbuatan salah laku itu, lebih meningkat bahaya yang didatangkan, maka lebih beratlah pula hukumanyang patut diberikanPerwatakan dan Latar Belakang MuridPertimbangan hendaklah diberi juga kepada perwatakan, sejarah dan latar belakang murid yangmelakukan kesalahan.Kekerapan kesalahan dan kesungguhan murid yang melakukannyaLebih kerap kesalahan itu berlaku atau lebih bersungguh-sungguh murid itu melakukannya maka lebihberatlah hukuman yang boleh dikenakan.HUKUMAN YANG BOLEH DIKENAKANa) Pembuanganb) PenggantunganPenggantungan merupakan satu arahan di mana seseorang murid itu dilarang dari memasukikawasan sekolah atau menikmati sesuatau kemudahan sekolah tidak boleh lebih 14 haripenggantungan.c) Hukuman Dera (corporal punishment)Hukuman dera (rotan) boleh dikenakan (kecuali ke atas murid-murid perempuan).d) Penahanan (detention)Penahanan adalah untuk mengawal murid-murid yang jahat (delinquent) dengan caramenafikannya dari menikmati dan menggunakan masa lapangnya. Arahan penahanan ituhendaklah menentukan masa dan jumlah jam seseorang itu ditahan.e) DendaDalam hal sama ada denda sebagai satu hukuman terpulanglah kepada Guru Besar inginmempertimbangkan secara teliti hubungan antara denda dengan kemampuan seseorang muriduntuk membayar denda itu.f) AmaranSetelah mempertimbangkan keadaan, jenis salah laku dan kelakuan murid yang telah melakukansalah laku itu, berpendapat bahawa adalah kurang wajar dikenakan hukuman yang lebih beratlagi.
  4. 4. 4ASPEK KESELAMATAN SEKOLAH JUGA MERUPAKAN ISU YANG TIDAK BOLEH DIKOMPROMIDAN MEMERLUKAN TINDAKAN SECARA HOLISTIK- LATAR BELAKANG- ISU- KESELAMATAN MURIDDATA PERJALANAN PERGI BALIK MURID SEKOLAH (10 BUAH NEGERI) 2008BIL. CARA RENDAH MEN. JUMLAH %1. Berjalan Kaki 256369 359999 616368 18.12. Berbasikal 210458 148178 358636 10.53. Motosikal 20672 102242 122914 3.64. Kereta Sendiri 0 20455 20455 0.65. Bas Sekolah 504542 426434 930976 27.46. Dihantar Penjaga 996612 349937 1346549 39.57. Bot / Perahu 896 3806 4702 0.18. Keretapi 736 6155 6891 0.21990285 1417206 3407491KEMALANGAN MELIBATKAN KECEDERAAN SERIUS (10 BUAH NEGERI) 2008BIL. JENIS KEMALANGAN RENDAH MEN. JUMLA H %1. Berunsur Jenayah 30 823 853 23.22. Jalan Raya 378 1243 1621 44.23. Air 75 44 119 3.24. Bencana 239 27 266 7.35. Lain-Lain 178 632 810 22.1JUMLAH 901 2769 3670 39.524.5% 75.5%KEMALANGAN + PENYAKIT MELIBATKAN KEMATIAN (10BUAH NEGERI) 2008BIL. JENIS KEMALANGAN RENDAH MEN. JUMLAH %1. Berunsur Jenayah 3 8 11 3.62. Jalan Raya 16 74 90 29.23. Air 13 4 17 5.54. Bencana 3 2 5 1.65. Penyakit 59 88 147 47.76. Lain-Lain 17 21 38 12.3JUMLAH 111 197 30836.0% 64.0%LOKASI KEMALANGAN (10 BUAH NEGERI ) 2008BIL. LOKASI JUMLAH %1. Dalam Sekolah 150 12.02. Luar Sekolah 1099 88.0
  5. 5. 5LOKASI KEMALANGAN (10 BUAH NEGERI) 2008BIL. LOKASI JUMLAH %1. Dalam Sekolah 150 12.02. Luar Sekolah 1099 88.0MURID TERLIBAT KES SALAH LAKU (10 BUAH NEGERI) 2008BIL. JENIS KES RENDAH MEN. JUMLAH %1. Berunsur Jenayah 22 429 451 58.92. Hilang 2 74 76 9.93. Lumba Haram 0 50 50 6.54. Lain-Lain 36 154 190 24.8JUMLAH 58 707 7657.6% 92.4%MURID TERLIBAT KES PERGADUHAN (10 BUAH NEGERI) 2008BIL. KATEGORI RENDAH MEN. JUMLAH %1. Sama Kaum 1592 1754 3346 73.62. Antara Kaum 309 894 1203 26.4JUMLAH 1901 2648 454941.8% 58.2%KONSEP KESELAMATAN MURID, KESEDARAN,PENGHAYATAN DAN PEMBUDAYAAN AMALANKESELAMATAN AKAN MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG SELAMATARAHAN KESELAMATAN dan PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAHRASIONAL1. KERAP DIABAIKAN2. SERING TERDEDAH RISIKO KESELAMATAN3. KEUPAYAAN SEKOLAH YANG TERBATASMATLAMAT SEKOLAH YANG SELAMATOBJEKTIF1. SEKOLAH MEMAHAMI, MENGHAYATI DAN MELAKSANAKAN OPERASI KESELAMATAN2. SEKOLAH MEMBIMBING DAN MENASIHATI MURID AKAN AMALAN SELAMAT3. MURID MENGAMALKAN CARA HIDUP SELAMAT DALAM DAN LUAR SEKOLAHARAHAN KESELAMATAN1. ASPEK PENGURUSAN KESELAMATAN AKTIVITI MURID2. ASPEK PENGURUSAN KESELAMATAN DALAM MENGHADAPI KRISIS DAN BENCANA3. ASPEK PENGURUSAN KESELAMATAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH ARAHAN KESELAMATAN4. ASPEK PENGURUSAN KESELAMATAN DALAM MENANGANI GEJALA SOSIAL5. ASPEK PENGURUSAN KESELAMATAN DALAM MENGHADAPI RISIKO
  6. 6. 6SETIAUSAHAGURUPENGERUSIPENGETUA/GURU BESARTIMBALAN PENGERUSIGURU PENOLONG KANAN HEMJAWATANKUASA PENGURUSAN AKTIVITI MURIDJAWATANKUASA PENGURUSAN KRISIS DAN BENCANAJAWATANKUASA PENGURUSAN SOSIALJAWATANKUASA PENGURUSAN INFRASTRUKTUR SEKOLAHJAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKOCARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAHPENGURUSAN KESELAMATAN AKTIVITI MURIDARAHAN KESELAMATANDalam elemen ini berfokus kepada tatacara dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolahdari aspek perjalanan pergi dan balik dari sekolah, semasa pengajaran & pembelajaran, aktivitikokurikulum, sukan dan permainan, aktiviti lawatan dan perkhemahan serta di asrama.PENGURUSAN KESELAMATAN MENGHADAPI KRISIS DAN BENCANAARAHAN KESELAMATANDalam elemen ini berfokus kepada tatacara dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolahdari aspek KESIAPSIAGAAN menghadapi sebarang risiko bencana termasuklah Banjir, Kebakaran,Perubahan Cuaca Luar Biasa, Kilat & Ribut Petir, Tanah Runtuh, Gempa Bumi, Jerebu, Tsunami.PENGURUSAN KESELAMATAN INFRASTRUKTUR SEKOLAHARAHAN KESELAMATANDalam elemen ini berfokus kepada tatacara dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolahdari aspek PEMANTAUAN dan PENYELENGGARAAN Fizikal Bangunan Sekolah, Pendawaian danPeralatan Elektrik, Retikulasi Air, Paip-Paip Gas, Perparitan dan Sistem Pembetungan, LanskapSekolah, Tandas, Bilik Darjah, Bilik-Bilik Khas, Asrama, Gelanggang Permainan dan PersekitaranKawasan Sekolah.PENGURUSAN KESELAMATAN MENANGANI GEJALA SOSIALARAHAN KESELAMATANDalam elemen ini berfokus kepada tatacara dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihaksekolah dalam mendidik tingkahlaku warganya serta menangani dan mengurangkan kes-kesgejala sosial yang termasuklah Buli, Keharmonian Kaum, Gangguan Seksual dan Gangguan Emosi.PENGURUSAN KESELAMATAN DALAM MENGHADAPI RISIKOARAHAN KESELAMATANDalam elemen ini berfokus kepada tatacara dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolahdalam menghadapi situasi yang boleh mendatangkan bahaya, ancaman, kecederaan dan kehilangannyawa di luar sekolah. Keadaan/Tempat risiko termasuklah Sungai, Laut, Air Terjun, Longkang Besar,
  7. 7. 7Lombong, Tasik, Paya, Kolam Kumbahan, Jalan Raya, Jalan Keretapi, Pencawang Elektrik, TanahMendap, Belukar, Titi dan Jambatan, Bangunan Terbiar, Rumah Kosong dan kawasan dalamPembinaan.PANDUAN PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAHMenggunakan Instrumen Piawaian Keselamatan Sekolah yang digunakan oleh sekolah dalammembuat penarafan kendiri berkaitan keselamatan sekolah masing-masing. Instrumen inimengandungi 70 item daripada 5 aspek keselamatan yang hendak dinilai. Setiap item perlu diberi skoryang telah ditetapkan dan skor yang dipilih hendaklah berasaskan kepada data dan maklumat yangbetul dan tepat.MATLAMATMemberi penarafan keselamatan yang standard untuk semua sekolahPELAKSANAANLima aspek keselamatan yang dinilai.a. Pengurusan Keselamatan Aktiviti Muridb. Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolahc. Pengurusan Keselamatan Dalam Menangani Gejala Sosiald. Pengurusan Keselamatan Dalam Menghadapi Krisis dan Bencanae. Pengurusan Keselamatan Dalam Menghadapi Risiko AncamanPIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAHPERATUS PENCAPAIAN PIAWAIAN SEKOLAH1. 80 -100 SEKOLAH SELAMAT2. 50 -79 MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH3. 0 -49 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP KESELAMATAN SEKOLAHSATU MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKANTERIMA KASIH

×