Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntajohtajatutkimus esittely - Johtaja on media!

18 views

Published on

Kuntajohtajien johtajuusviestinnän haasteet -tutkimuksen esittely.
Lisätietoa http://johtajaonmedia.fi/kuntajohtajatutkimus

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuntajohtajatutkimus esittely - Johtaja on media!

 1. 1. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 KUNTAJOHTAJIEN VIESTINNÄLLISET HAASTEET JOHTAJUUSVIESTINNÄN TUTKIMUS 2018-2019 #kuntajohtajatutkimus
 2. 2. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 • Mediallistuminen haastaa ja tarjoaa ilmiönä kuntajohtajuudelle uusia mahdollisuuksia • Kuntakenttä on johtamisen ja maineen näkökulmasta vahvassa murroksessa • Suhtautuminen johtajuusviestintään vaihtelee kuntien välillä sekä niiden sisällä vahvasti • Kuntakentästä puuttuu tutkimustietoa siitä, miten mediallistuminen vaikuttaa johtajuuteen, maineeseen, kuntabrändiin ja osaamisvaatimuksiin #kuntajohtajatutkimus TUTKIMUKSEN PERUSTA
 3. 3. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 TUTKIMUSKYSYMYKSIÄ o Mitä eri media-areenoita kuntajohto käyttää ja miten? o Mitä keinoja kunnissa käytetään, kun edistetään haluttujen teemojen käsittelyä ns. perinteisessä mediassa? o Miten kunnissa arvioidaan viestinnän vaikuttavuutta ja millä organisaatiotasolla tulokset käsitellään? (hallitus, johtoryhmä, viestintäosasto, ulkopuolinen asiantuntija) o Miten kunnan johdon viestintä on organisoitu ja onko viestintäjohtaja johtoryhmän jäsen? o Miltä osa-alueilta johtajuusviestinnälliset paineet tulevat ja kuinka ne vaikuttavat kuntajohtajan hyvinvointiin? LISÄTIETOJA: JOHTAJAONMEDIA.FI JUKKA SAKSI 040 501 8357 JARMO ROSENBERG 0440 610 925 #kuntajohtajatutkimus
 4. 4. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 TUTKIMUS JA SEN TULOKSET Selvittävät mitkä seikat aiheuttavat kuntajohdossa viestinnällistä epävarmuutta ja kitkaa mediallistuneessa sekä säännellyssä ympäristössä. Auttavat kuntajohtoa tunnistamaan jännitteitä suhteessa kunnan maineeseen ja herättävät yhteiseen pohdintaan johtajuusviestinnällisestä profiilista. Antavat tutkimuksellista vertailutietoa ja tarjoavat viitekehyksen sidosryhmien luottamusta vahvistavalle viestinnälle. Kvalitatiivisessa tutkimusosiossa haastatellaan kuntien hallitusten puheenjohtajia ja kuntajohtajia. Sidosryhmiltä on saatu taustoittavia näkökulmia kysymyksenasetteluun. Kvantitatiivisessa osiossa rakenteinen puhelinhaastattelu kohdennetaan kunnissa toimiville hallitusten puheenjohtajille, kuntajohtajille sekä valitulle sidosryhmälle Yhteensä vastaajia on n. 130. #kuntajohtajatutkimus
 5. 5. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 TUTKIMUKSEN VAIHEET Havainnot ja sidosryhmien kertomat ongelmat Valmistelevat tapaamiset ja syvähaastattelut Ensihavainnot ja kvantitatiivisen tutkimuksen valmistelu Kvantitatiivinen tutkimus, kenttätyö Tulokset ja analyysit Tulosten esittely kunnille Keskusteluavaukset tutkimuksen tuloksista Kohdekuntien kehittämistoimet Seurantatutkimuksen kohteet ja teemat #kuntajohtajatutkimus
 6. 6. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 MEDIA-AREENAT JA NIIDEN SISÄLLÖT LINKITTYVÄT TOISIINSA SOME VIESTIJÄT OMAT MEDIAT HAKUKONEET MEDIA VERKOSTOT www.kunta.fi #kuntajohtajatutkimus
 7. 7. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 JOHTAJUUSVIESTINNÄLLINEN PROFIILI AKTIIVINEN AUTTAJA YKSINÄINEN TIEDONVÄLITTÄJÄ DIALOGINEN JOUKKUE REAKTIIVINEN PALVELIJA #kuntajohtajatutkimus
 8. 8. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJA ON JOHTAJA ON MEDIA! YHDESSÄ TUTKIMUSAMMATTILAISTEN KANSSA Johtaja on Media! on johtajuusviestinnän tutkimus-, valmennus- ja konsultointiyritys, jonka toiminta perustuu kahteen arvoon, jotka ovat rakentavuus ja asiakkaiden auttaminen. Työskentelymme perustuu akateemiseen johtajuustutkimukseen ja käytännön johtamistehtävissä hankittuihin näkemyksiin sekä satoihin toimeksiantokokemuksiin. LISÄTIETOJA: JOHTAJAONMEDIA.FI JUKKA SAKSI 040 501 8357 JARMO ROSENBERG 0440 610 925 #kuntajohtajatutkimus KYSY MEILTÄ LISÄTIETOJA!
 9. 9. #johtajaonmedia @johtajaonmediawww.johtajaonmedia.fi +358 40 501 8357 JOHTAJAONMEDIA.FI JUKKA SAKSI 040 501 8357 JARMO ROSENBERG 0440 610 925 KIITOS! @johtajaonmedia #johtajaonmedia #mediallistuminen Johtaja on Media! KYSY MEILTÄ LISÄTIETOJA!

×