Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Renkomäen koulun veso 30.5.2011

963 views

Published on

Renkomäen koulun suunnitteluveso 30.5.2011

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Renkomäen koulun veso 30.5.2011

 1. 1. Lukuvuoden 2011-12 suunnittelua - VESO Renkomäen koulu
 2. 2. Aiheet <ul><li>Kuluvan lukuvuoden arviointi </li></ul><ul><li>Lukuvuoden 2011-12 tavoitteet </li></ul><ul><ul><li>Yhteistoiminta </li></ul></ul><ul><ul><li>Työrauha – Hyvä oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ympäristötavoite </li></ul></ul><ul><li>Lukujärjestyksen suunnittelua </li></ul>
 3. 3. Lukuvuoden arviointi <ul><li>Arviointi tehdään tiimeittäin </li></ul><ul><li>Numeerisesti ja kirjallisesti </li></ul><ul><li>Arvioitavia asioita </li></ul><ul><ul><li>Yhteistoiminnan onnistuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokoukset + learning-cafet + vesot </li></ul></ul><ul><ul><li>Tapahtumat (esim. juhlat, teemapäivät) </li></ul></ul><ul><ul><li>Viestintä </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodin ja koulun yhteistyö </li></ul></ul>
 4. 4. Yhteistoiminta <ul><ul><li>Samanaikaisopetuksen kehittäminen edelleen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmittelyperusteet - jakotunnit </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettaja-avustaja-yhteistyö </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteistyö esiopetuksen kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>Luokka-asteiden suunnittelutunti merkitään lukujärjestykseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppilaskunta </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanhempien osallistuminen koulutyöhön </li></ul></ul>
 5. 5. Työrauha – hyvä oppiminen <ul><li>Mitä on hyvä oppiminen? </li></ul><ul><li>Miten meidän koulussa voidaan lisätä: </li></ul><ul><ul><li>Innostusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisen iloa </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppilaiden sitoutumista omaan oppimiseen </li></ul></ul><ul><li>Työrauhaa lisäävät pedagogiset ratkaisut </li></ul><ul><ul><li>Irti oppikirjasta ja pulpetista </li></ul></ul><ul><ul><li>Monipuoliset toiminnalliset menetelmät </li></ul></ul>
 6. 6. Ympäristötavoite <ul><li>Lahden kouluilla pitää olla oma ympäristötavoite </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyyden tunteen vahvistamisella lisätään halua huolehtia omasta ympäristöstä. </li></ul><ul><li>Koulun alue pidetään siistinä. </li></ul><ul><li>” Kerää roska päivässä!” </li></ul>
 7. 7. Lukujärjestys <ul><li>Tiimit laativat omat lukujärjestyksensä </li></ul><ul><li>Pohtikaa seuraavia asioita: </li></ul><ul><ul><li>Oppituntien pituudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Viikon ja päivän rytmitys – asiaa ja toimintaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Mahdollisuus yhteistunteihin esim. liikunnassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen liikuntatunti </li></ul></ul><ul><ul><li>Resurssiopen käyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>” Fun Friday” – ei läksyjä </li></ul></ul>
 8. 8. Yhteenveto <ul><li>Tehkää rohkeita ratkaisuja! </li></ul><ul><li>Jos lukujärjestys ei toimi, sitä voi muuttaa! </li></ul><ul><li>Oppitunnin ei tarvitse olla 45 minuuttia! </li></ul><ul><li>Active learning! </li></ul><ul><li>Tavoite: </li></ul><ul><ul><li>Koulu on kylän hauskin paikka! </li></ul></ul>
 9. 9. Kiitos yhteistyöstä! Jukka Manninen, rehtori

×