Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TVT:n käyttö opetuksessa

TVT:n käyttö opetuksessa - Renkomäen koulu
Esitys Kansallisilla peruskoulupäivillä 19.-20.3.2012

  • Login to see the comments

TVT:n käyttö opetuksessa

  1. 1. TVT:n käyttö opetuksessa ”Kehittämisen johtaminen” Jukka Manninen Renkomäen koulu Lahti March 14, 2012
  2. 2. Teesit•1. Tee asiat helpoksi!•2. Joustavat opetusjärjestelyt•3. Toimintaa!•4. Innosta! March 14, 2012
  3. 3. Perustyö• TVT-strategia – Tavoitetasot• Laitteet – Tekninen tuki• Osaamisen johtaminen – Koulutus – Henkilökohtainen kehityssuunnitelma• Pedagoginen johtaminen – Ei tekniikka edellä – Fokus oppimisessa March 14, 2012
  4. 4. 1. Tee asiat helpoksi!• Laitteet kuntoon! – Tekninen tuki• Laitteet tukee koulun toimintakulttuuria. – Atk-luokka / Mediateekki – Mobiililaitteet – Frontaaliopetus / Toiminnallisuus• Mentor – Pedagoginen tuki – Samanaikaisopetus – Oppilaat apuna – ”Assarit”, ”Digital leaders” March 14, 2012
  5. 5. 2. Opetusjärjestelyt• Samanaikaisopetus – Opettaja ohjaajan roolissa• Erilaiset oppimismenetelmät – Erilaisia menetelmiä on opetettava. – Oppilas voi valita, millä menetelmällä/välineellä oppii. – Kaikki eivät tee samoja asioita! March 14, 2012
  6. 6. 3. Toimintaa!• Oppilaat sisällön tuottajina • Mediakasvatus • Digitaaliset tarinat• BYOD • ”Bring Your Own Device!” • Ohjaaminen laitteiden hyötykäyttöön. March 14, 2012
  7. 7. 4. Innosta!• Luovuuteen rohkaiseminen• Vaihtelu virkistää. – Opettajat / Oppilaat• Oppimisen pitää olla kiinnostavaa.• Yhdessä oppiminen - tekeminen ja onnistuminen – ->Hyvinvointi lisääntyy March 14, 2012
  8. 8. ”Koulu on kylän hauskin Kiitos! Jukka Manninen 050-387 9719 Jukka.manninen@lahti.fi @jmanninen @renkomaenkoulu March 14, 2012

×