Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kern 4

928 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kern 4

  1. 1. veilig en vlot kern 4 huishuis haas het haar zoekhaas haar hek heer boekhees haan hem hoor doekhijs haak hen hor hoek zij pet vaas aan ik bij net haas haan tik hij het kaas baan hikhuis het tik bij hethaas hek hik hij heethaar hoek haak hijs meethoor zoek haar hees metdoor zaak heer mees hetvoor haak veer mes hek 1/2
  2. 2. veilig en vlot kern 4 wegweg weet win weg weetwet wees wit heg wetwek ween wim zeg witnaar hij ijs boon mijnwaar wij wijs zoon zijnhaar zij hijs toon pijnmaar bij sijs woon wijnweg weg weg voet henwet heg wet moet wenwen hek wit meet wijnwoon haak win weet zijnwijn waak zin wit zoonwijs wijk kin win woon 3/4
  3. 3. veilig en vlot kern 4 bosbos sok mop mos tonbot rok top mot zonbon bok sop mop bonbok hok pop mok konboos boot vis hek zoenbos bot vos hik zijnbes beet vaas hok zonbos mos bos hok popbot mot mos rok kopbon mok mes rook koopboon hok mees rek kipzoon rok heet hek dipzon rek het hoek dop 5/6
  4. 4. veilig en vlot kern 4 tak tak mat hak pap tas dak wat hap pak pas zak dat ham pan kas hak kat han pas bashop moet kam boek kiphap mat kim bok kophoop meet kom bak kaptak tak zak man kaasdak kam zoek map kooshak kom hoek pap koophaak kok hok pop kookzaak rok sok kop kokzak rook som kip hok 7/8
  5. 5. veilig en vlot kern 4 hutmus hut hut pik petdus put het puk putzus dut heet pak pitkin boos dan mis pootkan bus doen mes petkoen bes dun mus pitkun bos daan mos puthut mus boek put takput zus buk pet wakpet zes bus zet hakzet bes boos zot hokhet bus bos zon sokhek baas vos won sik 9/10
  6. 6. veilig en vlot kern 4 herhalinghijs het tik bij hektak zak man haar hoekhaak hijs bus rok wijnbot mot voet hen putweeg heg hok pop witmus kop wen weer hakhoor zoek haar hees methek zes zaak zit wijkzoen pijn rok zon puthak kom hoek pap hokdus waar haak zus witwoon zak som mok win 11/12
  7. 7. Wanneer oefent u welke bladzijde?Kern 4 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/1219 november x20 november x21 november x22 november x23 novem x26 november x27 november x28 november x29 november x30 november x3 december x4 december x5 december x6 december x7 dece x

×