Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'Àudio Digital Aida y Judith

Power Point de l'audició digital...

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

L'Àudio Digital Aida y Judith

  1. 1. Saida Aida Nassiri Judith Gómez
  2. 2.  ¿Qué es el so?  Les característiques de les ones.  La digitalització del so.  Formats de so digital.
  3. 3.  El so és una successió de canvis de pressió (compressions i dilatacions) en un medi (sòlid, líquid o gas), provocats per una vibració que s'hi transmet en forma d'ones sonores. La vibració provoca alteracions mecàniques a les partícules del medi creant canvis de pressió que es propaguen en totes direccions a partir del punt on hi ha la vibració. Els humans, i també molts animals, podem percebre el so mitjançant el sentit de l'oïda.
  4. 4.  Amplitud (A)  Freqüència (f)  Període (T)  Longitud d’ona (λ)  La intensitat  L’altura o to  Timbre
  5. 5. És el procés mitjançant el qual es transformen dades analògiques a un format digital. Per exemple,amb un escàner es pot convertir una fotografia en un fitxer, reduint la informació a un mapa de bits.  Com ho fem? Podem digitalitzar el so a través de l’ordinador. El nostre PC té una placa de so. Connectem un micròfon que ens transforma l’ona de pressió en electricitat (analògic), aquesta electricitat és transformada per la placa de so.
  6. 6. Formats sense compressió:  WAV: s’utilitza per a emmagatzemar àudio en el PC.  MID: permet la comunicació entre els diversos equips musicals electrònics.  AIFF: S’utilitza per vendre dades de so per a computadors personals, el format AIFF es un format lider.  CDA: és un disc òptic per per emmagatzemar àudio. Formats amb compressió:  MP3: format d’àudio digital basat amb la compressió amb pèrdues l’objectiu es comprimir qualsevol senyal per a poder ser escoltat.  WMA: format d’àudio de windows amb compressió sense pèrdua.  OGG: És un format contenidor format natiu per als codecs multimedia que desenvolupa Xiph.org

×