Samensp.Zomer 2011

1,785 views

Published on

Klantenmagazine Kinderopvang 2Samen. Ik was de eindredacteur.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samensp.Zomer 2011

 1. 1. SAMENSPEL BLAD VOOR DE OUDERS EN DE KINDEREN VAN 2SAMEN ZOM 2 11 ER NUMM I UN J ER2samen.nl De kijk van beleidsmakers op kindvoor- zieningen pagina 4-5 Het rapport Gunning: wat betekent het voor kin- deropvang? pagina 6 De morele Nieuws ontwikkeling van KICKs en van kinderen Klantenraad pagina 8-9 pagina 12-15 1
 2. 2. Voorwoord zomer 2011 Kindvoorzieningen Beleidsmakers kijken momenteel voorname- kindvoorzieningen, zien we de laatste tijd je niet onnodig ‘experimenteren’ want wat lijk naar de doelmatigheid van kinderopvang vooral verschuivingen optreden. Zoals bij de op jonge leeftijd wordt scheefgetrokken kost en andere kindvoorzieningen. Met andere pilot van wethouder Bijsterveldt om peuters veel tijd om weer recht te trekken. Laat de woorden: wat leveren deze voorzieningen met een leerachterstand binnen het basis- taak van de ontwikkeling van jonge kinderen de maatschappij op? En dan het liefst direct onderwijs spelenderwijs te laten leren. Het daarom dáár waar hij al jarenlang ligt: bij de vertaald in klinkende munt. Dat kindvoorzie- is een experiment waar wetenschappers veel kinderopvang. Dat is de boodschap die wij ningen belangrijk zijn voor kinderen zélf en vraagtekens bij plaatsen. Ook wij hebben er de komende tijd actief zullen uitdragen, naar dat ook dát zich op de wat langere termijn onze twijfels bij. Werken met jonge kinderen beleidsmakers maar ook naar ouders. Onder ‘terugbetaalt’ is iets waar beleidsmakers vereist gedegen pedagogische kennis van de meer met onze nieuwe campagne die sinds helaas minder vaak bij stilstaan. Verderop in ontwikkelingsfasen van deze leeftijdsgroep. kort op de tram en de bus is te zien, onder Samenspel vertelt hoogleraar Janneke Plan- Die kennis heeft onze sector door de jaren het motto: ‘hun wereld = onze wereld’. tenga meer over de verschillende perspectie- heen opgebouwd zodat we hun ontwikkeling En voor die wereld zullen wij ons blijven ven die beleidsmakers op kindvoorzieningen spelenderwijs kunnen ontwikkelen. inzetten. hebben. Werken met jonge kinderen vereist de spe- Wanneer beleidsmakers zich wel bezig cifieke vakkennis waarover de kinderopvang Wim van Ogtrop, directeur 2Samen houden met het inhoudelijke belang van bij uitstek beschikt. Met jonge kinderen moet onze nieuwe campagne die sinds kort op de tram en de bus is te zien, onder het motto: ‘hun wereld = onze wereld’ colofon Op de coverfoto staat Tristan Mayer, 2Vliegende HollandersIn dit nummer: Pagina 4-5 Pagina 10-11 (© Andrea Ege) • Redactie: Melanie Batist, Wim van Ogtrop, Kindvoorzieningen in perspectief Korte berichten Francy Stribos, Astrid de Wit, Judith Maas • Eindredacteur: Welke perspectieven hebben beleids- Theaterrubriek, boekentips en kortingsactie Juanita Diemel • Hoofdredacteur: Yolande Michiels van makers op kindvoorzieningen? watermassage voor zwangeren Kessenich • Aan dit nummer werkten verder mee: Sander ten Pagina 6-7 Pagina 12-15 Cate, Babs Wijnstra, Janneke Plantenga, Steven Pont, theater de Regentes, Muziektheater Briza, Lucent Danstheater, Esther Actuele discussies Nieuws van KICKs en Klantenraad Doesburg, team 2Ballonnen, Yvonne Jagtenberg, boekhandel • Welke aanbevelingen doet de • KICKs Kids en KICKs Club Paagman, Yaël Singer, Ruud Slootweg, Marianne Lourens • commissie Gunning om kinder- • Vooruitblik Zomerfunweken & Zomerkamp Foto’s binnenwerk: Andrea Ege, Roos Trommelen, Steven Pont, opvang te verbeteren? • Terugblik Meivakantie 2Samen • Vormgeving: Shape bv • Druk: Drukkerij Holland, • Peuters naar het basisonderwijs: • Interview met KICKs-docente Yaël Singer Alphen a/d Rijn • Oplage: 5000 ex. verrijking of onnodige belasting • Column Klantenraad We hebben getracht alle belanghebbenden m.b.t. foto’s en artikelen te voor jonge kinderen? Pagina 16 achterhalen en toestemming te vragen. Degenen die menen rechten te Pagina 8-9 Column kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden. Interview: Steven Pont Marianne Hamerlink over het oepsgebied. De morele ontwikkeling van kinderen: Wat zeg je me nou?!! Een interview met ontwikkelings- De leukste uitspraken van kinderen op een rij. psycholoog en gezinstherapeut Steven SCS-COC-00652-EE Pont. 2
 3. 3. Jong en oud geniet van BERICHTENde GeneratietuinKinderen en ouderen samen laten genieten van het werken opkomen, is het extra leuk voor de kinderen; zein de tuin: dat beeld stond het Ministerie van Landbouw, zien de resultaten van het planten en water geven.’Natuur en Voedselkwaliteit voor ogen bij de opening van de Voor de ouderen heeft de Generatietuin absoluuteerste Generatietuin in 2010, in samenwerking met 2Samen toegevoegde waarde, vertelt Sander. ‘Ze kunnen nieten verzorgingshuis Huize Royal in Scheveningen. De eerste altijd zelf meehelpen in de tuin, bijvoorbeeld omdatlocatie die meewerkte aan de Generatietuin was 2Orka’s. Nu sommigen in een rolstoel zitten. Maar ze komengaat kindercentrum 2Vikingen al bijna een jaar lang iedere altijd om de kinderen bezig te zien en met hen eenweek naar de Generatietuin. Pedagogisch medewerker Sander praatje te maken.’ten Cate vertelt: ‘De Generatietuin is qua grootte vergelijkbaar Sander en de kinderen gaan iedere dinsdagmiddagmet een flinke achtertuin. Er is voldoende ruimte om van alles naar de Generatietuin. Ga voor meer foto’s naarte planten; tot nu toe hebben we onder anderen verschillende 2samen.nl, en klik bij 2Vikingen op het fotoalbum.soorten bloemen geplant maar ook groenten en fruit,waaronder andijvie, sla, ui en aardbeien. Ik leer de kinderenhoe ze onkruid kunnen herkennen, waarna ze het zelf mogenweghalen en in de compostbak gooien. Nu de eerste plantjes Hun wereld = onze wereld nieuwe campagne op tram en busInspecties onderwijs op Op de pagina hiernaast vertelt directeur Wim van Ogtrop over onze nieuwe campagne, die sindsVVE-locaties eind mei op het openbaar vervoer in Den Haag en omstreken is te zien. De sfeervolle tekeningen vanNa de certificering van de scholingsinstanties nog extra illustratrice Babs Wijnstra voeren je rechtstreekspedagogisch medewerkers is op aandacht naar uit moeten laten gaan mee naar de fantasiewereld van het kind. Babsverzoek van de gemeente Den om dit verder te optimaliseren. type nr: GTL8-1 trots op het resultaat: ‘Het is altijd spannend isHaag, een 0-meting uitgevoerd ordernr: In het rapport van de Inspectie van ... als iemand anders een eindcompositie van jouwop VVE-kinderdagverblijven door het Onderwijs worden ondermeer de campagne: ... werk maakt. Maar ik was aangenaam verrast,de Inspectie van het Onderwijs voorwaarden van VVE beschreven, het ziet er prachtig uit! Ik heb alle afbeeldingennaar de kwaliteit van de Voor- en de betrokkenheid van ouders, het geschilderd. Uiteindelijk zijn zij stuk voor stukVroegschoolse Educatie. Het pedagogisch klimaat, de kwaliteit gescand, zodat er nog volop mee kon wordenwerken met VVE-programma’s komt van het educatief handelen, de geschoven om ze op de beste manier op hetoorspronkelijk voort uit het onderwijs ontwikkeling, zorg en begeleiding tram- en busontwerp te krijgen.’ Babs maakten het peuterspeelzaalwerk en is van kinderen, het scholingsaanbod ook muurschilderingen voor kinderkamers en2 jaar geleden ook ingevoerd in de en de doorgaande lijn tussen het kinderdagverblijven: babswijnstra.nl. kinderopvang. De inspectierapporten kinderdagverblijf en de basisschool.van de Inspectie van het Onderwijs Algemene informatie vindtKINDEROPVANG 2SAMEN.NL THUIS IN u ophebben nu goed inzichtelijk onderwijsinspectie.nl. De VVE-gemaakt in hoeverre de invoering kinderdagverblijven van 2Samen zijn:van VVE in kinderdagverblijven al 2Spel, 2Koninkjes, 2Onder Elkaar,geslaagd is. Daarnaast geven zij 2Waterlelies, 2Spraak, 2Penselen, HAAR WERELD ONZE WERELDaan waar kinderopvang 2Samen, de 2Prinsjes en 2Turven Hoog.gemeente Den Haag en de betrokken 3
 4. 4. Door welke bril kijken beleidsmakers naar kindvoorzieningen? het moreel perspectief, behoeftenperspectief en doelmatigheidsperspectief Janneke Plantenga is als hoogleraar economie verbonden aan de Utrecht Universiteit School of Economics. In haar onderzoek richt ze zich met name op vraagstukken betreffende arbeidsmarkt en sociale zekerheid, verlofregelingen en kinderopvang. In dit artikel behandelt zij op hoofdlijnen de drie perspectieven die beleidsmakers en politici kunnen hanteren ten aanzien van de voorzieningen van jonge kinderen. Op dit moment bedraagt de totale over- aan de gewenste inrichting van de samen- ook meer bij het moderne beeld van een heidsuitgave voor kinderopvang circa € 3 leving. Zij weerspiegelen de idealen – over responsieve overheid. Dit perspectief staat miljard en dat is een royale overschrijding wat hoort en wat niet hoort – en uiteindelijk ook centraal bij de introductie van markt- van de beschikbare middelen. Het streven moet beleid zich ook vooral oriënteren op werking in de kinderopvang. Het grote punt is dus om de overheidsuitgaven met circa datgene wat nastrevenswaardig wordt ge- van de omslag in de financieringssystema- eenderde terug te brengen. En volgens acht. Maar morele argumenten kennen vaak tiek is dat ouders aan zet zijn. Het is niet sommigen is dat best mogelijk omdat het ook een zekere absoluutheid die zich slecht langer de overheid die het aanbod bepaald budget veel sterker is gestegen dan de laat rijmen met de groeiende diversiteit – ‘20.000 plaatsen meer in 2015’ – maar arbeidsparticipatie van vrouwen. Het zou rond het jonge kind. Is vijf dagen kinderop- de markt, via de behoeften van de ouders. dus eigenlijk weggegooid geld zijn. Juist vang acceptabel of financieren we dat toch Voor het beleid is een dergelijke redenering in een tijd van bezuinigingen is het echter maar liever niet? En moet een kind al met van grote betekenis omdat er geen sprake belangrijk dat je wel weet waar je naar toe twee jaar naar een school of opvangach- meer is van moeilijke discussies in termen wilt – dat je het oog houdt op die stip op de tige voorziening of mag het nog even kind van goed of kwaad, van beter of slechter, horizon. Die vaste koers is nog belangrij- blijven (zoals de retorische toevoeging dan maar van een simpele constatering dat ker omdat kinderopvangvoorzieningen in meestal luidt). Hoe gaan we om met het er vraag is naar een bepaald goed of een Nederland nog steeds weinig vanzelfspre- verschil in kinderen? Bestaat hier aanleiding bepaalde dienst. Heel veel verder brengt kendheden kennen, dit in tegenstelling tot voor een selectief beleid of worden de baten deze verwijzing naar behoeften ons echter bijvoorbeeld het onderwijs. juist vooral gerealiseerd met behulp van een niet. Behoeften zijn immers betwistbaar en, algemeen geldende maatregel? in principe, oneindig. Welke schaarse mid- Beleidsmakers en politici kunnen grofweg delen ondersteunen nu welke behoeften? drie perspectieven hanteren ten aanzien van Juist omdat het antwoord op dergelijke En behoort een toegankelijke kinderopvang- de voorzieningen van jonge kinderen: het vragen voortdurend herijkt moet worden voorziening tot de gerechtvaardige behoefte morele perspectief, het behoeftenperspectief aan veranderende (pedagogische) inzichten, van alle burgers c.q. alle kinderen? Boven- en het doelmatigheidsperspectief. mogelijkheden en (al dan niet vermeende) dien legt een verwijzing naar behoeften het noodzakelijkheden, leidt het morele per- momentum wel heel sterk bij de ouders. Moreel perspectief spectief een wat ondergronds bestaan. Het Wat als ouders het niet bij het rechte eind Het morele perspectief is in Nederland altijd opvoedingsideaal heeft meerdere gezichten hebben of als de behoeften van het kind vrij dominant geweest. Voorzieningen voor gekregen en slechts een kleine minderheid niet helemaal overeenkomen met de behoef- jonge kinderen worden dan beoordeeld in van beleidsmakers beschrijft voorzieningen ten van de ouders? Met deze vragen zijn we termen van goed of fout. Kinderopvangvoor- voor jonge kinderen nog in termen van goed weer in het morele debat verzeild geraakt. zieningen werden lange tijd simpelweg als en kwaad. ‘fout’ beoordeeld – ze waren een signaal van egoïsme, individualisering en te ver doorgeschoten ontplooiingsdrang. Inmid- ‘In een kosten-baten analyse worden kinderen als dels ligt dat iets genuanceerder, maar nog altijd vindt men dat het gebruik vooral niet becomings gezien, terwijl het natuurlijk óók gaat om beings, overdreven moet worden en gekoppeld het welzijn van de kinderen zelf.’ moet zijn aan arbeidsmarktparticipatie. Peuterspeelzalen worden daarentegen juist vaak als intrinsiek ‘goed’ gezien, terwijl Behoeftenperspectief Doelmatigheidsperspectief VVE-arrangementen (Voor- en Vroegschool- In vergelijking met het morele perspec- Ten derde is er dan het doelmatigheids- se Educatie) enigszins ontsnappen aan tief, doet het behoeftenperspectief het in perspectief. Bij dit perspectief draait het deze morele polarisatie – zij worden eerder beleidskringen beter. Een verwijzing naar om nut en opbrengst. Het gaat dan om de gezien als iets noodzakelijks. behoeften oogt neutraler en democratischer; vraag of voorzieningen voor jonge kinde- Morele argumenten zijn belangrijk in het het beleid wordt immers gelegitimeerd door ren een bijdrage kunnen leveren aan een politieke debat, omdat zij uitdrukking geven de behoeften van haar burgers. Het past vooropgesteld doel, zoals rentabiliteit of4
 5. 5. economische groei. Dit is een tamelijk dominante redenering in de Kindvoorzieningen als eindproducthuidige Nederlandse beleidspraktijk, en biedt houvast in discussies Economische calculaties zijn een nuttig instrument in de politiekevariërend van de Betuwelijn tot het emancipatiebeleid. Ook collectief besluitvorming, maar ze zijn altijd maar een deel van het verhaal.investeren in de kinderopvang wordt vooral vanuit een doelmatig- Die waarde van een bepaalde inrichting en organisatie van kindvoor-heidsperspectief gelegitimeerd. Het vooropgestelde doel daarbij is zieningen an sich lijkt weg te vallen wanneer alleen in termen vanhet verhogen van de arbeidsmarktparticipatie van met name vrou- economische groei, overheidsfinanciën en betalingsbalansen wordtwen en - in het verlengde daarvan – het stimuleren van economische geredeneerd. De notie van kindvoorzieningen als waardevol productgroei en het vergroten van het economisch draagvlak. op zich houdt de mogelijkheid open dat wordt gekozen voor een in- vestering in de kinderopvang, ook als er na wekenlang gereken blijktHet aantrekkelijke van het doelmatigheidsperspectief is het betrek- dat dit in een kostenpost resulteert. De maatschappelijke welvaartkelijk simpele rekensommetje van kosten en baten. Hier hoeven is dan kennelijk meer gediend met deze investering dan met hetwe ons niet te verliezen in morele argumenten over goed of slecht besparen van de kosten.of over gerechtvaardigde en niet-gerechtvaardigde behoeften; werekenen gewoon uit of het wat oplevert. Dit voordeel is ook direct Met deze constatering is het debat natuurlijk weer helemaalhet nadeel: het perspectief is inhoudelijk leeg. Voorzieningen voor geopend. Immers: als economische kosten- en batenoverwegingenjonge kinderen worden hier een instrument in dienst van iets anders het debat niet mogen beslissen, zijn we weer terug bij af en luidt de– bijvoorbeeld hogere economische groei, lagere criminaliteitscijfers, meest wezenlijke vraag: welke organisatie van de kindvoorzieningenof betere schoolprestaties. We moeten hierbij de vraag stellen: zijn levert de grootste bijdrage aan onze (breed gedefinieerde) welvaart?voorzieningen voor jonge kinderen vooral een instrument voor iets Ik ga er van uit dat het beantwoorden van die vraag nog meniganders of zijn ze ook doel op zich? Een Engelse collega constateerde studiedag zal vergen.eens dat kinderen in zo’n kosten-baten-analyse als becomings wor-den gezien, iets dat leidt tot iets anders– terwijl het natuurlijk ookgaat om beings, om het welzijn van de kinderen zelf.Dit artikel is gebaseerd op eenlezing die Janneke Plantengahield tijdens een conferentievan Child Care Internationalop 25 maart 2011. 5
 6. 6. Andere actuele discussies rondom kindvoorzieningen Rapport Gunning doet aanbevelingen voor kinderopvangorganisaties. 2Samen voldoet aan bijna alle aanbevelingen. Op 15 april jl. presenteerde de commissie Gunning haar rapport. Kinderopvang Onderzoek) om de kwaliteit te meten, iets wat de Aanleiding voor het onderzoek en het rapport was de Amsterdamse commissie aanbeveelt. misbruikzaak bij Het Hofnarretje. De commissie doet in het rapport aanbevelingen om de veiligheid van kinderen in de toekomst nog Oudervertegenwoordiging en personeelsbeleid beter te waarborgen. Het gaat om aanbevelingen aan kinderdagver- De aanbevelingen die de commissie onder de noemer ‘oudercom- blijven maar ook aan onder meer brancheorganisaties, opleidingsin- missie, personeelsvertegenwoordiging en Raad van Toezicht’ doet, stellingen en de ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale maken allemaal al deel uit van onze handelswijze. Oudercommissies Zaken en Werkgelegenheid. zijn – via de Klantenraad – gesprekspartner van 2Samen. Ook heeft onze organisatie een Raad van Toezicht die bevoegd is om het functi- Deskundigheid en opleidingsniveau oneren van de directie te beoordelen Wat betreft de aanbevelingen op Voor kinderopvangorganisaties doet de commissie een groot aantal gebied van personeelsbeleid, zit 2Samen ook vrijwel op een lijn met aanbevelingen. Bij 2Samen maken de meeste van deze aanbe- de commissie. Het personeelsbeleid wordt, net zoals de aanbeveling velingen al langere tijd deel uit van de dagelijkse praktijk. Zo zijn luidt, onder meer opgesteld en uitgevoerd door personeelsfunctio- vrijwel alle aanbevelingen die de commissie doet op gebied van narissen. Ook hebben alle pedagogisch medewerkers jaarlijks een deskundigheid en het opleidingsniveau van medewerkers al jarenlang gesprek waarin hun functioneren wordt besproken en beoordeeld. gemeengoed bij ons. Het opleidingsniveau van onze unitmanagers is Op mo-groep.nl kunt u het volledige rapport downloaden. De com- minimaal hbo-niveau en bij het managementteam zijn zowel bedrijfs- missie heeft het rapport aangeboden aan de burgemeester van Am- kundige als pedagogische kennis vertegenwoordigd. Ook moeten al sterdam. In hoeverre de aanbevelingen gevolgen zullen hebben voor onze unitmanagers beschikken over een relevante hbo-opleiding met wetgeving rondom kinderopvang, is nu nog niet zeker. 2Samen zal kennis van management en pedagogiek. 2Samen maakt ook gebruik de ontwikkelingen op de voet volgen en, waar nodig, de eigen dage- van de NCKO-kwaliteitsmonitor (NCKO = Nederlands Consortium lijkse praktijk aanpassen om onze kwaliteit verder te verbeteren. In het rapport doet de commissie aanbeveling op de volgende gebieden: • Deskundigheid en opleidingsniveau medewerkers • Werving en selectie • Personeelsbeleid • Cultuur • Protocollen en richtlijnen • Oudercommissie, personeels- vertegenwoordiging en raad van Commis- sarissen/Toezicht • Bouwkundige vormgeving en apparatuur6
 7. 7. Peuters naar het basisonderwijs: riment valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur enverrijking of onnodige belasting voor jonge kinderen? wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met peuterspeelzalen enMinister Van Bijsterveldt van OCW start deze zomer met een kinderdagverblijven.landelijke proef waarbij peuters met een leerachterstand vanaf 3 Wij begrijpen de redenen om een dergelijk experiment te startennaar  de basisschool terecht kunnen. Doel van de proef is om de maar plaatsen er toch ook vraagtekens bij. Kinderen van 3 jaarprestaties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig spelen vooral met elkaar en leren zo op natuurlijke manier. Deen spelenderwijs te verbeteren, zodat deze zogenaamde ‘Startgroep’ kinderopvang is een goede plek om de taalontwikkeling te stimu-kinderen alsnog een goede start kunnen maken op het moment dat leren met Vroeg- en Voorschoolse programma’s die daar speciaalze daadwerkelijk naar de basisschool gaan. Met het zogenaamde op gericht zijn en heeft daarmee al ervaring. Bovendien gaat de‘Startgroep’-experiment wordt een inhoudelijke aansluiting met het minister ervan uit dat het experiment plaatsvindt in de locaties vanbasisonderwijs beoogd. Er vindt in dit experiment geen structuur- of de kinderopvang. Ook veel wetenschappers zetten grote vraagtekensstelselwijzigingen plaats voor basisscholen, peuterspeelzalen en bij het experiment. We zijn dan ook benieuwd naar de praktijkerva-kinderdagverblijven. Het inhoudelijke leeraanbod van het expe- ringen van het Startgroep-experiment. ‘Wat vindt u van het experiment ´peuters naar het basisonderwijs´? Laat het ons weten: communicatie@2samen.nl 7
 8. 8. De morele ontwikkeling van kinderen kent De morele verschillende stadia. Hoe de ontwikkeling verloopt is van een aantal factoren afhankelijk. Een interview ontwikkeling met Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut. van kinderen INTERVIEW Waarom kan een jong kind zich nog niet keling. Een kind dat in een liefdeloze om- in een ander verplaatsen? geving opgroeit kan in een instrumentele Een jong kind is nog niet tot empathie in omgang met mensen blijven steken. Het staat, het kan zich nog niet verplaatsen in ziet mensen als een gebruiksvoorwerp voor de ander. De wereld bestaat voor hem al- zijn eigen behoeften. Want als niemand leen nog uit zijn eigen ervaringen, uit alles ooit rekening met jou heeft gehouden ben wat hij zelf voelt en vindt. Als hij geen pijn je ook niet in staat om zelf met anderen voelt, heeft niemand pijn en bestaat pijn in rekening te houden. Bovendien heeft een feite niet. Daarom kunnen jonge kinde- liefdeloze omgeving invloed op de hersen- ren zonder wroeging een spin een pootje ontwikkeling. Als bepaalde hersenbanen uitdraaien of een leeftijdgenootje een klap niet worden geprikkeld, niet worden verkopen. In deze leeftijdsfase fungeren aangesproken, worden deze vanzelf weer ouders en pedagogisch medewerkers als afgebroken. Het lichaam heeft dan immers het externe geweten van een kind. Zij het signaal gekregen dat deze hersenbanen leren kinderen wat wel en niet kan. Als de niet worden gebruikt en dus niet nuttig ontwikkeling van het kind goed verloopt, zijn. Als dat eenmaal is gebeurd, is het op internaliseert het dat geweten uiteindelijk. latere leeftijd moeilijk om die hersenbanen nog te ontwikkelen. Op welke leeftijd internaliseert een kind het externe geweten? Betekent het dat kinderen die geen vol- Bij jonge kinderen is de wereld nog zwart- ledige morele ontwikkeling doorlopen, de wit. Ze verdelen de wereld in ‘goed’ en behoeften van anderen niet aanvoelen? ‘fout’. Voor een vierjarige is het altijd fout Het is belangrijk om onderscheid te maken om door rood licht te rijden, ook als je op tussen empathie en sympathie. Iemand weg naar het ziekenhuis bent omdat je met die een gemankeerde morele ontwikke- een ernstig ziek kind op de achterbank zit. ling heeft doorlopen kan in het ergste Een zevenjarige begrijpt al veel beter dat geval een psychopaat worden. Maar een het in die situatie niet ‘fout’ hoeft te zijn psychopaat is wel degelijk empatisch. Hij om door rood te rijden. Het begint te leren kan zich goed verplaatsen in de behoeften dat meerdere zaken invloed hebben op een van een ander maar gebruikt die informa- situatie en dat die zaken beïnvloeden of tie uitsluitend voor zijn eigen verlangens een bepaalde actie in die situatie goed of en behoeften. Stel dat jij twijfelt over de fout is. aankoop van een huis en de psychopaat heeft er belang bij dat jij dat huis koopt Hoe ontwikkelt zich het geweten bij een terwijl hij weet dat het eigenlijk te duur kind? voor jou is. Dan zal hij zijn empatisch Dat is grotendeels een rijpingsproces van vermogen aanwenden om zó op jou in te de hersenen. Achter je voorhoofd bevindt praten dat je de voordelen van die aankoop zich de neocortex. Net als alle andere ziet. Omdat hij geen sympatisch vermogen delen van de hersenen heeft de neocortex heeft zal hij zich niet interesseren voor de tijd nodig om te rijpen. Bij dat proces slechte gevolgen die de aankoop voor jou speelt myeline een belangrijke rol. Myeline heeft. Het is dan ook belangrijk om op is een geleiachtig goedje dat de hersen- jonge leeftijd te leren, je te verplaatsen in banen isoleert, waardoor ze sneller gaan een ander. Zo leren kinderen in te zien wat werken. Voordat de neocortex zich heeft de gevolgen van hun eigen acties zijn. ontwikkeld, is het voor een kind onmogelijk om zich in een ander te verplaatsen. Het Kinderen doorlopen fases in de manier is echter wel belangrijk om een kind van waarop ze tegen eenzelfde dilemma aan- begin af aan te laten beseffen wat wel en kijken. Mag een arme man het medicijn niet mag. Want ook de omgeving speelt stelen dat het leven van zijn vrouw zal een belangrijke rol bij de morele ontwik- redden? Nee, zegt een vierjarige, want8
 9. 9. stelen mag niet en dan krijg je straf. Ja, zegt intuïtief aan wat de invloed van kinderen op Wat voor rol kan kinderopvang spelen in deeen zevenjarige, want dan kan hij zijn vrouw jouw zoon of dochter zal zijn. Het slechtste morele ontwikkeling van kinderen?redden. In de puberteit kunnen kinderen wat je kunt doen is het contact verbieden, Kinderopvang kan een heel gezonde voe-weer iets radicaals krijgen en weer vinden dat maakt het alleen maar aantrekkelijker en dingsbodem zijn voor de morele ontwikke-dat de wet nu eenmaal de wet is. In het verleidelijker. ling van kinderen. Voorwaarden zijn eenlaatste stadium vinden mensen weer dat het positieve sfeer op de groep en goede bege-wel mag, omdat er universele wetten zijn die Het is belangrijk om met je kind in gesprek leiding van pedagogisch medewerkers. In deboven door de mens gemaakte wetten staan, te gaan over wat er is gebeurd. Heeft hij groep wijzen leeftijdsgenootjes elkaar onmid-zoals het recht op leven. met vriendjes iets gestolen? Praat dan met dellijk terecht bij ontoelaatbaar gedrag, zoals hem over de gevolgen van zijn actie. Leg uit vals spelen. Een ouder knijpt nog wel eensWat kunnen ouders het beste doen als hun dat de mensen van die winkel hard moeten een oogje toe als kinderen zich niet aan dekind vriendjes heeft die een slechte invloed werken om de spullen in te kopen die zij spelregels houden maar kinderen tolererenhebben op zijn morele ontwikkeling? hebben gepikt. Alleen straffen helpt niet, je dat niet van elkaar. Zo ontvangen kinderenDat is een heikel punt. Natuurlijk heb- moet het gesprek aangaan en hen de sociale constant feedback van elkaar en ontwikkelenben ouders veel invloed op het leven van en morele gevolgen laten zien. Dan help je ze een gevoel van wat er wel en niet kan inhun kinderen maar de invloed van andere de morele ontwikkeling optimaal. contact met anderen.kinderen moeten we niet onderschatten. Steldat moeder en dochter gaan winkelen en dedochter koopt een gele broek. Moeder zegt EN´prachtig, staat je heel mooi´ maar de dag BOEK Emotionele intelligentie – Daniel Golemanerna noemen twee vriendinnetjes het een TIP Alles wijst erop dat we kinderen het emotionele ABC moeten´piesbroek´. Dan zal het meisje die broek leren, de fundamentele vaardigheden van het hart. Vandaagecht niet meer aan willen doen. De invloed de dag is het de neurowetenschap die ervoor pleit om de emotiesvan vriendjes en vriendinnetjes op je eigen serieus te nemen. Het wel of niet slagen in de maatschappij wordtkind is een van de achilleshielen van de vaak bepaald door de vaardigheden die emotionele intelligentieopvoeding. Ze kunnen een kind aanzettentot stelen of liegen, als ouder voel je vaak heten. Zelfbeheersing, geestdrift en doorzettingsvermogen en het vermogen om jezelf te motiveren. Dit boek laat zien dat je dezeMeer lezen van Steven Pont? Bekijk systeemtheorie. vaardigheden kinderen kunt bijbrengen. (Recensie: Biblion)nl, volg Pont op twitter (twitter.com/StevenPont oflees zijn wekelijkse column in het PAROOL en hetAD op zaterdag 9
 10. 10. Het theaterseizoen loopt langzaam ten einde. Theater de Regentes heeft nog een kortingsactie voor eenTheaterrubriek speelse familievoorstelling. Muziektheater Briza schrijft een wedstrijd uit voor Het Lelijke Eendje en het Met korting Lucent Danstheater blikt vooruit naar seizoen 2011-2012. naar het theater 1 Muziektheater Briza Hoe ziet een lelijk eendje eruit? De winnaar mag met vier 2 Theater de Regentes Buurman op vakantie, buitentheater Beeld het uit en maak kans op vriendjes en vriendinnetjes met Het terrein van De Loods van ALBA Theaterhuis aan de kortingskaartjes! korting naar de voorstelling. Laan van Poot wordt een universum van oplossingen, Muziektheater Briza daagt kinderen vriendschap en plezier tijdens de voorsteling van Plan uit om samen met vriendjes en Het staat iedereen vrij om D (plan-d.nl). In een oude volkswagen rijden twee vriendinnetjes de voorstelling Het in Lelijk Eendje outfit of met buurmannen naar hun vakantiebestemming als de auto lelijke eendje uit te beelden. Hoe kunstwerk naar de voorstelling plotseling niet meer werkt. De moed zakt de buurmannen ziet dat eendje er eigenlijk uit? te komen om er een vrolijke gelukkig niet in de schoenen: problemen zijn er om op Het mag worden uitgebeeld met zoektocht van te maken. te lossen. Een onvergetelijke acrobatische sleutelpartij is gekke hoedjes, maskers, kleding, het gevolg, waarbij de auto verandert in een fabelachtige tekeningen, liedje, gedichtje, etc. Aansluitend op de voorstelling draaimolen. Maak er een mooie foto van en geven acteurs uit Het Lelijke Deze hilarische dansvoorstelling is een pleidooi voor de stuur die uiterlijk maandag 20 juni Eendje een workshop. Kosten inefficiëntie, levensplezier en echte vriendschap. naar info@briza.nl. hiervoor zijn € 2,50 per kind. Extra: op zondag is er om 14.00 uur een workshop in De Loods. Aan de hand van een alledaags object, Datum voorstelling: in overleg die kinderen zelf mee nemen van huis, leren zij al Prijs: de normale prijs: € 8,50 maar de winnaar en zijn/haar improviserend een dans. Vervolgens leren zij een dans vriendjes betalen € 5,00 die later terug komt in de voorstelling. Reserveren Bestellen en meer informatie: briza.nl verplicht. Kosten: € 2,50 per kind. Tel. 070 365 40 40 / 070 399 22 22 3 Datum: zaterdag 25 juni, 19.30 uur en zondag 26 juni, 15.00 uur Geschikt voor: : 6+ Locatie: het terrein van De Loods van ALBA Theaterhuis, Laan van Poot 97 Lucent Aanbieding 2Samen: 25% korting (kinderen tot Danstheater 12 jaar € 7,50 i.p.v. € 10,00 en volwassenen € 11,25 i.p.v. € 15,00) Bestellen en meer informatie: deregentes.nl / 070 363 77 98 Het Lucent Danstheater blikt terug en kijkt vooruit Judith van Doorn werkt op de marketing- en publiciteitafdeling van het Lucent Danstheater. Ieder kwartaal kiest zij, in overleg met collega’s, een voorstelling uit voor de kortingsactie in Samenspel. Wat was de meest succesvolle familievoorstelling in seizoen 2010- Wat is jouw persoonlijke top 3 van familievoorstellingen in het 2011? komende seizoen? Het sprookjesballet Abdallah werd rond de kerstdagen erg goed Abdallah en de Gezelle van Basra (vanaf 6 jaar, 25 t/m 28 bezocht. Het leuke aan deze voorstelling was dat er zowel december 2011), Osiris Trio en de Dierigenten (vanaf 6 jaar, professionele als amateurdansers aan meededen. Door het succes van 17 oktober 2011) en Jip & Janneke, de musical (vanaf 4 jaar, vorig seizoen komt Abdallah in december 2011 weer terug naar het 28 maart 2012). Lucent Danstheater. Ook de dansvoorstellingen van Introdans staan Kunnen ouders van 2Samen in 2011-2012 weer aanbiedingen aanstaand seizoen weer geprogrammeerd, zij trekken altijd veel jonge verwachten? dansliefhebbers. Jazeker! En wie weet kunnen we ook iets extra´s bieden, Wat willen jullie kinderen meegeven met het aanbod aan bijvoorbeeld een kijkje achter de schermen. Houd Samenspel familievoorstellingen? hiervoor in de gaten! Wij proberen een divers aanbod samen te stellen voor zowel de hele jonge kinderen, als de al wat ouderen. Het Lucent wil dat de kinderen Meer informatie: ldt.nl een leuke dag hebben en vindt het goed als zij op jonge leeftijd al met het theater in aanraking komen. Elk jaar stellen we weer een Heeft u tips of wensen voor de theaterrubriek in mix samen van kwalitatief hoge voorstellingen en voorstellingen met populaire, aansprekende thema’s. Samenspel? Mail communicatie@2samen.nl 10
 11. 11. e Kortingsacti Kortingsactie: € 50 in plaats van €75 Plaats: Centre du Lac in Pijnacker Contact: Esther Doesburg, 06-23803208 Datum: in overleg Watermassage voor zwangeren Ook zo moe van het rondlopen met die dikke buik? Laat je dan nu verwennen met een watermassage. Lekker ronddrijven in warm water (35 graden) en zachtjes bewogen worden door Esther Doesburg, een ervaren en gediplomeerd watsu- therapeute (watermassage met shiatsu). De massage ontlast de rug en het bekken. De strekkingen en buigingen maken de gewrichten soepeler waardoor de stijfheid in je lichaam verdwijnt en het slapen beter gaat. Ook een aantal dagen na de ontspannende watermassage merk je het effect nog. Voor klanten van 2Samen geldt een kortingsactie. HOEKBOEKEN Mini-interview met schrijf- Boekentip van 2Ballonnen Bij kindercentrum 2Ballonnen zijn de boekjes van de Bobbi-reeks ster Yvonne Jagtenberg favoriet bij de kinderen. Als een thema centraal staat, bijvoorbeeld Yvonne Jagtenberg illustreerde de afgelopen 15 verjaardagen, ziek zijn, logeren of vakantie, zoeken zij een boekje jaar vele boeken en werkt momenteel aan haar zelf van Bobbi dat hierover gaat. De verhalen van Bobbi zijn op rijm geschreven prentenboeken. De ‘Arno’ en ‘Balotje’ geschreven, waardoor de kinderen de verhalen sneller onthouden. titels zijn vertaald in meer dan negen talen. Yvonne won ver- Dat merken de pedagogisch medewerkers tijdens het schillende prijzen waaronder het Charlotte Köhlerstipendium. voorlezen; de kinderen kunnen vaak al aanvullen, hoe het verhaal verder gaat. Om het verhaal nog meer tot leven te laten komen, verzint het team activiteiten eromheen. Bij het lezen van ‘Bobbi op 1 Wat was uw lievelingsboek toen u nog kind was? vakantie’ zetten ze een koffer op de groep. Kinderen mogen dan zelf Pipi Langkous en Lijsje Lorresnor. iets van huis meenemen dat zij op vakantie mee zouden nemen, om in de koffer te doen. Daarnaast organiseren zij knutselactiviteiten in 2 Waarom bent u schrijfster geworden? het vakantiethema. Omdat ik graag verhalen vertel! Verhalen uit de Bobbi-reeks sluiten goed aan op de belevingswereld van kinderen en de tekeningen zijn erg aansprekend. De locatie heeft 3 Ontvangt u veel post/mail van kinderen? Dat valt mee hoor. Mijn lezertjes kunnen nog niet zelf lezen ook de dagritmekaarten voorzien van plaatjes van Bobbi. Op een en schrijven... dagritmekaart zien de kinderen welke activiteiten er die dag worden gedaan, zoals eten, slapen, spelen etc. Een dagritmekaart geeft de 4 Wat is de leukste reactie die u op een boek heeft gekregen? kinderen houvast. Dat de kaarten zijn voorzien van de vertrouwde Een fan heeft zijn kind naar een van mijn personages genoemd. plaatjes uit de Bobbi-reeks, maakt het nog aantrekkelijker voor de kinderen. Yvonne Jagtenberg schreef alle boeken over Balotje, Arno en Hartje. Meer weten? Kijk op yvonnejagtenberg.com Titel: Bobbi op vakantie BOEKEN BOEKEN Auteur | I. Bijlsma Dit mini-interview werd Paagman Den Haag Frederik Hendriklaan 217 Illustratice | M. Maas gedaan door boekhandel Paagman. Uitgeverij | Kluitman Alkmaar B.V. 2582 CB Den Haag Leeftijd | vanaf 2,5 jaar T. 070 338 38 38 Prijs | € 6,95 www.paagman.nl HOEK 11
 12. 12. Nieuws van KICKs Klantenraad & Waar staan KICKs Kids en KICKs Club voor? We gebruiken de symbolen alweer een tijdje maar wellicht is nog niet voor iedereen duidelijk waar zij voor staan. KICKs Kids staat voor alle activitei- ten voor kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 7 jaar. KICKs Club is het symbool voor alle kinderen van 8 tot 13 jaar. 4-7 JAAR | 8-13 JAAR Vooruitblik Zomerfunweken en Zomerkamp De kinderen van 2Samen hoeven zich de aankomende zomer zeker niet te vervelen want KICKs heeft een zomerprogramma gemaakt waarin van alles te beleven en te doen is. KICKs vindt het belangrijk dat kinderen buiten in beweging zijn, het hele jaar door en zeker in de zomer. Ons zomerprogramma staat dus grotendeels in het teken van buitenactiviteiten. We sluiten de vakantie af met een survivaldag voor KICKs Club (8+) en een Dans-Vakantie-Feest voor de KICKs-Kids (4-7) ). Zomerkamp Daarnaast zijn er in de middelste 4 weken van de zomervakan- Van 11 t/m 15 juli vindt het KICKs Zomerkamp plaats (8+). Dit jaar tie ook iedere week KICKs-activiteiten in het Zuiderpark. hebben wij gekozen voor het buitenterrein van scouting Impeesa in Zoetermeer (impeesa-zoetermeer.nl). Elke bso-locatie heeft van KICKs een zomerprogrammaboekje ontvangen waarin zij, samen met de kinderen, kunnen aan- Zomerfunweken geven aan welke programma-onderdelen zij graag mee willen Daarna staan er twee weken (18 t/m 29 juli) in het teken van Sport & doen. Wilt u het programma van de locatie van uw kind weten? Strand. De kinderen kunnen die week meedoen met skateclinics, een Vraag het na bij de locatiecoördinator! bootcamp, watersafari, stoere beachgames bij het FAST surfdorp (fast- scheveningen.com) en heel veel andere uitdagende sportactiviteiten. De eerste week van augustus kunnen de kinderen zich uitleven bij verschillende scoutlocaties in Den Haag, Rijswijk en Monster. Onder deskundige begeleiding kunnen zij daar hutten bouwen, een kampvuur maken en lekker spelen in het bos. KICKs stimuleert... beweging12
 13. 13. Terugblik MeivakantieKorfbalKICKs was tijdens de meivakantie veel buiten te vinden. Gelukkig waren de weergoden onsgunstig gezind want bijna iedere dag scheen het zonnetje.In de eerste week van de meivakantie zijn wij door korfbalvereniging ALO uitgenodigd voor eenkorfbalclinic waar alle kinderen van de buitenschoolse opvang aan mee konden doen. ALO iseen bekende van 2Samen, aangezien de buitenschoolse opvanglocatie 2Indianen in hun gebouwis gevestigd. De trainers van ALO brachten de kinderen de fijne kneepjes van het korfballen bij.Voor de jongste kinderen ging het daarbij vooral om balvaardigheidsspelletjes.Namens de kinderen bedanken wij de trainers en vrijwilligers van ALO voor de leuke ensportieve dagen!IndianentochtOp donderdag 28 april jl. legden de KICKs Kids een spannendeIndianentocht af. Op 4 verschillende scoutlocaties in Rijswijk,Monster en Den Haag werden ze uitgedaagd om rooksignalen temaken, het vredespijpspel te spelen, met lasso’s te gooien en eenhoofdtooi te maken. Aan het einde van de tocht werden de kinderenbeloond met een Indianendiploma.SkateparkMet KICKs Club bezochten de kinderen op 2 en 3 meieen skatepark in het Zuiderpark (maandag) en in Ter er!Heijde (dinsdag). Dit werd op verzoek van KICKs ge- Echt sto et!organiseerd door Dreams Events. De kinderen maakten C o o l & ve r h e tkennis met vijf verschillende streetsports: skateboar- deren ov Kin rkden, BMX-rijden, freerunnen, rollerskaten en graffiti-art. skatepaDe reacties van de kinderen waren overweldigend,zeker een evenement dat voor herhaling vatbaar is. 13
 14. 14. Op de KICKs-pagina’s van 2samen.nl hebben wij een filmpje geplaatst van het skatepark. Meer informatie over Dreams Events: enterdreams.com KICKs-docente Yaël Singer vertelt over ‘KOEK & EI’ haar kookworkshops Yaël Singer is eigenaresse van Koek & Ei, een ambachtelijke bakkerij, waar alle taarten en andere producten nog helemaal Workshops met de hand worden gemaakt. Ook verzorgt zij kookworkshops voor uiteenlopende doelgroepen. Voor KICKs organiseert zij sinds vol <datum> workshops waar kinderen zelf met gezonde etenswaren veel lekkers maken. Hieronder vertelt Yaël wat de kinderen leren Groente tijdens de workshops. & Met de workshops wil ik kinderen uitdagen om nieuwe smaken te fruit proeven. Een kind roept al snel ‘dat lust ik niet’. Maar hun smaak- papillen zijn nog volop in ontwikkeling. Wat een kind de ene week niet lust, vindt het een week later misschien wél lekker. Als je het vertrouwen van kinderen wint, kun je ze aanmoedigen om iets nieuws te proeven. Zo had ik een vierjarige jongen in mijn workshop die zei dat hij geen peren lustte. Maar aan het einde van de middag riep hij: ‘Ik wil een peer!’. Veiligheid en hygiëne De workshops draaien niet alleen om het proeven van nieuwe smaken. Ik leer hen ook het belang van veiligheid en hygiëne in de keuken. In de keuken werken zij met scherpe messen. Dus leer ik hen: een mes heb je alleen in je handen als je aan het snijden bent; als je met iemand praat of iets anders doet, leg je je mes neer. Daarnaast vertel ik hoe belangrijk schone handen in de keuken zijn. Dus niet in je neus peuteren tijdens de workshop! Daar giechelen ze wel om, maar op die manier onthouden ze het wel. Alle regels staan ook nog eens op een afsprakenposter die ik aan het begin van de workshop met hen Taalvaardigheid doorneem. Ik gebruik de groente en het fruit waarmee we werken ook om spelen- derwijs aan hun taalvaardigheid te werken. Zelf kom ik uit Israël en ben altijd geïnteresseerd geweest in de Nederlandse uitdrukkingen. In veel uitdrukkingen speelt voedsel een rol. Maken de kinderen een ap- peltaart dan vraag ik hen wat dat eigenlijk betekent, ‘de appel valt niet ver van de boom’. En als ze dan begrijpen dat het inhoudt dat kinderen op hun ouders lijken ga ik daarover met hen in gesprek. Lijken jullie op je ouders? Zo gaan de uitdrukkingen voor hen leven. Bij wat jongere14
 15. 15. kinderen moet ik eerst uitleggen wat een uitdrukking is. Daarvoor kunnen eten. Zo maak ik hen bewust van hetgeen je nog kunt doensluit ik aan bij hun eigen taalgebruik. Bij uitdrukking is het net als de met het afval van groente en fruit. Kinderen zijn zo enthousiast enwoorden cool en vet, vertel ik dan. Cool betekent niet letterlijk ‘koud’ leergierig, het lukt mij altijd om hen iets nieuws te laten proberen. Ofen vet is geen vet van olie. Op die manier beginnen ze te snappen hoe het nu het proeven van een nieuwe vrucht is, het snijden van groentehet met uitdrukkingen werkt. of het breken van een ei: eerst vinden ze het eng maar uiteindelijk verleggen ze hun grenzen en durven ze het aan.Grenzen verleggenAan het einde van de workshop verzamelen we alle schillen. Ik vertel Meer informatie over Koek & Ei: koekenei.comhen dat ik het meeneem naar de kinderboerderij waar de dieren ervan•KLANTENRAAD•KLANTENRAAD•KLANTENRAAD•KLANTENRAAD Word lid van de klantenra adColumn KlantenraadHet was weer zover. Ik werd door 2Samen Headquarters gewaar- mij bijna een beetje schuldig. Nog maar even extra zwaaien enschuwd dat binnenkort ‘een stukje’ voor Samenspel kan worden vooral kijken naar mijn kleintjes. Zo, dat voelde goed. En ik had hetingeleverd. Wat een service, niet? Waar ik het over ging houden werd idee dat de kinderen het ook fijn vonden.ook gevraagd maar die vraag kon ik nog niet beantwoorden. Doormijn hoofd flitsten beelden van het Hofnarretje en van de bijeen- Het deed me denken aan een knelpunt binnen de klantenraad,komst met de oudercommissies. Maar de zon scheen overvloedig en waarin te weinig mensen mensen zitten om te voldoen aan de vragenik was goed geluimd dus wilde ik alleen maar over zonnige, warme die de oudercommissies ons hebben gesteld. Ik acht het bestaanzomers nadenken. Aan de overvloed aan leuke dingen die we met van de oudercommissies en de klantenraad van grote waarde, maarde kinderen zouden gaan doen. Strand, bos, zwemmen en vooral de natuurlijk denkt niet iedereen daar op dezelfde wijze over. Dus reesgrote vakantie. Die tijd waarin we eindelijk eens uit de sneltrein van bij mij de vraag: ‘berust ik daarin of klim ik op de barricades?’. Watalledag kunnen stappen en 100% tijd voor elkaar kunnen hebben. mij betreft is berusten geen optie want het gaat immers om onzeDe trein dendert maar al te vaak door.... kinderen. Dus: stap uit die trein van haast en drukte en maak tijd vrij om in de klantenraad zitting te nemen!Nog nadenkend over de vakantie bracht ik de kinderen naar decrèche. Iets wat ik niet vaak doe maar áls ik het doe, neem ik er wel Ruud Slootweg, voorzitter klantenraadde tijd voor. Het verbaasde mij dan ook dat ik de crèche binnen eenhalfuur zag vollopen en dat alle ouders alweer waren vertrokken voor Op dit moment heeft de klantenraadik zelf enige aanstalten maakte. De kinderen leken wel gewend aan ruimte voor zeven nieuwe ouder-de rush van hun ouders. Dat hun ouders, eenmaal buiten, vergaten commissieleden.om naar hun kroost te zwaaien deerde hen dan ook niet. Maar toenik bij mijn vertrek van de crèche naar mijn eigen kinderen zwaaide,zwaaiden álle kinderen terug.Zo stond ik dus uitbundig te zwaaien naar een peloton kinderen. Mijbekroop het gevoel dat mijn kinderen mij moesten delen en ik voelde 15
 16. 16. Column Marianne Lourens ‘Marianne Lourens is moeder van de driejarige Ocean. Ocean gaat met veel plezier naar kindercentrum 2Zeesterren.’ Hollen vliegen rennen Het oepsgebied ‘‘Met mij verdwijnt Oceans geweten als sneeuw voor de zon.’’ “Shi… ps!”, roep ik uit, als ik mijn teen tegen afgegeven. De conclusie van het onderzoek hij me dan ook volledig zonder scrupules de tafelpoot stoot. Oeps, net op tijd de ‘t’ was dat het ‘oepsgebied’ bij psychopaten aankijken als ik met een beschuldigende ingeslikt. Ocean zegt alles na wat wij eruit niet of nauwelijks werkt. Dat verklaart ook vinger wijs naar een spoor van kruimels, floepen. Gelukkig zit er een zelfcorrigerend waarom ze geen empathische gevoelens een appel met een gezichtje van ballpoint, mechanisme in mijn hoofd dat voorkomt dat hebben. Mensen met een goed werkende een bonte waaier van doormidden gebroken ik foute dingen zeg of doe. En dat ervoor zorgt cortex leven mee met iemand die pijn heeft. stoepkrijtjes en een half afgekloven dat ik geen tweede keer: wollen truitjes op We denken niet alleen ‘goh wat zielig, mijn chocolade-ei weggepropt tussen de kussens 40 graden was; Ocean in de supermarkt met kind heeft zijn voetje opengehaald’, maar we van de bank. mijn fietssleutel laat spelen; denk dat het op vóelen ook echt iets van die pijn. maandag niet druk is in de Efteling. Toch, op sommige momenten schemert iets Gelukkig betekent het niet dat psychopaten van Oceans geweten-in-ontwikkeling door. Verantwoordelijk voor dit mechanisme is de per definitie een foute weg inslaan. Want Op de grond lag een leesboekje van Winnie anterieure cingulate cortex, precies in het naast het voelen is er ook een wéten of iets de Poeh, de bladzijdes waren stuk voor stuk midden tussen de twee hersenhelften in. goed is of slecht. Dat moeten ze natuurlijk keurig doormidden geknipt. ‘Wie heeft dat Dit gebiedje trekt zijn scheur open - ‘oeps!’ wel eerst leren. Zo bepalen wij als ouders gedaan?’ vroeg ik ontzet. En toen, pats, ik zag - als we de fout in (dreigen te) gaan. De voor Ocean - en natuurlijk de pedagogisch het gebeuren: een elektrische impuls schoot werking kwam aan het licht door Inti Brazil, medewerkers en zijn vriendjes - hoe die naar zijn cortex en kaatste een oepsgevoel promovendus aan de Radboud Universiteit innerlijke radar wordt afgesteld. Tot zijn terug dat transformeerde in een licht Nijmegen. Hij deed hersenonderzoek vierde jaar is de omgeving zijn ‘wandelende schurend schuldgevoel. Dat was een nieuw onder mensen met een antisociale geweten’. Zolang ik in de kamer ben, leeft er gevoel voor Ocean, hij kende het niet. Maar persoonlijkheidsstoornis en ontdekte dat bij Ocean een besef dat hij niet zomaar een het voelde onbehaaglijk, het gevoel moest hun hersenen niet reageren op verkeerd koekje mag pakken of de tv aanzetten. Maar weg. Gelukkig kwam een ander deel van gedrag van een ander. Ook bleef de grijze met mij verdwijnt zijn geweten als sneeuw hersenen met het verlossende antwoord: massa onverschillig bij het krijgen van een voor de zon. Niets weerhoudt hem ervan zich “Dat heeft een jongetje gedaan!” cadeautje, er werden geen ‘blije’ impulsen op de koektrommel te storten. Even later kan Reageren? Mail: communicatie@2samen.nl .... Wat zeg je me nou?!! Uitspraken van Milano, Maeve, Izabella, Myrthe, Roos, Yassine, Esmee, Annelieke en Mia Milano (3) kijk naar de Maeve (7) wijst naar Myrthe (4) ziet Juf: ‘Au, je staat op bril van de juf en zegt: de dj-draaitafel: dat juf een mijn tenen.’ ‘Jij hebt twee ogen en ‘Hier kan zo’n blok-cd in beugel heeft en zegt: Izabella (2): ‘Nee twee raampjes.’ (een cassettebandje)’. ‘Waarom heb jij een hoor, ik aai alleen armband in je mond?’ maar.’ Yassine (8): ‘Ze zeggen dat jongens maar een ding Annelieke (4) ziet de tegelijk kunnen doen. Dat Esmee (5): ‘Wat doe jij bisschop die het huwelijk is niet waar want ik kan Roos (4) tegen een voor werk, juf?’ van prins William en Kate tegelijk televisie kijken en ziek jongetje: ‘Dat is Juf: ‘Ik werk hier op de inzegent: ‘Kijk daar staat Mia (3): ‘Van aard- eten!’ ook wat, ben je ziek aan groep.’ Sinterklaas!’ beien krijg je lange het worden en dan is je Esmee: ‘Ik bedoel je echte armen, sterke spieren veter ook nog los!’. baan. Hier speel je alleen en ook soms buikpijn.’ maar.’16

×