Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Notícia tema 8

232 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Notícia tema 8

  1. 1. Ànalisi de duesnotícies TEMA 7En aquesttreballanem a analitzarduesnotíciesdelsdiarisEL PAÍS i 20 MINUTOS El que podem apreciar en aquestesduesnotíciesés que l’exportació de mobles de la Comunitat Valenciana hacrescut un 13.3% durant el primer trimestre de l’any. A més,a nivell nacional també ha crescutl’exportació de mobles un 5.7% segons indiquen les duesnotícies. Ambaquestesexporations, com a primer país al qual esdestinen es troba Francia amb un 34.3% seguit de Portugal, RegneUnit, Alemania… Ambaquestesdadesel sou de la balança sectorial de laComunitat Valenciana ha eixitamb 13.228.000€ de beneficis

×