Activitats tema 4 juan caselles

362 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
94
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Activitats tema 4 juan caselles

  1. 1. 2- Observa les fotografíes i identifica-hi elselements o les caracteristiques del poblament rural iurbàrespectivament.Rural: És el que ha estatalterat per activitats agrícolas, presenta un poblament escás i conservaelements del medi natural.Urbà: És el que ha experimentatméstransformacions i estàmoltpoblat.3- Quinesdiferències hi ha entre el poblamentconcentrat i el poblamentdispers?Concentrat: Elshabitatgess’agrupen i formen nuclis de población en quèresideixenelshabitantsi es localitzenelsserveis.Dispers: La población habita en cases, granges, llogarets o masosdisseminatspel camp.4- Investiga comés la vida en una granja i explica-ho en el quadern.La vida en la granja es muy dura. Mucha gente se levanta a las seis de la mañana para trabajaren la granja. Lo primero que hacen es echar un vistazo por si un cerdo está enfermo o muerto.Luego dan de comer, luego miran si ha parido una cerda. A sus crías se les cortan los dientespara que cuando se hagan grandes no les crezcan mucho.8- Investiga i descriu en el teuquadern una casa de camp característica de la teuacomunitatautónoma. Explica ambquin material es construeix i comsónelstancaments. La barraca és la construcción típica de la Comunitat Valenciana, principalment la trobemalsentorns de l’albuferaja que son llocsons’empres’hacultivatambl’hort… Es construeixambmaterialsfàcilsd’adquerircom per ejemple fang, canyes… Les pareds es constuienamb ladrillos d’adob i la coberta es realitzavaamb cañís i palla.
  2. 2. 9-Observa la graella. Com ha evolucionat la población urbana al món?La población urbana ha anatambaugment, aquestcreixement es degutja que lagentjovevolanar a llocsambmésoci i la gent adulta trobarà mes feina a una gran ciutat que a unpoblemenut. En aquestsmomentss’hiestàtornant al camp per diversos motius.12- Esmenta el nom de tres funcions que potexercir una ciutat i explica en quèconsisteix cadauna.Funció Residencial: Consisteix a la funció que tenenaquellesciutatson la gent va per a viure,sensemotius de treballar…Funció Industrial: Sónciutats que han crescut en gran part per la industria que eslocalitzavaprincipalment a dins de les ciutatsperò ara es troba a les afores.Funció cultural: Sónciutatsonaquestafuncióconisteix en visitar ciutatsamb un granpatrimonihistòricoon hi han centres educatiusrellevants. La funció cultural está relacionadaamb la funció turística i, a vegades la religosa.13- Imagina que has de visitar Florència; cerca informació i escriu en elteuquadernmonumentshistòrics i artística que podries visitar.Podríem visitar el pont de la Santa Trinidad, la Basílica de Santa Maria de Fiore, la escultura deLa Piedad (Miguel Angel), que es trova a l’ópera de Florencia, la catedral de Duomo, el palaude Vecchio, La basílica de San Lorenzo, La basílica de SantSpirito.14- Una ciutatpottenirdiversesfuncions? Si Per què? Perquè una ciutatcombépot ser NovaYork, a més de ser un centre políticoadminstratiu també tindrà una funció comercial ja quegransbotigueshaurànincorporattendes a la dita ciutatdegut a les gransmasses de gent que perallí es mouen i que poden anar a comprar, ésclar.15- Quèésl’àread’influènciad’unaciutat? Ésl’àreamés visitada d’unaciutat.16- Quèés una xarxa urbana?La xarxa urbana és el conjunt de nuclisurbansjerarquitzats i relacionats entre si.19- Identifica les àrees en quèestà dividida la teuaciutat o la que hi hajamés a prop; localitzacada zona en un plànol.20- Ara localitza’nl’àrea industrial i respon a les preguntes:a} Es troba al centre o a la perifèria? A la periferiab} Hi ha cap vida de comunicación que connecte la zona industrial amb la resta de la ciutat?21- Quèés la contaminació acústica?Com es produeix?La contaminació acústica es un tipus de contaminació sonora es produeix perelspititsdelscotxes, alguna obra…
  3. 3. 22- Quins problemas relacionatsamb el subministramentd’aigua afecten les ciutats?Doncs que l’aigua es contamina fácilment.23- Quan es produeixen les hores punta a les ciutats? Principalment a l’hora de dinar i l’horaonla gent ix del treball24- Quina relaciótenen les circumval·lacionsamb el transporturbà? Doncs les circumval·lacions,com son vies que envolten la ciutat ,aquestespermetenaccedir-hi a qualsevolllocsensetravessarel centre, que sol ser de carrersestrets…25- Fes una investigación sobre un nucli rural que conegues. Escriu-ne en el teuquadern elresultat, tenint en compteelsaspectessegüents.a} Situació geográfica: si és a l’interior de la península, a les illes i àreescostaneres o en unazona de muntanya.b} Tipuesd’habitatge que hi predomina.c} Infraestructures i serveispúblics que té.d} Nombre d’habitantsaproximitat i activitatpredominant: faenes agrícolas o ramaderes,pesca…L’albufera i entorns.Éstroba al llevant de la península ibérica, a la costa ocupa 23,94Km² i estàrodetjada de 223Km²de campsd’arròs. Hi predomina la Barraca, típica construcción de la Comunitat Valenciana imés típica encara d’eixa zona. S’hi disponen de canals, per a la gent que cultiva l’arròs i decarreteres per a anar a la ciutat.29- Observa el mapa i explica quina ciutat domina a l’interior peninsular. Quinessón lesciutatsméspoblades en elsregionsinsulars? A l’interior predomina Madrid, i a lesregionsinsulars Palma de Mallorca i Gran Canaria.30- En quineszones de la Comunitat Valenciana hi ha un grau de poblamentconcentratmésalt?I dispers? Les zones de poblamentconcentrat son principalment a la costa, al voltant degransciutats. I les zones de poblamentdispers a l’interior.32- Anomenaduesciutatsvalencianes en què predomine cada una d’aquestesfuncions:Cultural: Sagunt, Xàtiva.Politicoadministrativa: València, AlacantTuristica: XàbiaCullera.33- Tria una ciutat de la Comunitat Valenciana. Busca información sobre el seunuclihistòric iexplica’nelstretsmésdestacats.Xàbia té un nuclidestacatja que es on es torbal’Esglèsia que era una fortificació fetad’amuntd’un turó on es podía apreciar tota la mar per a afrontar i preparar atacsdelspirates. A
  4. 4. més, el seucascantic estaba fortificat per una muralla la qual tenia 5 portes senyalades enaquestosmoments per creus que indiquen on hi havia una porta.ACTIVITATS FINALS1.Defineixels termes seguents:Poblament:Conjunt de persones que habiten un llocPaisatge rural: És el paisatge propi de les zonesrurals.Camí rural: Carretera, principalment de terra propia de les zonesrurals, envoltada de vegetacióo paisatgesruals.Poblamentconcentrat:Concentraciód’habitatges que formen un nucliurbáAgrociutat: Ciutaton el seu principal recurseconomic es la agriculturaPoblamenturbà: Poblament propi de les zonesurbanesAreametropolitanta:Planolurbá:Planol de la ciutat: Imatgeon es representen totselsserveisd’unaciutat2 Quinscriterispermeten diferenciar el poblamenturbà del rural?Doncs la edad de la gent, quina és la ciutat…3- Segons la distribuició de la població, quinstipus de poblament rural hi ha?Dispers i concentrat5- Observa la fotografía i explica si correspon a un pobleconcentrat o a un radial.Radial6- A quinesàreesgeogràfiquescorresponen les cases de camp fetes de fusta?A les zones debosc.Quinsmaterials es fan servir per a construir habitatges a l’horta valenciana? Al interior.Elshabitatgestípics de la Comunitat Valenciana es construienambfang, canyisos, adob.7- Quintipus de poblament rural predomina a Espanya?Concentrat .Quinesdiferències hi haentre el poblament del sud i el del nord de la península? Un hi ésmésdispers que l’altre.8- Quina diferencia hi ha entre una casa rural compacta i una de disgregada?Ontrobem aEspanyaaquesttipuesd’habitatge. Que la casa compacta té elsdistintsapartats en unmateixedifici i el disgregatels té per elscostats, darrere…
  5. 5. 9- Copia aquestes columnas en el teuquadern i relaciona ambfletxes les edificacions delpoblamentdispersamb la definiciócorresponent.Mas-Unitat de poblacio inferior a un poble, que aplega cases i altresedificisauxiliars. També hiha un carrer i elementsd’uscomú.Conjuntmoltreduït de cases de campacompanyatd’altresedificiscomplementaris.Llogaret-Conjuntmoltreduït de cases de camp acompanyatd’altresedificiscomplementaris.Casa de Camp – Edificiaillat en quèresideixen persones i es uden a termeactivitatsagricoles oramadres.10- Indica si aquestesafirmacionssónverdaderes o falses i corregeix-les en el teuquadern 1- V 2- F  La majorpart de la población mundial viu en nuclis 3- V 4- F  Un planolurbàsols representa espaisedificats 5- V 6- V11 Esbrinaquantscontenidors de residus hi ha prop de ta casa, on están situats i quintipus deresiduss’hiarrepleguen. Hi han 4 contenidors. Plàstic, MatèriaOrgànica, Vidre, Paper.12- Investiga i escriu en el teuquadern un informe breu sobre la localitatonresideixes. Descriu,almenyselsaspectessegüentsXàbia té una población de 32.469 hab. (2011), el idioma oficial és el valencià. Respecte altransportpúblic tan solsdispond’unalliniad’autobusos. Té dos centres d’ensenyamentsecundaria i 5 de primaria. Té dos centres de salut un situat al port i un altre al poble.Acutalment no dispon de cap gran superficie comercial. Té moltsparcs, ja siguen zonesverdes… Té dos grans reserves naturals, la del montgó i la marina del cap de sant Antoniademés de tenir diversos espaisprotegitsonestà prohibida la caça etc… Xàbia es divideix en tresparts. El poble, el port i l’arenal, despréstrobariem mes llocscompinosol, la granadella etc…pero aquests están masa anyunats del poble, el lloc central.14- Quinesiniciatives es duen a terme per a revitalitzarnuclisruralsabandonats o despoblats?Instalar llocsd’oci i crear oportunitats de treball.17- Ambquinesactivitats i ambquinsedificis es correspongeneralment el centre de la ciutat?L’esglesia, l’ajuntament, la casa de la cultura…
  6. 6. 19 copia i completa aquestagraella sobre la jerarquía urbana espanyola.Categoria Característiques ExempleMetròpolisNacionals. Reuneixen totes les funcions Madrid i BarcelonaMetropolisRegionals En aquestesciutats hi han Saragossa serveisespecialitzats: aeroports, universitats…Metropolis Sub-regionals La población oscil·la entre Badajoz 50.000 i 250.000 habitantsCiutatsmenudes No hi ha tantsserveis Plasència.

×