Activitats soc tema 8

247 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitats soc tema 8

  1. 1. 1.-En què es diferencia una gran superfíciedun centrecomercial?En que un gran espai es un lloconsinclou untipusdestablimentcomercial, i un centre comercial, es un lloc degransdimensionsque incloumoltsestabliments.2.-Indica les diferències entre:a) Importacio i exportacio→Importacio es la compra deproductesdunaltrepais, i exportacio es que altrespaisos etcompren a tu elsteusproductes.b) Balancia comercial i balanca de pagaments→ La balancacomercial es la dada que reflecteix les impotacions iexportacionsde productes, i la balanca de pagaments eselsingressosdun país amb les exportacions.4.-Observa la taula dexportacions i dimportacions demercaderies a Espanya i calcula el saldo debalança comercial espanyola en cada un daqueixosanys. Éspositiva o negativa? Per què?1900 → -19640 → Saldo negatiu1995 → -16631 → Saldo negatiu2000 → -45291 → Saldo negatiu2005 → 77812 → Saldo positiu2007 → -100015 → Saldo negatiu5.-Compot compensar-se el saldo negatiu de la balança comercialdun país?Augmentant les exportacions a altrespaïsos.7.-Esbrinaquinsavantatges i quinsinconvenients té el trendaltavelocitat.Avantatges→Gran capacitat de càrrega, poca contaminació iaccedeixdirectament a linterior de les ciutats.Inconvenients→ Crear les infraestructuresvoldirfer una gran inversió.
  2. 2. 10.-Per a quinstrajectes i per aquinesmercaderiesésmésadequat el transportmarítim?Sutilitza per a transportar mercaderies de gran volum i pes,com per ejemple productesalimentaris, manufacturats,electrodomestics, equipamentinformatic i electronics.15.-Fes un esquema en el teuquadern sobre elsdistintstipus deturisme.. Turisme de playja litoral → Es el mes extens. Turismeesportiu→ Se centra ambalgun esport.. Turisme de natura →Gaudirdelsespaisnaturals. Tipus:. EcoturismePretén portar a la gent a disfrutar de la natura. Turisme rural -> Disfrutar la natura fentactivitats. Turisme cultural →Atractiu en la cultura, en les tradicions.... Turisme de balneari→ Existencia de brolladors i intalacionsones fan tractaments per a millorar la salud. Turisme de fires→Incloucongressos, fires, festivals,convencions i reunionsprofessionals.20.-Investiga i descriuelscanvis que hajaexperimentat unalocalitat o una zona concreta per limpactedelturisme.Fa unsanysXàbiasols es mantenía de la agricultura i la pesca. Peròel ser l’amaneixerd’espanya, tindre unes platgesambcalitat i uncentre històric que visitar va fer que elsnord-europeus en buscade sol visitaren Xàbia. Posteriorment la gent de l’interior deEspanya també va vindre. Aquestfet va fer queXàbiahajacomençat a invertir elsimpostosdelsseueshabitants encoses que afavoreixen el turisme, a més la gentresident alpobleés en gran partextrangera. Per altra bandas’hanfetgransinversions en cases, hotels i elpaisatged’alguenszones ha cambiatmoltcom el Cap de la Nao…
  3. 3. 1.-Indica a quin sectoreconòmiccorresponenaquestesprofessions:a) Perruquer→Terciarib) Pescador →Primaric) Pescader→Tericiarid) Treballadorduna siderurgia →Secundarie) Africultor→Primarif) Infermer→Terciarig) Periodista →Terciari3.-Indica quinmitjà de transportutilitzaries en cada unadaquestessituacions i per què:a) Transportaerib) Traansportferroviaric) Transportmaritimd) Transportferroviarie) Tranport per carretera4.-Descriu en el teuquadernlimpacte que tenen les activitatsdel sector terciari en el mediambient.El turisme de natura, és a dir, gaudirdelsespaisnaturals. Espotdistingir per ecoturisme o turismo rural.Algunesactivitats, combomber o basurer, ajuden a apagar focs ique el fum que es produeix perjudique el menyspossible el mediambient, o netejarelscarrers, respectivament.8.-Llig i respon a les preguntes:a) El patrocini es el financamentdalgunacteesportiu o esport, ilemplacament de producte es lanunci de productes permitjadunprograma o serie de televisio de gran audiencia.Algunsexemples:Patrocini→Quan la camiseta dalgunequip de bàsquet té lamarcdalgunproducte.
  4. 4. Emplacamentdunproducte→Quan en la serie de “Los hombres dePaco” apareix un delsprotagonistesmenjant un paquet de papesLAYS

×