Successfully reported this slideshow.

PHP

584 views

Published on

Juliana Moreira & Josefin Sjöströms presentation på GeekGirlMeetup 2011

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PHP

 1. 1. PHP – attkoppla en databas<br />till en webbapplikation<br />Juliana Moreira JosefinSjöström<br />@Juliana_Moreira @Misslainen<br />
 2. 2. Vadär PHP?<br />PHP Hypertext Preprocessor<br /><ul><li>Ettskriptspråksomkörspåwebbservrar
 3. 3. Dynamiskt – Användsförattt.ex. kommunicera med en databas</li></li></ul><li>Variabler<br /><ul><li>En variabelfungerarsom en “behållare”
 4. 4. Kaninnehålla en siffraeller text m.m.</li></li></ul><li>Variabler<br />
 5. 5. Variabler<br /><ul><li>Initieras med ett $</li></ul>$variabel1 = 1;<br />$variabel2 = “Hello world”;<br />
 6. 6. Arrayer<br />$kontakt[] = “Mia”;<br />$kontakt[] = “Sara”;<br />$kontakt[] = “Lisa”;<br /><ul><li>En samling element somidentifieras med index</li></ul>$kontakt[0] = “Mia”;<br />$kontakt[1] = “Sara”;<br />$kontakt[2] = “Lisa”;<br />
 7. 7. Variablervsarrayer<br />$namn $kontakt[]<br />
 8. 8. Funktioner<br /><ul><li>En samlingavkodinstruktionersomexekverasnär de anropasiprogrammet
 9. 9. Inbyggdafunktioner
 10. 10. Funktionersomskaparsjälvochskräddarsyreftersinaegnabehov</li></li></ul><li>Hurgör man?<br /><ul><li>PHP-kodskrivsinom HTML-kod:</li></ul><?php<br />// PHP-kod<br />?><br />
 11. 11. Exempel<br />phptest.php<br />
 12. 12. Exempel<br />
 13. 13. Exempel<br />ER-modell<br />Relationsdatabas<br />
 14. 14. Exempel<br />Bokhandel<br />index.php<br />
 15. 15. Tack!<br />Juliana Moreira<br />@Juliana_Moreira<br />julimoreira@gmail.com<br />JosefinSjöström<br />@Misslainen<br />josefin.sjostrom86@gmail.com<br />

×