SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Ширење на светлината
светлина• Што
претставува
светлината и
каква е
нејзината
природа?
• Што е извор
на светлина?
• Како се
распрострaну
ва
светлината?
Сонце
зраци
Природа на светлината
• Светлината
претставува
вид на
енергија
Извор на светлина
• Телата кои што
емитуваат
светлина се
нарекуваат
светлински
извори
фотон
• Најмалата
коичина на
светлинска
енергија се
вика фотон
Поделба на светлинските извори
• 1.Примарни
• 2.Секундарни
• 3.Природни
• 4.Вештачки
примарни
• Примарни
извори на
светлина се
оние тела кои
што светат
сами од себе
(сонцето,звезд
ите,фосфорот
,некои животни
и др
секундарни
• Секундарни
извори на
светлина се оние
тела од кои што
светлината се
одбива
светлината(
месечината)
Вештачки извори на светлина
• Вештачки
извори на
светлина се
оние коишто
се производ
на човековите
откритија(све
ќи,ласери,раз
лични
светилки идр
Оптичка
средина
• Секое тело низ кое
светлината може да се
распрострнува го
викаме оптички
провиднасредина или
кратко оптичка средина
( пр
вакуум,воздух,стскло,во
да,вселенски простор и
др)
Распрострнување на светлината
• Светлината
од изворот
се
распространу
ва преку
светлински
зраци.Повеќ
е светлински
зраци чинат
светлински
сноп,а ако се
многу малку
светлински
зрак
Распрострнување на светлината
• Светлината се распространува праволиниски
Сенка
точкаст извор
на светлина
сенка
Сенка
• Поради праволиниското распространување
на светлината,зад осветлените предмети се
јавува сенка.
• Големината на сенката –нејзината форма и
острината зависат од големината на
светлинскиот извор ,големината на
осветлениот предмет ,како и нивната
заемна положба.Зад предметите осветлени
со точкаст светлински извор сенката е со
остра граница меѓу осветлениот и
неосветлениот дел
полусенка
• Во колку е светлинскиот извор поголем
лесно може да се забележи дека зад
непровидното тело ,меѓу сенката и
потполно осветлениот простор постои еден
дел кој што е делимично осветлен и се вика
полусенка
полусенка
Затемнување на сонцетоСонце
Месечина
полусенка
полусенка
земја
Затемнување на месечината
полусенка
Земја
сенка
Месечина
Сонце
Брзина на светлината
• Данскиот физичар Олаф Ремер (1676
година) го проучувал Јупитер и неговите
сателити кои кружат околу него. Ремер го
мерел времето од едно до друго влегување
на еден од неговите сателити во сенката на
Јупитер.
Брзина на светлината
јупитеров сате-сат елит
на излезот
од сенката
сенка на
Јупитер
сенка на
Јупитер
сенка на
Јупитер
Z2
Брзина на светлината
• 1000ѕ-времето на задржувањето на
јупитеровиот сателит во сенката на Јупитер
кога земјата се наоѓа во положба Z1
(најблиска до Јупитер) и Z2 кога Земјата се
наоѓа во најоддалечената положба од
Јупитер, јупитеровиот сателит во
најоддалечената положба на Земјата се
наоѓал скоро 1000 секунди повеќе време.
•
Брзина на светлината
• Заклучил дека закаснувањето на сателитот
со излегувањето од сенката е поради
времето што е потребно светлината да го
помине растојанието (пречникот) на
земјината еклиптика коешто изнесува
300 000 000 километри
• C=s/t=300 000 000:1000=300 000km/s

More Related Content

What's hot

инфрацрвено и ултравиолетово зрачење
инфрацрвено и ултравиолетово зрачењеинфрацрвено и ултравиолетово зрачење
инфрацрвено и ултравиолетово зрачењеskate99
 
претворање на број во процент и обратно...
претворање на број во процент и обратно...претворање на број во процент и обратно...
претворање на број во процент и обратно...Biljana CM
 
Oсетливост на дразби кај растенијата
Oсетливост на дразби кај растенијатаOсетливост на дразби кај растенијата
Oсетливост на дразби кај растенијатаOlimpija Jovceska
 
истражување работни листови цврсти материи,течности и гасови Biljana CM
истражување работни листови цврсти материи,течности и гасови Biljana CMистражување работни листови цврсти материи,течности и гасови Biljana CM
истражување работни листови цврсти материи,течности и гасови Biljana CMBiljana CM
 
Долгорочно планирање природни науки 5 одд
Долгорочно планирање природни науки 5 оддДолгорочно планирање природни науки 5 одд
Долгорочно планирање природни науки 5 оддBiljana CM
 
алтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаалтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаOliver Petrovski
 
Tрите њутнови закони на движењето
Tрите њутнови закони на движењетоTрите њутнови закони на движењето
Tрите њутнови закони на движењетокикаа н.
 
ултразвук,инфразвук и бучава .
ултразвук,инфразвук и бучава . ултразвук,инфразвук и бучава .
ултразвук,инфразвук и бучава . Jovanka Ivanova
 
Fosilni goriva -ДИНО ,,СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ,,ВИНИЦА
Fosilni goriva -ДИНО ,,СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ,,ВИНИЦАFosilni goriva -ДИНО ,,СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ,,ВИНИЦА
Fosilni goriva -ДИНО ,,СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ,,ВИНИЦАJovanka Ivanova
 
Metodi, tehniki i instrumenti 09.012015
Metodi, tehniki i instrumenti 09.012015Metodi, tehniki i instrumenti 09.012015
Metodi, tehniki i instrumenti 09.012015Milena Ignjatova
 
Адитивно и суптрактивно мешање на боите
Адитивно и суптрактивно мешање на боитеАдитивно и суптрактивно мешање на боите
Адитивно и суптрактивно мешање на боитеMary Physics
 
работен лист придавки и именки BiljanaCM
работен лист придавки и именки BiljanaCMработен лист придавки и именки BiljanaCM
работен лист придавки и именки BiljanaCMBiljana CM
 
бисера, желание и голапче
бисера, желание и голапчебисера, желание и голапче
бисера, желание и голапчеskate99
 
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИemmysof
 
техники на учење презентација
техники на учење презентацијатехники на учење презентација
техники на учење презентацијаBiljana Ilioska
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMAvvlivvli
 

What's hot (20)

ДЕН И НОЌ
ДЕН И НОЌДЕН И НОЌ
ДЕН И НОЌ
 
инфрацрвено и ултравиолетово зрачење
инфрацрвено и ултравиолетово зрачењеинфрацрвено и ултравиолетово зрачење
инфрацрвено и ултравиолетово зрачење
 
претворање на број во процент и обратно...
претворање на број во процент и обратно...претворање на број во процент и обратно...
претворање на број во процент и обратно...
 
Oсетливост на дразби кај растенијата
Oсетливост на дразби кај растенијатаOсетливост на дразби кај растенијата
Oсетливост на дразби кај растенијата
 
истражување работни листови цврсти материи,течности и гасови Biljana CM
истражување работни листови цврсти материи,течности и гасови Biljana CMистражување работни листови цврсти материи,течности и гасови Biljana CM
истражување работни листови цврсти материи,течности и гасови Biljana CM
 
фотосинтеза
фотосинтезафотосинтеза
фотосинтеза
 
Долгорочно планирање природни науки 5 одд
Долгорочно планирање природни науки 5 оддДолгорочно планирање природни науки 5 одд
Долгорочно планирање природни науки 5 одд
 
алтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаалтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергија
 
Elektriziranje pod vlijanie
Elektriziranje pod vlijanieElektriziranje pod vlijanie
Elektriziranje pod vlijanie
 
Tрите њутнови закони на движењето
Tрите њутнови закони на движењетоTрите њутнови закони на движењето
Tрите њутнови закони на движењето
 
ултразвук,инфразвук и бучава .
ултразвук,инфразвук и бучава . ултразвук,инфразвук и бучава .
ултразвук,инфразвук и бучава .
 
Fosilni goriva -ДИНО ,,СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ,,ВИНИЦА
Fosilni goriva -ДИНО ,,СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ,,ВИНИЦАFosilni goriva -ДИНО ,,СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ,,ВИНИЦА
Fosilni goriva -ДИНО ,,СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ,,ВИНИЦА
 
Metodi, tehniki i instrumenti 09.012015
Metodi, tehniki i instrumenti 09.012015Metodi, tehniki i instrumenti 09.012015
Metodi, tehniki i instrumenti 09.012015
 
Адитивно и суптрактивно мешање на боите
Адитивно и суптрактивно мешање на боитеАдитивно и суптрактивно мешање на боите
Адитивно и суптрактивно мешање на боите
 
Disperzija na svetlinata
Disperzija na svetlinataDisperzija na svetlinata
Disperzija na svetlinata
 
работен лист придавки и именки BiljanaCM
работен лист придавки и именки BiljanaCMработен лист придавки и именки BiljanaCM
работен лист придавки и именки BiljanaCM
 
бисера, желание и голапче
бисера, желание и голапчебисера, желание и голапче
бисера, желание и голапче
 
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
 
техники на учење презентација
техники на учење презентацијатехники на учење презентација
техники на учење презентација
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMA
 

Viewers also liked

Месечината - единствениот природен сателит на земјата
Месечината - единствениот природен сателит на земјатаМесечината - единствениот природен сателит на земјата
Месечината - единствениот природен сателит на земјатаМичо Давидевски
 
svetlost i odbijanje svetlosti
svetlost i odbijanje svetlosti svetlost i odbijanje svetlosti
svetlost i odbijanje svetlosti marinamj
 
Fizika- Difrakcija svetlosti- Dušan Kostić- Vladimir Milićević
Fizika- Difrakcija svetlosti- Dušan Kostić- Vladimir MilićevićFizika- Difrakcija svetlosti- Dušan Kostić- Vladimir Milićević
Fizika- Difrakcija svetlosti- Dušan Kostić- Vladimir Milićevićnasaskolatakmicenja
 
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranjeIzvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranjeMagdalena Petrovic
 
Svetlost - obnavljanje
Svetlost - obnavljanjeSvetlost - obnavljanje
Svetlost - obnavljanjemarinamj
 
Odbijanje svetlosti, ravna i sferna ogledala
Odbijanje svetlosti, ravna i sferna ogledalaOdbijanje svetlosti, ravna i sferna ogledala
Odbijanje svetlosti, ravna i sferna ogledalakosticdobrila
 
природни науки за II одд полугодишно
природни науки за II одд полугодишноприродни науки за II одд полугодишно
природни науки за II одд полугодишноBiljana Ilioska
 
компјутерска графика
компјутерска графикакомпјутерска графика
компјутерска графикаBoban Jandreski
 
соу гоце делчев
соу гоце делчевсоу гоце делчев
соу гоце делчевkey_de69
 
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)Jovanka Ivanova
 
Prelamanje svetlosti kroz prizmu i sočiva
Prelamanje svetlosti kroz prizmu i sočivaPrelamanje svetlosti kroz prizmu i sočiva
Prelamanje svetlosti kroz prizmu i sočivaMiroslav Panic
 
сочива и конструкција ликова
сочива и конструкција ликовасочива и конструкција ликова
сочива и конструкција ликоваMiroslav Panic
 

Viewers also liked (20)

Месечината - единствениот природен сателит на земјата
Месечината - единствениот природен сателит на земјатаМесечината - единствениот природен сателит на земјата
Месечината - единствениот природен сателит на земјата
 
svetlost i odbijanje svetlosti
svetlost i odbijanje svetlosti svetlost i odbijanje svetlosti
svetlost i odbijanje svetlosti
 
исак њутн
исак њутнисак њутн
исак њутн
 
исак њутн презентација
исак њутн презентација исак њутн презентација
исак њутн презентација
 
Fizika- Difrakcija svetlosti- Dušan Kostić- Vladimir Milićević
Fizika- Difrakcija svetlosti- Dušan Kostić- Vladimir MilićevićFizika- Difrakcija svetlosti- Dušan Kostić- Vladimir Milićević
Fizika- Difrakcija svetlosti- Dušan Kostić- Vladimir Milićević
 
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranjeIzvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
 
Svetlost - obnavljanje
Svetlost - obnavljanjeSvetlost - obnavljanje
Svetlost - obnavljanje
 
Odbijanje svetlosti, ravna i sferna ogledala
Odbijanje svetlosti, ravna i sferna ogledalaOdbijanje svetlosti, ravna i sferna ogledala
Odbijanje svetlosti, ravna i sferna ogledala
 
природни науки за II одд полугодишно
природни науки за II одд полугодишноприродни науки за II одд полугодишно
природни науки за II одд полугодишно
 
Rastvori
RastvoriRastvori
Rastvori
 
Izvori na svetlosna energija
Izvori na svetlosna energijaIzvori na svetlosna energija
Izvori na svetlosna energija
 
компјутерска графика
компјутерска графикакомпјутерска графика
компјутерска графика
 
соу гоце делчев
соу гоце делчевсоу гоце делчев
соу гоце делчев
 
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
 
24 elektricno polje
24 elektricno polje24 elektricno polje
24 elektricno polje
 
одбијање светлости
одбијање светлостиодбијање светлости
одбијање светлости
 
Prelamanje svetlosti kroz prizmu i sočiva
Prelamanje svetlosti kroz prizmu i sočivaPrelamanje svetlosti kroz prizmu i sočiva
Prelamanje svetlosti kroz prizmu i sočiva
 
сферна огледала и конструкција ликова
сферна огледала и конструкција ликовасферна огледала и конструкција ликова
сферна огледала и конструкција ликова
 
Senka
SenkaSenka
Senka
 
сочива и конструкција ликова
сочива и конструкција ликовасочива и конструкција ликова
сочива и конструкција ликова
 

Similar to ширење на светлината IX одд- изменето

Similar to ширење на светлината IX одд- изменето (20)

Fizika
FizikaFizika
Fizika
 
јупитер
јупитерјупитер
јупитер
 
Jupiter
JupiterJupiter
Jupiter
 
нептун
нептуннептун
нептун
 
KОМЕТИ
KОМЕТИKОМЕТИ
KОМЕТИ
 
планетата сатурн
планетата сатурнпланетата сатурн
планетата сатурн
 
сатурн
сатурнсатурн
сатурн
 
сатурн
сатурнсатурн
сатурн
 
Jупитер
JупитерJупитер
Jупитер
 
Jupiter-proekt
Jupiter-proektJupiter-proekt
Jupiter-proekt
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Vestacki sateliti
Vestacki satelitiVestacki sateliti
Vestacki sateliti
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
сончев систем
сончев системсончев систем
сончев систем
 
јупитерблог
јупитерблогјупитерблог
јупитерблог
 
сатурн
сатурнсатурн
сатурн
 
сатурн
сатурнсатурн
сатурн
 
сатурн
сатурнсатурн
сатурн
 
сатурн
сатурнсатурн
сатурн
 
сонце
сонцесонце
сонце
 

More from Jovanka Ivanova

Obnnovlivi izvori na energija
Obnnovlivi izvori na energijaObnnovlivi izvori na energija
Obnnovlivi izvori na energijaJovanka Ivanova
 
Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, Vinica
Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, VinicaFosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, Vinica
Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, VinicaJovanka Ivanova
 
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и маријанастанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и маријаJovanka Ivanova
 
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 оддТемпература.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 оддJovanka Ivanova
 
Ултразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата применаУлтразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата применаJovanka Ivanova
 
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 Сферни огледала и добивање на лик - IX одд Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
Сферни огледала и добивање на лик - IX оддJovanka Ivanova
 
Добивање лик кај собирни леќи
Добивање лик кај собирни леќиДобивање лик кај собирни леќи
Добивање лик кај собирни леќиJovanka Ivanova
 
Трите Њутнови закони
Трите Њутнови закониТрите Њутнови закони
Трите Њутнови закониJovanka Ivanova
 
опасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен ударопасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен ударJovanka Ivanova
 
заштита од струен удар
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен ударJovanka Ivanova
 
значење на електричната енергија
значење на електричната енергијазначење на електричната енергија
значење на електричната енергијаJovanka Ivanova
 
адитивно и суптрактивно мешање на боите
адитивно и суптрактивно мешање на боитеадитивно и суптрактивно мешање на боите
адитивно и суптрактивно мешање на боитеJovanka Ivanova
 
конструкција на лик кај собирна лека
конструкција на лик кај собирна лекаконструкција на лик кај собирна лека
конструкција на лик кај собирна лекаJovanka Ivanova
 

More from Jovanka Ivanova (14)

Obnnovlivi izvori na energija
Obnnovlivi izvori na energijaObnnovlivi izvori na energija
Obnnovlivi izvori na energija
 
Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, Vinica
Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, VinicaFosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, Vinica
Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, Vinica
 
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и маријанастанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
 
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 оддТемпература.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
 
Ултразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата применаУлтразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата примена
 
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 Сферни огледала и добивање на лик - IX одд Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 
Добивање лик кај собирни леќи
Добивање лик кај собирни леќиДобивање лик кај собирни леќи
Добивање лик кај собирни леќи
 
Трите Њутнови закони
Трите Њутнови закониТрите Њутнови закони
Трите Њутнови закони
 
опасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен ударопасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен удар
 
заштита од струен удар
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен удар
 
значење на електричната енергија
значење на електричната енергијазначење на електричната енергија
значење на електричната енергија
 
адитивно и суптрактивно мешање на боите
адитивно и суптрактивно мешање на боитеадитивно и суптрактивно мешање на боите
адитивно и суптрактивно мешање на боите
 
конструкција на лик кај собирна лека
конструкција на лик кај собирна лекаконструкција на лик кај собирна лека
конструкција на лик кај собирна лека
 
Primena na ultrazvuk
Primena na ultrazvukPrimena na ultrazvuk
Primena na ultrazvuk
 

ширење на светлината IX одд- изменето