Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makrong Kasanayan: PAGSASALITA

21,062 views

Published on

Makrong Kasanayan: Pagsasalita

Kasanayang Di Pormal
a. Pakikipagusap
b. Pagpapakilala sa sarili sa ibang tao
c. Pakikipag-usap sa telepono
d. Pagbibigay ng reaksyon at panuto
e. Pagbibigay Komento

Kasanayang Pormal
a. Masining na pagkukuwento
b. Pakikipagpanayam
c. Pangkatang Talakayan
d. Balagtasan
e. pagtatalumpati
1. Dapat tandaan habang Nagtatalumpati
2. Uri ng Talumpati
3. Bahagi ng Talumpati

Pangangailan sa Mabisang Pagsasalita
a. Kaalaman
b. Kasanayan
c. Tiwala sa sarili

Kasangkapan sa Pagsasalita
a. Tinig
b. Bigkas
c. Tindig
d. Kumpas
e. Kilos

Katangian ng Mahusay na Tagapagsalita At Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla

Published in: Education
 • Be the first to comment

Makrong Kasanayan: PAGSASALITA

 1. 1. Makrong Kasanayan: Pagsasalita Unang Grupo
 2. 2. Pagsasalita
 3. 3. Kahalagahan ng Paglinang ng Kasanayan sa Mabisang Pagsasalita
 4. 4. Abraham Lincoln Franklin Roosevelt
 5. 5. John Kennedy Demosthenes
 6. 6. Kasanayan sa Pagsasalita  Mga Kasanayang Di- Pormal  Mga Pormal na Kasanayan
 7. 7. Kasanayang Di- Pormal a. Pakikipagusap b. Pagpapakilala sa sarili sa ibang tao c. Pakikipag-usap sa telepono d. Pagbibigay ng reaksyon at panuto e. Pagbibigay Komento
 8. 8. Pakikipag-usap O Nagkakaroon ng palitan ng kaisipan, damdamin at pagpapalagayan ng loob ang mga taong sangkot sa usapan. O Makatutulong upang magkaroon ng kakayahang umunuwa, bumuo ng mga palagay o hinuha sa kahulugan ng kilos ng kausap
 9. 9. Pagpapakilala sa sarili sa ibang tao O Pagpapakilala sa isang taong upang makapagpalagayang loob
 10. 10. Pakikipag-usap sa telepono O Nagkakaroon ng palitan ng impormasyon at karanasan gamit ang telepono
 11. 11. Pagbibigay ng reaksyon at panuto O Isang paraang malinaw, simple, tiyak at madaling maunawaan O Nakatutulong ang mga senyas, oras, mapa, pananda at larawan upang maisagawa nang wasto at tama ang isang bagay O Napadadali at napagagaan ang isang gawain kapag marunong tayong sumunod sa panuto at direksyon
 12. 12. Pagbibigay Komento O Impormal na kasanayan sa pagsasalita O Kadalasang nangyayari ito pagkatapos manuod ng pelikula o di kaya ay pagkatapos makinig ng isang talakayan, seminar, lecture, forum at iba pa.
 13. 13. Pormal na Kasanayan a. Masining na pagkukuwento b. Pakikipagpanayam c. Pangkatang Talakayan d. Balagtasan e. Pagtatalumpati
 14. 14. Masining na Pagkukuwento O Pagkukuwento sa malikhaing paraan
 15. 15. Pakikipagpanayam O o pangagalugad ng isang impormasyon ay isang paraaan ng pagkuha ng impormasyon o kabatiran nang harap-harapan O Uri 1. Isahan o Indibidwal na pakikipanayam 2. Pangkatang Pakikipanayam 3. Tiyakan at Di- Tiyakang Pakikipanayam 4. Masaklaw na pakikipanayam
 16. 16. Pangkatang Talakayan O Kinabibilangan ng maliit na pangkat ng tao upang sama-samang lutasin ang napapanahong suliranin o usapin O Nagpapalitan ng mga opinyon o kuro-kuro tungkol sa paksang pinaguusapan
 17. 17. Balagtasan o Batituan O uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa.
 18. 18. Pagtatalumpati O Maituturing na isang uri ng sining O Dito makikita ang katatasan at kahusayan ng tagapagsalita sa paghihikayat upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa paksang tinatalakay.
 19. 19. Dapat tandaan habang Nagtatalumpati O Tindig o Postura O Galaw o Kilos O Tinig O Kasuotan O Bigkas O Mukha O Kumpas
 20. 20. Uri ng Talumpati O Impromptu- Ito ay biglaang talumpati na binibigkas nang walang ganap na paghahanda. Ibinibigay rito ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. O Extempore- limitado sa oras sa pagitan ng pagkuha ng paksa at sa mismong paligsahan. O Isinaulong Talumpati- may paghahanda na sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin ang talumpati. O Pagbasa sa sinulat na talumpati- may kasanayan sa pagsulat ng papel na babasahin sa kumperensya.
 21. 21. Bahagi ng Talumpati O Pambungad o Panimula- inilalahad ang layunin ng talumpati, kaagapay na ang istratehiya upang kunin ang atensiyon ng madla. O Katawan- nakasaad dito ang paksang tatalakayin ng mananalumpati. O Pamimitawan o Wakas- ang pagwawakas ang pinakasukdol ng buod ng isang talumpati. Dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katuwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati.
 22. 22. Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita a. Kaalaman b. Kasanayan c. Tiwala sa sarili
 23. 23. Kaalaman
 24. 24. Kasanayan
 25. 25. Tiwala sa sarili
 26. 26. Kasangkapan sa Pagsasalita a. Tinig b. Bigkas c. Tindig d. Kumpas e. Kilos
 27. 27. Tinig O Pinaka mahalagang puhunan sa isang nagsasalita. O Kinakailangang ito ay mapanghikayat at nakakaakit talagang pakinggan. O May mga sitwasyon na hindi nangangailangan ng malakas na tinig. O Ano mang lakas o hina ng tinig, dapat ito ay angkop sa partikular na sitwasyon at sa damdaming nais na ipahiwatig ng isang nagsasalita.
 28. 28. Bigkas O Kailangan malinaw ang pagbigkas ng mga salita O Ang maling pagbigkas ay maaaring magdulot ng maling interpretastyon para sa mga tagapakinig. O Maaari din maging katawa tawa ang salita kung mali ang pagbibigkas dito.
 29. 29. Tindig O Dapat tumindig nang maginhawa at maluwag ang nagsasalita. Maging anyong kagalang-galang at maginoo. Tuwid ang katawan at ulo sa pag lakad O Hindi magiging kapani paniwala ang isang mambibigkas kung siya’y parang nanghihina o kung siya’y mukhang sakitin. O Kailangan din niyang maging kalugud-lugod sa kanilang paningin upang siya’y maging higit na mapanghikayat.
 30. 30. Kumpas O Kung walang kumpas ang nagsasalita ay magmumukhang tood o robot. O Ngunit ang pagkumpas ay kinakailangan maging angkop sa diwa o salitang binabanggit. O Tandaan na ang bawat kumpas ay may kalakip ding kahulugan. Kung gayon ang kahulugan ng kumpas ay tumutugma sa kahulugan ng nagsasalitang binibigkas kasabay ng kumpas. O Tandaan na kailangang maging natural ang kumpas. O Kailangan iwasan ang pagiging mekanikal ng mga ito. O Hindi rin maganda tignan ang labis nito.
 31. 31. Kilos O Sa pagsasalita, ang ibang bahagi ng katawan ay maaaring gumalaw. O Mga mata, balikat, paa, at ulo. Ang pagkilos ng mga ito ay maaaring makatulong o makasira sa isang nagsasalita. O Ang labis na paggalaw ay maaring makahilo o makagulo sa kausap O Samantala, ang mabisang pagpapanatili ng pakikipagugnayan sa tagapakinig sa pamamagitan ng panuunan ng paningin ay maaaring makatulong sa kanya.
 32. 32. Katangian ng Mahusay na Tagapagsalita At Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla
 33. 33. Katangian O May maayos na personalidad, wastong pananamit at kagalang-galang na tindig. O May layunin at lubos na kaalaman sa paksa na ibinabagay sa pinag-uukulan at sa okasyon. O May matatag na damdamin at malawak na kaisipan. O May kasanayan sa wika, retorika at balirala.
 34. 34. Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla O Minsang sinabi ng dating Pangulo ng Amerika na si Franklin D. Roosevelt na walang dapat katakutan kundi ang takot mismo. O Ang pinakamabuting paraan ng paglaban sa takot , kung gayon, ay ang pagharap, hindi ang pagtalikod dito. O Ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla ay tinatawag na “XENOPHOBIA” o “STAGE FRIGHT” . Ito ang takot na mapagtawanan bunga ng maling gramar, maling bigkas, o masagwang tindig o postyur.
 35. 35. Iba’t Ibang Dahilan ng “Stage Fright” O Takot sa malaki at di-pamilyar na madlang tagapakinig. O Di kaaya ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. O Damdaming kakulangan o isekyuriti bunga ng anyong pisikal tulad ng kabataan, kapayatan, di kaaya ayang mukha o kulay o di magandang postyur. O Kakulangan o kawalan ng kahandaan O Kakulangan o kawalang ng pamilyaridad sa lugar o okasyon.
 36. 36. Paano maaayos ang “Stage Fright” O Magkaroon ng positibong atityud. Isiping kayang mong magsalita sa harap ng madla. O Magtiwala sa iyong sarili. Isiping mayroon kang mahalagang ideya na ibabahagi sa madla. O Magpraktis ka ng magpraktis. Magsimula sa pagharap sa maliliit na pangkat hanggang sa pagharap sa malalaking madla. O Dumating nang maaga upang maging pamilyar sa lugar at mga taga pakinig O Magdasal. Humingi ka ng lakas ng loob at dunong sa Poong Maykapal.
 37. 37. TAPOS NA 

×