Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Is sena liturġika

392 views

Published on

Is-Sena Liturġika

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Is sena liturġika

 1. 1. Is-Sena Liturġika Unit 3: Il-Kalendarju Lezzjoni 4
 2. 2. Il-ġrajjiet ta’ Ġesù matul is- sena. Biex niftakru fil- ġrajjiet il-kbar ta’ Ġesù, aħna l-insara nieħdu ż-żmien ta’ sena. Fost il-ġrajjiet infakkru:
 3. 3. Meta twieled fl-għar ta’ Betlehem.
 4. 4. Meta wera ruħu lill-Maġi.
 5. 5. Meta tgħammed fix-xmara Ġordan.
 6. 6. Meta daħal fuq felu f’Ġerusalemm.
 7. 7. Meta miet għalina fuq is-salib.
 8. 8. Meta qam mill-mewt.
 9. 9. Meta tela’ s-sema.
 10. 10. Meta bagħat l-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja.
 11. 11. Permezz ta’ dawn il-ġrajjiet, Ġesù ta l- akbar qima lil Alla. Ġesù jkun magħna biex bħalu u miegħu nagħtu tifħir lil Alla permezz ta’ dawn il-festi.
 12. 12. Is-sena tal-Knisja Is-sena tal-Knisja jew is-Sena Liturġika hija maqsuma f’ ħames taqsimiet kbar. Dawn ifakkruna fil- ġrajjiet importanti fil-ħajja ta’ Ġesù.
 13. 13. ŻŻmien l-Avventmien l-Avvent Jibda erbat Iħdud qabel il-Milied. Huwa żmien ta’ preparazzjoni għall-miġja ta’ Ġesù.
 14. 14. Nużaw il-kulur vjola li jfisser li l-Avvent hu żmien ta’ tħejjija.
 15. 15. ŻŻmien l-Avventmien l-Avvent Waħda mill- festi li niċċelebraw dan iż-żmien hija l-festa tal- Immakulata Kunċizzjoni fit-8 ta’ Diċembru.
 16. 16. Dan iż-żmien jiġi eżatt wara l-Avvent. F’dan iż-żmien nifirħu bil-miġja ta’ Ġesu’ fostna bħala tarbija. Żmien il-Milied
 17. 17. Jintuża l-kulur abjad tad-dawl għax Ġesù twieled Biex ikun ix- xemx li ddawwal Il-ħajja tagħna.
 18. 18. Fi żmien il-Milied niċċelebraw il- festa tal-Epifanija, meta Ġesù wera ruħu lill-Maġi. Din il-festa tiġi ċċelebrata fl- ewwel Ħadd ta’ Jannar. Żmien il-Milied
 19. 19. Wara ftit Ħdud jibda r-Randan. Ir-Randan huwa erbgħin jum ta’ penitenza u preparazzjoni għall- Għid il-Kbir. Żmien ir-Randan
 20. 20. Nużaw il-kulur vjola li huwa l-lewn tal-penitenza.
 21. 21. Fi żmien ir- Randan tiġi l-festa ta’ San Ġużepp nhar id-19 ta’ Marzu. Festi oħra li niċċelebraw fir- Randan huma: Żmien ir-Randan
 22. 22. Marija Addolorata
 23. 23. Ħadd il-Palm
 24. 24. Ħamis ix-Xirka
 25. 25. Il-Ġimgħa l-Kbira
 26. 26. Żmien il-Għid huwa żmien ta’ ferħ u festa għax fih nithennew bil-Qawmien ta’ Ġesù mill-mewt. Dan iż-żmien idum 50 jum. ŻŻmien imien il-Għidl-Għid
 27. 27. Matulu nużaw il- kulur abjad li jfisser il-ferħ li għandna nħossu f’dan iż- żmien.
 28. 28. L-Għid il-Kbir jiftaħ Żmien il-Għid. Festi oħra li niċċelebraw f’dan iż-żmien huma: Żmien il-Għid
 29. 29. Lapsi (Tlugħ il- Mulej fis- sema)
 30. 30. Għid il-Ħamsin (Inżul l-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja)
 31. 31. Din hija l-itwal taqsima tas-sena tal- Knisja. Matul dan iż-żmien naħsbu fuq it- tagħlim u l-mirakli li għamel Ġesù biex insiru aktar nixbhuh. Żmien Matul is-Sena
 32. 32. Matul dan iż- żmien jintuża l-kulur aħdar, il-lewn tal- ħajja u li jfisser it-tama.
 33. 33. F’dan iż-żmien jiġu ċċelebrati numru ta’ festi lill-Madonna u lill-qaddisin. Fost dawn insemmu: Żmien Matul is-Sena
 34. 34. In-Nawfraġju ta’ San Pawl (10 ta’ Frar)
 35. 35. San Pietru u San Pawl (29 ta’ Ġunju)
 36. 36. Santa Marija (15 t’Awissu)
 37. 37. It-Twelid tal-Madonna (8 ta’ Settembru)
 38. 38. Il-Qaddisin Kollha (1 ta’ Novembru)
 39. 39. Kristu Re (L-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika)
 40. 40. Ġesù huwa ċ- ċentru tal-ħajja tagħna li ngħixu matul is-sena
 41. 41. Tmiem Paul Anthony Rapa

×