Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Crònica de Pere el Cerimoniós

916 views

Published on

Treball elaborat per Rodrigo Martínez i Sergio Nacher

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La Crònica de Pere el Cerimoniós

  1. 1. Rodrigo Martínez Sergio Nácher 1ºBach A
  2. 2.  1.Datació i característiques 2.Autoria 3.Argument 4.Moments importants 5.Bibliografia
  3. 3. DATACIÓ:La Crònica sha conservat en dues redaccions:La primera redacció fou acabada cap a finals de 1382 o principis de 1383;La segona redacció ha estat datada cap a 1385 (hi ha canvis dordre menor).Lanàlisi de la Crònica mostra que, deixant de banda lapèndix, la narraciócobreix el període des del 1319 al 1369. No hi ha una data segura anterioral 1375 per a lacabament de cap de les parts de la Crònica.CARACTERÍSTIQUES:Aquesta Crònica, escrita en forma autobiogràfica, és un seguit de documents detota mena i de records personals del rei. La figura del Cerimoniós és més aprop dels prínceps renaixentistes que no pas dels cavallers medievals. Laintriga, la política sense escrúpols, la sang freda, la crueltat, etc. defineixen lapsicologia dels reis, segons es dedueix de la pròpia narració. Tornar a l’índex
  4. 4. La majoria destudiosos, coincideixen a dir que Pere vacomençar la Crònica ell mateix cap a 1349 y posteriorment, vacomptar amb la col·laboració dun equip, que va treballar sotaun pla marcat pel propi monarca.Pere el Cerimoniós va començar a escriure personalmentlaCrònica lany 1349. Posteriorment el treball va serencomanat a Bernat Descoll, un oficial reial. Entre lacorrespondència del rei hi ha una carta del rei a Descoll dedata 8 dagost de 1375 en la qual el Cerimoniós li diu que hallegit els tres primers capítols i quins són els detalls que calafegir-hi. També li ordena que completi el capítol quart i queescrigui el cinquè.Pere el Cerimoniós va morir sense veure enllestida laseva Crònica. El seu fill Joan I el Caçador va procurar queaquesta fos acabada. Amb aquesta finalitat va promulgar tresordres perquè se li pagués a Descoll la feina que estava fent.Amb tot, Descoll també va morir sense acabar-la. A la sevamort, sen va fer càrrec el rei Joan, que va ordenar que li fossinenviades totes escriptures tocant les dites cròniques. Tornar al índice
  5. 5. 1. El primer capítol tracta duns quants episodis selectes de la vida d‘Alfons el Beningne, el pare del Cerimoniós. Encara que es relaten alguns fets anteriors, el capítol comprèn essencialment el període entre 1319 i 1336.2. El segon capítol comença amb laccés de Pere al tron, i descriu les primeres dissensions amb els seus oncles i amb els representants de Catalunya. Els fets que es descriuen van del 1336 al 1340.3. El tercer capítol, de molt el més llarg de la Crònica, tracta dun sol tema: com Pere va confiscar el regne de Mallorca (les Balears i els comtats continentals del Rosselló i la Cerdenyaa). Els fets van de 1341 a 1345.4. El capítol quart tracta de les Unions formades a Aragó i a València contra Pere. Comença el 1345 i sacaba el 1351, però comprèn principalment el període crucial de 1347-1348. al índice Tornar
  6. 6. 1. El capítol cinquè comença amb les negociacions que ja shavien esmentat al capítol anterior i amb la decisió de Pere daliar-se amb Venècia. Aquest capítol, que és en certs aspectes el menys reeixit de la Crònica, cobreix el període de 1351 a 1355.2. El capítol sisè, dedicat als fets de la guerra amb el rei de Pere I de Castella, representa lúltima secció completa de la Crònica. El capítol realment només es dedica a la guerra en el període des del 1356 al 1366.3. Lapèndix presenta problemes especials: En conjunt, no sembla que sigui una part autèntica de la Crònica. Cobreix, de manera desordenada, una sèrie desdeveniments des del 1370 fins al 1385. No obstant això, també hi ha referències a fets posteriors a la mort del Cerimoniós.
  7. 7. Alguns dels moments més importants de la crònica de Pere el Cerimoniós son: El seu naixement  L’anexió del regne de Com va esdevenir hereu mallorca del tron d’Aragó  La guerra de les unions El Regnat del seu  Conflictes a la pare.Alfons III el mediterrània Beningne  La guerra dels dos Peres La seua coronació  La qüestió del regne de El seu primer matrimoni. Sicília María de Navarra Tornar al índice
  8. 8.  http://ca.wikipedia.org/wiki/Cr %C3%B2nica_de_Pere_el_Cerimoni%C3%B3s http://www.xtec.cat/monografics/croniques/ cronicapere.htm

×