Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kam. núm. 4 agost 1996

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
KAMARONINFO
  COMT]NICACIÓ INTERNA DE KAMARON -XD(ONA. AGOST 96 N'4

EDITOAIAL
     En aquest mes d'Agost, Xixona e...
LA "SENI-YAL"
     Eren les 9:30 del matí quant els primers festers muntaven per les escales de
la presó, per les de ...
Després de dinar ens vam reunir en la káüila dels Vermells, on el nostre amic
el Xavo ens va convidar a uns cubates per am...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to Kam. núm. 4 agost 1996 (20)

More from Josep Miquel (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kam. núm. 4 agost 1996

 1. 1. KAMARONINFO COMT]NICACIÓ INTERNA DE KAMARON -XD(ONA. AGOST 96 N'4 EDITOAIAL En aquest mes d'Agost, Xixona está de festa. Volem celebrar-ho amb dos edicions del Kamaroninfo. És {* mes dels nostres Patrons i Copatrons i cal sentir'los com a bons xixonencs. Les festes ja han comenqat i molta gent no ix Les excuses pode¿ valer o no, peró per a ser xixonenc pur hi ha que üure la festa. "No tinc dinersll¡ "Tinc que estudiar", "L€s festes son molt cares", "prefereix un viatgd' son moltes de les excuses que sentim pel carrer en els soparets de gent que no ix a les festes, peró si que está en els pubs. Els festers s'obliden dels problemes, perqué en festes reina l'alegria i l'amistat per davant de tot. Felicite a tots els amics que ixen a la festa i viuen la fsst¿ com a úxonencs i fest€rs, també m'excuse d'aquells que volen eixir i no poden per problemes que més val no esmentar-los. XD(ONENCS, PER SANT SEBASTIA I SANT BARTOMEU FESTES DE MOROS I CRISTIANS AXITONA" VISCA XD(ONA I VISCA KAMARON XIXONA, DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 19
 2. 2. LA "SENI-YAL" Eren les 9:30 del matí quant els primers festers muntaven per les escales de la presó, per les de la pescateria i per la costera de l'Asilo. La "Missa del Miracle" en i l'ermita de l'Arrabal comengava el "üpic esmorzar" a continuació de la Missa posaven el punt de partida a les festes de Moros i Cristians de Xixona d'aquest any. El cel estava molt nuvolat i amenaqava en caure una bona pluja, així va ser. El desñle del matí no es va poder celebrar, perd jo hem preguntava una cosa. On está la gent, on está el meu cosi Fernando Selles, on está Ausias, on está David Milliín, on esta Javier I'alacantí, on está el Capiscol, on est'á Toni I'Elefant... Tots ells diuen que són festers, perd les seves excuses no m'han servit per a res. Hi ha molt poqueta gent en els Marrocs, en els Verds, en els Grocs, en els Caimans... Sabem com eslá el poble, peró no podem deixar que es morguen les nostres festes. Hi ha que viure-les de la forma que es puga, perd no hi que matar-les. Hi ha menys ambient que I'any passat, perd els festers ens ho passem molt bé. En els Marrocs la típica "paella" dels nous kabileros no va quallar molt que diguem. No soc un hábil expert en "paelles" com ho és el meu amic el Flare, peró se que l'arrós és I'ultim ingredient que es posa. Si la comparem amb la de I'any passaq aquesta estava comestible. La Banda sempre amb els mateixos pas-dobles i arnb les mateixes marxes mores. En la kábila del Flare, no hi havia ni "mejillons", el Flare va protestar a la filá de la "pepitona i companyia".
 3. 3. Després de dinar ens vam reunir en la káüila dels Vermells, on el nostre amic el Xavo ens va convidar a uns cubates per amenitzar la vesprada. Tot seguit vam anal o'cotof'. a casa de Josep Miquel a jugar la tradicional partida de Sempre comenga la partida el o'ContrabandO'o jugar Amb una baralla de cartes contra els "MArrocs". Vam que molta gent voldria jugar i ündre-la, es tracta la del Centenari de l'Associació Sant Jordi. Cal destacar que en el transcws de la partida, el Flare tenia fam i es va calentar en el microones uns quants roülos de la mare de Josep Mquel, al cap d'uns segons eixos rotllos estivem més durs que el seu propi cap. Després del desfile va vindre el sopar, un sopar molt bo en els Marrocs, llástima que només érem unes cinquanta persones. Joan va traure la seua dolgaina i ens va ensenyar les seves venes tocant "Xavier el Coixo", Amado el més dur dels *paiud' com la d'Indurain. Marrocs, i Manuel deia que tenia una La ñlá dels Animals tenia una aire de feixuguesa, ja que son els capitans i només eixen vuit components de la fild, els demés s'han tirat a rere. No es pot dir una cosa i als mesos canviar d'opinió. Segons els president dels Festers sense fronteres: no hi ha consideració a que la gent que diu que ésfestera no isca. Espere que en estes festes els festers sapient viure-les com les vivien abans. Sense preocupacions, sense maldecaps i amb I'esperit xixonenc que cal, Visca Xixona i les swes festes. Josep Miquel Arques, Kamaroninfo, kabila dels lvfarrocs
 4. 4. EL TúMAS'N DEL FLARE I LA SEVA "CONVIA'' *Bugalla", en el segon entrador que tfobem a la dreta S'entra pel camí de comenga el camí de pedra i tot seguit hi ha que tirar cap a I'esquerra en el *MAS" encreuament que encontrem. Dos revoltes calen per a endinsar-nos en EL DELFLARE". El primer que trobem quan arribem és el "colomer". Hi hauran uns 50 coloms de totes les classes i nacionalitats. El pare del nostre amic es passa hores i hores vent als colOms cOm vOlen i tornen a la Seua llar. En el "Colomer" es troba el motor de la llum i la bateria, que es la font d'energia de la seva guafida d'estiu i primavera. També trobem una graella per a ferpaelles, nrlles o sardines a la planxa. A uns quants me1res est¿ el seu "Mas", és la recompensa que trobem després d'un dur dia de faena. Quan arribem sempre trobem al pare del Flare sentat en la seva cadira habitual, damunt de la taula té una ampolla de cervesa, un plat de formatge arnb pernil i un paquet de BN. Al seu costa l'avia del nostre amic Manolet. La mare del Flare la pots trobar estenent la roba, aglanant o arreplegant flors del preciósjardl que posseeix. El dos fills es troben en algun dels bancals de la terra del Flare. Cadascú diu la swa teOria sobre com fer una cOSa o una altra. L'armOnia reina en el "MaS" del Flare. Situat en la vall de la Carrasqueta, una de les millors parts del nostre poble, el camp dels Alcaraz-Arques té una vista molt bonica. El rebedor és una de les parts
 5. 5. més $ans d'aquesta casa. En un racó hi ha un pou d'aigua de ptuja. euan entrem dins de la casa, el primer que veiem és el menjador i la cuina empalmat amb la sala d'estar. Ademés d'aixó hi ha un seruici, tres habitacions per a dormir i una cambra per a deixar "arzimboris". La seva ulüma innovació és la pISCINA DEL MAs DEL FLARE. A9ó és l'única part que li faltava, una especie de caixa gegant tot¿ plena d'aigua. El Flaie en el s€u "Mas" explica tot orgullós com li vam posar la piscina, Ell i el ieu germd pepe, han fet una faenata digna d'estrenar-la. Feia temps que ho deia: I'any que-be en ¡eites inaugurarem la meua piscina amb una bona rostia de xulles, llonganisses i sardines. PER FI, el Flare ens convida a tots els Kamarons a la inauguració de la seva piscina. L'esdeveniment tindrá lloc en el Mas del nostre amic el Flare. La data será el dissabte 10 d'Agost. El nostre amic el Xavo ens avisará de quant hi haurá que pagar. El senyor Alcaraz ens alimentará amb una de les seves especialitats: la rostia de xulles amb crellles a la revolica. D'AGOST: EL 15 LA "BAITYA' I UNA BONA DINARADA EN RELLEU Dia de festa en el nostre poble. Es celebra el dia d'honor a Ntra. sra.de I'Asunción, peró per a nosaltres és el primer dia oficial de les festes: el matí comenga amb una traca a les 8:30h,, tot seguit la Banda de Música del poble fa una cercavila pel Cast-Antic. Enguany quedarem com sempre en els pinets, lloc de reunió dels amics per als dies inoblidables. cap a les t2:00 del mig dia eixirem amb els pogak i lh banyadors al poble on els nostres amics (Flare i Amado) tenen records molts entranyables. ;{tl
 6. 6. Quan siga la 13:00 el fadrins llangaran un coet i la batalla de I'aigua haurá comengat. Amat espentará fins que affibe at camió cisterna, peÍ a intentar divisar a "Teta man". Després ens secarem i anirem a Relleu on ens esperar.i un deliciós dinar a base de: Xulles, llonganisses, botifarres, creilles a la revolica, ous fregits. Només haurás dir-li-ho a Josep Miquel. CHARLI I QUIQUE JA SON CUITYATS El passat 2 d'Agost ,els nostres amics Charli i Quique (el Xavo), ja son familiars. Els seus gefmalls, Iñaki i Eli van contrawe matrimoni en l'església de Xixona. És h primera vegada que ens ocurreix aquest esdeveniment. El matrimoni viurá en l'edifici on viu "la Tia Elena" nebot del director del periódic, o siga, on üu Quico. En la planta novena es creará una entranyable familia. Aquesta família portará els cognoms "Lopez-Blanquer", uns cognoms que procedeixen de la llatinització del mot "llopis" i del diminutiu de "blanc". El cerimónia va ser a les 20:00 en I'església Nta. Sra.de la Asunción. Les amigues de la núvia van anat a casa del nostre amic Quique i els amics del promés van anar al mas de Charli. Després del casament les famllies Lopez-Mira i Blanquer-Carbonell van anar a sopar al restaurant "la Penya" de El Campello. Des del Kamaroninfo li donem moltes felicit¿ts al jove matrimoni, i que dure molts arrys. Tambe dongrnl4¡nlto¡abqlq4ls nous cunyats. Q-- B0IA
 7. 7. FERMTN: QUE TrO MÉS BO! És I'amic que més éxit te en les "bumeroter". Totes les xixonenques entre 13 i 16 anys el coneixen. Al seu pare li díuen de malnom "el sifonero''. No sabem quina procedéncia té aquest sobrenom peró ens fa pensal mal. A mi m'encanta particularment quan va amb la seua camisa bacallanera blau marí marcant les pectorals. Porta un pas lent, per a que totes les jovenetes el miren i la seua Leti estigua orgullosa del seu Fermin. Sempre quan puja a la puqa ens saluda volent-nos dir: Que tio mds bo que so€! Jo i tots els kamaronenc el nombrem el tio més bonic i més bo d'aquest any. Fermin és un contrabandista des de que va náixer, aixó li dóna una certa de més categoria. Lluita per lo que creu i no es talla en res. Discutidor com ell mateix, vol que les coses es facen com ell pensa. A Fermin Colomina el podrem trobar en els recreaüus de Xxona. frs seues afecsions son: córrer en el cotxe, eixir a festes, ijugar de porter en I'equip de futbito "Amb Queco i Pasqual arribarem a la final". La seua il.lusió és poder jugar de porter en el seu equip preferit "La Puga". Com a bon xixonenc que és creu en els seus patrons, i en el Kamaroninfo ens hem enterat que busca faena perqué des de que va fer el servei militar no en ha trobat. Fermin té posada una veleta en la seua habitació al costat de Sant Sebastiá. Si algun empresari necessita un faener com poquets, que cridre al 561-14-88. Ferr¡in el volem tots I I
 8. 8. QUECO ESTA ENGREIXANT.SE Abans de ündre núvia, el nostre amic Queco pesava uns 100 quilograms' *pichurri". Aleshorps va Perd va aparéixer Maria José, més coneguda com la comengaf un regim que a molta gent li agtadatia seguir-lo. Eixe regim esta pr$parat amb formules molt naturats. Queco anava Canviant i el seu mot "el gordo" jarno el podíem dir. Ens vam enterat que el farmacéutic havia perdut 20 quilograms en menys de quatre mesos, una xifra record. Els amics en més edat deien que en la seua vida li havien vist les seues abdominals, dons ja les podíem veure. Queco tenia músculs en la panxL rria cosa un tant estranya. Perd no tot és de color de ros¡r eü aquesta vida. El nostre amic esta comenEant a engreixar-se una altra vegada. Des del Kamaroninfo ens preggtem si ha deixat de seguif el regim natural, o és que eixe regim la variat un poquet. El que és important, és que no podem deixar que el flll del farmacéutic ens engreixe vint quilograms. Des d'ací li animen que torne al seu regim natural i no prenga més cerveses. Queco el volem tots com eres. RECORDATORIS: 1.- es recorda que el dia 10 hi ha dinar en el mas del Flare, hi ha que pagar 1500 ptes. 2.- es recorda que hi haurá que pagat 200 ptes per a que el Kamaroninfo no entfe en crisi. 3.- es recorda que Quico ja ha vingut de les Amériques. 4"- ES PüCORDA QUE ESTEM EN FESTES. VISCA ELS KAMARONS.

×