Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El barroc

1,266 views

Published on

El barroc. El barroc espanyol. 2n ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El barroc

 1. 1. LA CULTURA EUROPEA DEL BARROC
 2. 2. QUÈ VEUREM EN AQUEST TEMA • LA CULTURA EUROPEA DEL BARROC • Filosofia: Racionalisme, empirisme • Ciència: Mètode científic • Musica: Òperes • Literatura: Comèdia, tragèdia i tragicomèdia •EL SEGLE D’OR ESPANYOL •Novel·la, poesia i teatre •L’ART BARROC •Arquitectura, escultura i pintura •L’ART BARROC A ESPANYA • Arquitectura, escultura i pintura
 3. 3. 1. LA CULTURA EUROPEA DEL BARROC • BARROC: Moviment cultural que es va desenvolupar a Europa durant el segle XVII i començament del XVIII. FILOSOFIA • RACIONALISME: René Descartes. Només des de la raó es pot arribar a conèixer la realitat. • EMPIRISME: Bacon i Locke. Els coneixements només es poden confirmar mitjançant la comprovació experimental René Descartes Francis Bacon Jhon Locke
 4. 4. 1. LA CULTURA EUROPEA DEL BARROC CIÈNCIA • MÈTODE CIENTÍFIC: Seguia els següents passos. •1. Observació de la natura. •2. Buscar una explicació (hipòtesi). •3. Deducció que podria passar si la hipòtesi fora certa. •4. Comprovar amb un experiment. •MATEMÀTIQUES: Descartes . Coordenades cartesianes •ASTRONOMIA: Galileu i Kepler. Heliocentrisme •FÍSICA: Newton. Llei de la gravitació universal •MEDICINA: Harvey. Doble circulació de la sang René Descartes Galileu Galilei Johannes Kepler Isaac Newton
 5. 5. 1. LA CULTURA EUROPEA DEL BARROC MÚSICA • Es componien òperes (obres musicals que acompanyaven les representacions teatrals). Compositors: Vivaldi, Scarlatti. Antonio Vivaldi Alessandro Scarlatti
 6. 6. 1. LA CULTURA EUROPEA DEL BARROC LITERATURA • Es va manifestar en poesia, novel·la i teatre • En teatre diversos gèneres: • Comèdia: històries de la vida que són gracioses. •Tragèdia: històries desgraciades que acaben mal. •Tragicomèdia: es combinen elements còmics i tràgics. • Autors importants: • Molière. Francès «Don Juan» • Shakespeare. Anglès. «Hamlet», Romeu i Julieta», «Macbeth», «Otel·lo» Molière Williams Shakespeare
 7. 7. 2. EL SEGLE D’OR ESPANYOL LITERATURA • NOVEL·LA • Miguel de Cervantes. «El Quixot» • Autor desconegut. « El Lazarillo de Tormes» • Mateo Alemán. «Guzmàn d’Alfarache» • Francisco de Quevedo. «El Buscón llamado don Pablos» Miguel de Cervantes Mateo Alemán Francisco de Quevedo
 8. 8. 2. EL SEGLE D’OR ESPANYOL LITERATURA • POESIA • Luís de Góngora. Estil culte (utilització de llenguatge culte) • Francisco de Quevedo. Estil conceptista (expressions amb doble sentit i to satíric) Luís de Góngora Francisco de Quevedo
 9. 9. 2. EL SEGLE D’OR ESPANYOL LITERATURA • TEATRE • Lope de Vega. «El perro del hortelano», «Fuenteovejuna» «El caballero de Olmedo» • Calderón de la Barca. «El gran teatro del mundo», «La vida es sueño» • Tirso de Molina. « El burlador de Sevilla» Lope de Vega Calderón de la Barca Tirso de Molina
 10. 10. 3. L’ART BARROC •El BARROC és l’estil artístic que es va originar a Itàlia a la fi del segle XVI i es va desenvolupar durant el XVII i el principi del XVIII. •Característiques • Expressivitat • Preferència d’elements corbs • Decoració abundant • Variants de l’estil • Països catòlics: molta decoració • Països protestants: menys decoració
 11. 11. 3. L’ART BARROC ARQUITECTURA Característiques • Elements corbs: en façanes, en columnes, entrants i ixents, plantes ovalades • Elements trencats: frontons partits • Elements de llum: clarobscur • Espais oberts on situen edificis i escultures • Elements decoratius: adorns amb motius vegetals, garlandes, medallons, etc. • Voltes i cúpules com a coberta Construccions principals • Esglésies • Palaus • Jardins i places
 12. 12. Vista aèria del Vaticà
 13. 13. PALAU DE VERSALLES
 14. 14. BORROMINI Sant'Ivo alla Sapienza
 15. 15. Portada de la Basílica de Sant Francesc
 16. 16. San Andrea al Quirinal
 17. 17. San Carlino alle Quatre Fontane
 18. 18. San Ivo alla Sapienza
 19. 19. 3. L’ART BARROC PINTURA i ESCULTURA Característiques • Clarobscur: contrastos forts de llums i ombres • Naturalisme: es reflecta la realitat • Realisme: representació de situacions doloroses i escenes de la vida quotidiana • Expressivitat i representació de sentiments intensos • Ús de línies en diagonal per evitar la simetria • Teatralitat figures que s’interrelacionen formant una escena Escoles pintura • Italiana: Caravaggio • França: Nicolas Poussin • Flandes: Rubens i Van Dyck • Holanda: Rembrandt i Jan Vermmer
 20. 20. Caravaggio – Incredulitat de sant Tomàs
 21. 21. Rubens – Adoració dels reis
 22. 22. Caravaggio Dormició de la Verge
 23. 23. Zurbarán - Bodegó
 24. 24. Caravaggio Vocació de sant Mateu
 25. 25. Caravaggio Cupido
 26. 26. Rubens Les tres gràcies
 27. 27. Rubens Rapte de la filla de Leucip
 28. 28. Rembrandt Ronda de nit
 29. 29. Rembrandt - Lliçó d'anatomia
 30. 30. Bernini Rapte de Proserpina
 31. 31. Pedro de Mena Magdalena penitent Gregorio Fernández – Crist jacent
 32. 32. Font dels quatre rius
 33. 33. Bernini Èxtasi de Santa Teresa
 34. 34. Stefano Maderno – Santa Cecília
 35. 35. Bernini - Beata Ludovica Albertoni
 36. 36. Dafne i Apol·lo Lluís XIV
 37. 37. 4. L’ART BARROC A ESPANYA ARQUITECTURA Característiques • Es va dividir en religiosa i civil • Religiosa: façanes i retaules amb molta decoració. Les escultures tenen una posició destacada. • Civil: Destaquen els espais oberts (places) i els palaus amb grans jardins
 38. 38. FAÇANA OBRADOIRO (CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
 39. 39. RETAULE DEL CONVENT DE SAN ESTEBAN (SALAMANCA)
 40. 40. PLAÇA MAJOR DE SALAMANCA
 41. 41. PALAU REIAL DE MADRID
 42. 42. 4. L’ART BARROC A ESPANYA ESCULTURA Característiques • Temes religiosos • Les obres principals són d’imatgeria (escultures religioses fetes en fusta policromada) • Realisme i dramatisme de les imatges • Tres escoles: castellana, andalusa i murciana
 43. 43. La Pietat. Gregorio Fernández. Escola castellana
 44. 44. Cristo del Gran Poder. Juan de Mesa. Escola andalusa
 45. 45. La detenció. Francisco salzillo. Escola murciana
 46. 46. 4. L’ART BARROC A ESPANYA PINTURA
 47. 47. Martirio de San Felipe Josep de Ribera
 48. 48. Sant Hug al refectori dels cartoixans. Francisco de Zurbarán
 49. 49. El buen Pastor. Bartolomé Esteban Murillo
 50. 50. Venus del mirallVELÁZQUEZ
 51. 51. Rendició de Breda (Les llances) VELÁZQUEZ
 52. 52. La forja de Vulcà Velázquez
 53. 53. Inocenci X VELÁZQUEZ
 54. 54. Les Meninas VELÁZQUEZ

×