Els castells, Patrimoni de la Humanitat

1,182 views

Published on

Tradició, vitalitat i valors defineixen la caracterització del fet casteller com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat

 • Be the first to comment

Els castells, Patrimoni de la Humanitat

 1. 1. Els castells,Patrimoni de la Humanitat Aula dExtensió Universitària Sènior / UPC Castelldefels Josep Bargalló Valls / 2 dabril de 2013
 2. 2. @Alessandro Falcó
 3. 3. Els castells,Patrimoni Immaterial de la Humanitat (2010) ● Tradició ● Vitalitat ● Valors
 4. 4. Ball de ValenciansBall de Valencians dArbeca (1925)
 5. 5. Ball de ValenciansBall de Valencians de Tarragona
 6. 6. MuixeranguesLa Muixeranga dAlgemessí
 7. 7. Els castells al segle XIX Xiquets de Valls a Vilafranca el 1881
 8. 8. Els castells a la primera meitat del segle XX Primer Concurs de Castells de Tarragona (1932)
 9. 9. Els castells al segle XXI
 10. 10. Expansió del nombre de colles 1910: 2 / 1975: 9 / 1999: 60 vegeuhttp://www.slideshare.net/JosepBargallo/el-fet-casteller-al-segel-xx
 11. 11. Expansió geogràfica vegeuhttp://www.slideshare.net/JosepBargallo/el-fet-casteller-al-segel-xx
 12. 12. Expansió dels castells de 9 1981: 1 / 1990: 9 / 2000: 94 vegeuhttp://www.slideshare.net/JosepBargallo/el-fet-casteller-al-segel-xx
 13. 13. Lactualitat: leclosió de lexpansió ➔ més colles➔ més poblacions i territoris ➔ més castells ➔ més grans
 14. 14. Leclosió2013: més de 70 colles vegeu https://castellistica.wordpress.com/
 15. 15. Leclosió 2012: 173 castells de 9 Descarregats Carregats TotalGAMMA DE 9 NETS i DE 10 4 2 6GAMMA ALTA DE 9 26 8 34GAMMA BASICA DE 9 118 15 133Total 148 25 173 @David Oliete
 16. 16. @David Ramos
 17. 17. Valors patrimonialsValors duals, que prenen la seva força pel fet de presentar-seconjuntament:• els castells són tant el resultat d’un treball cooperatiu comfruit d’un lideratge d’equip -ni d’una jerarquia clàssica ni d’unassemblearisme sense direcció;• els castells són impossibles sense l’exercici constant de lasolidaritat en la col·lectivitat, però també ho són sense lavaloració de la tasca distintiva de cada individu -tothom hi té elseu lloc, que és diferent al dels altres, i els assolimentsdepenen de tots i cadascun dels seus components;
 18. 18. Valors patrimonials• els castells només són factibles des de l’esforç de l’individu ides del seu altruisme;• els castells sorgeixen d’un concepte de la competitivitat queno va lligat a cap remuneració material dels que la fanpossible;• els castells evolucionen en la cultura del gaudi de l’èxit i, a lavegada, en la de l’acceptació i superació del fracàs, que és laque permet la seva superació;• una colla castellera és una organització definida ipreestablerta oberta, a la vegada, a constants incorporacions -i,no només això, sinó que les necessita per mantenir-se.
 19. 19. Valors patrimonialsValors estructurals, definitoris:• són eina d’identitat d’un grup -un barri, una ciutat, unacomarca, una regió, un país…- i d’identificació -és a dir,d’integració efectiva- de cada participant a aquest grup;• signifiquen una manera d’entendre l’oci com a socialització,deslligada de l’aïllament i la solitud de l’individu;• tenen la seva execució en l’espai públic i en la festa;• demanen un compromís amb una aspiració col·lectiva;• promouen una comunió basada en uns sentimentscompartits.
 20. 20. Valors patrimonialsValors intrínsecs, necessaris per a la seva realització:• tenen una tècnica depurada, consolidada per la tradició, quepermet lencaix de totes les capacitats i disponibilitats;• aporten noves estructures, que innoven la tradició;• necessiten dassajos continuats, amb el compromís detothom;• disposen dun llenguatge propi, que nexplica la tècnica,cohesiona el grup i en facilita la integració;• són una mostra espectacular dart efímer, que sempre es desfàI que, fins I tot, pot no fer-se.
 21. 21. @Antoni Coll
 22. 22. Valors patrimonialsValors socialment contemporanis i positius:• són intergeneracionals i interclassistes, integradors;• no distingeixen els seus components per origen ni perqualificació professional: són inclusius;• necessiten participants d’ambdós gèneres: no discriminen. @David Oliete
 23. 23. @David Oliete
 24. 24. Els Castells,Patrimoni de la Humanitat ✔ Tradició ✔ Vitalitat ✔ Valors ✔Cultura popular ✔ Participació festiva ✔ Art efímer
 25. 25. Els Castells,Patrimoni de la Humanitat ✔ Tradició ✔ Vitalitat ✔ Valors ✔ Patrimoni històric ✔ Patrimoni social✔ Patrimoni immaterial
 26. 26. Els Castells, Patrimoni de la Humanitat Josep Bargalló Valls, 2013 per la presentació i el text per les fotografies © dels seus autors (lhe fet constar en les que en conec lautoria) Comissionat de la Biennal de Castells / TarragonaPodreu trobar més material al meu blog:http://josepbargallo.wordpress.com/category/cultura-popular/i al meu slideshare:http://www.slideshare.net/JosepBargallo/el-fet-casteller-al-segel-xxLa Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya va aprovar el 2012 un document sobre els valors castellers:http://www.cccc.cat/los-castells/apartat-1333124111-cat

×