Nous Curriculums

792 views

Published on

Competències Bàsiques

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nous Curriculums

 1. 1. / 05/06/09 7 de juny de 2006 NOUS CURRÍCULUMS
 2. 2. CONTEXT SOCIAL <ul><li>Societat del coneixement i de la informació </li></ul><ul><li>Multiculturalitat </li></ul><ul><li>Globalització </li></ul><ul><li>Benestar i sostenibilitat </li></ul>* Comprendre i adaptar-se als canvis sentir-se segurs en el canvi
 3. 3. CURRÍCULUM - Compartimentació per àrees - Transmissió de coneixements - Coneixements enciclopèdics - Transversalitat de coneixements - Metodologies interactives - Reflexió, interpretació i construcció de coneixement
 4. 4. COMPETÈNCIES <ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul><ul><li>Competència matemàtica </li></ul><ul><li>Coneixement i interacció amb el món </li></ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadania </li></ul><ul><li>Competència cultural i artística </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Pensar i comunicar </li></ul><ul><li>Ser i actuar de forma autònoma </li></ul><ul><li>Descobrir i tenir iniciativa </li></ul><ul><li>Conviure i habitar el món </li></ul>
 5. 5. ÀREES <ul><li>Llengua - habilitats comunicatives -llenguatge verbal i no verbal </li></ul><ul><li>Matemàtiques / Tecnologia / Educació artística </li></ul><ul><li>- caràcter instrumental en diferents àrees </li></ul><ul><li>Ciències - importància de la reflexió més que de la descripció </li></ul><ul><li>- importància de la verbalització </li></ul><ul><li>Educació física - expressió corporal </li></ul><ul><li>- salut i desenvolupament personal </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Descoberta d’un mateix i dels altres </li></ul><ul><li>Descoberta de l’entorn (físic, natural, social i cultural) </li></ul><ul><li>Comunicació i llenguatges </li></ul>EDUCACIÓ INFANTIL
 7. 7. - Coneixement del medi natural i social i cultural - Educació Física - Educació Artística - Llengua i literatura catalana i castellana - Llengua estrangera - Matemàtiques - * Educació per la ciutadania EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 8. 8. ESO <ul><li>1r, 2n i 3r d’ESO </li></ul><ul><li>- Ciències de la naturalesa </li></ul><ul><li>- Ciències socials, geografia i història </li></ul><ul><li>- Llengua i literatura catalana i castellana </li></ul><ul><li>- Llengua estrangera </li></ul><ul><li>- Matemàtiques </li></ul><ul><li>- Educació física </li></ul><ul><li>- Educació visual i plàstica </li></ul><ul><li>- Música </li></ul><ul><li>- Tecnologia </li></ul><ul><li>* Educació per la ciutadania </li></ul><ul><li>** Matèries optatives </li></ul><ul><li>4t d’ESO </li></ul><ul><li>- Ciències socials, geografia i història </li></ul><ul><li>- Educació ètico-cívica </li></ul><ul><li>- Llengua i literatura catalana i castellana </li></ul><ul><li>- Llengua estrangera </li></ul><ul><li>- Matemàtiques </li></ul><ul><li>- Educació física </li></ul><ul><li>- Biologia i geologia </li></ul><ul><li>- Física i química </li></ul><ul><li>- Educació visual i plàstica </li></ul><ul><li>- Música </li></ul><ul><li>- Llatí </li></ul><ul><li>- Informàtica </li></ul><ul><li>- Tecnologia </li></ul><ul><li>- Segona llengua estrangera </li></ul>
 9. 9. TOTES LES ETAPES I TOTES LES ÀREES <ul><li>Comprensió lectora </li></ul><ul><li>Expressió oral i escrita </li></ul><ul><li>Comunicació audiovisual </li></ul><ul><li>Educació en valors </li></ul><ul><li>TIC </li></ul>

×