Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí

54 views

Published on

Prezentace na semináři "Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel 2014" v rámci Czech Raildays, Ostrava, 18.6.2014

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí

 1. 1. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU VÝHYBEK SE ZPRUŽNĚNÝMI UZLY UPEVNĚNÍ V ŽST ÚSTÍ NAD ORLICÍ Ing. Marek Smolka – Ing. Josef Zbořil, Ph.D. výzkumný a vývojový pracovník Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel 2014, 18.6.2014, Ostrava 1
 2. 2. Projekt TAČR - TA01031297 „Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění“ 2 Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 3. 3. 1. Úvod 2. Způsob provozního ověřování 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy 4. Verifikace s výpočtovým modelem 5. Závěr 3 Obsah Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 4. 4. - V žst. Ústí nad Orlicí bude v srpnu 2014 zřízen zkušební úsek, jehož součástí budou dvě železniční výhybky J60-1:12-500-l-zl,b se zpružněnými uzly upevnění. 4 1. Úvod Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 5. 5. - V žst. Ústí nad Orlicí bude v srpnu 2014 zřízen zkušební úsek, jehož součástí budou dvě železniční výhybky J60-1:12-500-l-zl,b se zpružněnými uzly upevnění. 5 1. Úvod -5,60 -5,10 -4,60 -4,10 -3,60 -3,10 -2,60 -2,10 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Staničení [m] Posun[mm] 1P 2P 3P 4P Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 6. 6. -5,60 -5,10 -4,60 -4,10 -3,60 -3,10 -2,60 -2,10 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Staničení [m] Posun[mm] 1P 2P 3P 4P - V žst. Ústí nad Orlicí bude v srpnu 2014 zřízen zkušební úsek, jehož součástí budou dvě železniční výhybky J60-1:12-500-l-zl,b se zpružněnými uzly upevnění. 6 1. Úvod Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 7. 7. - Instalace snímačů zrychlení - tzv. měřící kamen (FAST VUT) - Instalace současně s tlakovými snímači v rámci stavby v několika měřících řezech ve výhybce. - Porovnání výhybky s a bez zpružnění. 7 2. Způsob provozního ověřování Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 8. 8. - Sledování GPK ve výhybkách. - Dlouhodobé sledování bude probíhat podle metodiky ČVUT. - Předpoklad, že u výhybky se zpružněním bude možné optimalizovat intervaly údržby GPK a broušení. 8 2. Způsob provozního ověřování Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 9. 9. - Připraveno dispozičně vhodné místo pro vložení referenční a prototypové výhybky se zpružněnými uzly upevnění s požadovanou hodnotou provozního zatížení a rychlosti pojíždění. 9 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 10. 10. - Výhybky č. 2, 3 (kolej č. 1) a č. 4 (kolej č. 2) - Výhybky jsou umístěné do spojky v úseku železniční km 255,471 – 255,571. - Stavba byla zahájena podpisem smlouvy mezi zhotovitelem (Eurovia) a SŽDC, s.o. v 12/2012. 10 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 11. 11. - Komplexní posouzení obou výhybkových konstrukcí není možné provést bez instalace snímačů a měřící techniky. Z tohoto důvodu byl doplněn o instalaci zařízení pro měření projeté zátěže TON1. 11 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 12. 12. Snímače budou umístěny ve třech výškových úrovních pro: - měření zrychlení ve štěrkovém loži pod pražcem - tlakové zatížení na pláni tělesa železničního spodku - tlakové zatížení na zemní pláni 12 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 13. 13. - Pro měření odezvy vozidla při průjezdu železniční výhybkou bude uplatněna tzv. metoda měření na ložiskových skříních dvojkolí. - Ložisková skříň železničního vozidla je mechanicky vázána s dvojkolím a představuje nevypruženou hmotu, která je z hlediska instalace měřicí techniky (snímače, přívod kabelů) dobře dostupná. 13 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 14. 14. - Pro vyhodnocení dynamické odezvy jsou vybrané statistické charakteristiky dále graficky zpracovávány pro porovnávání vlivu rychlosti, směru průjezdu nebo změn v rámci časového období. - Je možné provést porovnání jednotlivých výhybek mezi sebou za srovnatelných provozních podmínek nebo odhalit, které výhybky vykazují zvýšenou dynamickou odezvu vozidla při dané rychlosti, jak v porovnání s ostatními, tak také v porovnání s jízdou mimo výhybku po běžné koleji. (metodika UPCE) 14 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy 94.000 94.004 94.008 94.012 94.016 94.020 kilometráž -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 z..11[m/s2 ] Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 15. 15. Metodika UPCE - Pro měření bude použita elektrická lokomotiva řady 380 nebo měřící vůz pevného trakčního vedení - Před měřením dynamické odezvy vozidla při průjezdu výhybkami bude provedeno měření jízdních obrysů kol dvojkolí, rozkolí jednotlivých dvojkolí a průměrů kol. - Při průjezdech výhybkami musí být dodržena stejná rychlost jízdy vozidla. - Při měření dynamické odezvy kolejového vozidla se použije vždy stejné vozidlo při průjezdu oběma výhybkami (č. 2, 3 a č. 4). 15 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 16. 16. - Hodnocení obou výhybek bude provedeno vždy při průjezdu stejným směrem (jízda vozidla proti hrotu nebo po hrotu srdcovky). - Při měření bude použit měřící řetězec včetně postupu zpracování naměřených signálů zrychlení na ložiskových skříních. - Zpracování výsledků a porovnání obou výhybek bude provedeno tabulkově a graficky. 16 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 17. 17. Předpokládané dlouhodobé sledování umožní ve vazbě na výpočtový model provádět predikci životnosti jednotlivých částí výhybky včetně plánování údržby. 17 4. Verifikace s výpočtovým modelem Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 18. 18. Verifikace parametrů výpočtového modelu s hodnotami získanými laboratorním měřením – z větší části prováděno ve VÚD Žilina. 18 4. Verifikace s výpočtovým modelem Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 19. 19. - V rámci projektu je plánováno do roku 2015 vyhodnocení připravených validačních měření, ověření metodik a postupů. - Očekáváme potvrzení přínosů vyplývajících z numerických simulací především v oblasti prodloužení intervalů údržby. - Instalace dalších výhybek se zpružněnými uzly upevnění je připravována v roce 2015 také v síti ŽSR. - Poznatky získané z řešení projektu přispějí k rozšíření odborných znalostí v oblasti chování systému železniční vozidlo – železniční svršek – železniční spodek, které jsou nezbytné pro další rozvoj oboru. 19 5. Závěr Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí
 20. 20. Děkuji za pozornost Ing. Josef Zbořil, Ph.D. Výzkumný a vývojový pracovník zborilj@dtvm.cz DT - Výhybkárna a strojírna a.s., Prostějov 20 Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí

×