Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kredietcrisis versus ICT (arbeids)markt UPDATE JAN 09

787 views

Published on

Hoe reageert de ICT (arbeids)markt op de huidige kredietcrisis? Zijn we volwassen geworden na de 2000-2001 internetbubble? Er heerst veel sentiment, voornamelijk gevoed door de media. Maar wat zjin de feiten? Een korte reis door de wereld van (hoopvolle) berichten. Laat het sentiment niet leidend zijn! Laten we waken voor de self-fulfiling prophecies. Aanvullingen welkom!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kredietcrisis versus ICT (arbeids)markt UPDATE JAN 09

 1. 1. Raakt de kredietcrisis de ICT- (arbeids) markt? UPDATE
 2. 2. Bron: HR Beleid 11 Nov 2008 Krantenkoppen kunnen, door het hameren op slecht nieuws, venijnig doorwerken op de beleving die veel mensen hebben van de werkelijkheid. Als de kranten schrijven dat er een recessie aankomt dan kan ik mij maar beter naar die opvatting voegen en rekenen op slechte tijden. Zo ontstaan self-fulfilling prophecies . <ul><li>Prof. dr. Rob Vinke </li></ul><ul><li>Vakgebied: Arbeids- en organisatiepsycholoog </li></ul><ul><li>Functie: Hoogleraar personeelswetenschappen (Nyenrode) </li></ul><ul><li>Functie: Hoofdredacteur Gids voor Personeelsmanagement </li></ul><ul><li>Functie: Hoofdredacteur Jaarboek voor Personeelsmanagement </li></ul><ul><li>Overig: Directeur adviesbureau Rob Vinke Consultancy </li></ul><ul><li>Kernspecialisaties: Trends in de samenleving, strategisch HRM-beleid, arbeidsvoorwaarden & beloning, cultuur & motivatie </li></ul><ul><li>Boeken: Ruim 300 publicaties op z’n naam </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Uitzendbranche : Q2 uitzenduren + 0,7% </li></ul><ul><li> Q2 detacheringuren + 1,4% (CBS / ABU) </li></ul><ul><li>Werkloosheid : Juni-Aug 294.000 (3,8%) mensen werkloos (voor het eerst sinds 2002). </li></ul><ul><li> In 2007 was dit 4,4%. </li></ul><ul><li> Aantal werklozen daalt nog steeds met 3.000 per maand. </li></ul><ul><li> CPB verwacht wel voor 2009 stijging (4,25%). </li></ul><ul><li> In 2007 noteerde het CBS 4,50%. </li></ul><ul><li>Vacatures : CWI > 2008 t/m augustus: 206.473 vacatures. </li></ul><ul><li> Dit is 10.000 (5%) méér dan in 2007. </li></ul><ul><li>Werkgevers : Uit onderzoek blijkt dat 16% werkgevers minder vacatures heeft door </li></ul><ul><li> verslechterende economie, 80% geeft aan er geen last van te hebben. </li></ul>THE FACTS (sept 2008) Bronnen: CBS / CWI / CPB / ABU / Monsterboard / M. Hemminga
 4. 4. Bron: Computable/Datamonitor 19 Sept 2008
 5. 5. Bron: Computable/CBS 22 Sept 2008
 6. 6. Bron: Computable/E&Y 23 Sept 2008
 7. 7. Bron: AutomatiseringsGids/ E&Y 23 Sept 2008
 8. 8. Bron: FD 23 Sept 2008
 9. 9. Bron: Computable 23 Sept 2008
 10. 10. Bron: werkenaanjeonderneming.nl 24 Sept 2008
 11. 11. Bron: AutomatiseringsGids/Gartner 3 Okt 2008
 12. 12. Bron: Oog voor IT Talent 5 Okt 2008
 13. 13. Bron: Oog voor IT Talent 5 Okt 2008 Voorzichtig, budgetten scherper gesteld, acquisitie wordt lastiger verwacht. Praktijk, nog steeds opdrachten. Ervaring dipje economie meestal verlate gevolgen IT. Nog steeds veel aanvragen voor allerhande functies. Wel meer freelancers beschikbaar. Verwachting uurtarieven op termijn onder druk. Door reorganisaties banken worden veel mensen ingehuurd, korte termijn vraag op peil. Emotie ipv ratio, ‘seven year itch’. W&S opdrachten enigszins onder druk, vacatures doorgeschoven. Tijdelijke opdrachten toegenomen. Door reorganisaties finance sector IT’ers beschikbaar. Meer dan genoeg werk.
 14. 14. Bron: Computable /IBM 9 Okt 2008
 15. 15. Bron: Computable /CapGemini/ Forrester 13 Okt 2008
 16. 16. Bron: Computable/IDC 15 Okt 2008
 17. 17. Bron: FD 24 Okt 2008
 18. 18. Bron: Computable/Forrester Research 27 Okt 2008
 19. 19. Bron: AutomatiseringsGids/ IDC 30 Okt 2008
 20. 20. Bron: AutomatiseringsGids/ CWI 31 Okt 2008
 21. 21. Bron: Computable/KPMG 4 Nov 2008
 22. 22. Bron: AutomatiseringsGids/ Randstad 6 nov 2008
 23. 23. Bron: AutomatiseringsGids/ Gartner 11 nov 2008
 24. 24. Bron: Computable 14 nov 2008 Kans 1: CRM “… banken en financiële instellingen zijn ver van hun klanten af komen te staan. Klant ondergeschikt aan product. Niet iedereen heeft continu zijn crm-implementatie geactualiseerd. ICT consultants kunnen zeker een rol spelen bij het professionaliseren van de crm-omgeving, zodat de relatie met de klant beter beheerd kan worden.” Kans 2: Business Intelligence “… de wet- en regelgeving wordt strenger dan ooit. Meer risicobeheer, meer rapportering en een roep om totale transparantie. Al die gebieden zijn afhankelijk van informatiesystemen. Toegenomen rapporteringseisen zal BI een boost geven.” Kans 3: SOA “… kredietcrisis leidt tot bedrijfsfusies en opsplitsingen, dit heeft vergaande gevolgen voor de IT-architectuur. Men verwacht een consolidatieslag wereldwijd in financiële sector. En waar overgenomen wordt, moet standaardisatie en consolidatie plaatsvinden.” Kans 4: Virtualisatie “ Virtualisatie levert kostenbesparingen op. Meer voordelen; consolidatie, vereenvoudiging van het management, verlaging operationele kosten.” Kans 5: Groene ICT “ De financiële opbrengsten van groene ICT…voor bedrijven waarvoor ICT een belangrijk deel van de uitgaven is, zoals datacenters of internetbedrijven, kan het een redelijk impact hebben.” Kans 6: Duurzaamheid “… bij aanbesteding door de overheid worden de duurzaamheidclausules steeds stringenter. Er zullen zeker kansen komen om bedrijven te helpen met de certificering op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2-administratie .” Kans 7: Outsourcing “… een flinke boost gekregen door kredietcrisis. Bedrijven hebben advies nodig hoe ze de outsourcing het beste inrichten. Klanten willen geholpen worden met de regie over al die sourcingpartijen.” Kans 8: Innovatie “… dit soort periodes leidt tot bezinning. Men staat meer open voor innovatie en inzet van technologie. Rendementen dalen dus bedrijven zoeken methoden om dat rendement weer te verhogen.”
 25. 25. Bron: AutomatiseringsGids/ CWI 20 nov 2008
 26. 26. Bron: Computable/ HP 25 nov 2008
 27. 27. <ul><li>WERVING </li></ul><ul><li>38% van de wergevers past wervingsplannen aan voor 2009. </li></ul><ul><li>WERKLOOSHEID </li></ul><ul><li>In oktober is de werkloosheid, na jarenlange daling, vrijwel tot stilstand gekomen. Begin 2007 daalde de </li></ul><ul><li>werkloosheid met 5000 per maand, in oktober met nog maar 900. CWI verwacht dat de werkloosheid in 2009 </li></ul><ul><li>tot ruim boven de 4% zal stijgen. </li></ul><ul><li>VACATURES </li></ul><ul><li>Het aantal vacatures is in Q3 2008 groot gebleven blijkt uit cijfers van het CBS. De vacaturegraad, een maatstaf voor de spanning </li></ul><ul><li>op de arbeidsmarkt, blijft op een hoog niveau. </li></ul><ul><li>ONDERNEMERSVERTROUWEN </li></ul><ul><li>Het ondernemersvertrouwen is laag, bijna 60% van de MKB-ondernemers voelt de crisis in het eigen bedrijf. Toch geeft slechts </li></ul><ul><li>3% aan dat ze medewerkers moeten ontslaan en 16% misschien. </li></ul><ul><li>LAGE MOBILITEIT </li></ul><ul><li>Door de onzekere economie en het lage consumentenvertrouwen is de mobiliteit op de arbeidsmarkt lager dan normaal. </li></ul><ul><li>Gemiddeld genomen is 15% van het arbeidsmarktpotentieel actief op zoek naar een baan. Momenteel is dit tussen 10 en 12%. </li></ul><ul><li>ARBEIDSMARKT VERRUIMT MAAR BLIJFT KRAP </li></ul><ul><li>Dat de arbeidsmarkt verruimt staat buiten kijf. Maar wat de huidige situatie zo bijzonder maakt is dat door de vergrijzing de </li></ul><ul><li>arbeidsmarkt krap blijft, ondanks de economische neergang. In 2010 gaan meer mensen met pensioen dan de arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>opkomen. Volgens onderzoek van Adecco is in 2010 maar liefst 43% van de werkenden ouder dan 50 jaar! Vanaf dan zullen de </li></ul><ul><li>meeste werkgevers pas echt de vergrijzing en ontgroening gaan voelen. </li></ul>THE FACTS part II (nov. 2008) Bronnen: CBS / CWI / FD / SCP / KPMG / Adecco / M. Hemminga 26 november 2008
 28. 28. Bron: Computable/ Bitkom Research 27 nov 2008
 29. 29. <ul><li>Nederlandse economie krimpt volgend jaar ¾%; licht herstel in 2010 </li></ul><ul><li>‘ De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van </li></ul><ul><li>de jaren tachtig niet is voorgekomen. Volgend jaar krimpt de Nederlandse economie naar verwachting met ¾%. </li></ul><ul><li>Vooral het exporterende bedrijfsleven ondervindt de gevolgen van de internationale economische malaise. </li></ul><ul><li>Opdrogende financieringsbronnen en de terugval van de productie ontmoedigen bovendien de investeringen. In </li></ul><ul><li>de huidige raming ligt besloten dat de wereldhandel en de kredietverlening in de loop van volgend jaar </li></ul><ul><li>enigszins herstellen . De Nederlandse economische groei trekt hierdoor aan, zodat deze 1% bedraagt in de </li></ul><ul><li>prognose voor 2010 . De onzekerheden rondom de timing van dit herstel zijn echter groot. </li></ul><ul><li>Door de terugval van de economie loopt de werkloosheid de komende twee jaar sterk op, tot 6½% in 2010 . </li></ul><ul><li>Lagere grondstof- en energieprijzen drukken de inflatie , wat de ontwikkeling van de koopkracht ten goede komt . </li></ul><ul><li>Deze neemt in 2009 toe met 1¾%. De ongunstige economische situatie komt ook in de overheidsfinanciën tot </li></ul><ul><li>uiting. Het begrotingsoverschot van dit jaar slaat om in een tekort van 2,4% BBP in 2010 . Dit wordt grotendeels </li></ul><ul><li>veroorzaakt door lagere ontvangsten uit belasting- en premieheffing en aardgas en door hogere uitgaven aan </li></ul><ul><li>werkloosheidsuitkeringen.’ </li></ul>Bron: Centraal Planbureau 8 december 2008 THE FACTS part III (according CPB…)
 30. 30. Bron: Ernst & Young 30 dec 2008 <ul><li>Verwachting t.a.v. ICT bestedingen: 40% van de managers en ICT-professionals verwacht dat het ICT-budget het komende jaar iets zal groeien, terwijl 18% een daling verwacht. </li></ul><ul><li>De financiële sector verwacht geen groei, de overige sectoren/bedrijven verwachten wel groei. Men verwacht het komende jaar meer te investeren in software en hardware. Het budget voor externe ICT-services blijft steken op het huidige niveau. </li></ul><ul><li>Bestedingen aan ICT-beveiliging blijven stijgen, alleen minder hard dan de jaren hiervoor. </li></ul><ul><li>Bij twee op de drie organisaties wordt een bijstelling van het ICT- budget verwacht voor 2008. Het gaat daarbij even vaak om een opwaartse bijstelling als om een neerwaartse bijstelling. Binnen de overheid verwacht men een opwaartse bijstelling, binnen de handel/distributie juist een neerwaartse bijstelling. </li></ul><ul><li>Vier op de tien ondervraagden geven aan dat hun ICT-leverancier de afgelopen 3 maanden hun niveau van discounting hebben veranderd. Het gaat daarbij even vaak om een toename als om een afname. Per saldo is het niveau van discounting dus ongeveer gelijk gebleven. </li></ul>
 31. 31. Bron: Computable 30 dec 2008
 32. 32. Bron: FD/ Branchevereniging ICT Office 5 januari2009
 33. 33. Bron: Computable/ Branchevereniging ICT Office 5 januari2009
 34. 34. Bron: Financieel Dagblad 5 januari 2009
 35. 35. <ul><li>Conclusie : </li></ul><ul><li>Nu de reële economie wordt aangetast door de kredietcrisis, zal de arbeidsmarkt het zeker ook gaan voelen. </li></ul><ul><li>Dit hoeft echter niet slecht te zijn! Actiemoment voor bestaande uitdagingen: </li></ul><ul><li>1. Vergrijzing </li></ul><ul><li>2. Ontgroening </li></ul><ul><li>3. Tekort groepen als technici, zorgpersoneel, leraren en ICT’ers </li></ul><ul><li>ACTIE! </li></ul><ul><li>Anticyclisch personeelsbeleid voeren en zodoende blijven investeren in kennis-specialisten. </li></ul><ul><li>Positie versterken arbeidsmarkt door recruitment en arbeidsmarktcommunicatie te professionaliseren. </li></ul><ul><li>Blijven investeren in corporate en employer branding en relaties opbouwen met potentiële werknemers </li></ul><ul><li>middels Employer Relationship Management. </li></ul>Werkgevers die zich niet laten leiden tot de waan van de dag, zijn de winnaars van morgen en overmorgen!

×