Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P2 bloc1 x_moreno guisona

314 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

P2 bloc1 x_moreno guisona

  1. 1. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL AL GRUP ALIMENTARI GUISSONA
  2. 2. El camp 418 TITULATS/DES UNIVERSITARIS 1128 ESPECIALISTES 2424 OPERARIS/ES 400 BOTIGUES
  3. 3. La sembra 2013 DUAL CFGS DAM 2007 ESTUDI I TREBALL CFGM ADMINISTRACIÓ I COMERÇ 2005 ESTUDI I TREBALL CFGM ELECTROMECÀNICA 2012 DUAL CFGS PROCESSOS I 2008 ALTERNANÇA QUALITAT EN INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I CFGS MECATRÒNICA MANT. EQUIPS INDUSTRIAL INDUSTRIALS
  4. 4. El treball • CENTRES EDUCATIUS • DIRECCIÓ • COORDINACIÓ • TUTORS • TÈCNICS • SERVEIS TERRITORIALS EMPRESES DEPART ADMINIS ASSO • SUPORT • PIME
  5. 5. Les eines • DIRECCIÓ • COORDINACIÓ • TUTORS • TÈCNICS • Cicles formatius DIRECCIÓ COORDINACIÓ • Mòduls professionals • Unitats formatives EMPRESES • Quadern Dual TUTORS TÈCNICS S ASSO • PIME • Registre activitats diàries
  6. 6. La collita CFGM Manteniment electromecànic • 36 treballen (2008 - 2012) CFGM Administració • 31 treballen (2009 - 2012) CFGS Mecatrònica Industrial • 11 treballen (2011 - 2012) CFGS DUALS • 13 aprenen (fi - 2014)

×