Advertisement

More Related Content

Advertisement

PPT Preventiedag Lesley.pptx

 1. VERKEERSBORDEN Preventiedag
 2. Verkeersborden Lesley Informatie over verkeersborden
 3. Categorieën verkeersborden • Filmpje • https://youtu.be/F7CjDeOJTKQ
 4. Vijf categorieën verkeersborden • Op het bord zien jullie de vijf verschillende soorten verkeersborden hangen • Welke tekst hoort bij de verschillende verkeersborden? • Werk samen en hang de juiste tekst bij het verkeersbord • Jullie krijgen hier drie minuten tijd voor! • Succes!
 5. Verbodsborden • IK MAG HIER NIET … • ALTIJD ROND • STEEDS WIT IN HET MIDDEN • RODE RAND LANGS DE BUITENKANT
 6. Gebodsborden • IK MOET HIER … • ALTIJD RONDE VORM • BLAUWE BINNEKANT • WITTE BUITENKANT
 7. Aanwijzingsborden • KIJK HIER, WIJZEN IETS AAN … • ALTIJD RECHTHOEKIGE VORM • BLAUWE BINNENKANT • WITTE RAND BUITENKANT • ZWARTE BEDRUKKING
 8. Gevaarsborden • OPGEPAST VOOR… • ALTIJD DRIEHOEKIG • WITTE BINNEKANT • RODE BUITENKANT
 9. Voorrangsborden • • •
 10. Verkeersbordenquiz • Klas in twee vakken verdeeld: VAK A en VAK B • Iedereen gaat achteraan in de klas staan • De vraag zal voorgelezen worden met twee antwoordmogelijkheden • Kies in welk vak je gaat staan
 11. Vraag 1 • Mag je wanneer je dit bord ziet door de straat rijden met je fiets? • Vak A: Nee, hier mag je als fietser NIET inrijden • Vak B: Ja, hier mag je WEL als fietser inrijden
 12. Oplossing vraag 1 VAK B • Verbodsbord • Ik mag hier niet... • Je mag de straat NIET inrijden. • Het is een verboden richting voor iedere bestuurder, ook voor fietsers. Voetgangers mogen hier wel in. MAAR • Dit onderbord zie je vaak onder een verkeersbord dat een verboden richting aanduidt. • Het wijst erop dat fietsers toch de verboden richting mogen inrijden.
 13. Vraag 2 • Mogen auto's in deze straat rijden? • Vak A: Nee, auto's mogen hier NIET rijden en moeten een andere weg nemen. • Vak B: Ja, auto's mogen hier WEL inrijden maar mogen de fietser niet voorbij steken en rijden.
 14. Oplossing vraag 2 VAK B • Aanwijzingsbord • Het wijst iets aan/ laat iets zien • Fietsstraat • Fietsers hebben altijd voorrang • Auto's mogen hier ook rijden • MAAR mogen de fietser niet voorbijsteken • Auto's moeten ALTIJD achter de fietser blijven
 15. Vraag 3 • Langs welke kant moet je als fietser rijden? • Vak A: Linkerkant • Vak B: Rechterkant
 16. Oplossing vraag 3 VAK A • Gebods bord • Je moet dit doen • Dit bord geeft een gezamelijk fiets en wandelpad aan. • Als fietser moet je aan de linkerkant rijden. • Als wandelaar moet je aan rechterkant wandelen • Bij te weinig plaats moet je de wandelaar steeds langs links voorbijsteken
 17. Vraag 4 • Wat wil dit verkeersbord zeggen? • Vak A: Gevaar: Je nadert een spoorwegovergang met slagbomen. • Vak B: Gevaar: Je nadert een spoorwegovergang zonder slagbomen
 18. Oplossing vraag 4 VAK A • Waarschuwingsbord • Je nadert een gevaarlijke situatie • Je nadert een spoorweg met slagbomen • Rij NOOIT over de spoorweg als de slagbomen naar beneden zijn of dicht zijn. • Dit is het bord als je bij een spoorweg komt zonder slagbomen
 19. Vraag 5 • Wat moet je doen bij dit verkeersbord? • Vak A: Je moet hier altijd vertragen en stoppen • Vak B: Je moet hier altijd voorrang van rechts geven
 20. Oplossing vraag 5 VAK A en VAK B • Voorrangsbord • Aan dit kruispunt vertraag je, en verleen je voorrang aan alle bestuurders die van rechts komen. • Voorrangsborden zeggen waar en aan wie je voorrang moet verlenen of moet krijgen.
 21. Vraag 6 • Wat moet je doen bij dit verkeersbord? • Vak A: Je moet hier altijd stoppen • Vak B: Je moet hier altijd stoppen en voorrang geven
 22. Oplossing vraag 6 VAK B • Voorrangsbord • Voorrangsborden zeggen waar en aan wie je voorrang moet verlenen of moet krijgen. • De anderen gaan voor! • Hier moet je altijd stoppen en voorrang verlenen, zelfs als je denkt dat er niemand aankomt.
 23. Zijn er nog vragen?
 24. Gratis rijbewijs online (2023). Les 20: Voorrang van rechts op een kruispunt. Gratisrijbewijsonline.be [Website]. Geraadpleegd op 19 maart 2023 via https://www.gratisrijbewijsonline.be/theorie/leerstof- rijbewijs-b/voorrang-van-rechts-op-een-kruispunt Schier. (s.a). (2021, 4 juli). Wat betekenen de verkeersborden? [YouTube video]. Geraadpleegd op 28 februari 2023 via https://www.youtube.com/watch?v=F7CjDeOJTKQ Verkeersborden (2023). Overzicht alle officiële verkeersborden. Verkeersbord.be [Website]. Geraadpleegd op 3 maart 2023 via https://www.verkeersbord.be/officieel/verkeersborden-overzicht/ VSV (2023). Vlaamse stichting verkeerskundeverkeerskunde: Belangrijke verkeersborden. Veiligverkeer.be [Website]. Geraadpleegd op 19 maart 2023 via https://www.veiligverkeer.be/weggebruikers/fiets/verkeersborden-fietsers/ Leer meer over verkeer (2020). Verkeerstekens: verkeersborden. 5b-leertmeeroververkeer.webnode.be [Website]. Geraadpleegd op 3 maart 2023 via https://5b-leertmeeroververkeer.webnode.be/verkeerstekens/ Literatuurlijst
Advertisement