Digitale communicatie

334 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitale communicatie

 1. 1. DIGITALE COMMUNICATIE Een verkenning
 2. 2. INHOUDSTAFELKlik op het onderdeel dat je wil lezen:1. De website2. E-mails versturen: de valkuilen3. Hoe zet je sociale media in?
 3. 3. 1. DE WEBSITE
 4. 4. DE VOORDELEN• Alsmaar belangrijker in de communicatie met diverse doelgroepen• Aantal mogelijkheden neemt elke dag toe• Relatief goedkoop• Je kan heel snel aanpassingen doen
 5. 5. DE VALKUILEN• Het is een ‘pull-medium’: ouders, leerlingen en andere doelgroepen moeten zelf het initiatief nemen om naar de schoolwebsite te surfen om te zien of er nieuwe informatie op staat.• We hebben geen garantie dat onze doelgroep op de hoogte is van de belangrijke informatie die wij op de website hebben geplaatst.• Een website is een uitstekend medium ter ondersteuning van onze communicatie maar kan zelden als enig communicatiemiddel gebruikt worden.
 6. 6. EEN WEBSITE MOET LEVEN• Als je doelgroep weet dat er elke week wel iets nieuws te rapen valt dat leuk of interessant is, maak je meer kans dat ze geregeld naar je website surfen.
 7. 7. DE VERSCHILLENDE MEDIA MOETEN ELKAAR VERSTERKEN• Enkele voorbeelden: – Vertel in een brief aan de ouders over een schooluitstap dat er op de website meer informatie volgt én ook een verslagje met foto’s achteraf. – Maak een beknopte folder over het schoolreglement en verwijs voor de uitgebreide tekst naar de website.• Hoe meer interactie tussen de diverse media, hoe sterker het geheel.
 8. 8. HET WEBADRES OF URL• Moet eenvoudig te onthouden zijn• Wordt opgenomen op alle communicatiedragers: huisdrukwerk, folders, flyers, brochures, naam kaartjes, …• Ook je e-mailhandtekening bevat het best de link naar je website
 9. 9. SCHRIJVEN VOOR HET WEB• Een website leest anders dan een folder of een boek, houd daar rekening mee bij het schrijven: – Korte teksten, lange teksten lezen op een scherm is vermoeiend – Alinea’s van 4 tot 7 regels met witregel ertussen – Duidelijke tussentitels vertellen waarover de alinea gaat – Opsommingen leest gemakkelijk – Relatief korte zinnen – Vermijd passieve en complexe zinsconstructies
 10. 10. VUISTREGELS VOOR EEN GOEDE WEBSITE• De eerste indruk is van onschatbaar belang: Een rommelige, saaie, oubollige of onoverzichtelijke website nodigt niet uit tot verdere kennismaking.• Benoem de doelgroepen van je website: – Ouders die een geschikte school zoeken – Ouders die al jaren een kind op jouw school hebben – De kinderen zelf• Elke doelgroep heeft specifieke behoeften• Hanteer een heldere structuur: – Vindt elke groep gemakkelijk de info die hij zoekt? – Korte teksten. – Voldoende witruimte en rustpunten• Maak duidelijke afspraken: – Wie onderhoudt de website en hoe vaak? – Kies voor een eenvoudig CMS: ‘Content Management System’ – Laat anderen meewerken: ouders, leerlingen, leerkrachten, …
 11. 11. NOG MEER TIPS VOOR EEN GOEDE WEBSITE• Eenvoudige domeinnaam• Duidelijke site en een gebruiksvriendelijke navigatiestructuur• Zoektocht op website beperken tot 3 muisklikken.• Werk de site regelmatig bij.• Heldere opdeling volgens doelgroepen: – Nieuwe leerlingen – Nieuwe leerkrachten – Oud-leerkrachten – Ouders – Leerlingen – Leerkrachten• De laatste 3 doelgroepen bereik je eerder via de digitale leeromgeving.• Bij een nieuwe website, behoud het oude webadres.• Controleer regelmatig de statistieken van de site: hoe komen de bezoekers op de site, wat doen ze op de site, … Dit kan je via gratis software zoals Google Analytics: http://www.google.com/intl/nl/analytics• Met een nieuwsbrief of autoresponder (advertenties via e-mail waarop de ontvanger alleen maar hoeft te klikken om op je site te landen) kun je op geregelde momenten het contact met de bezoekers onderhouden. TERUG NAAR INHOUDSTAFEL
 12. 12. 2. E-MAILS VERSTUREN: DE VALKUILEN
 13. 13. • Gebruik e-mail niet om gevoelige onderwerpen te behandelen of om problemen of conflicten op te lossen.• Wees constructief in je taalgebruik.• Gebruik alleen hoofdletters aan het begin van je zinnen.• Pas op met humor: de grens tussen ‘grappig’ en ‘cynisch of sarcastisch’ is erg dun en de interpretatie verschilt van persoon tot persoon.• Wees niet te familiair en volg altijd zekere beleefdheidsregels.• Wees zuinig met emoticons. TERUG NAAR INHOUDSTAFEL
 14. 14. 3. HOE ZET JE SOCIALE MEDIA IN?
 15. 15. WAAR ZITTEN DE KANSEN VOOR SCHOLEN?• Sociale netwerken bieden de mogelijkheid om zeer breed maar toch fijnmazig met de belanghebbenden te communiceren.• Doorloop steeds de volgende stappen: – Kies een doelgroep – Maak een kanaal op maat – Bied relevante informatie aan – Bouw een netwerk uit – Interageer met de doelgroep
 16. 16. DE DOELGROEP• De info die je op een pagina plaatst, moet relevant zijn voor de doelgroep die je voor ogen hebt. Deze relevantie maakt het verschil tussen een actief, groeiend netwerk en een krimpend, gedesinteresseerd netwerk.• Dit wil niet zeggen dat je voor elke groep belanghebbenden een aparte Facebookgroep moet starten.• Elk kanaal vereist werk: reken minstens een uur per week per actief kanaal.• Wellicht is het verstandig om in een eerste fase sociale media in hoofdzaak te gebruiken om te communiceren met oud-leerlingen en personeel.
 17. 17. MEEST VOORKOMENDE DOELEN• De naambekendheid van je school verhogen• Netwerking: de band met oud-leerlingen warm houden of aanhalen• De participatie van leerlingen en ouders stimuleren• Nieuwe leerkrachten rekruteren
 18. 18. VOORBEELDFUNCTIE• Als onderwijsinstelling heb je een voorbeeldfunctie. Leer daarom de leerlingen bewust en veilig omgaan met sociale media.
 19. 19. HOE MAAK JE EEN FANPAGINA AAN OP FACEBOOK?1. Creëer een profiel op Facebook, bij voorkeur onder je eigen naam.2. Maak een fanpagina aan via http://www.facebook.com/pages/create.php3. Klik op ‘bedrijf, organisatie of instelling’ om de fanpagina te selecteren die op jouw school van toepassing is.4. Selecteer de goede categorie, zodat mensen jouw school gemakkelijker terugvinden.5. Kies een toepasselijke, logische en eenvoudige naam voor je fanpagina.6. Laat verschillende personen de fanpagina beheren.7. Voeg een profielfoto toe.8. Schrijf een kort tekstje bij je profielfoto. (+ links naar je schoolwebsite)9. Vul de informatie onder de ‘Info Tab’ in.10. Claim je Facebook-URL, vanaf 25 fans. Door je URL te claimen kun je in offline communicatie naar je fanpagina verwijzen.
 20. 20. SOCIAL MEDIA STAPPENPLAN• Stap 1 : Luisteren• Stap 2 : Bepaal duidelijk jouw doel(en)• Stap 3 : Vastleggen van een referentiekader (benchmarks)• Stap 4 : Doelgroepen definiëren en kanalen vastleggen• Stap 5 : Kanalen inrichten conform jouw huisstijl• Stap 6 : Organiseren• Stap 7 : Sociale media integreren in jouw website• Stap 8 : Bepaal jouw F-factor: Friends, Fans en Followers definiëren• Stap 9 : Publicatiesysteem: verschillende kanalen koppelen• Stap 10: Participeren en reageren TERUG NAAR INHOUDSTAFEL

×