Mitä on
tieteellinen
kokeilu?
Jorma Enkenberg
2009

Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu

19...
Kiinnostavat näkökulmat
 Tieteellinen (scientific)?
 Kokeilu
(experimenting)?

Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesympos...
Mitä on tiede?
 Yleensä ajatellaan, että kyseessä on
tapa, jolla maailmaa tutkitaan ja jonka
seurauksena löydetään tärkei...
Baconin tulkinnasta tieteellisestä
toiminnasta

(ks. Chalmers, A. 1982. What is the thing called science?)

 Tiede etenee...
Popperin tulkinta tieteellisestä toiminnasta
(Popper, K. 1959. The logic of scientific
discovery.
 Tieteellinen toiminta ...
Thomas Kuhn

(Kuhn, T. 1962. The structure of scientific
revolutions.
 Paradigma: muodostuu oletuksista,
menetelmistä, ki...
Tieteellinen toiminta asteittain
tapahtuvana kehityksenä
 Tiede on ”vihollismielinen”
prosessi/areena, missä ideat käyvät...
Kasvatustieteelliseen tutkimukseen
liittyviä keskeisiä näkökulmia
 Paradigmat: positivistinen, tulkinnallinen
ja kriittin...
Tieteellinen kokeilu – mahdollisia
vaihtoehtoja?
 Tieteellinen koe (experiment)
 Toimintatutkimus (action research)
 De...
Tieteellinen koe (experimental
research)
 Tutkitaan muutoksen (esim.
opetusmenetelmä) vaikutusta ilmiöön
(esim. oppimistu...
Toimintatutkimus
 Prosessi, missä siihen osallistuvat henkilöt tutkivat
omia käytänteitään systemaattisesti ja huolella
s...
Tutkimuskysymykselle asetettuja
vaatimuksia
 Edustaa korkean tason haastetta,
johon ei ole olemassa välitöntä ja
yksinker...
Aineiston koonnissa yleisesti
käytettävissä olevia menetelmiä
Haastattelu,
portfolio,
päiväkirja,
muistiinpanot,
äänitteet...
Ongelmia?
 Suhde teoriaan
 Syklisyysvaatimus
 Oppimisen ekologia

Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3...
Design-tutkimus (design-based
research; design experiment)
” (…)a systematic but flexible
methodology to improve education...
Design-tutkimus on
luonteeltaan
pragmaattista
(mikä toimii),
teoreettisesti ankkuroitua
(teoriasidonnaista),
interaktiivis...
Design-tutkimuksen
toteutusmuotoja
 Opettaja – tutkija: pienimuotoinen
syvällinen opetuksen kehittäminen
oppituntisarjan ...
Omia kokemuksia designtutkimuksesta esim. 1
 Vv. 1993-1998:
Teknologiaympäristössä tapahtuva
monimutkainen ongelman ratka...
Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu

19.11.10
Esim. 2
 Vv. 2007 - > : Metsä- ja
metsämuseoympäristön pedagoginen
tuotteistaminen
 Metsämuseo LUSTO ja METLAN
Punkaharj...
Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu

19.11.10
Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu

19.11.10
Tieteellinen koe vs. design eksperimentti

Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu

19.11.10
Design-tutkimuksen tuloksia
 Oppimisen ekologiaa koskevia teorioita
(kuvaavat ao. oppimistilannetta)
 Design – periaatte...
Normaalikoulut ja tieteellinen kokeilu?
 Design-tutkimus perustaksi
 Tutkimustoiminnan kohteita:
 tulevaisuuden koulun ...
Enemmän DBR:stä
http://projects.coe.uga.edu/dbr/index.htm

Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mitä on tieteellinen kokeilu?

450 views

Published on

Esityksessä tarkastellaan tieteellistä kokeilua opetuksen kehittämisen näkökulmasta muutaman esimerkin valossa.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mitä on tieteellinen kokeilu?

 1. 1. Mitä on tieteellinen kokeilu? Jorma Enkenberg 2009 Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 2. 2. Kiinnostavat näkökulmat  Tieteellinen (scientific)?  Kokeilu (experimenting)? Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 3. 3. Mitä on tiede?  Yleensä ajatellaan, että kyseessä on tapa, jolla maailmaa tutkitaan ja jonka seurauksena löydetään tärkeitä totuuksia  Olennaista on juuri tuo tapa tutkia – tieteellinen menetelmä? Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 4. 4. Baconin tulkinnasta tieteellisestä toiminnasta (ks. Chalmers, A. 1982. What is the thing called science?)  Tiede etenee ilman ennakko-oletuksia tapahtuvan havaintojen kokoamisen avulla  Mutta: Kieli, mittavälineet ja menetelmät, joita sovellamme riippuvat oletuksistamme siitä, miten maailma toimii.  Useimmista ilmiöistä ei ole myöskään mahdollista tehdä suoraan havaintoja Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 5. 5. Popperin tulkinta tieteellisestä toiminnasta (Popper, K. 1959. The logic of scientific discovery.  Tieteellinen toiminta tukeutuu ennakkooletuksiin, hypoteeseihin tai teorioihin  Teorian muodostus olennainen osa tieteellistä toimintaa  Emme kuitenkaan tiedä mistä teoriat tulevat  Tieteentekijän tehtävänä on tehdä loogisia seurauksia teoriasta ja testata niiden paikkansapitävyyttä  Teoriaa ei koskaan voi todistaa oikeaksi, sen sijaan se voidaan todistaa virheelliseksi -> falsifiointi  Ongelma: jos teoriaa ei voida osoittaa oikeaksi, ei sitä voida osoittaa myöskään virheelliseksi (siihen tarvitaan aina lisäoletuksia) Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 6. 6. Thomas Kuhn (Kuhn, T. 1962. The structure of scientific revolutions.  Paradigma: muodostuu oletuksista, menetelmistä, kielestä ja kaikesta muusta, mitä käytämme hyväksi tieteen tekemisessä  Normaali tiede: annetun paradigman sisällä tapahtuvaa toimintaa  Tieteellinen vallankumous: annettu paradigma murtuu  Ongelmia: kuinka iso muutos tarvitaan paradigman muutokseen?  Väistyvä paradigma säilyttää myös senkin jälkeen merkityksen Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 7. 7. Tieteellinen toiminta asteittain tapahtuvana kehityksenä  Tiede on ”vihollismielinen” prosessi/areena, missä ideat käyvät taistelua keskenään välineinä havainnot ja data  Vain yhteen ideaan tarrautuminen ei sovi yhteen todellisuuden monimuotoisuuden kanssa  Tiede on loputonta kirjoittamattomiin, monimutkaisiin ja sitoviin sääntöihin tukeutuvaa kilpailua  Vertaisarviointi (peer-refereemenettely ) muodostaa kilpailussa keskeisen merkityksen Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 8. 8. Kasvatustieteelliseen tutkimukseen liittyviä keskeisiä näkökulmia  Paradigmat: positivistinen, tulkinnallinen ja kriittinen sekä design  Tutkimusstrategiat: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen sekä monimenetelmällinen  Tutkimusmenetelmät/tutkimuksen design: kokeellinen menetelmä, tapaustutkimus, etnografia, toimintatutkimus, design-tutkimus jne.  Aineiston koonnin menetelmät: haastattelu, kysely, kohderyhmähaastattelu, observointi jne.  Aineiston analyysin menetelmät: tilastollinen analyysi, sisällön analyysi, toiminta-analyysi jne. Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 9. 9. Tieteellinen kokeilu – mahdollisia vaihtoehtoja?  Tieteellinen koe (experiment)  Toimintatutkimus (action research)  Design-tutkimus (design experiment) Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 10. 10. Tieteellinen koe (experimental research)  Tutkitaan muutoksen (esim. opetusmenetelmä) vaikutusta ilmiöön (esim. oppimistulokset) vakioimalla kaikki muut muuttujat paitsi tutkittavan muuttujan (muutosta vastaava)  Perusmallit: aito koe, kvasikoe ja yhden ryhmän koe  Ongelmia:  satunnaistaminen,  kasvatusta, opetusta ja oppimista koskevien ilmiöiden systeeminen luonne ja  oppimisen ekologia Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 11. 11. Toimintatutkimus  Prosessi, missä siihen osallistuvat henkilöt tutkivat omia käytänteitään systemaattisesti ja huolella soveltaen tieteellisen tutkimuksen menetelmiä  Taustaoletuksia: omien ongelmien tutkiminen lisää tehokkuutta opetukseen, kollegat voivat auttaa toinen toistaa oppimaan (kollaboraatio) ja omien ongelmien tutkiminen edistää ammatillista kehittymistä  Syklinen prosessi: kysymysten artikulointi, aineiston koonti, reflektointi ja sen pohjalta jatkosta päättäminen (esim. kolme sykliä)  Tutkimuksen osallistuvia tahoja: yksittäinen opettaja, ryhmä opettajia ja yhteinen haaste (tavallisin), opettajista ja muista asianosaisista muodostunut ryhmä työskentelemässä koko koulua tai koulupiiriä koskevan kysymyksen parissa Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 12. 12. Tutkimuskysymykselle asetettuja vaatimuksia  Edustaa korkean tason haastetta, johon ei ole olemassa välitöntä ja yksinkertaista vastausta  Muotoiltavissa yhteisön kielellä  Ei olemassa vastausta, joka siirrettävissä ao. tilanteeseen suoraan  Ilmaistavissa lyhyesti Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 13. 13. Aineiston koonnissa yleisesti käytettävissä olevia menetelmiä Haastattelu, portfolio, päiväkirja, muistiinpanot, äänitteet, valokuvat, muistiot, kyselylomakkeet, tsekkauslistat, oppimispäiväkirjat, tiedostot, kokousmuistiot, videoleikkeet, tapaustutkimukset, kyselyt, kokeet, testit, itsearvioinnit, työnäytteet, projektit ja näyttökokeet jne. Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 14. 14. Ongelmia?  Suhde teoriaan  Syklisyysvaatimus  Oppimisen ekologia Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 15. 15. Design-tutkimus (design-based research; design experiment) ” (…)a systematic but flexible methodology to improve educational practices through iterative analysis, design, development and implementation, based on collaboration among researchers and practices in real-world settings, and leading to contextually-sensitive design principles and theories (…)” (Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technologyenhanced learning environments. Educational Technology Research and Development, 53 (4), 5-23.) Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 16. 16. Design-tutkimus on luonteeltaan pragmaattista (mikä toimii), teoreettisesti ankkuroitua (teoriasidonnaista), interaktiivista (tutkija – opettaja; koulu – tutkijayhteisö), iteratiivista ja joustavaa (”ei yksi pääsky kesää tee”) sekä integratiivista ja kontekstuaalista (ekologista- tulokset siirrettävissä design periaatteiden muodossa) Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 17. 17. Design-tutkimuksen toteutusmuotoja  Opettaja – tutkija: pienimuotoinen syvällinen opetuksen kehittäminen oppituntisarjan kautta (oppimisen ekologia rajattua)  Tutkimusryhmä – opettaja (t): Nyt tutkimusryhmän vastuu ja rooli edellistä suurempi ja syvällisempi  Tutkimusryhmä – opettajat ja rehtorit sekä muut asianosaiset: organisaation muutoksen tutkimus, jossa tutkimuksen kohde sijoittuu pääosin luokan ulkopuolelle Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 18. 18. Omia kokemuksia designtutkimuksesta esim. 1  Vv. 1993-1998: Teknologiaympäristössä tapahtuva monimutkainen ongelman ratkaisu  Joensuun normaalikoulu; tutkijaryhmä-opettaja (Aimo Lakotieva)  Monivuotinen opetuksen kehittämisen projekti, jossa sekä tiedonalue (teknologiakasvatus) että opetusmalli kehittämisen kohteena  Tulos: toimintamalli Legologooppimisprojekteille Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 19. 19. Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 20. 20. Esim. 2  Vv. 2007 - > : Metsä- ja metsämuseoympäristön pedagoginen tuotteistaminen  Metsämuseo LUSTO ja METLAN Punkaharjun yksikkö: METKAtutkijaryhmä – museoisäntä ja Metlan tutkija  Tavoitteen kehittää teoreettisesti perusteltavissa oleva ja empiirisesti validioitu koulun ja koulun ulkopuolisen ilmiömaailman yhdistävä opetusmalli ja sitä tukeva teknologinen ympäristö Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 21. 21. Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 22. 22. Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 23. 23. Tieteellinen koe vs. design eksperimentti Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 24. 24. Design-tutkimuksen tuloksia  Oppimisen ekologiaa koskevia teorioita (kuvaavat ao. oppimistilannetta)  Design – periaatteita (teoria)  Design – menetelmiä (miten toteuttaa ao. design, minkälaista asiantuntijuutta se edellyttää sekä kenen tulisi omata ao. asiantuntijuutta)  Ongelmia: toistaiseksi vielä vakiintumaton mutta kasvavassa määrin sovellettu metodologia (erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisen alueella) Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 25. 25. Normaalikoulut ja tieteellinen kokeilu?  Design-tutkimus perustaksi  Tutkimustoiminnan kohteita:  tulevaisuuden koulun tiedonalueet (vrt. esim. tilastotiede) sekä  niiden opettamisen mallit  Tuloksena tutkimukseen perustuva opettajankoulutus, joka ei sovella teoriaa (vrt. teoria - käytäntö-dilemma) vaan kehittää teorioita maailmasta (vrt. Design mode ja Bereiter&Scardamalia)  Tutkijayhteisön ja koulun opettajien keskinäinen asetelma voi vaihdella riippuen tavoitteen syvyydestä Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10
 26. 26. Enemmän DBR:stä http://projects.coe.uga.edu/dbr/index.htm Harjoittelukoulut ja tutkimushaastesymposium 30.-31.3.2009 Joensuu 19.11.10

×