Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lapsilähtöinen
oppiminen
Jorma Enkenberg
Professori (emeritus)

Joensuu 25.9.2011

1
Opettamisen/kasvattamisen
ulottuvuuden ääripäät
Working on children
Your experiences, your concerns, your hopes, your
fear...
Miten tullaan tietämään?
Miten opitaan?
Tietämään tulemisen alkuperä on sosiaalisessa ja se on
luonteeltaan kulttuurista (...
Oppimissysteemejä
Koti, leikkiryhmä, päiväkoti,
alakoulu, yläkoulu, lukio/ao,
yliopisto/amk, koti, vapaa leikki
kotipihall...
Koti - luonnollinen oppimissysteemi
Lapsi on luonnostaan tutkija ja kokeilija ja
pyrkii rakentamaan merkityksiä
maailmasta...
Oppimissysteemien luokittelu
Autoritäärinen (yksi ihminen tai joukko ihmisiä (pl.
oppijat) tekee päätöksen mitä oppia, mit...
Oppiminen toimintateoreettisena
systeeminä
Tavoite/pyrk
imys

Toimija(t )
Välineet

Kohde
KONTEKSTI

Tulos
Joensuu 25.9.20...
Lapsilähtöinen oppiminen
oppimissysteeminä
Jaetussa/lapsilähtöisessä oppimisessa(child originated,
negotiated learning)toi...
Mitä tavoitteita
oppimiselle/kasvatukselle tulisi
asettaa alati muuttuvassa
maailmassa?
Mitä lapsen tulisi tietää ja kyetä...
21. vuosisadan taidot?
ATC21S (rahoittajina Microsoft, Intel ja Cisco)started with a group of
more than 250 researchers ac...
Lapsilähtöinen oppimissysteemi käytännössä
Design-suuntautunut pedagogiikka
Itseoppiminen

Liittyminen yhteisöön

Osallist...
Opetuksen suunnittelun seitsemän periaatetta:
Kokonainen ilmiö
Ilmiötä kommunikoivat objektit/artefaktit
Sitouttavat kysym...
Oppimisprosessi ankkuroidaan lasten/oppilaiden ideoiden, ajattelun,
käsitysten ja tulkintojen varaan tutkimuksen kohteena ...
Opetusmallin rakenne
1. Ilmiöstä
keskustelu, siihen
liittyviin
representaatioihin
tutustuminen

2. Koukuttavan,
ilmiöön li...
Esimerkki toteutuneesta oppimissysteemistä

http://www.youtube.com/watch?v=gVKeTflC5Qg

Joensuu 25.9.2011

15
Empiirisesti kiinnostavia
kysymyksiä
Lapsilähtöinen oppiminen/design-suuntautunut pedagogiikka ja
käsitteellisen ja teoree...
Joensuu 25.9.2011

17
Joensuu 25.9.2011

18
Joensuu 25.9.2011

19
Vain joustava, humaani,
personoitu ja demokraattinen
oppimissysteemi kasvattaa
ihmisiä, jotka eivät vahingoita
toisia, ymp...
Aiheesta lisää:
Enkenberg, J. (2010). A framework for the future teaching and learning
environments. Paper presented in Ju...
Kiitos!

Joensuu 25.9.2011

22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lapsilähtöinen oppiminen

723 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lapsilähtöinen oppiminen

 1. 1. Lapsilähtöinen oppiminen Jorma Enkenberg Professori (emeritus) Joensuu 25.9.2011 1
 2. 2. Opettamisen/kasvattamisen ulottuvuuden ääripäät Working on children Your experiences, your concerns, your hopes, your fears, your desires, your interests count nothing. What counts is what we are interested in, what we care about, and what we have decided you to learn. (Holt) vs. Working with children Education demands you write the script of your own life with the help of people who love and care about you. (Gatto) Joensuu 25.9.2011 2
 3. 3. Miten tullaan tietämään? Miten opitaan? Tietämään tulemisen alkuperä on sosiaalisessa ja se on luonteeltaan kulttuurista (lopulta kulttuurin ajattelu- ja toimintamallien omaksumista) Tietämään tuleminen on seurausta sekä ulkoisesta (kehollisesta; havaittavasta) että sisäisestä (mielensisäisestä;piilossa olevasta; ajattelusta) toiminnasta, vuorovaikutuksesta, merkitysneuvottelusta, ohjaavien/medioivien välineiden käytöstä, itseoppimisesta sekä yhteisöön liittymisestä. Tietäminen itsessään merkitsee kykyä oppia (vrt. Habermas) Joensuu 25.9.2011 3
 4. 4. Oppimissysteemejä Koti, leikkiryhmä, päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio/ao, yliopisto/amk, koti, vapaa leikki kotipihalla, harrastusryhmä, kirjasto, museo, urheiluseura, tanssi, lukupiiri jne. Joensuu 25.9.2011 4
 5. 5. Koti - luonnollinen oppimissysteemi Lapsi on luonnostaan tutkija ja kokeilija ja pyrkii rakentamaan merkityksiä maailmasta kokoamalla siitä tietoa. Suurin osa tässä oppimisesta ei ole seurausta opettamisesta vaan jatkuvasta ja hengittämisen kaltaisesta toiminnasta. Aivomme on ohjelmoitu oppimaan. Aivomme oppivat virheistä ja muodostavat itse itsensä korjaavan systeemin. (Meighen,2003) Joensuu 25.9.2011 5
 6. 6. Oppimissysteemien luokittelu Autoritäärinen (yksi ihminen tai joukko ihmisiä (pl. oppijat) tekee päätöksen mitä oppia, miten oppia ja miten oppimista arvioidaan ja mikä on oppimisen ympäristö) Autonominen (päätöksen em. asioista tekee yksi ainoa ihminen, oppija itse) Demokraattinen (oppijoiden(ml. opettajat/asiantuntijat) muodostamalla ryhmällä on valta tehdä useimmat päätöksistä, koska valta on jaettu) Interaktiivinen (edellämainittuja menettelyjä käytetään vaihtelevassa järjestyksessä ja eri Joensuu 25.9.2011 painotuksilla) 6
 7. 7. Oppiminen toimintateoreettisena systeeminä Tavoite/pyrk imys Toimija(t ) Välineet Kohde KONTEKSTI Tulos Joensuu 25.9.2011 7
 8. 8. Lapsilähtöinen oppiminen oppimissysteeminä Jaetussa/lapsilähtöisessä oppimisessa(child originated, negotiated learning)toiminta on lähtöisin oppijoista mutta opettajan rajaamaa sekä viitoittamaa. Se on luonteeltaan konstruktiivista, jatkuvaa ja vastavuoroista opettajien, lasten ja vanhempien muodostamassa yhteisössä. Se tukee optimaalisesti oppijoiden, oppimiskohteen, sitä kuvaavien representaatioiden sekä oppijoiden sen hetkisen tiedon välisiä merkitysneuvotteluja. Lapsi-/oppilaslähtöisessä oppimisessa päätöksenteko on neuvoteltua ja jaettua Joensuu 25.9.2011 8
 9. 9. Mitä tavoitteita oppimiselle/kasvatukselle tulisi asettaa alati muuttuvassa maailmassa? Mitä lapsen tulisi tietää ja kyetä tekemään? Joensuu 25.9.2011 9
 10. 10. 21. vuosisadan taidot? ATC21S (rahoittajina Microsoft, Intel ja Cisco)started with a group of more than 250 researchers across 60 institutions worldwide who categorized 21st-century skills internationally into four broad categories: Ways of thinking. Creativity, critical thinking, problem-solving, decision-making and learning Ways of working. Communication and collaboration Tools for working. Information and communications technology (ICT) and information literacy Skills for living in the world. Citizenship, life and career, and personal and social responsibility Learning to collaborate with others and connect through technology are essential skills in a knowledge-based economy. Joensuu 25.9.2011 10
 11. 11. Lapsilähtöinen oppimissysteemi käytännössä Design-suuntautunut pedagogiikka Itseoppiminen Liittyminen yhteisöön Osallistava oppiminen (tulkinta oppimisesta) Personoitu oppimisympäristö Situationaalinen oppimisen konteksti Teknologia (medioiva teknologia) Sosiaalinen media Lapsi/oppilas suunnittelijana Yhteiskehittely (opetusmalli) Joensuu 25.9.2011 Lapsi/oppilas tutkijana 11
 12. 12. Opetuksen suunnittelun seitsemän periaatetta: Kokonainen ilmiö Ilmiötä kommunikoivat objektit/artefaktit Sitouttavat kysymykset (driven questions) Oppijoiden ideat/tulkinnat ilmiöstä ja objekteista Suunnittelemalla oppiminen (LBCD; learning by collaborative designing) Lasten omat teknologiat ja työvälineet Vapaus valita näkökulma ja suunnittelun kohde Joensuu 25.9.2011 12
 13. 13. Oppimisprosessi ankkuroidaan lasten/oppilaiden ideoiden, ajattelun, käsitysten ja tulkintojen varaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä (epistemologinen prinsiippi) Työskentely tapahtuu käsitteellisillä objekteilla ja artefakteilla, jotka edustavat ko. ilmiötä tukeutumalla samalla fysikaalisiin ja kognitiivisiin työvälineisiin (ontologinen prinsiippi) Tietämään tulemista ja osaamista edistetään yhdessä tapahtuvan suunnittelun (design; opitaan suunnittelemalla) avulla (oppimisperiaate) Lasten/oppilaiden omia teknologioita käytetään havaintojen teossa ja kommunikoinnissa (teknologinen prinsiippi) Opettaja tarjoaa oppimisresursseja, ohjaa ja tukee toimintaa (opettajan toimijuuden prinsiippi) Ohjaavat kysymykset (driven questions) ja kokonaiset oppimistehtävät sitouttavat oppimiseen (opettamisen prinsiippi). Joensuu 25.9.2011 13
 14. 14. Opetusmallin rakenne 1. Ilmiöstä keskustelu, siihen liittyviin representaatioihin tutustuminen 2. Koukuttavan, ilmiöön liittyvän ongelman muotoilu 5. Aineiston järjestäminen, analysointi sekä ratkaisun kuvaaminen 3. Todellisten ilmiötä kommunikoivien tutkimuskohteiden kiinnittäminen 4. Aineiston koonti kohteista (teksti, video, kuva, haastattelu jne.) Joensuu 25.9.2011 14
 15. 15. Esimerkki toteutuneesta oppimissysteemistä http://www.youtube.com/watch?v=gVKeTflC5Qg Joensuu 25.9.2011 15
 16. 16. Empiirisesti kiinnostavia kysymyksiä Lapsilähtöinen oppiminen/design-suuntautunut pedagogiikka ja käsitteellisen ja teoreettisen ajattelun kehittyminen? Pedagogiikka ja oppimiseen sitoutuminen? Tietämisen ja toiminnan verkostoituminen kollaboratiivisissa pienryhmissä? Pedagogiikan hyväksyttävyys erilaisissa kasvatus- ja opetuskulttuureissa? Joensuu 25.9.2011 16
 17. 17. Joensuu 25.9.2011 17
 18. 18. Joensuu 25.9.2011 18
 19. 19. Joensuu 25.9.2011 19
 20. 20. Vain joustava, humaani, personoitu ja demokraattinen oppimissysteemi kasvattaa ihmisiä, jotka eivät vahingoita toisia, ympäristöä tai itseään ja jotka yrittävät rakentaa kulttuuriamme kestävien arvojen, yhteistoiminnan ja reiluuden varaan. Joensuu 25.9.2011 20
 21. 21. Aiheesta lisää: Enkenberg, J. (2010). A framework for the future teaching and learning environments. Paper presented in Julis 2010 meeting, University of Eastern Finland, Joensuu. Liljeström, A. & Enkenberg, J. (submitted for publication). Learning and teaching by collaborative designing in formal and informal science learning environment. Liljeström, A., Vartiainen, H.& Enkenberg, J. (in preparation) Social networking of action and knowing in design-oriented learning. Meighan, R. (2003). Learning Systems: the good, the bad and the ugly.... In Learning Cooperative Quarterly. Vol.1, No.2. 9-11. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2011). Enlargement of Educational Innovation: An Instructional Model of the Case Forest Pedagogy. Proceedings of the 4th International Network-Based Education 2011 Conference The Social Media in the Middle of Nowhere. University of Lapland Publications in Education 25. Vartiainen, H. , Enkenberg, J. & Liljeström, A. (2009). Oppimisen kokeminen ja sitoutuminen oppimisaihioiden ja tutkimusprosessin suunnittelua painottavissa oppimisprojekteissa. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere University Press, Interaktiivisen median tutkimuksia - Research of Interactive Media 2. Joensuu 25.9.2011 21
 22. 22. Kiitos! Joensuu 25.9.2011 22

×