Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johdattelua luovaan projektiin

426 views

Published on

Luovan prohjektin teoreettisen taustan hahmottelua

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johdattelua luovaan projektiin

 1. 1. Johdattelua luovaan projektiin J. Enkenberg 2008
 2. 2. 2 Luovuus? "Ihmisen luovuus on kaiken taloudellisen toiminnan pohjimmainen lähde. Jokainen ihminen on omalla tavallaan luova ja voidaksemme täysin hyötyä ja ammentaa tästä luovuudesta, se edellyttää sitä, että olemme suvaitsevaisia, pyrimme olemaan monipuolisia ja ottamaan kaikki mukaan." (Richard Florida ks. http://www.yleradio1.fi/yhteiskunta/puheenvuorot/id275.sht ml) Florida: Luovan talouden tekijät Talentness, Technology and Tolerance
 3. 3. Kuusi luovuuden periaatetta (Perkins, D. (1983). The mind’s best work: a new dimension of creative thinking. Cambridge: Harvard University Press,) Luovuus 1) Sisältää esteettistä yhtä paljon kuin käytännöllistä ajattelua 2) Riippuu tarkkaavaisuuden suunnasta(prosessista) yhtä paljon kuin tuloksista 3) Riippuu mielen liikkuvuudesta (joustavuus; divergenssi) enemmän kuin vuolaudesta 4) Riippuu osaamisen rajalla tapahtuvasta työskentelystä enemmän kuin sen keskiöön sijoittuvasta toiminnasta 5) Riippuu sekä subjektiivisesta että objektiivisesta ajattelusta 6) Riippuu sisäisestä motivaatiosta enemmän kuin ulkoisesta motivaatiosta 3
 4. 4. 4 Luovaa toimintaa luonnehtivia piirteitä: esteettisyys tarkoitus liikkuvuus haaste monet näkökulmat sisäinen motivaatio
 5. 5. 5 Luovuus vrt. innovaatio Luovuus liittyy ideoiden (uusien ja parempien) generointiin Innovaatio koskee idean käyttöönottoa tai toteutusta
 6. 6. 6 ”Luovuus on kyky tuottaa työ, joka on sekä uusi (omaperäinen, odottamaton) että soveltuva (käytännöllinen, toimiva).” (ks. http://www.mlab.uiah.fi/polut/Luovuus/teoria_luovuus.html) ks.myös http://www.oph.fi/page.asp?path=1,443,33875,39558
 7. 7. 7 Luovuuden myyttejä (tulkinta perustuu pitkälti Teresa Amabilen ajatuksiin ja tutkimustuloksiin. ks.http://dor.hbs.edu/fit/fi_redirect.jhtml?facInfo=pub&facE mId=tamabile) 1) Luovuuteen pystyvät vain ns. luovat tyypit Tutkimus on osoittanut, että kuka tahansa normaaliälyinen kykenee luovaan toimintaan
 8. 8. 8 2) Raha motivoi luovaan toimintaan Ihmiset arvostavat työympäristöä, jossa luovuutta tuetaan, arvostetaan ja tunnistetaan. Ihmiset ovat luovimmillaan, kun he pitävät työstään ja ylittävät odotetun, normaalin toiminnan rajoja
 9. 9. 9 3) Aikaan kytketty paine ruokkii luovuutta Ihmisten luovuus vähenee, kun he taistelevat aikaa vastaan. Luovuus edellyttää kypsyttelyä ja aikaa tutkivaan ajatteluun
 10. 10. 1 0 4) Pelko synnyttää läpimurtoja (”killer applications”) Luova toiminta on positiivisessa riippuvuussuhteeessa iloon, rakkauteen ja vastaavasti negatiivisessa suhteessa vihaan, pelkoon ja ahdistuneisuuteen
 11. 11. 1 1 5) Kilpailu on merkittävämpää luovuudelle kuin yhdessä tapahtuva toiminta Luova ja uutta innovoiva ryhmä luottaa ideoiden jakamiseen, niistä väittelyyn ja menestyy ...
 12. 12. 1 2 6) Selkeä/suoraviivainen johtaminen on ominaista luoville organisaatioille Saneerauksessa (re-engineering) yleensä virtaviivaistetaan organisaatiota (ulkoistamalla esim.) Saneeraus laskee luovuutta organisaatiossa merkittävästi (saneerauksen ennakointi jopa tätäkin enemmän)
 13. 13. Yleisesti käytettyjä luovan toiminnan mittaamisen/arvioinnin kohteita (yleensä) Tuotettujen ideoiden lukumäärä Niiden erilaisuus Niiden ihmisten luonteenpiirre, jotka tuottavat enemmän ja parempia ideoita Luova toiminnan esteiden arviointi Ideoiden vaikutusten arviointi 1 3
 14. 14. Luovan prosessin struktuuri? Tekijä (subjekti) Luova toiminta (prosessi) Kohde (artefakti/objekti) Anttila, P. (2005) Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Artefakta. (S. 101) 1 4
 15. 15. Artefakti? Ihmisen antama muoto kohteelle (vrt. arkeologia) ESimerkkejä: kivestä tehdyt työvälineet, saviastiat http://www.geocities.com/amuns_temple/Glossary.htm Artefaktiksi voidaan kutsua myös kohdetta(objektia), jota käytetään opetuksessa tai oppimisen apuna/tukena (ks. http://www.edsnet.na/Resources/TBCM/TBCM10/M10Gl ossary.htm) 1 5
 16. 16. 1 6 Luova projekti? Tekijät (subjekti;4-5 henkilöä) Luova toiminta (prosessi) Luova tekniikka (nostaa näkyviin luovia ideoita) Kohde (artefakti,objekti) Pedagoginen malli) Oppimisympäristö Opetusmateriaali Fyysinen tuote (esine)
 17. 17. Luovan tuotteen kuvaus? Luovan tuotteen/innovaation kuvaus: 1)Nimi 2)Kuvaus (oppimis)tavoitteesta, jonka saavuttamista se edistää 3)Konteksti, johon sen käyttö sijoittuu 4)Periaatteet, joita pyritään toteuttamaan käytössä/tavoitteen saavuttamisessa 5)Kuvaus siitä, mikä on konteen struktuuri ja miten siihen yhdistyvä toiminta etenee (edellä sovellettu Alexanderin kuvausta design-mallin kuvauksesta (design pattern) Alexander, C. et al (1977) A pattern language: towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press) Ks. myös: http://www2.tisip.no/E-LEN/ 1 7

×