Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
17.9.2008

Ihminen, työ ja oppiminen	

Jorma Enkenberg

Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008

1
2

Mikä on ihminen?

Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008

17.9.2008
Ihminen on olemassa
kehonsa kautta
	


3

¡ Ihminen fyysinen olento
¡ Suorat havainnot toisen käyttäytymisestä mahdollis...
Ihminen on olemassa
mielensä kautta

4

¡ Ihminen ajatteleva ja muistava olento (I think
therefore I am)
¡ Suorat havain...
Ihminen on olemassa
sosiaalisen olemuksensa
kautta

5

¡ Ihminen sosiaalinen olento ( I participate
therefore I am)
¡ To...
6

Mutta …
¡  Ihminen on kehon, mielen ja sosiaalisen ulottuvuuden
muodostama kokonaisuus
¡  Ihmisen muisti/mieli on ulk...
7

Ja toisaalta…
¡  Kaikkeen oppimiseen liittyy aina ajattelu ja
toimintaprosessi
¡  Reaktiivisessa oppimisessa ajattelu...
8

Työn olemuksen kehittyminen	

Työ
Käsityö ->
Massatuotanto ->
Prosessien parantaminen ->
Tuotannon räätälöinti ->
Yhtei...
Työ ja kehollinen ihmiskuva
perustana	


9

¡ Työn luonne: käsityö
¡ Tavoite työteossa: nähtävissä oleva taitava
suoriut...
Työ ja mielellinen ihmiskuva
perustana	


10

¡ Työn luonne: tietotyö
¡ Tavoite työteossa: todettavissa oleva taitava
su...
Työ ja sosiaalinen ihmiskuva
perustana	


11

¡ Työn luonne: uutta luova innovointi
¡ Tavoite työteossa: uusien ideoiden...
12
Innovoiva yhteiskehittely (co-development)
Tilanteessa tai tilanteesta nousevaa (emerging) ja
kehittyvää toimintaa, jos...
Käytäntöyhteisö (community of practice)
(työssä tapahtuvan) innovoivan oppimisen
organisoitumismuotona

13

Yksilön näköku...
14

Luova toiminta ja työ
(Fennel 1993)
Toistoa
korostava

Muotoa painottava Innovatiivinen

Alkuperäisyyttä
korostava

Ma...
15

Identiteetimme ja oppimisemme
näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä:
Who I am at this moment?
Who do I want to become?

Ty...
16

Vastaus?
” I am what I wear/own ->
I am what I co-create and others build on”
John Seely Brown (2005)

Työhyvinvointi ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ihminen, työ ja oppiminen

316 views

Published on

Oppimisesta, työstä ja ihmiskäsityksestä

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ihminen, työ ja oppiminen

 1. 1. 17.9.2008 Ihminen, työ ja oppiminen Jorma Enkenberg Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 1
 2. 2. 2 Mikä on ihminen? Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 3. 3. Ihminen on olemassa kehonsa kautta 3 ¡ Ihminen fyysinen olento ¡ Suorat havainnot toisen käyttäytymisestä mahdollisia ja käyttäytyminen opittavissa havainnoinnin pohjalta ¡ Haaste: miten oppia tekemään havaintoja toisesta Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 4. 4. Ihminen on olemassa mielensä kautta 4 ¡ Ihminen ajatteleva ja muistava olento (I think therefore I am) ¡ Suorat havainnot toisen käyttäytymisestä eivät mahdollisia eikä sitä ole mahdollista oppia havaintoihin perustaen ¡ Haaste: miten saattaa toisen ajattelua tai ongelmanratkaisua näkyväksi Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 5. 5. Ihminen on olemassa sosiaalisen olemuksensa kautta 5 ¡ Ihminen sosiaalinen olento ( I participate therefore I am) ¡ Toisen käyttäytyminen useimmiten havaittavissa olevaa ja opittavissa yhdessä tapahtuvan toiminnan kautta ¡ Haaste: miten organisoida yhdessä tapahtuvaa toimintaa Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 6. 6. 6 Mutta … ¡  Ihminen on kehon, mielen ja sosiaalisen ulottuvuuden muodostama kokonaisuus ¡  Ihmisen muisti/mieli on ulkoisesti hajautunut mielen lisäksi käyttämiimme työvälineisiin sekä sosiaalisiin asetelmiin, joissa olemme oppineet taidon tai hyödynnämme ko. taitoa ¡  Ei ole asiantuntijuutta ilman asiantuntijan työvälineitä ¡  Ihmisen toimintaa/tekemää työtä määrittää keskeisesti se sosiokulttuuri, johon työ sijoittuu (mm. arvot, asennoitumiset, sitoutuminen, uskomukset, ajattelu- ja toimintamallit, joita se toteuttaa) Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 7. 7. 7 Ja toisaalta… ¡  Kaikkeen oppimiseen liittyy aina ajattelu ja toimintaprosessi ¡  Reaktiivisessa oppimisessa ajatteluamme määrittää omaamamme sisäiset mallit maailmasta ja toimintaamme ohjaavat puolestaan sisäistämämme toimintamallit ¡  Syvenevässä ja kehittyvässä oppimisessa haasteena on tietoisuuden kasvaminen kokonaisuudesta sekä toiminta, joka palvelee kokonaisuutta ¡  Kaikki alkaa näkemisestä… Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 8. 8. 8 Työn olemuksen kehittyminen Työ Käsityö -> Massatuotanto -> Prosessien parantaminen -> Tuotannon räätälöinti -> Yhteiskehittely Tieto, jonka työ haastaa? Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 9. 9. Työ ja kehollinen ihmiskuva perustana 9 ¡ Työn luonne: käsityö ¡ Tavoite työteossa: nähtävissä oleva taitava suoriutuminen käsityöllisistä tehtävistä ¡ Työhön oppiminen perustuu toisen ihmisen toiminnan seuraamiseen, jäljittelyyn ja toisen ihmisen asemaan asettumiseen ¡ Työn tehokkuuden ja laadun parantaminen: fyysiset työvälineet Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 10. 10. Työ ja mielellinen ihmiskuva perustana 10 ¡ Työn luonne: tietotyö ¡ Tavoite työteossa: todettavissa oleva taitava suoriutuminen ajattelua ja ongelmanratkaisua vaativista tehtävistä ¡ Työhön oppiminen tukeutuu teoriaan ihmisen mielen arkkitehtuurista/muistista ¡ Työn tehokkuuden ja laadun parantaminen: kognitiiviset prosessit ja työvälineet, tietokoneet Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 11. 11. Työ ja sosiaalinen ihmiskuva perustana 11 ¡ Työn luonne: uutta luova innovointi ¡ Tavoite työteossa: uusien ideoiden, tuotteiden ja toimintamallien jatkuva tuottaminen ja jakaminen ¡ Työhön oppiminen tukeutuu sosiaalisen oppimisen teorioihin (käytäntöyhteisöt, oppimisyhteisöt, oppivat yhteisöt) ¡ Työn tehokkuuden ja laadun parantaminen: kollaboratiiviset työvälineet, organisaation sisäiset ja ulkoiset verkostot ja tietoverkot Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 12. 12. 12 Innovoiva yhteiskehittely (co-development) Tilanteessa tai tilanteesta nousevaa (emerging) ja kehittyvää toimintaa, jossa semanttisesti rikkaat ongelmat, siihen osallistuvien henkilöiden keskinäiset vuorovaikutukset sekä vastavuoroiset suhteet määrittävät prosessin dynamiikan. Luonnehtivia käsitteitä: merkitysneuvottelut, jaettu asiantuntijuus ja kollaboraatio. Korostus ideakeskeisyydessä, avoimuudessa, ajattelun liikkuvuudessa sekä yhdessä tapahtuvassa toiminnassa. Erilaisen taustan omaavat työntekijät yhdessä rajoja ylittämällä etsivät vastauksia esillä oleviin haasteisiin kukin omaa asiantuntijuuttaan hyödyntäen. Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 13. 13. Käytäntöyhteisö (community of practice) (työssä tapahtuvan) innovoivan oppimisen organisoitumismuotona 13 Yksilön näkökulma: oppiminen merkitsee sitoutumista ja kontribuointia käytäntöyhteisön toimintoihin Yhteisön näkökulma: oppiminen merkitsee käytäntöjen parantamista ja uusien sukupolvien muodostumisen varmistamista Organisaatioiden näkökulma: oppiminen merkitsee keskenään yhteydessä olevien käytäntöyhteisöjen ylläpitoon liittyvää haastetta. Näiden käytäntöyhteisöjen avulla organisaatio tulee tietämään mitä se tietää … (Huom! Yrityksissä ja organisaatioissa vaikuttavat käytäntöyhteisöt toimintamalli on usein ristiriidassa vallitsevien johtamiskäytänteiden kanssa) Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 14. 14. 14 Luova toiminta ja työ (Fennel 1993) Toistoa korostava Muotoa painottava Innovatiivinen Alkuperäisyyttä korostava Materiaalit ja prosessit etukäteen määritettyjä. Liikkumavaraa ei juuri ole. Materiaalit ja prosessit hyvin kiinnitettyjä mutta liikkumavaraa on olemassa ja vaihtelu on jopa toivottavaa, hyväksytyissä rajoissa Materiaalit ja prosessit harkinnanvaraisia mutta työ on tehtävä vakiintuneiden käytäntöjen mukaan Materiaalit ja prosessit harkinnanvaraisia ja työn tekemisestä ei ole päätetty ennakkoon tai työ laajenee vakiintuneiden käytänteiden ulkopuolelle Tuotantolinjan työntekijä, pikaruokalan myyjä, tarkastaja Laatoittaja, maalari, koristelija, päällikkö, tarjoilija Hyvä opettaja, arkkitehti (talo-), useimmat johtavassa olevat henkilöt Suunnittelija (designer), päätöksentekijä, uusien työmenetelmien kehittäjä, uusien ennakoimattomien ratkaisujen tuottaja Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 15. 15. 15 Identiteetimme ja oppimisemme näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä: Who I am at this moment? Who do I want to become? Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008
 16. 16. 16 Vastaus? ” I am what I wear/own -> I am what I co-create and others build on” John Seely Brown (2005) Työhyvinvointi puntarissa - koulutuspäivä 17.9.2008 17.9.2008

×