Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Excercicis gimp

187 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Excercicis gimp

 1. 1. Excercicis GIMP Jeroni Ortolà Gerard Fernández
 2. 2. Excercici 2
 3. 3. Excercici 3• Quines són les dimensions de la imatge?• 400x300 píxels• Calcula el nombre de píxels total que te la imatge• 120 000 píxels• Quina és la profunditat de color de la imatge?• 24 bits• Quina és la mida en memòria de l’arxiu?• 1,3 MB• Quina és la resolució de la imatge?• 71x71 ppi
 4. 4. Excercici 4• Lila 1: 400x300 píxels, • Lila 2: 100x75 píxels, 72x72 ppi, 1,3 MB, 120000 píxels 72x72 ppi, 96,7 KB, 7500 píxels
 5. 5. Excercici 5 Flor 1 Flor 2 Flor 3 Flor 4 Flor 5 • Memoria RAM• Memoria RAM • Memoria RAM • Memoria RAM • Memoria RAM que ocupa: 125,4 que ocupa: 228,1 que ocupa: 198,2 que ocupa: 173,5 que ocupa: 173,3 kB kB kB kB kB • Carácterístiques• Profunditat de • Característiques • Carácterístiques • Carácterístiques del color: escala color: 24 bits de color: indexat de color: indexat 4 del color: blanc i de grisos colors negre 246 colors
 6. 6. Excercici 6Rosa 1 Rosa 2 Rosa 3Mida: 318,5 kB Mida: 19,5 kB Mida: 4,3 kB
 7. 7. Excercici 7• Hem hagut de copiar les imatges ja que no hem pugut fer l’excercici perquè no hem pogut obrir la carpeta imatges de gimp.rar
 8. 8. Excercici 8
 9. 9. Excercici 9
 10. 10. Excercici 10 En aquest cas ens ha passat com a l’excercici 7, que no hem pogut obtenir les imatges necessàries per a poder fer el dibuix.
 11. 11. Excercici 11

×