Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Capita Selecta: Finale Presentatie

628 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Capita Selecta: Finale Presentatie

 1. 1. Team 4 : AugmentedReality<br />Stijn VerbekeJoris NijsThomas De l’Arbre<br />
 2. 2. Overzicht<br />Idee<br />Doel<br />Technologiescan<br />Blokkenwereld<br />IKEA-kast<br />Resultaten<br />Besluit<br />
 3. 3. Overzicht<br />Idee<br />Doel<br />Technologiescan<br />Blokkenwereld<br />IKEA-kast<br />Resultaten<br />Besluit<br />
 4. 4. Idee<br />1: Gaze interfaces<br />2: Scene / Image completion<br />3: AugmentedReality<br />4: 3D interpolatie<br />Keuze: (3)AugmentedReality<br />Keuze van het publiek<br />Eigen keuze<br />Meest praktisch haalbaar<br />
 5. 5. Overzicht<br />Idee<br />Doel<br />Technologiescan<br />Blokkenwereld<br />IKEA-kast<br />Resultaten<br />Besluit<br />
 6. 6. Doel<br />Doel van AugmentedReality Project<br />Manuele handleiding verbeteren a.d.h.v. bril (augmentedreality bijstand)<br />Praktische invulling: IKEA-kast<br />Waarom<br />Veel gebruikt, veel gekende problemen, gemakkelijk beschikbaar,…<br />Wat willen we bereiken<br />Sneller en juister de kast in elkaar steken<br />
 7. 7. Doel<br />Bestaande applicaties:<br />Auto-herstellingen<br />Military Vehicles<br />Reeds IKEA-handleiding met visuele bijstand, zonder augmentedreality.<br />
 8. 8.
 9. 9. Overzicht<br />Idee<br />Doel<br />Technologiescan<br />Blokkenwereld<br />IKEA-kast<br />Resultaten<br />Besluit<br />
 10. 10. Technologiescan<br />Beschikbare Toolkits:<br />AR Toolkit (C++)<br />NyAR Toolkit (Java)<br />FLAR Toolkit (Flash AS)<br />Gebruikte technologie: FLAR Toolkit<br />Waarom?<br />Flash is gemakkelijker om grafische elementen toe te voegen (pijlen,…)<br />Eerste visualisatie: bestaande demoapplicatie<br />
 11. 11.
 12. 12. Technologiescan:Software Framework<br />Nadelen FlarToolkit<br />Japanse documentatie<br />Beeld met haperingen<br />Markers buiten/binnen beeld niet goed ondersteunen + slechte herkenning<br />Nieuwe software: FlarManager<br />Betere documentatie<br />Beeld is vlotter<br />Betere herkenning markers<br />Software gemakkelijk te gebruiken<br />
 13. 13. Technologiescan:Markers<br />Eerste fase: zelf markers gezocht<br />Online demo’s<br />Kleine online bibliotheken<br />FlarToolkit<br />
 14. 14. Technologiescan:Markers<br />Resultaten<br />Zwarte rand (vierkant) moet duidelijk zichtbaar zijn<br />Genoeg verschil tussen de markers<br />Tekst niet goed herkend binnen markers<br />Overgeschakeld naar de 16 standaard markers in FlarManager<br />
 15. 15. Architectuur<br />
 16. 16. Overzicht<br />Idee<br />Doel<br />Technologiescan<br />Blokkenwereld<br />IKEA-kast<br />Resultaten<br />Besluit<br />
 17. 17. Blokkenwereld<br />Testscenario<br />3 blokken met vast nummer op elkaar plaatsen (toren) a.d.h.v. textuele instructies<br />Implementatie<br />Pijl wanneer blok buiten beeld gaat<br />Pijlen onderling tussen de blokken<br />Getallen op de blokken voor volgorde<br />Tekst bovenaan met instructies<br />
 18. 18. Blokkenwereld<br />Veronderstellingen<br />Geen markers binnen beeld verplaatsen t.o.v. markers buiten beeld<br />Relatieve posities t.o.v. andere makers loopt mis<br />Camera beweegt zich meer dan objecten<br />Geen markers verplaatsen buiten beeld<br />Elke marker mag maar 1x voorkomen<br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. Blokkenwereld<br />Resultaten na gebruikerstest<br />Succes criteria<br />Geen fouten<br />Opmerkingen<br />Tekst onduidelijk op lichte achtergronden<br />Conclusie<br />Te klein probleem<br />Implementatie werkt goed<br />Nood aan bril om door te kijken bij groter probleem<br />
 22. 22.
 23. 23. Overzicht<br />Idee<br />Doel<br />Technologiescan<br />Blokkenwereld<br />IKEA-kast<br />Resultaten<br />Besluit<br />
 24. 24. IKEA-kast<br />Verder op implementatie blokkenwereld<br />Naar IKEA om een kast<br />
 25. 25. IKEA-kast<br />Implementatiefase<br />Pijlen tussen objecten weggelaten<br />Meeste objecten niet in beeld<br />1 marker op elke kant (2 per object) + 1 voor elk vijzentype<br />Enkele overgangen manueel<br />
 26. 26. IKEA-kast<br />Eigen praktische toevoegingen<br />Vijzen op aparte markers (rood/groene overlay)<br />Figuren uit de papieren handleiding bij tekst<br />Frame rond objecten<br />Rood/groene overlay voor positie vijzen<br />Rood/groene overlay voor inpassen objecten<br />
 27. 27. IKEA-kast<br />Evaluatie randvoorwaarden:<br />Ter beschikking:<br />Papieren handleiding en AR-handleiding<br />Criteria<br />Snelheid, fouten<br />Aantal personen<br />Leeftijd, voorkennis, …<br />Taal<br />Engels vs Nederlands<br />
 28. 28. IKEA-kast<br />Evaluatie uitwerking:<br />Helft aantal personen eerste papieren handleiding, dan AR-bril. Andere helft eerst AR-bril, dan papieren handleiding.<br />Om de invloed van voorkennis met de eerst uitgevoerde manier te beperken / vergelijken<br />Snelheid en aantal foutenvergelijken tussen beide manieren.<br />
 29. 29. Overzicht<br />Idee<br />Doel<br />Technologiescan<br />Blokkenwereld<br />IKEA-kast<br />Resultaten<br />Besluit<br />
 30. 30. Resultaten<br />Onderzochte personen:<br />9 personen<br />diverse leeftijden (22-45)<br />2 vrouwen / 7 mannen<br />8 Nederlands- en 1 Engelstalige<br />Voorkennis: 1 zonder / 4 veel / 4 gematigd<br />
 31. 31. Resultaten<br />
 32. 32. Resultaten<br />
 33. 33. Resultaten<br />Fouten met papieren handleiding resulteert in grote tijden vergeleken met bril (papier eerst, bril erna)<br />Papier altijd beter wanneer bril eerst gebruikt wordt (door voorkennis waar de fouten liggen)<br />
 34. 34. Resultaten<br />Verklaring verschil hoge/lage tijden<br />Mensen met bril konden niet goed zien (2/9)<br />Dieptezicht<br />Voorkennis<br />Probleem te klein om voordelen van bril duidelijk te zien (niet complex genoeg)<br />
 35. 35. Resultaten<br />Pro AR-handleiding<br />Oriëntatie (fouten)<br />Duidelijke feedback op de juiste momenten (overgangen tussen fases)<br />Welke objecten nodig op welk moment<br />Bril altijd ter beschikking voor de gebruiker<br />
 36. 36. Resultaten<br />Contra AR-handleiding (huidige versie)<br />Leertijd<br />Onhandig bril-ontwerp<br />Zwaar<br />Eronder kunnen kijken<br />Niet goed voor slechtzienden<br />Onstabiele technologie (detectie)<br />
 37. 37. Resultaten<br />Conclusies (zie demo)<br />Rotatiepijlen onduidelijk <br />Groene pijlen onduidelijk<br />Zwevende frames rond objecten + Rode/groene overlay vijzen niet stabiel<br />Overgang fases manueel<br />Kleinere resolutie (tekst/figuren)<br />Dieptezicht<br />Niet goed voor slechtzienden<br />
 38. 38. IKEA-kast<br />Demo<br />
 39. 39. IKEA-kast<br />Mogelijke oplossingen<br />Meer markers gebruiken voor overgangen fases<br />Integreren van meerdere markers om stabieler beeld te krijgen<br />Betere cameraresolutie<br />
 40. 40. Besluit<br />Duidelijke proof-of-concept<br />Groot potentieel: minder fouten<br />Fun-factor: leuker,…<br />Nadelen:<br />Niet realiseerbaar op grote schaal (prijs)<br />Nog geen voldoende ondersteuning qua technologie (hardware/software) <br />beeldherkenning, resolutie,…<br />
 41. 41. Besluit<br />Futurework<br />Updates implementatie<br />Betere marker-herkenning<br />Software om handleidingen in te geven (scripttaal)<br />Object recognitionvs Markers<br />Betere hardware (bril)<br />
 42. 42. Vragen?<br />

×