Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinosauret

  • Login to see the comments

Dinosauret

  1. 1. Dinosaurët janë një grup të ndryshme të kafshëve të llojit Dinosauria. Ata së pari u shfaqën në fillim të periudhës Triasike, 231.400.000 vjet më pare, dhe ishin dominuese tokësore për 135 milionë vjet, nga fillimi i Jurassic (rreth 201 milionë vjet më parë) deri në fund të Kretak-ut (66 milion vjet më parë), kur ngjarja e zhdukjes Kretak-Paleogene çoi në zhdukjen e grupeve më të mëdhenj dinosaur.
  2. 2. Të dhënat fosile tregojnë se zogjtë evoluan nga dinosaurët theropod gjatë periudhës Jurassic dhe, si pasojë, ata janë të konsideruar një nëngrup i dinozaurëve nga shumë paleontologët. Disa zogj i mbijetuan ngjarjes se zhdukjes e ndodhur 66 milionë vjet më parë, dhe pasardhësit e tyre vazhdojnë prejardhjen e dinosaurve në ditët e sotme. Dinosaurët janë një grup të ndryshme të kafshëve nga këndvështrimet taksonomike, morfologjike dhe ekologjike. Zogjt, me mbi 10.000 lloje që jetojnë, janë grupi më të ndryshme të kurrizorëve përveç peshkut Perciform.
  3. 3. Duke përdorur prova fosilet, Paleontologët kanë identifikuar mbi 500 lloji të përgjithshmë të dallueshme dhe më shumë se 1000 specie të ndryshme të dinozaurëve jo-shpend Dinosaurs janë të përfaqësuara në çdo kontinent nga të dy llojeve ekzistues. Disa janë barngrënës, të tjerët mishngrënës. Dinosaurët ishin të llojeve me dy këmbë por shumë grupe të zhdukura përfshinin specie katërkëmbëshe, dhe disa ishin në gjendje të konsideroheshin në mes të këtyre qëndrimeve. Strukturat e tyre trupore përbëheshin nga brirë dhe kreshta të përbashkta nga të gjithë grupet e Dinosaurve dhe disa grupe të zhdukura kishin të zhvilluar struktura të forta kockore sit ë ishin të blinduara.
  4. 4. Fjala dinosaur do të thotë “hardhucë e tmerrshme" emri është disi mashtruese sepse dinosaurët nuk janë hurdhuca. Në vend të kësaj, ata përfaqësojnë një grup të veçantë të zvarranikëve i cili, si shumë lloji të tjera të zhdukura, nuk shfaqin karakteristikat e parë si zvarranik, Hulumtime të thella u kryen që nga viti 1970. Të gjitha këto kërkime kanë treguar se të gjitha dinosaurët ishin kafshë aktive me metabolizmit të ngritur dhe me përshtatje të shumta për ndërveprime shoqëror.

×