Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Executar scripts d'inici i crear un altre usuari amb AirOs d'Ubiquiti

351 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Executar scripts d'inici i crear un altre usuari amb AirOs d'Ubiquiti

  1. 1. Executar scripts d'inici i crear un altre usuari amb AirOS d'Ubiquiti Aquest document ha estat creat per Jordi Clopés Esteban i està protegit per la llicencia Creative Commons by-sa 3.0 Twitter @jordiclopes jordiclopes@gmail.com
  2. 2. ACCEDIR PER CLI AL SISTEMA Per tal de crear scripts d'inici o crear més usuaris cal fer des de l'interpret de comanaments de la nostra Ubiquiti. Podem accedir normalment per ssh. Exemple: ssh ubnt@192.168.1.20 Un cop dins podem realitzar les configuracions descrites a continuació.
  3. 3. EXECUTAR UN SCRIPT DESPŔES DE L'INICI DEL SISTEMA #Creem el fitxer rc.poststart vi /etc/persistent/rc.poststart #Afegim al fitxer rc.poststart el contingut de l'script que volem executar. En aquest exemple el que fem és crear l'usuari lol i passwd pamplinas echo "lol:Rrtvzqt.r77W6:0:0:Administrator:/etc/persistent:/bin/sh" >> /etc/passwd #Li donem permisos d'execució chmod 755 /etc/persistent/rc.poststart #Fem que sigui persistent cfgmtd -w -p /etc/ #Reiniciem l'equip reboot
  4. 4. CREAR UN ALTRE USUARI ADMIN #Editem el fitxer /tmp/system.cfg vi /tmp/system.cfg #Afegim l'usuari al fitxer /tmp/system.cfg. Exemple: usuari lol amb passwd pamplinas users.5.name=lol users.5.password=Rrtvzqt.r77W6 users.5.status=enabled users.status=enabled #Fem que els canvis es guardin en ROM cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w #Reiniciem l'equip reboot

×