Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balanceig de càrrega amb Mikrotik

459 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Balanceig de càrrega amb Mikrotik

 1. 1. Balanceig de càrrega amb Mikrotik Aquest document ha estat creat per Jordi Clopés Esteban i està protegit per la llicencia Creative Commons by-sa 3.0 Twitter @jordiclopes jordiclopes@gmail.com
 2. 2. QUÈ ÉS EL BALANCEIG DE CÀRREGA? Donades dos o més sortides a Internet podem repartir la càrrega de les connexions a Internet entre ambdues sortides a Internet, repartint-ho de forma equitativa i aprofitant les dues connexions.
 3. 3. ESQUEMA
 4. 4. BALANCEIG PER PROTOCOL Podem triar la sortida a Internet d'una connexió en funció del protocol que utilitza. Per exemple, podem escollir que el tràfic HTTP surti per l'ADSL 1 i el tràfic P2P per l'ADSL 2.
 5. 5. BALANCEIG PER PROTOCOL #Definim l'adreçament #ether1 serà la interfície que connecta amb la nostra LAN (192.168.1.0/24) #ether2 connecta amb el primer ADSL (192.168.10.1) #ether3 connecta amb el segon ADSL (192.168.20.1) /ip address add address=192.168.1.1/24 disabled=no interface=ether1 network=192.168.1.0 add address=192.168.10.2/24 disabled=no interface=ether2 network=192.168.10.0 add address=192.168.20.2/24 disabled=no interface=ether3 network=192.168.20.0
 6. 6. BALANCEIG PER PROTOCOL #Emmascarem tot el que surti cap a Internet per ether2 i ether3 /ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface="ether2" comment="Gateway 192.168.10.0/24" disabled=no add chain=srcnat action=masquerade out-interface="ether3" comment="Gateway 192.168.20.0/24" disabled=no
 7. 7. BALANCEIG PER PROTOCOL #Marquem el tràfic HTTP, SSL, P2P i la resta de tràfic /ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark="HTTP Trafico" passthrough=no dst-port=80 protocol=tcp comment="" disabled=no src-address=192. 168.1.0/24 add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark="SSL Trafico" passthrough=no dst-port=443 protocol=tcp comment="" disabled=no src-address=192.168.1.0/24 add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark="P2P Trafico" passthrough=no p2p=all-p2p comment="" disabled=no src-address=192.168.1.0/24 add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark="Unknown Trafico" passthrough=no comment="" disabled=no src-address=192.168.1.0/24
 8. 8. BALANCEIG PER PROTOCOL #Enrutem el tràfic cap a els ADSLs en funció de les marques (MANGLE) que hem fet #prèviament. /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.20.1 scope=255 target-scope=10 routing- mark="HTTP Trafico" comment="" disabled=no add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.20.1 scope=255 target-scope=10 routing- mark="SSL Trafico" comment="" disabled=no add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.1 scope=255 target-scope=10 routing- mark="P2P Trafico" comment="" disabled=no add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.1 scope=255 target-scope=10 routing- mark="Unknown Trafico" comment="" disabled=no
 9. 9. COMPROVACIÓ Generem el tràfic pertinent i observem per quina interfície (ether2 o ether 3) és enrutat cap a Internet.

×