Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cabrero, powerpoint

395 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cabrero, powerpoint

 1. 2. Índex <ul><li>1. Motivacions. </li></ul><ul><li>2. Introducció. </li></ul><ul><li>3. Creació d’un home nou. </li></ul><ul><li>4. Etapes dels camps de concentració. </li></ul><ul><li>5. Els republicans espanyols. </li></ul><ul><li>6. Trajecte a Mauthausen. </li></ul><ul><li>7. Mauthausen. </li></ul><ul><li>8. Distribució de Mauthausen. </li></ul><ul><li>9. Vida diària d’un deportat. </li></ul><ul><li>10. Càstigs. </li></ul><ul><li>11. L’alliberament de Mauthausen. </li></ul><ul><li>12. Conclusió. </li></ul>
 2. 3. Motivacions <ul><li>- Interès pel tema del nazisme. </li></ul><ul><li>- Videojocs </li></ul><ul><li>- Pel·lícules </li></ul><ul><li>- El camp de concentració de Mauthausen </li></ul><ul><li>- Amical Mauthausen </li></ul>
 3. 4. Introducció <ul><li>1919- Naixement del feixisme. </li></ul><ul><li>1921- Hitler assoleix el poder del partit Nazi (NSDAP). </li></ul><ul><li>1923-Pustch de Munich. </li></ul><ul><li>Hiperinflació a causa del diktat del Tractat de Versalles. </li></ul><ul><li>1929- Crack del 29 i la gran depressió. </li></ul><ul><li>1931 i 1933- Victoria de Hitler a les eleccions. </li></ul><ul><li>1933- Incendi de Reichstag. </li></ul><ul><li>1934- Nit dels ganivets llargs </li></ul><ul><li>1937- Aprovació de les lleis de Nuremberg </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Incendi del Reichstag Participants en el Putsch de </li></ul><ul><li> Munic. </li></ul>
 5. 6. Creació d’un home nou <ul><li>1933- Creació dels camps de concentració </li></ul><ul><li>1935- Camps de concentració transformats a camps de treball. </li></ul><ul><li>1935- Testimonis de Jehovà deportats cap als camps de concentració </li></ul><ul><li>1936-Deportació dels gitanos cap als camps de concentració. </li></ul><ul><li>1937-Lichtenburg </li></ul>
 6. 7. <ul><li>1938- Obertura de Mauthausen </li></ul><ul><li>1938- Arianització dels béns jueus i Nit dels Vidres Trencats </li></ul><ul><li>1939- Prohibició pels jueus d’utilitzar o posseir un aparell domèstic </li></ul><ul><li>1939- Eliminació dels malalts mentals. K. Binding i A. Hoche. </li></ul><ul><li>1940- Substitució de la injecció de morfina-escopolamina per la benzina i primers gasejaments. </li></ul><ul><li>1940- Autorització d’estudis biológics </li></ul>
 7. 8. Etapes dels camps de concentració <ul><li>1era etapa 1934-1938: </li></ul><ul><ul><li>- Dachau. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Comunistes i socialdemòcrates. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Gitanos, alcohòlics, testimonis de Jehovà i els <asocials>. </li></ul></ul><ul><li>2ona etapa 1938-1942: </li></ul><ul><ul><li>- opositors txecs i austríacs </li></ul></ul><ul><ul><li>- 90% de presoners eren destinats a l’extermini o a la seva utilització com a esclau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mauthausen, Ravensbrück i Neuengamme. </li></ul></ul>
 8. 9. Etapes dels camps de concentració <ul><li>3era etapa 1942-1944: </li></ul><ul><ul><li>- augment dels presoners a causa de l’ofensiva d’Alemanya a l’U.R.R.S. </li></ul></ul><ul><ul><li>- creació de centres d’extermini mitjançant càmeres de gas i afusellaments. </li></ul></ul><ul><ul><li>- experimentació amb cossos humans. </li></ul></ul><ul><li>4rta etapa 1944 fins l’alliberament: </li></ul><ul><ul><li>- retrocés d’Alemanya davant de l’U.R.R.S </li></ul></ul><ul><ul><li>- destrucció de les instal·lacions </li></ul></ul><ul><ul><li>- marxes de la mort </li></ul></ul>
 9. 10. Republicans espanyols <ul><li>-Entre 1940 i 1945 van perdre la vida 5000 </li></ul><ul><li>-Procedència de les deportacions: </li></ul><ul><ul><li>- Camp de Les Alliers, expedició coneguda com El Cowboy dels 927. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Derrotats en l’ofensiva d’Alemanya a la línia de Maginot. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Persones detingudes per formar part de la resistència francesa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Línia de Maginot </li></ul></ul>
 10. 11. Trajecte a Mauthausen <ul><li>Arrestos a les cases. </li></ul><ul><li>Transport a l’estació. Divisió en dos grups: </li></ul><ul><ul><li>-Homes. </li></ul></ul><ul><ul><li>-Dones i fills. </li></ul></ul><ul><li>Durada de la deportació: 3 dies aproximadament </li></ul><ul><li>Condicions de la deportació: </li></ul><ul><ul><li>- Deportats apilats en vagons destinats pels animals. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Una o dues petites finestres en el vagó. </li></ul></ul><ul><ul><li>- 50 persones en un únic vagó. </li></ul></ul>
 11. 12. <ul><ul><li>Cap tipus d’aliment o d’aigua en tota la deportació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anaven drets i moltes vegades convivien amb cadàvers. </li></ul></ul><ul><li>En arribar a l’estació: </li></ul><ul><ul><li>Es despullaven i rebien una dutxa d’aigua freda. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallaven els pells. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es posaven l’uniforme </li></ul></ul><ul><li>Trajecte de l’estació a el camp de Mauthausen </li></ul><ul><ul><li>Alt percentatge de morts pel camí. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actitud violenta dels guàrdies. </li></ul></ul>
 12. 15. Mauthausen <ul><li>Àustria. </li></ul><ul><li>Es va construir l’any 1938. </li></ul><ul><li>69 camps auxiliars. </li></ul><ul><li>Construït majoritàriament </li></ul><ul><li>pels espanyols </li></ul><ul><li>La base de finançament </li></ul><ul><li> és el granit i el material </li></ul><ul><li>d’armament. </li></ul>
 13. 17. Distribució de Mauthausen <ul><li>Els edificis dels SS. </li></ul><ul><li>Les cuines. </li></ul><ul><li>La presó o el búnquer. </li></ul><ul><li>Pòrtic d’entrada dels detinguts. </li></ul><ul><li>La plaça de la crida. </li></ul><ul><li>El mur dels laments. </li></ul><ul><li>Pati dels garatges. </li></ul><ul><li>Cambra de gas. </li></ul><ul><li>Forn crematoris </li></ul><ul><li>L' infermeria </li></ul><ul><li>Dipòsit de cadàvers. </li></ul>
 14. 18. Edificis dels SS Cuines Pòrtic d’entrada Plaça de la crida Mur dels laments Pati dels garatges Càmbra de gas Forn crematori Infermeria Diposit de cadàvers
 15. 19. Vida diaria d’un deportat <ul><li>Horari </li></ul><ul><li>Mètode per despertar-se </li></ul><ul><li>Passar llista </li></ul><ul><li>Esmorzar </li></ul><ul><li>Dutxes </li></ul><ul><li>Divisió dels treballs pels presoners. </li></ul><ul><li>Pedrera </li></ul><ul><li>Dieta diària i conseqüències </li></ul>
 16. 21. L’uniforme d’un deportat <ul><li>- camisa de ratlles </li></ul><ul><li>- gorra </li></ul><ul><li>-sabates de fusta </li></ul>
 17. 22. Classificació a partir dels distintius <ul><li>Depenent de la seva procedència. </li></ul><ul><li>Depenent de la seva raó de la deportació: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>-Triangle groc: jueus . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-Triangle vermell: presoners politics. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>-Triangle verd: criminals comuns </li></ul><ul><li>-Triangle blau: emigrants </li></ul><ul><li>-Triangle lila: testimonis de Jehovà </li></ul><ul><li>-Triangle rosa: homosexuals. </li></ul><ul><li>-Triangle negre: persones antisocials(alcohòlics, malalts mentals, prostitutes,...) </li></ul><ul><li>-Triangle marró: gitanos. </li></ul>
 18. 23. Distintius dels deportats <ul><li>-Número d’intern. </li></ul><ul><li>- Nacionalitat. </li></ul><ul><li>- Presoners que pertanyen al batalló. </li></ul><ul><li>- Presoners amb risc de fuga. </li></ul><ul><li>- Pertinença a les forces armades. </li></ul><ul><li>- Homes i dones acusats de tenir relacions interracials. </li></ul><ul><li>- Un braçalet marró pels presoners especials </li></ul>
 19. 24. <ul><li>Número d’intern. </li></ul><ul><li>Nacionalitat. </li></ul><ul><li>Estrella de David si eren jueus. </li></ul><ul><li>Presoners especials </li></ul>
 20. 25. Comunicació amb la família <ul><li>Mitjançant cartes. </li></ul><ul><li>Alta censura. </li></ul><ul><li>Màxim 150 paraules. </li></ul><ul><li>Molt vigilades pels SS. </li></ul><ul><li>Difícilment arribaven al seu destinatari. </li></ul>
 21. 26. Càstigs <ul><li>Càmeres de gas. </li></ul><ul><li>Crematoris. </li></ul><ul><li>Càmeres elèctriques. </li></ul><ul><li>Afusellaments. </li></ul><ul><li>Injeccions. </li></ul><ul><li>La forca. </li></ul><ul><li>Experiments al laboratori. </li></ul><ul><li>Flagel·lació. </li></ul><ul><li>Dutxes gelades. </li></ul><ul><li>Sagnat. </li></ul><ul><li>Fam. </li></ul><ul><li>Treball a la pedrera. </li></ul><ul><li>Cel·les de càstig. </li></ul>
 22. 27. L’alliberament de Mauthausen <ul><li>1945 onades de presoners evacuats de Auschtwitz </li></ul><ul><li>4 de maig de 1945- alliberament del camp de concentració de Mauthausen </li></ul><ul><li>Retorn als seus països. </li></ul><ul><li>La majoria d’espanyols van anar a França. </li></ul>
 23. 28. Conclusió <ul><li>Valors humans. </li></ul><ul><li>Única raça ària. </li></ul><ul><li>Genocidi. </li></ul><ul><li>Camps de concentració. </li></ul><ul><li>Dignitat dels col·lectius afectats. </li></ul><ul><li>Destacà el paper dels republicans espanyols. </li></ul><ul><li>En total 6 milions de morts. </li></ul>

×