Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cerques bibliogràfiques i fons documentals científiques. Bases de dades i Web of Science. Indicadors bibliomètrics.

356 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cerques bibliogràfiques i fons documentals científiques. Bases de dades i Web of Science. Indicadors bibliomètrics.

 1. 1. Jordi Ardanuy Departament de Biblioteconomia i Documentació Cerques bibliogràfiques i fons documentals científiques. Bases de dades i Web of Science . Indicadors bibliomètrics. 22 de novembre de 2011
 2. 2. <ul><li>Cerques bibliogràfiques </li></ul><ul><li>Bases de dades de citacions </li></ul><ul><li>Web of Science </li></ul><ul><li>Indicadors bibliomètrics </li></ul>Sumari
 3. 3. Canals de comunicació científica Identificació del problema Resultats de la recerca Conclusions Comunicació dels resultats (publicació) Cerca bibliogràfica
 4. 4. Cerca bibliogràfica S’entén per cerca bibliogràfica a les activitats destinades a localitzar i recuperar un conjunt de documents relacionats amb un determinat tema. L’objectiu es trobar els documents adequats (bibliografia) que doni resposta a una necessitat d’informació científica.
 5. 5. On busquen la informació el científics?
 6. 6. Bases de dades bibliogràfiques <ul><li>Una base de dades bibliogràfica conté registres amb informació bibliogràfica sobre documents (articles, llibres, revistes, capítols de llibres, congressos, tesis, ...). </li></ul><ul><li>Els sistemes de Recuperació de la Informació (SRI) que permeten explotar les BD bibliogràfiques en els usuaris permeten: </li></ul><ul><li>Consultes i cerques a moltes publicacions diferents </li></ul><ul><li>Diversos punts d’accés a un document </li></ul><ul><li>Cerques sofisticades </li></ul>
 7. 7. Requisits de la cerca <ul><li>Identificar el més clarament possible la necessitat informativa. </li></ul><ul><li>Conèixer els mecanismes d’interrogació del SRI </li></ul><ul><ul><li>Llenguatges controlats (exemple MeSH a PubMed) </li></ul></ul><ul><ul><li>Operadors de Boole, de proximitat, caràcters de truncament i limitadors de camps. </li></ul></ul><ul><li>Conèixer les característiques, cobertura i potencialitats de cada base de dades bibliogràfica </li></ul>
 8. 8. Bases de dades
 9. 9. Recercador Permet a l'usuari cercar informació a diferents recursos electrònics a la vegada amb una única interfície de cerca (cerca federada). Es pot seleccionar l’àrea
 10. 10. Bases de dades - SRI <ul><li>Bases de dades regionals </li></ul><ul><li>Bases de dades del CSIC </li></ul><ul><li>Lilacs </li></ul><ul><li>Teseo </li></ul><ul><li>Bases de dades internacionals </li></ul><ul><li>PubMed </li></ul><ul><li>Sociological Abstracts </li></ul><ul><li>ProQuest Dissertations & Theses Database </li></ul><ul><li>MLA International Bibliography </li></ul><ul><li>Philosopher's Index </li></ul><ul><li>e-print archives </li></ul>
 11. 11. Bases de dades de citacions <ul><li>Una BD de citacions és aquella que en la qual els registres bibliogràfics dels documents inclouen les referències que contenen els documents originals. </li></ul><ul><li>Eines comercials que inclouen índex de citacions </li></ul><ul><li>Web of Science (Integrat en el WOK, Thomson Reuters) </li></ul><ul><li>Scopus (Elsevier) </li></ul><ul><li>Eines gratuïtes (Motors de cerca que inclouen referències i/o nombre de citacions) </li></ul><ul><li>CiteSeer X </li></ul><ul><li>Google Acadèmic </li></ul><ul><li>Microsoft Academic Search </li></ul>
 12. 12. Google Acadèmic
 13. 13. Google Acadèmic
 14. 14. Google Acadèmic
 15. 15. Microsoft Academic Search
 16. 16. Microsoft Academic Search
 17. 17. Microsoft Academic Search Referències de l’article Citacions que reb
 18. 18. Web of Knowledge (WoK)
 19. 19. Web of Science (WoK)
 20. 20. Web of Science (WoK)
 21. 21. Web of Science (WoK) http://www.accesowok.fecyt.es/ Accés Accés a les BD anul·lades
 22. 22. Web of Science (WoK)
 23. 23. Web of Science (WoK) Termes de Cerca Camps Selecció BD
 24. 24. Web of Science (WoK) Filtres
 25. 25. Web of Science (WoK)
 26. 26. Web of Science (WoK) Mapa de citacions: Permet confeccionar un mapa interactiu de les citacions que fa un document i/o de les que rep. Pot contenir diverses generacions.
 27. 27. Web of Science (WoK)
 28. 28. Web of Science (WoK) 2 generacions (Forward)
 29. 29. Web of Science (WoK)
 30. 30. Web of Science (WoK)
 31. 31. Indicadors bibliomètrics d’impacte <ul><li>Recomptes i mitjanes orientats a publicacions </li></ul><ul><li>Factor d’impacte (amb diferents períodes de mesura) </li></ul><ul><li>Índex d'immediatesa </li></ul><ul><li>Total de citacions </li></ul><ul><li>Ponderats orientats a publicacions </li></ul><ul><li>Eigenfactor </li></ul><ul><li>Article influence </li></ul><ul><li>Scimago Journal Rank </li></ul><ul><li>Orientat a autors </li></ul><ul><li>Índex H </li></ul>
 32. 32. Factor d’impacte El Factor d’Impacte d’una publicació un any es mesura com el nombre de citacions rebudes aquell any pel conjunt de documents publicats durant els dos anys anteriors dividit pel nombre de documents publicats per la revista durant el mateix període de temps. Exemple: FI (2010) de la revista Biocontrol 142 citacions de documents de 2009 191 citacions de documents de 2008 Total: 333 citacions 80 documents publicats el 2009 72 documents publicats el 2008 Total: 152 documents 333 152 = 2,191
 33. 33. Factor d’impacte Naturalment les disciplines tenen FI molt diferents. 2010 JCR Science Edition FI 1. CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS (0007-9235) 94,333 2. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A  (0108-7673) 54,333 ... 4. REVIEWS OF MODERN PHYSICS  (0034-6861) 51,695 ... 9. NATURE (0028-0836) 36,104 2010 JCR Social Science Edition 1. BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES   (0140-525X) 21,952 ... 11. JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE  ( 0276-7783) 5,041 ... 91 AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW (0003-1224) 3,693
 34. 34. Journal Citation Reports
 35. 35. Journal Citation Reports Categories Science edition
 36. 36. Journal Citation Reports Categories Social Science edition
 37. 37. Journal Citation Reports
 38. 38. Índex H Jorge Hirsch (2005). Un científic té un índex h si del conjunt N de treballs publicats, h que reben com a mínim h citacions i els altres (N-h) com a molt tenen h citacions. Científic A Científic B h(A) = 4 h(A) = 2 Treball # cit. 1r 8 2n 7 3r 5 4t 4 5c 3 Treball # cit. 1r 712 2n 3 3r 2 4t 1 5c 1
 39. 39. Índex H Cerca per autors (totes les variants)
 40. 40. Índex H
 41. 41. Índex H Finalment queden 5 publicacions Crear un informe de citacions
 42. 42. Índex H
 43. 43. Gràcies per l’atenció Cryptolaemus montrouzieri

×