Informatie Over S&V

596 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatie Over S&V

 1. 1. © Copyright 2009 Sprenkels & Verschuren<br />Onzedienstverleningaanpensioenfondsen<br />www.sprenkelsenverschuren.nl<br />
 2. 2. - 2 -<br />Sprenkels & Verschuren: Hét nieuwe actuariële adviesbureau<br />Executie<br />Strategie<br />Sprenkels & Verschuren B.V levert als puur Nederlands pensioenadviesbureau op een eigen wijze een aantoonbare bijdrage in de advisering aan ondernemingen en pensioenfondsen.<br />In ons relatief korte bestaan hebben wij een stevige positie in de pensioenfondsenmarkt opgebouwd. Toch kan het zijn dat u ons nog niet goed kent. Daarom stellen wij ons graag aan u voor.<br />Risicomanagement<br />Verslaglegging<br />
 3. 3. - 3 -<br />Over Sprenkels & Verschuren<br />Sprenkels & Verschuren staat voor onafhankelijke, hoogwaardige en betaalbare advisering en dienstverlening op het gebied van pensioen. Wij kenmerken ons verder door:<br /><ul><li>Passie, persoonlijke benadering en professionaliteit gecombineerd met een no-nonsense aanpak;
 4. 4. Een efficiënt - lean & mean - ingerichte organisatie;
 5. 5. Het werken met ondernemende actuarissen en consultants die de daarbij behorende mentaliteit en belevingswereld bezitten.</li></ul>Wij nemen een zelfstandige positie in binnen de Nederlandse pensioenmarkt, naast de internationale pensioenadviesbureaus, voor pensioenfondsen en grote ondernemingen (1000+ medewerkers).<br />Hoewel wij als bureau een betrekkelijke nieuwkomer zijn, geldt dat zeker niet voor de personen die verbonden zijn aan ons bureau. Onze partners hebben veel ervaring in de pensioenwereld en zijn daar alom gerespecteerd. Daarnaast werken wij met jong talent. <br />In ons team is sprake van een verscheidenheid in achtergrond - actuariaat, beleggingen, juridische zaken, communicatie en administratie - zodat wij in staat zijn om niet alleen specialistisch maar ook in de breedte en integraal te adviseren. <br />Onze organisatie bestaat momenteel uit 25 consultants (van wie 10 partners) en wij willen gecontroleerd groeien naar een omvang van 50 consultants over 3-5 jaar. <br />
 6. 6. - 4 -<br />Strategie<br />Onzedienstverleningaanpensioenfondsen<br />Verslaglegging<br />Voorbeelden van onze dienstverlening<br />Advisering en certificering <br /><ul><li>Advisering van het Bestuur inzake de inhoud van de pensioenregeling;
 7. 7. Invulling van het strategisch beleidskader;
 8. 8. Indexatiebeleid
 9. 9. Premiebeleid
 10. 10. Herverzekeringsbeleid
 11. 11. Jaarlijks adviseren over de hoogte van de indexering en de premie voor het komende jaar;
 12. 12. Aanpassing van regelingen aan nieuwe wet- en regelgeving;
 13. 13. Uitvoeren van het actuariële jaarwerk van het pensioenfonds;
 14. 14. Opstellen c.q. aanpassen van uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglementen en statuten;
 15. 15. Certificeren van het pensioenfonds.</li></ul>Wij hebben jarenlange ervaring in huis op het gebied van het certificeren en het adviseren van pensioenfondsen. <br />In artikel 148 van de Pensioenwet is opgenomen dat de actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt onafhankelijk dient te zijn van het pensioenfonds en geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds mag verrichten. Wij hebben besloten om dit artikel rechtlijnig toe te passen en dus geen certificering aan te bieden aan pensioenfondsen waar wij tevens adviseren. <br />Wij zijn géén voorstander van de splitsing in persoon waarbij aan het eind van de dag uiteindelijk toch hetzelfde adviesbureau eindverantwoordelijk is. Chinese walls hebben nu eenmaal de schijn tegen en dat dient per definitie te worden vermeden. <br />Wij hebben positieve ervaringen dat samenwerking tussen een adviserend en certificerend actuaris van verschillende adviesbureaus op een constructieve en efficiënte wijze kan plaatsvinden zonder noemenswaardige extra kosten.<br />
 16. 16. - 5 -<br />Onzedienstverleningaanpensioenfondsen<br />Risico manage-ment<br />Ondersteuning bij risicomanagement<br />Ondersteuning bij vermogensbeheer<br />Deze beleggingsondersteuning betreft onder meer:<br /><ul><li>Mandaatevaluatie: hoe presteert een vermogensbeheerder over een langere termijn ten opzichte van de vooraf gestelde doelen. Daarbij kijken wij naar performance, risico, kosten, beleggingsportefeuille, beleggingsproces en beleggingsorganisatie. Ons credo daarbij is: Geen dikke rapporten, maar wel voldoende inzicht;
 17. 17. Alternatieve beheerders: hoe verhoudt de kwaliteit van de huidige beheerder zich tot andere beheerders;
 18. 18. Nieuwe beleggingsproducten: welke nieuwe producten en beleggingscategorieën zijn beschikbaar;
 19. 19. Beheer (actief/passief) en diversificatie zakelijke waarden/vastrentende waarden;
 20. 20. Selectie en onderhandelingen met beheerders en custodian;
 21. 21. Inrichten matching en returnportefeuilles;
 22. 22. Opstellen van beleggingsplannen.</li></ul>Onze advisering op het gebied van risicomanagement betreft onder meer de volgende onderwerpen:<br /><ul><li>ALM-studies en continuïteitsanalyses:
 23. 23. Monitoring: ons dashboard geeft elk kwartaal op begrijpelijke wijze inzicht in de financiële positie en risico’s van het fonds;
 24. 24. Constructies om risico’s af te dekken (rente, valuta, aandelen, inflatie en combinaties): welke nieuwe mogelijkheden zijn er?
 25. 25. Implementatie van derivatenconstructies:
 26. 26. Rendement en risicobudgettering: hoeveel risico (dalende dekkingsgraad) wil een fonds lopen en welke verwachte jaarlijkse stijging van de dekkingsgraad hoort daarbij? Hoe wordt het risicobudget vervolgens verdeeld over de risico’s die het fonds loopt (rente, valuta, mandaten) en welke rendementsdoelstellingen horen daar dan weer bij?</li></li></ul><li>- 6 -<br />Executie<br />Onzedienstverleningaanpensioenfondsen<br />Voorbeelden van onze dienstverlening<br />Ondersteuning van het bestuur<br /><ul><li>Invulling van regisseursrol, oftewel er voor zorgen dat de zaken die gedaan moeten worden door de diverse ingehuurde partijen ook daadwerkelijk tijdig en kwalitatief goed uitgevoerd worden;
 27. 27. Uitvoeren van risicoanalyse in relatie tot de eisen op dit gebied van DNB, inclusief vertaling naar concrete aanpak en realisatie hiervan;
 28. 28. Transitiemanagement, oftewel begeleiding van de overgang van de ene naar de andere uitvoeringsorganisatie;
 29. 29. Ondersteuning van SLA-commissie;
 30. 30. Compliance check;
 31. 31. Evaluatie functioneren bestuur en deskundigheidsbevordering;
 32. 32. Selectie en monitoring van de uitvoerder van het pensioenbeheer;
 33. 33. Inrichten van bestuursbureau</li></ul>De complexiteit van het besturen van een pensioenfonds is door toenemende wet- en regelgeving de laatste jaren enorm toegenomen. <br />In deze nieuwe werkelijkheid met vele adviseurs en leveranciers (o.a. administrateurs, verzekeraars en vermogensbeheerders) geeft het een goed gevoel om als bestuur niet op de achterbank maar aan het stuur te zitten oftewel ‘in control’ te zijn. <br />Wij zijn prima in staat om de daartoe benodigde kennis en expertise te leveren. Onze sterk procesgerichte en projectmatige dienstverlening op dit terrein wordt met name gekenmerkt door: <br /><ul><li>Afspraak = afspraak: vanuit eigen kracht invulling geven aan een meer zakelijke relatie met contractspartijen en hierop actief sturen;
 34. 34. Focus: een duidelijke focus op het optimaliseren of (opnieuw) vormgeven van bestuurlijke en/of administratieve processen;
 35. 35. Kwaliteit: geen brandje blussen, maar oplossingen met een duurzaam karakter</li></li></ul><li>- 7 -<br />Executie<br />Onzewerkwijze<br />Kwaliteit<br />Initiatief en kennis<br />Los van het feit dat de kwaliteit van het geleverde werk ons bestaansrecht legitimeert, zijn wij er van overtuigd dat dit onder andere door de volgende zaken wordt ondersteund c.q. versterkt:<br /><ul><li>Jarenlange (inhoudelijke) ervaring op pensioengebied, zowel op actuarieel, beleggingen, beleidsmatig en uitvoerend vlak;
 36. 36. Het consequent uitvoeren van zogeheten “tweede lezingen” en controle van werkzaamheden vormen een belangrijk onderdeel van de intern gehanteerde gedragscode;
 37. 37. Het structureel investeren in coaching van nieuwe medewerkers door “oude rotten” en permanente educatie op het gebied van pensioenen en hieraan gerelateerde zaken.</li></ul>Om het Bestuur van een pensioenfonds goed te kunnen ondersteunen is ons inziens een proactieve opstelling een must. <br /> <br />Binnen Sprenkels & Verschuren worden de ontwikkelingen op het gebied van pensioen in brede zin nauwgezet gevolgd. Naast het in de reguliere contacten melding maken van deze ontwikkelingen en de mogelijke impact daarvan, zien wij ten minste twee extra mogelijkheden om invulling te geven aan een proactieve begeleiding van het management c.q. Bestuur.<br />Sprenkels & Verschuren is uitstekend in staat om over bepaalde (vakinhoudelijke) ontwikkelingen de werkgever c.q. het Bestuur voor te lichten. <br />
 38. 38. - 8 -<br />Waarin onderscheiden we ons?<br />Nederland: 100% focus op de Nederlandse pensioenproblematiek<br />Korte lijnen:beschikbaar en bereikbaar<br />Lange termijn:geen bemoeienis van externe aandeelhouders<br />Kritisch:wij durven te adviseren<br />Enthousiast:we hebben nog wat te winnen<br />
 39. 39. Onze partners<br />Strategie en executie<br />Albert Smolenaers<br />Strategie en verslaglegging<br />Frank Verschuren<br />Strategie en risico-management<br />Ruud Sprenkels<br />Consultancy en vaktechniek<br />YvoHauet<br />Risico-management<br />Martijn Euverman<br />Strategie en risico-management<br />Lonneke Thissen<br />Consultancy en vaktechniek<br /> Tom Dimmendaal<br />Risico-management en derivaten<br />Rutger van Asselt<br />Daarnaast bestaat S&V momenteel uit 15 consultants<br />Strategie en executie<br />Joost de Winter<br />Remco Dijkstra<br />Strategie en consultancy<br />
 40. 40. Onzecontactgegevens<br />- 10 -<br />Dreeftoren<br />Haaksbergweg 13<br />1101 BP Amsterdam<br />T 020 – 564 31 10<br />F 020 – 564 31 19 <br />W www.sprenkelsenverschuren.nl<br />E info@sprenkelsenverschuren.nl<br />

×