Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kadenza vacatures

723 views

Published on

Overzicht van alle Kadenza vacatures, zomer 2011

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kadenza vacatures

  1. 1. 100% www.kadenza.nl Onze BI-consultants begrijpen waar het in dit mooie vak om gaat: klanten helpen om beter te presteren. Natuurlijk, ze hebben veel technische bagage. Techniek is hun instrument. Maar: het is niet hun vak. Het zijn geen ‘techneuten’, ze willen problemen oplossen. Uitdagen. Echt Kadenza: helpen. Ze zijn zich bewust van hun omgeving, waarom ze iets doen, voor wie. Ze zijn nieuwsgierig. Vragen door tot ze 100% begrijpen wat een klant wil. Met die kennis bedenken én realiseren ze oplossingen. Meestal in projectteamverband, samen met andere Kadenza-specialisten. Kortom: wat Kadenza’s BI-consultants zo onderscheidend maakt, is hun manier van werken en denken. Ben jij ook All Inclusive, dan is er Passie, Liefde, geen plek waar je beter tot je recht komt dan bij Kadenza. Bij ons kun je ambities uitleven. Groeien. Vuur_Voeten BI-consultant All Inclusive © in de Klei _ met de juiste bagage Nieuwsgierig_ Leergierig_ Wat ga je doen? Interviewen. Graven. Prikkelen. Sparren. Analyseren. Dagelijks Aanbod Trots zijn op wat je doet. Zin om naar je werk te gaan. Een om- Bruggen zit je om tafel met gebruikers. Met collega´s. En je kijkt net zo geving waarin je vak breed wordt gezien. Heel veel samenwerken makkelijk door de ogen van de klant als door een technische bril. met collega’s van topniveau, van wie je veel leert. De kick van Je neemt afstand om het geheel te overzien, om dwarsverban- samen verschil weten te maken. Spannende klanten. Ruim baan Ontwerpen en den te leggen, risico´s in te schatten. Je blijft zoeken: hoe kan voor je ideeën, via innovatie en kennisdeling. Steeds weer geprik- Kadenza de vraag beantwoorden in een vorm en taal die bij de keld worden om puzzels op te lossen, om nog meer uit jezelf te wereld van de klant past? Want jij bent verantwoordelijk voor het halen. Merken dat je ertoe doet. Daar mag je ons op afrekenen. ontwerpen, bouwen en inrichten van BI-omgevingen, tot en met Bouwen_ het wegwijs maken van gebruikers aan toe. Onderweg creëer je kansen, vakinhoudelijk en commercieel. Interesse? Herken je jezelf in het beschreven profiel en ben je geïnteresseerd in een oriënterend gesprek of wil je meer informatie, neem dan Samen- Dit heb je in huis – academische of hbo-achtergrond, minimaal twee jaar vakinhoudelijke ervaring rechtstreeks contact op met directeur Jeroen Blankendaal. Reageren op deze functie werken_ – meerdere jaren ervaring met het vertalen van 035 – 539 44 90 of werkenbij@kadenza.nl klantwensen naar ontwerp en realisatie – aantoonbaar gespecialiseerd in SAP Business Objects en/of IBM Interesse voor Cognos en/of QlikView (certificering is een pre) – creatief denker, met een visie op hoe je BI-oplossingen succesvol kunt inzetten Elkaar – sociaal dier, communicatief sterk en gericht op samen successen boeken (resultaat voor ego)gela Bouckaert Mattijs Voet Jorg Jansen Perry Koot Klaske de Hoop Dagny Lieuw-Focountmanager Consultant BI & DWH Financial Intelligence Consultant BI & DWH Consultant Planning & Consultant BI & DWH Consultant Control 100% Jij? Hoe Kadenza ben jij? Check het bij de mensen die jouw collega’s kunnen worden, klik op de foto’s!
  2. 2. 100% www.kadenza.nl Onze DWH-consultants scoren niet alleen hoog omdat ze technisch briljante oplossingen bedenken. Ze verdienen ook sterren omdat ze technische zaken helder weten uit te leggen aan de mensen die ermee gaan werken. In gewone-mensen-taal. Ze realiseren zich steeds Kadenza: voor wie ze mooie dingen maken, en waarom. Dat het om het bredere resultaat gaat. Dat komt ook doordat ze dagelijks samenwerken met andere Kadenza-specialisten. De oplossing van elk probleem begint voor onze DWH-consultants met communiceren. Techniek is hun grote liefde, natuurlijk, maar het zijn geen archetypische techneuten. Dat vinden wij bijzonder. En als je bijzonder bent, zit je nergens Passie, Liefde, beter dan bij Kadenza. Bij ons kun je groeien. Je sterren laten schijnen. Alle vijf. Vuur_Voeten DWH-Consultant Kwaliteit Communicatie Rating in de Klei _  © Communicatie Communicatie Nieuwsgierig_ Leergierig_ Wat ga je doen? Hoger technisch denkwerk is je dagelijkse kost. Microsoft, Oracle, Aanbod Trots zijn op wat je doet. Zin om naar je werk te gaan. Een om- Bruggen SAP Business Objects, IBM Cognos: je bent een echte specialist. geving waarin je vak breed wordt gezien. Heel veel samenwerken Het zijn de instrumenten waarmee jij slimme oplossingen bedenkt met collega’s van topniveau, van wie je veel leert. De kick van en realiseert. Je werkt niet afgezonderd van de buitenwereld maar samen verschil weten te maken. Spannende klanten. Ruim baan Ontwerpen en in projectteamverband, met collega’s van Kadenza. Je staat mid- voor je ideeën, via innovatie en kennisdeling. Steeds weer geprik- den in je omgeving en weet precies wat oplossingen voor de klant keld worden om puzzels op te lossen, om nog meer uit jezelf te moeten gaan doen. Dat moet ook als je zoals jij van begin tot eind halen. Merken dat je ertoe doet. Daar mag je ons op afrekenen. verantwoordelijk bent voor het ontwerpen, bouwen en implemen- Bouwen_ teren van DWH-omgevingen. Dit heb je in huis Interesse? Herken je jezelf in het beschreven profiel en ben je geïnteresseerd in een oriënterend gesprek of wil je meer informatie, neem dan Samen- – academische of hbo-achtergrond, met minimaal twee jaar vakinhoudelijke ervaring – meerdere jaren ervaring met DWH-projecten en het rechtstreeks contact op met directeur Jeroen Blankendaal. Reageren op deze functie werken_ vertalen van klantwensen naar ontwerp én realisatie 035 – 539 44 90 of werkenbij@kadenza.nl – grondige kennis van architecturen en functioneel ontwerp – visie op hoe je BI- en DWH-oplossingen succesvol kunt inzetten Interesse voor – sociaal dier, communicatief sterk en gericht op samen successen boeken (resultaat voor ego) – interesse voor onze DWH-methodiek en referentiearchitectuur, Elkaar en bereidheid om jouw gedachtegoed zo vast te leggen dat collega’s ermee verder kunnengela Bouckaert Mattijs Voet Jorg Jansen Perry Koot Klaske de Hoop Dagny Lieuw-Focountmanager Consultant BI & DWH Financial Intelligence Consultant BI & DWH Consultant Planning & Consultant BI & DWH Consultant Control 100% Jij? Hoe Kadenza ben jij? Check het bij de mensen die jouw collega’s kunnen worden, klik op de foto’s!
  3. 3. 100% www.kadenza.nl Kadenza’s Microsoft-consultants vinden het een kick om de technologie van ’s werelds snelst groeiende BI-speler te gebruiken. Ook omdat Microsoft BI zo laagdrempelig maakt voor een brede groep bedrijven. Natuurlijk hebben deze BI&DWH-specialisten met hun brugfunctie Kadenza: tussen business en IT iets met technologie. Specifiek: ze hebben een passie voor SQL Server. Hun plusfactor is dat het ook nog eens communicatief heel vaardige vakmensen zijn, die dagelijks samenwerken en sparren met gebruikers en collega’s. Die de taal van de klant spreken. Ze zien hun Microsoft-ervaring als instrumenteel voor het behalen van het bredere resultaat: bedrijven helpen om beter te presteren. Passie, Liefde, Onze Microsoft-consultants hebben een pittig senior niveau. Als jij wilt groeien, zit je bij ons dus goed. Vuur_Voeten Microsoft BI&DWH in de Klei _ consultant ++ © Nieuwsgierig_ Leergierig_ Wat ga je doen? Een flink deel van je werk bestaat uit communiceren. Je gaat aan Aanbod Trots zijn op wat je doet. Zin om naar je werk te gaan. Een om- Bruggen tafel met gebruikers om hun vraag helder te krijgen en adequaat geving waarin je vak breed wordt gezien. Heel veel samenwerken te vertalen naar stuurinformatie. Daarbij kijk je net zo makkelijk met collega’s van topniveau, van wie je veel leert. De kick van door de ogen van de klant als door je technische Microsoft-bril. samen verschil weten te maken. Spannende klanten. Ruim baan Ontwerpen en Informatieanalyse, onderzoek, het ontwerpen en bouwen van voor je ideeën, via innovatie en kennisdeling. Steeds weer geprik- complete Microsoft BI-omgevingen, beheer van datamodellen, keld worden om puzzels op te lossen, om nog meer uit jezelf te kwaliteitscontrole, doorvoer van wijzigingen: het is dagelijks werk halen. Merken dat je ertoe doet. Daar mag je ons op afrekenen. voor je. Dat doe je niet afgezonderd van de buitenwereld maar in Bouwen_ projectteamverband, samen met collega’s. Dit heb je in huis Interesse? Herken je jezelf in het beschreven profiel en ben je geïnteresseerd in een oriënterend gesprek of wil je meer informatie, neem dan Samen- – een passie voor SQL Server – twee tot vijf jaar vakervaring – visie op hoe je BI- en DWH-oplossingen succesvol kunt inzetten rechtstreeks contact op met directeur Jeroen Blankendaal. Reageren op deze functie werken_ – sociaal dier, communicatief sterk en gericht op samen successen 035 – 539 44 90 of werkenbij@kadenza.nl boeken (resultaat voor ego) – ervaring met Frontend (SSRS) en Backend (SSIS en SSAS) Interesse voor – ervaring met performance tuning Elkaargela Bouckaert Mattijs Voet Jorg Jansen Perry Koot Klaske de Hoop Dagny Lieuw-Focountmanager Consultant BI & DWH Financial Intelligence Consultant BI & DWH Consultant Planning & Consultant BI & DWH Consultant Control 100% Jij? Hoe Kadenza ben jij? Check het bij de mensen die jouw collega’s kunnen worden, klik op de foto’s!
  4. 4. 100% www.kadenza.nl Onze P&C-consultants zijn specialisten die én de taal van de controller spreken én flink wat technische bagage hebben. Dat maakt ze zo De Luxe. Ze ontwikkelen krachtige IT-hulpmiddelen voor plannen, budgetteren, controleren en forecasten, die richting geven aan de Kadenza: bedrijfsstrategie van onze klanten en grip op de toekomst bieden. Als enterprise-specialist ontwikkelt Kadenza graag integrale oplossingen. Systemen die niet alleen zicht geven op het verleden en heden maar ook hulpmiddelen bieden om de toekomst te regisseren. Daarom werken onze P&C-consultants geregeld samen in multidisciplinaire teams, met hun collega’s van BI en DWH. Dat is vrij uniek. Als jij je Passie, Liefde, P&C-werkterrein wilt verbreden, zit je goed bij Kadenza. Bij ons kun je groeien. Vuur_Voeten Planning & Control in de Klei _ Consultant de Luxe© met overdrive Nieuwsgierig_ Leergierig_ Wat ga je doen? Je bent dagelijks in de weer met complexe puzzels, met het door- Aanbod Trots zijn op wat je doet. Zin om naar je werk te gaan. Een om- Bruggen gronden van de business van klanten als Transavia, Europool en geving waarin je vak breed wordt gezien. Heel veel samenwerken ABN AMRO Lease. Je analyseert vanuit jouw businesscontrol- met collega’s van topniveau, van wie je veel leert. De kick van expertise, vaak samen met je collega’s van BI en DWH, hoe een samen verschil weten te maken. Spannende klanten. Ruim baan Ontwerpen en onderneming in elkaar zit. En vervolgens wat je moet doen om voor je ideeën, via innovatie en kennisdeling. Steeds weer geprik- daarbinnen IT-hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee gebrui- keld worden om puzzels op te lossen, om nog meer uit jezelf te kers daadwerkelijk aan de knoppen kunnen draaien, waarmee halen. Merken dat je ertoe doet. Daar mag je ons op afrekenen. ze toekomstscenario’s in beeld krijgen en beter gefundeerde Bouwen_ beslissingen kunnen nemen. Hulpmiddelen waar vaak honderden variabelen in zijn verwerkt. Interesse? Herken je jezelf in het beschreven profiel en ben je geïnteresseerd in een oriënterend gesprek of wil je meer informatie, neem dan Samen- Dit heb je in huis – ervaring met het analyseren van besturingsvraagstukken en/of financiële vraagstukken (plannen, budgetteren, forecasten) rechtstreeks contact op met directeur Jeroen Blankendaal. Reageren op deze functie werken_ – ervaring met ontwerp en realisatie van oplossingen voor 035 – 539 44 90 of werkenbij@kadenza.nl scenarioplanning, rolling forecasts en profitability modelling – ervaring met het vertalen van wensen naar systemen op Interesse voor het snijvlak van IT en business/finance – ervaring met de commerciële kant van het vak (POC’s, presentaties, demonstraties) Elkaar – het vermogen om als bedrijfsmatig én technisch- inhoudelijk gesprekspartner te fungerengela Bouckaert Mattijs Voet Jorg Jansen Perry Koot Klaske de Hoop Dagny Lieuw-Focountmanager Consultant BI & DWH Financial Intelligence Consultant BI & DWH Consultant Planning & Consultant BI & DWH Consultant Control 100% Jij? Hoe Kadenza ben jij? Check het bij de mensen die jouw collega’s kunnen worden, klik op de foto’s!
  5. 5. 100% www.kadenza.nl Je ziet het al meteen aan onze karakteristieke kantoorvilla’s in het dorpshart van Laren: niks is doorsnee bij Kadenza. Ook niet Kadenza: onze vacatures. Functie-eisen zijn het halve werk. Wat je moet hebben, is De Mix: de juiste optelsom van kennis, vaardigheden en persoonskenmerken. Wij noemen het Kadenza-DNA. Oké, we vragen meer van je bij Kadenza. Maar je krijgt er ook wel meer voor terug. Passie, Liefde, Meer plezier in je werk. Meer uitdaging. Meer collegialiteit. Meer voldoening. Vuur_Voeten Heb jij het in je om onze fonkelnieuwe in de Klei _ functie BI-Regisseur vorm te geven? Nieuwsgierig_ Leergierig_ BI-regisseur? Je mag het ook leadconsultant noemen. Maar wat je gaat doen, is meer dan dat. Jij bent voor onze klanten – Wat ga je doen? Je werkdag is een en al interactie en dynamiek: je denkt, broedt, Bruggen bedrijven die BI willen inzetten om bedrijfsvraagstukken op te organiseert workshops, bereidt voor en stemt af. Je kijkt kritisch lossen – eerder een door de wol geverfde regisseur. Met raad naar wat jouw klanten willen bereiken met de inzet van BI en en daad help je plannen stevig op de rails te zetten. Visievorm- Kadenza, en of het dat ook oplevert. Je zoekt steeds naar de Ontwerpen en ing, het uitzetten van roadmaps, de uitvoering, de monitoring: volgende stap, blijft uitdagen. Je maakt je klanten bewust van jij krijgt met je kennis en ervaring alles van de grond – met waar ze nu staan en waar ze hadden willen staan - en helpt ze verankering van elementen waarvan je weet dat ze een visie om daar (weer) te komen. Nu en in de toekomst. Bouwen_ toekomstvast maken. Je maakt jezelf mede-eigenaar van wat jouw klanten willen bereiken, zet alles in om samen de eind- Dit heb je in huis streep te halen. Je daagt ze uit om ambities vast te houden of – Meerjarige ervaring met vertaling van klantwensen naar BI- Samen- naar boven bij te stellen. Je bent sparringpartner, slijpsteen van oplossingen en plannen van aanpak de geest, coach en fixer tegelijk. – Analytisch en modelmatig denkvermogen op het vlak van in- formatie, processen en business werken_ – Een ijzeren wil om complexe zaken op te lossen – Creatief, oplossingsgericht en communicatief sterk – Resultaat vóór ego Interesse voor Reageren op deze functie werkenbij@Kadenza.nl – In staat om ingewikkelde zaken helder en bondig uit te leggen – Academisch werk- en denkniveau Elkaargela Bouckaert Mattijs Voet Jorg Jansen Perry Koot Klaske de Hoop Dagny Lieuw-Focountmanager Consultant BI & DWH Financial Intelligence Consultant BI & DWH Consultant Planning & Consultant BI & DWH Consultant Control 100% Jij? Hoe Kadenza ben jij? Check het bij de mensen die jouw collega’s kunnen worden, klik op de foto’s!
  6. 6. 100% www.kadenza.nl Agile Scrum, er is veel over gesproken en geschreven. En terecht. Het levert veel sneller resultaten op. Betere resultaten. Plus de flexibiliteit om op elk moment aan te haken bij veranderingen in de omgeving van de klant. Als eerste in Nederland past Kadenza de Agile-werkwijze Kadenza: succesvol toe in BI-projecten. Onze klanten zijn razend enthousiast. Wij zelf ook. De vraag naar een ‘Agile’ uitvoering van projecten groeit enorm, en na anderhalf jaar ervaring met Agile Scrum zijn we bezig om deze ultieme manier van samenwerken te introduceren bij alle klant- en. Daarbij kunnen we de hulp van ervaren Scrummasters goed gebruiken. Scrummaster is een rol, geen functie. Het is geen baas, het Passie, Liefde, is iemand die midden in het team staat en vanuit zijn vakinhoudelijke achtergrond de Agile-aanpak faciliteert. Iemand die het team laat stralen - niet zichzelf. Heb jij zin in nieuw elan, dan word je Scrummaster bij Kadenza. Vuur_Voeten Business Intelligence in de Klei _ Scrummaster *nieuw* © Nieuwsgierig_ Leergierig_ Wat ga je doen? Je initieert Scrum-meetings (de dagelijkse stand-up, planning- Aanbod Trots zijn op wat je doet. Zin om naar je werk te gaan. Een om- Bruggen en pokersessies, demo’s en retrospectieven), geeft richting aan geving waarin je vak breed wordt gezien. Heel veel samenwerken inhoudelijke discussies en schat de complexiteit van vragen in. met collega’s van topniveau, van wie je veel leert. De kick van Je bewaakt het Agile-proces, de openheid, de transparantie, het samen verschil weten te maken. Spannende klanten. Ruim baan Ontwerpen en vertrouwen. Je geeft niet op, focust op resultaat. Je creëert com- voor je ideeën, via innovatie en kennisdeling. Steeds weer geprik- mitment binnen de organisatie, communiceert op diverse niveaus, keld worden om puzzels op te lossen, om nog meer uit jezelf te coacht, luistert en geeft feedback. halen. Merken dat je ertoe doet. Daar mag je ons op afrekenen. Bouwen_ Wat heb je in huis? – academische of hbo-achtergrond – kennis van Agile-methoden, vooral van Scrum Interesse? Herken je jezelf in het beschreven profiel en ben je geïnteresseerd in een oriënterend gesprek of wil je meer informatie, neem dan Samen- – gedegen vakinhoudelijke ervaring, bijvoorbeeld als DWH-architect of BI-regisseur – meerdere jaren ervaring met BI- en DWH-projecten, rechtstreeks contact op met directeur Jeroen Blankendaal. Reageren op deze functie werken_ inclusief het ontwerpen en testen ervan 035 – 539 44 90 of werkenbij@kadenza.nl – talent om de Agile-werkwijze in presentaties enthousiast over te brengen Interesse voor – resultaat gaat bij jou voor ego Elkaargela Bouckaert Mattijs Voet Jorg Jansen Perry Koot Klaske de Hoop Dagny Lieuw-Focountmanager Consultant BI & DWH Financial Intelligence Consultant BI & DWH Consultant Planning & Consultant BI & DWH Consultant Control 100% Jij? Hoe Kadenza ben jij? Check het bij de mensen die jouw collega’s kunnen worden, klik op de foto’s!
  7. 7. 100% www.kadenza.nl DWH-architecten zijn bijzondere mensen binnen ons bedrijf. Zij leggen het fundament onder oplossingen voor complexe gebruikers-vragen. Ze tackelen niet alleen concrete problemen maar kunnen die ook doorvertalen naar een duurzame architectuur, die meebeweegt met de Kadenza: veranderende omgeving. Vakinhoudelijk en conceptueel zijn ze extreem goed. Slim in het kwadraat. Maar het zijn geen onbegrepen geniën. Ze nemen gebruikers mee op hun weg, weten ingewikkelde zaken eenvoudig uit te leggen. Als inhoudelijk geweten geven ze richting aan het ontwikkelteam, coachen ze collega’s, delen ze kennis. En: verrassen ze geregeld met een briljant idee. Als jij dit in je hebt, zit je goed bij Passie, Liefde, Kadenza. Bij ons werk je met specialisten van topniveau. Vuur_Voeten Alléén bij Kadenza: in de Klei _ DWH Architect2© Nieuwsgierig_ Leergierig_ Wat ga je doen? Je schakelt tussen functionele wensen en techniek, giet complexe Aanbod Bruggen business- en integratievraagstukken in modellen, werkt ze uit, Trots zijn op wat je doet. Zin om naar je werk te gaan. Een om- legt ze uit. Je verheldert de tijdsinvestering, kosten en route voor geving waarin je vak breed wordt gezien. Heel veel samenwerken gebruikers. Je motiveert waarom je zo de problemen gaat oplos- met collega’s van topniveau, van wie je veel leert. De kick van Ontwerpen en sen, welke voordelen dat heeft op korte en lange termijn. Welke samen verschil weten te maken. Spannende klanten. Ruim baan relaties gebruikers straks kunnen leggen. Hoe ze naar informatie voor je ideeën, via innovatie en kennisdeling. Steeds weer geprik- kunnen kijken. Je hebt kortom een inhoudelijk leidende rol bij het keld worden om puzzels op te lossen, om nog meer uit jezelf te ontwerpen en implementeren van BI- en DWH-oplossingen, bij het halen. Merken dat je ertoe doet. Daar mag je ons op afrekenen. Bouwen_ verbinden van business en IT. Dit heb je in huis Interesse? Herken je jezelf in het beschreven profiel en ben je geïnteresseerd Samen- – academische of hbo-achtergrond met minimaal zeven jaar vakinhoudelijke ervaring, in verschillende rollen – analytisch en modelmatig denkvermogen rondom data, in een oriënterend gesprek of wil je meer informatie, neem dan rechtstreeks contact op met directeur Jeroen Blankendaal. werken_ processen en systemen Reageren op deze functie – meerdere jaren ervaring met BI- en DWH-projecten en met het 035 – 539 44 90 of werkenbij@kadenza.nl vertalen van klantwensen naar oplossingen en architectuur Interesse voor – ambitieus, met een visie op hoe je BI- en DWH-oplossingen succesvol kunt inzetten – grondige kennis van BI-architecturen en datamodelleringen Elkaar (Data Vault, Kimball, Inmon) – interesse voor onze DWH-methodiek en referentiearchitectuurgela Bouckaert Mattijs Voet Jorg Jansen Perry Koot Klaske de Hoop Dagny Lieuw-Focountmanager Consultant BI & DWH Financial Intelligence Consultant BI & DWH Consultant Planning & Consultant BI & DWH Consultant Control 100% Jij? Hoe Kadenza ben jij? Check het bij de mensen die jouw collega’s kunnen worden, klik op de foto’s!

×