door ervaring wijzer
                                                   ...
➜ vervolg van pagina 1: KLM

                analisten van onze BDO op het      Daarvoor is het nodi...
Uniforme standaarden fundament
 voor UWV
 Met de invoering van de nieuwe wet WIA stond het UWV voor de uitdaging
 om besta...
Workshops Zwitserleven
schot in de roos
De achtergrond van de IT­professionals bij Zwitserleven is divers. Bij het
verbete...
Ontwikkeling eLearning tool voor wereldwijde training SAP-consultants

  Samenwerking Cap Gemini Academy en
  Indiase pa...
Samenwerking Maxeda en
Capgemini Academy gaat verder

                                  ...
➜ vervolg van pagina 2: KLM

Column
                                        Busines...
Onze coaches brengen hun cursisten tot grote hoogte.
               Coaches van Capgemini Academy komen ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Business Analyst at KLM

3,059 views

Published on

Article on the role of the Business Analyst within KLM-Air France Commercial Division

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business Analyst at KLM

 1. 1. door ervaring wijzer Capgemini Academy Opleidingen op maat! Maart 2007 UWV Zwitserleven Maxeda Uniforme Workshops Samenwerking standaarden schot in de met Capgemini zijn fundament roos Academy gaat verder Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Deze krant laat u kennismaken met een aantal opleidingstrajecten die Capgemini Academy de afgelopen maanden op maat voor opdrachtgevers heeft uitgevoerd. De krant bevat daarnaast ook artikelen over trends in de opleidingenmarkt en ontwikkelingen in ons aanbod. De krant komt drie à vier keer per jaar uit en wordt verspreid onder relaties van Capgemini Academy. Wij zijn business- analisten die partner in business willen zijn Jonnan Lawalata Marije Witvliet Bij KLM vind je aan businesszijde drie hoofdbedrijfsonderdelen: Cargo, Van specialist naar generalist skills dat je ze overal kunt inzetten Jan Van den Eede gaf drie busi- en die vervolgens in staat blijken Engineering & Maintenance en Passenger Business. Binnen die bedrijfs­ nessanalisten uit zijn pool de binnen korte tijd de processen te opdracht de professionalisering van doorzien. Ook prettig was dat wij onderdelen denkt men na over hoe KLM er ‘morgen’ uit gaat zien en de businessanalisten van de BDO het gevoel hadden dat men een welke IT­systemen daar dan bij van pas komen in een Business Commercial & Ground Services goede kijk heeft op wat er in de te onderzoeken, te organiseren en markt op het gebied van business- Development organisatie. Hierbij spelen de businessanalisten een voor­ te realiseren. “In onze visie draait analyse speelt en hoe daar met de aanstaande rol. Zij stellen eenduidige requirements op, formuleren de functie van businessanalist om trainingen op kan worden inge- drie corecompetenties. Business speeld.” heldere businessprocessen en genereren valide businesscases. Op die Process Modeling, Requirements De baas doet mee manier zorgen ze voor meerwaarde voor de organisatie. Management en Value Management. Hoe kun je dat bij zoveel mogelijk “Na een inventarisatie van waar we van onze analisten ontwikkelen, staan en waar we naar toe willen, dat was onze opdracht”, legt Marije hebben we een roadmap ontwik- Belangrijk binnen de Van smal naar breed Witvliet uit. keld. Training, werkgroepen, per- business De hele afdeling telt ongeveer 180 Zij is, net als Jonnan Lawalata, een soonlijke ontwikkelplannen, alles zit Businessanalyse speelt een cruciale medewerkers, waarvan ongeveer 40 van de drie coördinatoren van het erin. Een basistraining in de vorm rol in het toekomstig functioneren businessanalisten. De business zag professionaliseringstraject. van een BA Masterclass was de eerste van de business van een bedrijf en de IM-organisatie ‘oude stijl’ vaak als stap in deze roadmap. De aftrap Kritische keuzefactoren neemt bij KLM een prominente onderdeel van IT. De BDO streeft van het traject was een driedaagse plaats in binnen de BDO’s, de ernaar om nu juist te worden gezien “Wat is er nodig om partner te wor- masterclass bij Capgemini Academy Business Development Organi- als partner van de business. Dat den van de business en op welke voor de drie coördinatoren. Wij zations. De BDO Commercial & betekent dat er veel van de business- manier zouden we hieraan gestalte waren zo enthousiast over de gebo- Ground Services ondersteunt de analisten wordt gevraagd. Ze zullen moeten geven? Hierbij konden we den handvatten én de coaching dat commerciële divisie - onder andere moeten blijven fungeren als inter- wel wat hulp gebruiken. Na de we hebben besloten niet zelf onze Sales, Marketing, Revenue Manage- mediair tussen business en IT, maar nodige gesprekken met de par- kennis aan de groep over te dragen, ment, Distributie, Finance en ook meerwaarde moeten toevoegen tijen op onze shortlist hebben we maar dat door de coaches van Control, E-commerce- en Ground aan de innovatie van de business. gekozen voor Capgemini Academy Capgemini Academy te laten doen. Services. Daarnaast heeft men veel te Om dat te realiseren zullen de omdat hun visie op businesscon- We hebben toen gekozen voor een maken met Information Services. businessanalisten verder moeten sultancy ons aansprak en omdat tweedaagse on-site masterclass die Naast businessanalyse verzorgt deze professionaliseren. Dat betekent de consultants van Capgemini heel moest zorgen voor een globaal beeld BDO informatiemanagement, pro- onder andere consultancyvaardighe- dicht in de buurt komen van wat wij en de juiste mindset bij alle business- ject- en programmamanagement en den aanleren en ervoor zorgen dat willen en dus als rolmodel kunnen ➜ vervolg op pagina 2 functioneel applicatiemanagement. men meer en breder inzetbaar is. dienen: generalisten met zodanige door ervaring wijzer 1 Maart 2007
 2. 2. ➜ vervolg van pagina 1: KLM analisten van onze BDO op het Daarvoor is het nodig dat je kennis ele medewerker. “De organisatie gebruik maken. Met als doel om gebied van Value Management en uit de hoofden van mensen breder investeert in je, het draagt bij aan bedrijfsbreed tot een uniforme Requirements Management. Een beschikbaar maakt. En dus moet je je inzetmogelijkheden en verhoogt werkwijze voor businessanalyse te eenduidig vertrekpunt, dat was de kennismanagement gaan opzetten.” je employability. We zijn weliswaar komen. Dit is ook belangrijk voor opzet. De reacties waren zeer posi- met de businessanalisten-populatie een stevige positie in het kader Tijdpad van twee jaar tief, mede doordat de Vice President binnen de BDO Commercial en van de samenwerking met Air van onze BDO, Michel Ruijterman “Zo zullen we ongetwijfeld nog Ground Services begonnen en nog France, waar men een andere kijk en de Chief Information Officer meer op ons pad tegenkomen. Jan steeds bezig, maar kijken ook hoe op businessanalyse heeft dan wij.” KLM, Boet Kreiken, de opening en Van den Eede heeft de visie voor we op individueel niveau met elke Zo ontplooit de BDO Commercial de sluiting van de sessies hebben onze businessanalistenpool neerge- businessanalist aan het werk gaan. & Ground Services dus allerlei gedaan.” legd, wij hebben daar een roadmap Ook zijn we nu aan het nadenken activiteiten in het kader van een op samengesteld, compleet met of we het concept niet moeten verdere professionalisering. “En Scope verandert ook tijdplanning, wat er bijgespijkerd uitbreiden en uitdragen en nog wat we nog bijna zouden vergeten, Natuurlijk is men niet ineens ge- moet worden en welke middelen andere skills moeten gaan trainen, is dat we, ook weer als onderdeel draaid van een informationmanage- daarbij ingezet gaan worden. Het ook met het oog op het per per- van de roadmap, in gesprek zijn mentorganisatie met veel specialis- doel is dat we naar een profes- soon opvullen van voorkomende met Capgemini Academy over de ten naar een club generalisten die sionelere organisatie toegroeien en gaps met ons ideaalbeeld van een mogelijkheden om onze business- overal inzetbaar is. “Wij doen dit zullen opschuiven naar de business. businessanalist.” analisten te certificeren.” echt stapsgewijs. Nu - begin 2007 - Daarin hebben we met behulp van Volop in de race zijn we inmiddels zover dat we zo’n de Masterclass al een eerste stap veertig procent van onze roadmap gezet. En nu gaan we verder met Jonnan: Wij denken eraan om hebben gerealiseerd en een groot stap twee en de nodige volgende.” hiervoor een paraplu-masterclass deel van onze businessanalisten al te gaan ontwikkelen waarin meer- Wederzijds blij breed inzetbaar is”, aldus Jonnan. dere businessanalistencompeten- Marije vult aan: “Gaandeweg het De beide coördinatoren benadruk- ties aan de orde komen. Daarvan traject komt er van alles bij. Zo den- ken, dat dit ontwikkeltraject voor kunnen dan niet alleen wij, maar ken we nu dat trainen alleen niet alle partijen van toegevoegde waar- ook andere businessanalisten en genoeg is om tot de juiste basis te de is. Het is niet alleen goed voor collega’s die businessanalyse-acti- komen. Het gaat ook om visie. KLM, maar ook voor de individu- viteiten uitvoeren binnen KLM Van niets aan toegevoegde waarde naar toegevoegde waarde of niets “Alles waar we hier mee bezig zijn moet je zien in het kader van één grote interne verande­ ring, van een professionaliseringsslag in de volle breedte van het woord.” Vice President Mi­ chel Ruijterman staat aan het hoofd van de BDO Commercial & Ground Services. “We doen dat parallel aan een andere ingrijpende verandering, de samenwerking met onze collega’s van Air France.” Vriezen of dooien Verwachtingsmanagement Dat er zoveel verandert is niet altijd “Onze afdeling omvat drie kernac- gemakkelijk voor de mensen, dat tiviteiten, businessanalyse, project- beseft Ruijterman terdege. “Voor en programmamanagement en medewerkers mag het soms best functioneel applicatiemanagement. minder snel gaan, terwijl wij juist En we gaan al die activiteiten verder vinden dat het niet snel genoeg professionaliseren. Changema- kan. Dat hoort bij het proces. Voor nagement is straks niet langer een wie de kansen ziet en aangrijpt, is tweederangs ‘bijbaantje’ van de lijn- deze integratietijd hoe dan ook een manager, projectmanagement niet uiterst intrigerende tijd.” langer iets dat je je door schade en schande in de praktijk min of meer Michel Ruijterman Op weg naar weg van eigen hebt gemaakt. Changemana- Afgezien van het samengaan met gers zijn getraind op het gebied van Air France zijn er voor de BDO changemanagement en we bieden Commercial & Ground Services gecertificeerde kwaliteit als het gaat Daarin wordt de lijnmanagersrol huis heeft. Wat Capgemini Academy genoeg uitdagingen. Michel zet om projectmanagement. Onze voorbijgestreefd door die van de an- te bieden heeft, sluit op dit moment ze op een rijtje: “Het trainingstra- interne klanten weten straks wat ze dere managementvormen. “Dit zie in elk geval - in de startupfase van ject voor de businessanalisten is van ons en onze mensen kunnen ik op termijn ook bij ons gebeuren. de professionalisering - het beste het eerste dat we over de volle verwachten. Onze competenties zijn Dus zullen we straks veel business- aan bij wat wij willen. Maar heel breedte van een van onze sub- centraal aanwezig, waaruit de rest analisten, projectmanagers, change- nadrukkelijk, ik blijf dit herhalen, afdelingen uitvoeren. Het is een van de organisatie kan putten.” managers en programmamanagers gaat het op dit moment om het volledig programma dat over een nodig hebben.” begin van een route die wij met alle Van tweede plan naar haantje aantal jaren heen gerealiseerd gaat mensen van onze afdeling willen de voorste Volop vooruit in verandering worden. Met telkens weer stappen wandelen, lopen, rennen of rijden, in de lijn van een bepaalde visie: Binnen KLM is men liever een Michel Ruijterman besluit: “Ik denk hoe je het ook noemen wilt. Er ligt weg van de techniek, op weg naar lijnmanager die anderen aanstuurt dat we binnen de KLM de juiste heel veel brandstof, die moet ont- de business. Maar ook en vooral: dan een project-, programma- of richting ingelopen zijn. Zelf hebben stoken worden. Ter stuwing van een weg van non-addedvaluezaken. changemanager die met anderen we de nodige kennis in huis, waar raket met telkens een volgende trap Ik wil dat wij allemaal en op elk samenwerkt. Traditioneel gestruc- we onvoldoende over beschikken op weg naar een nieuwe horizon.” niveau waarde toevoegen aan de tureerde organisaties maken zijn tools, methoden en technieken. procesketen en daarmee aan het tegenwoordig echter steeds vaker Dus hebben we gekeken naar een gehele bedrijf.” plaats voor netwerkorganisaties. aantal externe partijen die dat wel in ➜ vervolg op pagina 7 door ervaring wijzer 2 Maart 2007
 3. 3. Uniforme standaarden fundament voor UWV Met de invoering van de nieuwe wet WIA stond het UWV voor de uitdaging om bestaande systemen om te bouwen en aan te passen aan de nieuwe situatie. Bovendien moesten verschillende systemen na het samenvloeien van een aantal divisies geïntegreerd worden. Capgemini Academy hielp bij de ontwikkeling van de standaards en paste het beschikbare opleidingsmateriaal aan op de wensen van het UWV. Zo kunnen zowel nieuwe functioneel ontwerpers als ervaren mensen op hun eigen niveau kennis verwerven of uitbreiden. Stafafdeling AG Het UWV is het uitvoeringsor- gaan van onder andere de WIA (voorheen WAO) en de ziektewet. Om deze wetten uit te voeren is er ondersteuning nodig in de vorm van processen en systemen. De stafafdeling AG, bestaande uit 300 mensen, beheert de systemen en processen vanaf de aanvraag tot en met de uitbetaling van de uitkering. Binnen deze afdeling werken zo’n 80 mensen aan het ontwerpen en testen van systemen en processen. Bij het standaar- disatie- en opleidingstraject waarbij Capgemini Academy betrokken was noodzaak om de bestaande om te weten wat de wensen en eigen niveau kennis en kunde ont- was, lag de focus op de functio- systemen te integreren en om eisen waren. wikkelen. Ook nu nog, individueel. neel ontwerpers. nieuwe systemen te ontwikkelen. Elke nieuwe medewerker kan Veel tegelijkertijd Daarvoor moesten uniforme stan- direct instromen en een cursus Behoefte uniformiteit daards gebruikt worden, zodat “Om onze expertise aan te vul- volgen. Daarvoor hoeven we niet Toen een aantal jaren geleden alle functionele ontwerpen op len, hebben we Capgemini geko- eerst een groep te vormen.” diverse instanties samenvloei- dezelfde wijze ingericht zouden zen uit een aantal partijen, dat Verder ontwikkelen den tot het UWV, bestonden worden. En omdat het UWV der- door het overkoepelend orgaan er verschillende systemen die gelijke projecten Europees moet van het UWV was geselecteerd,” De nieuwe standaards, ontwik- dezelfde wetten ‘uitvoerden’. Het aanbesteden, was het belangrijk zegt Roland Cazander, team- keld voor de WIA, zullen waar manager Claim bij Proces- en mogelijk ook geïmplementeerd Systeembeheer AG. “Zij reikten worden bij andere systemen. Zo ons een methode aan waar wij kunnen we op een kleine afdeling behoefte aan hadden en heb- de resources gemakkelijk inzetten. ben. Zij hebben zich verdiept Als de standaards voor de front- in ons proces en naar onze office gelijk zijn aan de standaards wensen geluisterd. Samen met voor de backoffice, zijn mede- Capgemini Academy zijn we werkers veel ruimer inzetbaar en twee jaar geleden begonnen met kunnen we pieken in de belasting het ontwikkelen van standaards afvlakken. “Maar het omzetten die later zijn geïntegreerd in de van oud naar nieuw kost veel opleidingsprogramma’s. Bestaande tijd en die is kostbaar en schaars. systemen werden aangepast ter- Vandaar dat we voorlopig alleen wijl ‘de winkel gewoon open nieuwe mutaties en wijzigingen was’. Ondertussen leerden onze volgens de nieuwe standaarden mensen werken met de nieuwe uitvoeren. Capgemini Academy standaarden. En parallel aan het helpt ons daarbij door de inbreng proces werden nieuwe systemen van hun expertise. Maar wij gebouwd en dat loopt nog steeds. blijven aan het roer en geven de Om dát goed te organiseren is een richting aan. Voor ons de perfecte hele uitdaging.” samenwerking.” Ieder op zijn eigen niveau “Wij willen mensen de kans bieden om zich te ontwikkelen, dus volgden zo’n twintig functio- neel ontwerpers een cursus bij Capgemini Academy. Het cursus- materiaal is geënt op de UWV- standaards. Bovendien krijgt elke cursist een interview en assess- ment om vast te stellen of hij geschikt is voor de opleiding en Roland Cazander welk opleidingsniveau hij nodig heeft. Iedereen kan dus op zijn door ervaring wijzer 3 Maart 2007
 4. 4. Workshops Zwitserleven schot in de roos De achtergrond van de IT­professionals bij Zwitserleven is divers. Bij het verbeteren van de werkprocessen op de afdeling Applicatieontwikkeling en Beheer keek men dan ook niet alleen naar de kwaliteit en de processen van de afdeling, maar ook naar de kennis en kunde van de mensen die er werken. Er was behoefte aan een uniform platform, een generiek fundament, zodat iedereen over een vaste basis IT­kennis zou beschikken. Samen met Capgemini Academy heeft men workshops ontwikkeld die voldoen aan de individuele opleidingsbehoeften van de medewerkers en aan de strategische doelen van de afdeling. Zwitserleven Zwitserleven, gevestigd in Amstelveen, biedt pensioen-, hypotheek- en beleggings- producten, die mensen in staat stellen later financieel onbezorgd te genieten. De organisatie bestaat uit vier divisies: Marketing & Sales, Customer Services, Financiën en Technologie & Implementatie. De automatisering en het facilitair bedrijf vallen onder de laatste divisie. Bij de afdeling Applicatie- ontwikkeling en Beheer, bestaande uit 60 personen, worden de infor- matiesystemen van Zwitserleven gebouwd en beheerd. In totaal hebben bij de rolbeschrijving, het Marco Koot werken er zo’n 750 mensen bij ontwikkelen van de assessments Zwitserleven. en het uitwerken van de work- shops. De verwachting was dat Verschillende achtergronden ze veelal in de praktijk opgedaan. 2006 in huis gegeven aan groepen ze bij de ontwikkeling van de Begin 2006 werd begonnen met een De behoefte bestond om die prak- van tien tot vijftien personen. assessments konden putten professionaliseringstraject binnen de tijkervaring aan te vullen met een Door de algemene opzet van de uit standaarden, maar dat viel afdeling Applicatie Ontwikkeling en opleiding, zodat alle medewerkers workshops kwam iedereen aan tegen. We hebben hierin toch Beheer. Er werd niet alleen gekeken over een gemeenschappelijk refe- zijn trekken. Medewerkers waren nog veel zelf moeten investeren. naar de kwaliteit en de processen rentiekader beschikken. Om niet zeer enthousiast. Bleef er daarna Verder is de samenwerking goed van de afdeling, maar ook naar de op een te hoog of een te laag niveau nog een verdiepingsbehoefte bevallen. Ze beschikken over kennis en de kunde van de mensen. opleidingen aan te bieden, is veel bestaan, dan kon de medewerker de inhoudelijke kennis, hebben Veel functies worden ingevuld door tijd gestoken in de inventarisatie nog een specialisatiecursus volgen inlevingsvermogen en een profes- vakmensen met een verschillende van individuele competenties. bij Capgemini Academy.” sionele manier van werken. Wat achtergrond. Hun kennis hebben ze opleveren is goed.” Assessment Certificering Olievlek “Daartoe zijn we begonnen met Het is bijzonder dat er veel effort het beschrijven van de rol die gestoken wordt in de ontwikke- De aanpak met de assessments en iemand vervult en het aangeven ling van interne IT-medewerkers. de workshops werkt. Het heeft van de daarbij behorende taken”, Peter Toethuis, manager van de een positieve uitwerking op de licht Marco Koot toe. Hij is team- afdeling Applicatieontwikkeling omgeving. Bij een aantal trainingen manager Applicatie Management en Beheer, vindt het heel belang- hebben ook andere afdelingen en daarnaast belast met oplei- rijk om de employability van zijn deelgenomen, waardoor meer dingen. “Dit hebben we samen medewerkers te bevorderen. “Wij wederzijds begrip is ontstaan. met Capgemini Academy gedaan. gaan zelfs zo ver dat we mensen Het brengt binnen de automatise- Vervolgens hebben we samen met de kans geven zich te certificeren ringstak van Zwitserleven meer de specialisten van Capgemini via een opleiding. Zo’n certificaat eenheid, uniformiteit en efficiency. Academy de rolbeschrijvingen heeft waarde op de arbeidsmarkt, Dus voorlopig gaat men nog even uitgewerkt in een assessmentfor- maar wij zijn er niet zo bang voor door met opleiden. Dat kan ook mulier. Elke medewerker heeft dat mensen weg gaan. Het voor- niet anders, want de technolo- per rol zo’n formulier ingevuld. deel van goed opgeleide mensen gie ontwikkelt zich ook in een Daaruit zijn de opleidingsbehoef- is groter dan het risico dat ze weg- razendsnel tempo. Marco: “Dat is ten naar voren gekomen.” gaan. Dus investeren wij in onze dan weer fijn aan de samenwer- IT-professionals En daarbij is het king met Capgemini Academy. Workshops gewoon leuk werken in de IT bij De opleidingen sluiten prima op “Die behoeften zijn vertaald naar Zwitserleven!” elkaar aan waardoor iedereen op generieke workshops waar 90 zijn eigen niveau kan bijleren Verstand van ons vak procent van de mensen aan kon en er geen dubbelingen zijn. Én deelnemen. De resterende groep “Als je dan een opleider zoekt, is men is, vanuit de praktijk van die heeft deelgenomen aan indi- het belangrijk dat die bij je bedrijf vele tienduizenden professionals viduele trainingen omdat hun past en de taal spreekt. Capgemini wereldwijd, uitstekend op de opleidingsvraag te specifiek was. Academy heeft een goede reputatie hoogte van de allerlaatste ontwik- Peter Toethuis De workshops werden op maat in de IT en is materiedeskundige. kelingen en de stand van zaken in gemaakt en vanaf de zomer van Vandaar dat wij hen ingeschakeld de praktijk.” door ervaring wijzer 4 Maart 2007
 5. 5. Ontwikkeling eLearning tool voor wereldwijde training SAP-consultants Samenwerking Cap Gemini Academy en Indiase partner uiterst succesvol Hoe krijgen we het voor elkaar om onze zesduizend Capgemini SAP­ consultants wereldwijd te trainen op het gebied van de nieuwe SAP Netweaver­omgeving? Dat is de vraag die de Global SAP Community van Capgemini ons stelde. Capgemini Academy had weliswaar een klassikale SAP Netweaver­training, maar dat was geen optie vanwege de hoge logistieke kosten – je kunt niet overal ter wereld mensen naar een centrale plaats sturen om ze daar te trainen. Hierdoor is eLearning het enige haalbare alternatief. Want ondanks de hoge ontwikkelkosten van een eLearning­oplossing, wordt dit bij de exploitatie hiervan ruim­ schoots terug verdiend. Niet zomaar een partner beurt werd hierna getest door ook andere zaken waar je gaande- Om de ontwikkelkosten zo laag zowel de experts van Capgemini weg het traject achterkomt. mogelijk te houden – en tevens Academy als door specialisten uit Neem nou alleen zoiets simpels aan te sluiten bij onze principes de internationale Cap Gemini SAP als het feit dat je met tijdzones betreffende rightshoring – zochten Community.” te maken hebt. Hierdoor moest Ton de Jager we naar een Indiase partner die er aan beide zijden flexibel met India here we come gespecialiseerd is in eLearning- de werktijden worden omgegaan oplossingen. Hierbij heeft “Over de kennis en kunde van om een snelle communicatie en Capgemini India een belangrijke onze Indiase partner zijn we dik email afhandeling te garanderen. rol gespeeld. Zij hebben geholpen tevreden”, vervolgt Ton. “Waarvan Hiernaast is men in India gewend “In India nemen ze veel meer tijd om dingen bij het zoeken naar en contact je echter wel gehoord hebt, maar om geregeld en formeel te rappor- uit te werken. Je moet er niet van staan te kijken leggen met een geschikte partner. wat je pas kunt begrijpen als je teren. Hiervoor is dan vaak het Want we zochten naar een bedrijf het ervaart, zijn de gevolgen van hele Indiase projectteam bij een als zes man het werk verrichten wat hier dat ICT-kennis en -ervaring het verschil in culturen tussen conference call aanwezig. iemand in zijn eentje doet.” combineerde met didactische India en Nederland. Het is voor Communicatie en planning expertise op het gebied van mensen met een West-Europese vormden dan ook een belangrijk eLearning-werkvormen. achtergrond echt wennen om aandachtspunt in het hele project.” samen te werken met de Indiase niet uit die je aan de Nederlandse is. Ton: “Schaalgrootte is bij Veel verder dan gebruikelijk Iets andere projectaanpak counterparts. Je komt er altijd wel zijde nodig hebt voor een goede eLearning belangrijk. De ont- “Dit ging een stuk verder dan de uit, maar soms langs een weg die je “Doordat de experts van en eenduidige specificatie en wikkelkosten zijn immers erg gangbare rightshoringprojecten van te voren niet verzonnen had.” Capgemini Academy vooral óók het testen van het eindresultaat. hoog, maar de exploitatiekosten binnen Capgemini”, vertelt Ton lesgeven en trainen en dus niet Hierdoor lever je weer een stukje in zijn in verhouding laag. Bij tra- Andere zeden, andere de Jager, die het traject samen met fulltime beschikbaar zijn voor van de op de uurkosten geboekte ditioneel onderwijs is dit juist gewoonten John May initieerde en begeleidde. dit soort projecten moesten we winst. Uiteindelijk hebben we omgedraaid. Per case zal dus “We hebben in dit geval ook de Om te weten met wie er zaken de planning helaas regelmatig het project op tijd en binnen bekeken moeten worden wat de didactische component uitbesteed. gedaan zou gaan worden, reisde bijstellen. Onze Indiase partners budget kunnen afronden. Op meest rendabele oplossing is, Wij als Capgemini Academy John naar India om afspraken daarentegen hielden zich ondanks deze schaalgrootte een prima waar het omslagpunt in kosten leverden de inhoud en maakten te maken en te beginnen met onze uitloop netjes aan de door prestatie, denken wij. We hebben ligt.” Bovendien is de verhouding het opleidingsontwerp, onze het opbouwen van een relatie. hen afgesproken deadlines. veel geleerd van dit project en tussen inzet projectmanagement Indiase partner vertaalde dit John: “Het is belangrijk om Toch heeft men bij onze Indiase zullen deze ervaring in volgende en uitvoerende werkzaamheden opleidingsontwerp vervolgens te weten met wie je werkt. partner meer tijd nodig om vergelijkbare projecten prima belangrijk. Hoe meer uren uit- naar een eLearning-dialoog De cultuurverschillen zijn een producten te ontwikkelen. Dit kunnen gebruiken” voerend werk, hoe goedkoper het en de uiteindelijke webbased gegeven en daarmee moet je heeft vooral te maken met de is om werk uit te besteden aan Didactisch dik in orde training. Deze training op haar leren omgaan. Zo speelden er hiërarchische organisatie en de lagelonenlanden. strikte verdeling van werk en Outsourcing van IT-diensten Eens en graag weer verantwoordelijkheden bij onze naar India is tegenwoordig zeker Indiase partner. Sneller werken geen uitzondering. John: “De Ton en John kijken beiden wordt niet bereikt door handige kracht van deze oplossing lag met een goed gevoel terug op tools of meer efficiency, maar niet alleen in de uitbesteding van het geslaagde project. “We door het inzetten van meer het IT-deel, maar tegelijkertijd hebben aangetoond dat we als menskracht. ook het opleidingskundige deel. Capgemini Academy omvangrijke Want naast het hergebruiken van opleidingsvraagstukken in com- Onder de streep het bestaande materiaal, moest plexe omgevingen creatief kunnen Langere doorlooptijd, anders een deel van het cursusmateriaal oplossen. Daarbij konden we werken, was het toch niet beter nog ontwikkeld worden. Onze gebruik maken van de power geweest om ‘in Nederland te Indiase partner heeft ons daarin van Capgemini als internationale blijven’? John May als project- ondersteund. Het Indiase bedrijf organisatie. In het begin was het verantwoordelijke, denkt dat hanteert hiervoor dezelfde aftasten wat beide partners in de balans in het voordeel van opleidingsprincipes en concepten het project konden verwachten het werken met een Indiase als in Nederland.” van elkaars producten en hoe de partner doorslaat: “De uurkosten communicatie verliep. Hierna Weten wat je doet bedragen in India een fractie van was de samenwerking uiterst de loonkosten hier. Oplossingen Bij de ontwikkeling van succesvol. Het Indiase avontuur voor het halen van deadlines opleidingsmateriaal worden heeft ons veel geleerd en we liggen in India meer in extra veel afwegingen gemaakt. De hopen nog vaak van deze John May menskracht dan in efficiënter schaalgrootte van een project ervaring gebruik te maken.” werken. Maar vlak de overhead bepaalt of outsourcing rendabel door ervaring wijzer 5 Maart 2007
 6. 6. Samenwerking Maxeda en Capgemini Academy gaat verder De opleiding van IT­professionals in de retailsector vraagt om maatwerk en een doelgerichte aanpak. In 2006 ontwikkelde Maxeda IT Services per functiegroep een ontwikkelingsprofiel. Hierin staat welke opleiding past bij welk resultaatgebied van een functie en bij welke competentievraag. Zo kunnen medewerkers doelgericht bijgeschoold worden. Capgemini Academy zorgde, samen met Maxeda, voor het samenstellen van de ont­ wikkelingsprofielen. De samenwerking bevalt zo goed, dat beide bedrijven in samenspraak een Logistic General­training voor de retailsector gaan ontwikkelen. Zo worden de behoeften van Maxeda en de behoeften uit de markt gekoppeld in een unieke maatwerktraining. Karin van Capelle Maxeda IT Services lijke vaardigheden. Maxeda IT te weinig capaciteit en Capgemini Er zijn niet zo veel retail-IT- Maxeda is het moederbedrijf services doet dit uit verschillende Academy had bovendien heel veel bedrijven met een omvang als de van grootwinkelbedrijven als overwegingen. Enerzijds omdat aanvullende expertise. Bovendien onze. Onze eigen mensen doorlo- Bijenkorf, Praxis, Hema, M&S men de klanten blijvend kwaliteit kenden ze ons bedrijf al door de pen deze maatwerktraining en ook Mode en Hunkemöller. Maxeda wil bieden die zeker zo hoog is coachingstrajecten die ze voor medewerkers van enkele andere IT Services draagt zorg voor het als andere externe aanbieders. ons verzorgen. Dit geeft een voor- Maxeda-werkmaatschappijen vol- optimaal functioneren van de Anderzijds is het ontwikkelen sprong op andere bedrijven. Maar gen deze training. retailprocessen van deze werk- van medewerkers een vorm van we zijn en blijven wel kritisch. Pilot maatschappijen door middel van maatschappelijk verantwoord Capgemini Academy verzorgt dan kwalitatief hoogwaardige ICT- ondernemen én draagt dit bij aan ook niet alle opleidingen bin- Een andere ontwikkeling is diensten. De ondersteunende het imago dat een bedrijf heeft als nen de ontwikkelingsprofielen; een voorgenomen pilot met werkzaamheden lopen van het werkgever op de arbeidsmarkt. wat een andere club beter kan Carrièrelab. Dit is een door draaiende houden van kassa’s en De vraag naar goede IT-professio- of Capgemini niet in huis heeft, Capgemini Academy ontwik- het verzorgen van de geautoma- nals neemt snel toe en die goede wordt elders verzorgd. Overigens keld, geïntegreerd assessment-, tiseerde logistieke processen tot medewerkers kunnen kiezen uit heeft Capgemini daar geen moeite trainings-, opleidings- en bege- het op maat maken van technisch vele banen. Maxeda IT Services mee en in enkele gevallen is dat leidingstraject voor mensen die heeft graag dat ze kiezen voor hun zelfs door hen geadviseerd.” noodgedwongen van de ene bedrijf, dat ze blijven, en dat áls functie moeten omscholen naar Partnership ze weggaan ze rondvertellen bij een andere functie. Karin van “Maxeda IT Services heeft graag dat ze kiezen voor wat voor een fantastisch innovatief De samenwerking op HR-gebied Cappellen: “Je ziet dit steeds hun bedrijf, dat ze blijven, en dat áls ze weggaan ze bedrijf ze gewerkt hebben. Dus gaat verder dan de ontwikke- meer bij fusies, outsourcing van biedt Maxeda IT Services naast ling van profielen. “Medewerkers activiteiten of het samengaan van rondvertellen bij wat voor een fantastisch innovatief een young-professionalprogramma kunnen inschrijven op de open- afdelingen. Bij ons komt dit wel bedrijf ze gewerkt hebben.” voor de nieuwe jonge instroom roostertrainingen en we werken eens voor als systemen ‘uitgeran- een groot aantal mogelijkheden ook met coaches van Capgemini geerd’ raken. De specialisten op op het gebied van trainingen voor Academy die de mensen geduren- die systemen moeten zich dan op innovatieve IT-oplossingen en bestaande medewerkers. Wat die de een bepaalde tijd op de werk- een ander gebied specialiseren. het implementeren daarvan. Bij mogelijkheden zoal zijn is per vloer begeleiden. Dit kunnen indi- We gaan kijken in hoeverre en Maxeda IT Services werken onge- functie of rol vastgelegd in ont- viduele trajecten zijn, maar ook hoe ‘goed of kwaad’ wij met dit veer 250 IT- professionals op het wikkelingsprofielen. groepen of afdelingen. De mensen unieke door Capgemini Academy gebied van infrastructuur, applica- van Capgemini Academy spreken ontwikkelde traject uit de voeten Ontwikkelingsprofiel tiemanagement en consultancy. de IT-taal, weten wat praktijk is kunnen. Het zou mooi zijn als In een ontwikkelingsprofiel staat en wat niet en dat sluit aan bij het een goede aanvulling blijkt te Marktwerking welke opleiding voor welk resul- de mensen die bij ons werken.” zijn. De betreffende medewerkers De IT is een snelle wereld, waarin taatgebied of competentie binnen Karin vervolgt: “De samenwerking krijgen op die manier een posi- verandering aan de orde van een bepaalde functie geschikt is. blijft overigens niet beperkt tot tief perspectief en wij behouden de dag is. Maxeda IT Services “Voor het opstellen van die pro- het gebruikelijke. Zo hebben we gemotiveerde medewerkers voor steekt veel tijd, energie en geld in fielen hebben we de hulp inge- met diepgaande samenspraak en onze onderneming. En bovendien adequate opleidings- en ontwik- roepen van Capgemini Academy”, samenwerking de standaard SAP nemen we onze verantwoorde- kelingsprogramma’s voor hun vertelt Karin van Cappellen. Zij is Overview-training aangepast naar lijkheid als goede werkgever, en medewerkers. Het gaat dan niet stafmedewerker Human Resources retail. Dat bestond nog niet, ten- ook dat is waar we voor de volle alleen om technische trainingen, Opleiding en Ontwikkeling bij minste niet zo dat het voldeed aan honderd procent voor willen maar ook om ‘soft skills’, persoon- Maxeda IT Services. “Wij hadden onze wensen. gaan.” door ervaring wijzer 6 Maart 2007
 7. 7. ➜ vervolg van pagina 2: KLM Column Businessanalisten zijn de meesters van de spagaat Leren is leren Marc Goselink is accountmanager bij Capgemini Academy en is de gesprekspartner van KLM voor het ontwikkelingstraject van de businessanalisten. Hij ziet dat bij veel organi­ Toen ik zelf nog op school zat kon ik er met mijn pet niet bij saties de overtuiging terrein wint dat businessanalyse essentieel is bij het realiseren van waarom iemand toch in hemelsnaam geschiedenisleraar wilde worden. goede informatiesystemen die echt concurrentievoordeel opleveren. Leek me een volstrekt zinloos beroep. Om het te worden moet je feitelijk gewoon heel veel lezen en kunnen navertellen (leek me leuk). Argument één Argument twee in business benefits en business Die verhalen vertel je dan aan kinderen die daar niet of nauwelijks in “In het kader van outsourcing Outsourcing is niet de enige reden cases. Want waarom zou je als wordt de IT-productiefaciliteit voor het groeiende ‘sterrendom’ business een proceswijziging of geïnteresseerd zijn (leek me al wat minder leuk). En als je een echte uit de bedrijven weggehaald en van de businessanalist. Een an- innovatie invoeren als het niet heel verplaatst naar bedrijven in India dere ontwikkeling is SOA, Service duidelijk is dat zich dat terugbetaalt? bolleboos bent ga je hogerop. Dan mag je als docent aan universiteit en China. Oriented Architecture. SOA stelt Dat moet dus zichtbaar zijn. of in het beroepsonderwijs les gaan geven aan je opvolgers (leek Capgemini bijvoorbeeld heeft ook organisaties in staat veel alerter te Je moet die proceswijziging of in- een grote outsourcingtak. Dat reageren op marktontwikkelingen. novatie als businessanalist kunnen me aardig). En daarmee is de cirkel rond. Aan de geschiedenis zelf betekent dat de productiefaciliteit Op wat de markt vraagt, op wat kwantificeren in termen van op- verandert natuurlijk niets. Er wordt hooguit een paar jaar recent niet meer naast de businesskant de concurrentie doet. Je stapelt de brengst: we besparen zoveel, kun- zit. Dat maakt de rol van business- bouwstenen van de systemen die nen zoveel meer klanten trekken, verleden aan de boekenwijsheid toegevoegd. Het hele vak is een soort analyse nog belangrijker dan die in je in huis hebt anders, wat maakt verhogen het gebruikersgemak doorgeefluik zonder eigen bijdrage. het verleden al was. dat je bij veranderingen heel snel waardoor onze medewerkers een passende systemen kunt realiseren. hogere output realiseren, dat soort Voor veel vraag Ook hier is het belang van snelle, aspecten. Een businessanalist Nu ik wat groter ben, kijk ik daar toch wat anders tegenaan. Je Er is een groeiende vraag naar heldere en eenduidige – door de moet dus wel wat weten van het goed geschoolde en getrainde businessanalist geformuleerde - bouwen van IT-systemen, maar komt bijvoorbeeld mensen tegen die hoegenaamd geen historische businessanalisten omdat ze requirements evident. vooral ook verstand hebben van feitenkennis met zich meedragen. Is de Engelse koningin Victoria gezien worden als een keyfactor de business. Dat is de voortduren- Niet van de ene dag op de andere voor succes in de toekomst. de spagaat van de businessanalist al langer dood dan Filips de Tweede van Spanje? Wanneer was de En mijns inziens terecht! Want als Marc benadrukt dat businessana- tussen de business en de IT. Tweede Wereldoorlog en is er dan ook een éérste geweest? Wat een businessanalist in staat is om lyse een vakgebied is dat je niet Conclusie de requirements helder op papier zomaar eventjes doet. Er is opleiding deden de mensen voordat TV was uitgevonden? Victoria, is die niet te krijgen, de goede vragen te voor nodig, training en inzicht. De “Wat is of wordt het belang van stellen, kritisch te zijn, mee te den- masterclasses bij KLM werkten wat ontwikkelingen als outsourcing in een auto verongelukt in zo’n tunnel in Parijs? Koning Filips leeft ken en te begrijpen wat precies dat betreft als eye-opener gezien de voor mijn organisatie, van de nog steeds; zelf gezien op TV in Spanje afgelopen zomer. Of: de de business inhoudt, dan kunnen reacties: nu wordt het duidelijk, nu opkomst van Service Oriented daar innovaties of proceswijzigin- begrijp ik welke activiteiten ik moet Architecture? Of, hoe leg ik de tweede wereldoorlog was ergens vóór mijn tijd, zal wel in de jaren gen uit voortkomen die – als je ze ontplooien, wat de volgtijdelijkheid basis voor IT-systemen die mijn zestig zijn geweest. En dat komt dan van jongens die hakenkruizen op straks implementeert en gebruikt daarvan is en waarom je eerst dit business competitief maken én – een beslissende voorsprong ge- moet doen en dan dat. hoe realiseer ik return on invest- muren en bruggen schilderen. En natuurlijk, een bestaan zonder TV is ven op de concurrentie.” Of zelfs, Een ander aspect waar de business- ment? Het zou best kunnen onvoorstelbaar en uitgesloten. inderdaad wat gechargeerd zoals analist op moet letten, is de absolute dat u naar aanleiding van die hij zelf aangeeft: “Je zou kun- voorwaarde dat een systeem zich overwegingen tot de conclusie nen zeggen dat het succes van moet terugverdienen. “Wat we komt, net als KLM, dat een apart Je kunt je afvragen of gebrek aan historisch besef erg is of niet. Ik een bedrijf wel eens zou kunnen nadrukkelijk in de trainingen bij KLM businessanalyse-functie hierbij afhangen van de kwaliteit van zijn hebben meegenomen, is het ‘waar- uitstekende diensten kan bewijzen.” ben tot de conclusie gekomen dat het rampzalig is. Mensen die geen businessanalisten!” dedenken’ van de businessanalist Aldus Marc Goselink. idee hebben wat er in het verleden is gebeurd, hebben ook geen idee wat ze zoal van de toekomst kunnen verwachten. Ze zijn als het ware gevangen in het hier en nu. Ze hebben geen verklaring voor de wereld die ze zien; ze kunnen er alleen maar verbaasd naar kijken. En het ‘hier Colofon en nu’ is dan echt een kerker. De gevangenen laten zich leiden door de heftigste en snelste behoeftebevrediging. Je best doen om in de ‘door ervaring wijzer’ is een uitgave van Capgemini Academy. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder toestemming van toekomst iets te bereiken is een oprecht onbekend fenomeen. Toch Capgemini Academy. geldt voor iedereen: er zijn situaties in het leven waar je jezelf wat moet Ontwerp en realisatie Fotografie ontzeggen om vooruit te komen en die situaties hebben er altijd mee Drost, creatief in communicatie in Speer fotografie, Amsterdam te maken dat je iets moet leren voordat je het kunt. Op school, op de samenwerking met Marketing & Teksten Communicatie Capgemini Academy hometrainer, in je beroep, op de zwangerschapsgymnastiek, bij de Boy Philippi Copy Concept en Advies Hoofd­ en eindredactie voetbaltraining, bij de autorijles, bij het parachutespringen en ook om Informatie Philippine Mochel, Astrid Beeker manager te kunnen zijn, of webmaster, of javaprogrammeur. (Capgemini Academy) Voor meer informatie over de beschreven opleidingstrajecten of Met speciale dank aan over onze open rooster opleidingen Samengevat, geschiedenis is de belangrijkste studie die er is (lees af Jonnan Lawalata, Michel Ruijterman en kunt u terecht bij de afdeling en toe een paar goeie boeken!). Dan doorzie je dat er méér is dan het Marije Witvliet, KLM Customer Services van Capgemini Roland Cazander, UWV Academy: 030 689 66 00 of hier en nu. En dan ontdek je vanzelf dat je heel wat kunt leren om het Marco Koot, Peter Toethuis, Zwitserleven csopl.nl@capgemini.com en op leven interessant te maken. Om met Edsger Wybe Dijkstra te spreken Karin van Cappelle, Maxeda IT Services http://academy.capgemini.nl (grootheid uit de historie): ‘een studie doe je om zeker te weten dat je door ervaring wijzer je de rest van je leven niet meer hoeft te vervelen’. Capgemini Academy Opleidingen op maat! Peter van Etten door ervaring wijzer 7 Maart 2007
 8. 8. Onze coaches brengen hun cursisten tot grote hoogte. Coaches van Capgemini Academy komen uit alle werkvelden die de IT bestrijkt. Zij hebben ruime praktijkervaring en staan in contact met 60.000 Capgemini collega’s wereldwijd. Zo voorzien zij de cursisten van waardevolle kennis en kunde uit de eerste hand. Het vormt de basis voor een inspirerende samenwerking tussen coach en cursist, met direct toepasbare kennis als resultaat. Bij Capgemini noemen we dit wereldwijd de Collaborative Business Experience. Of het nu om grote internationale leertrajecten gaat, of een individuele opleiding op maat, dankzij eigentijdse leermethodes en faciliteiten kan dat op de tijd en plaats die cursist en werkgever het beste uitkomt. Meer weten over studeren bij de marktleider? Kijk op academy.capgemini.nl, of stuur een mailtje aan csopl.nl@capgemini.com. Capgemini Academy. Door ervaring wijzer door ervaring wijzer 8 Maart 2007

×