Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystem

901 views

Published on

Presentation på Outfox your competition, 12 mars 2015.

Published in: Internet
 • Login to see the comments

Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystem

 1. 1. Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av JÄVLA SKITSYSTEMJonas Söderström • InUse Experience Outfox your competion • 12 mars 2015
 2. 2. @jonas_blind_hen @inuse_swe #outfox2015 twitter
 3. 3. Stockholm • Göteborg • Malmö Digitala användarupplevelser
 4. 4. INGEN GARANTI
 5. 5. Ta bort
 6. 6. People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on. But that's not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I'm actually as proud of the things we haven't done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things. ”
 7. 7. Radikal enkelhet
 8. 8. Appen ”Clear”
 9. 9. Minimum viable product
 10. 10. Minimum lovable product
 11. 11. Functional Reliable Usable Seduc- tive
 12. 12. Usable Functional Reliable Seduc- tive Functional Reliable Usable Seduc- tive Minumum Viable Product Bild: @jopas With compliments to Aaron Walter 15% 50%
 13. 13. Ta hänsyn till organisationens komplexitet
 14. 14. AB Skutt Få enkla mål Myndighet Mot- stridiga mål Sjukvård Samman- satta mål Koncern k
 15. 15. AB Skutt Göra vinst! Myndighet Släppa in Stänga ut Följa FN- beslut Tjäna folket Bota – fler Mota – några Sänk kostnad Bidra till forskning Sjukvård Koncern
 16. 16. AB Skutt Myndighet Sjukvård Koncern a Initial ambition Starta lågt, för komplexiteten kommer att öka
 17. 17. Observera användare
 18. 18. Foto: Richard Gatarski
 19. 19. Foto: Richard Gatarski
 20. 20. Har alla i teamet under de senaste sex veckorna observerat verkliga användare göra sitt jobb under minst två dagar?
 21. 21. Hitta smärta & förväntningar
 22. 22. På flyget
 23. 23. ✈ ?
 24. 24. Måste jag springa ...?
 25. 25. ✈ ?
 26. 26. ✈ ✈ Connecting flights Bergen 15.30 24 4 min Paris 15.45 33 11 min Tromsø 16.10 11 2 min Till Avgång Gate Att gå dit !
 27. 27. Överträffa förväntningar
 28. 28. I min smartphone
 29. 29. Undrar om någon redan gjort en ackordsanalys? Jag kollar Ultimate Guitar-appen ....
 30. 30. Appen vet redan vad jag just lyssnar på i iTunes!
 31. 31. Överträffa brukarens förväntning där den är låg
 32. 32. ✈ ? Hjälp när stress & oro är som störst
 33. 33. Customer journey Förväntningar
 34. 34. Customer journey Stress / oro ✈ ✈
 35. 35. Arbeta agilt
 36. 36. Minska handovers Krav Princip- design Grafisk design KodVerk- samhet
 37. 37. Tät återkoppling Utforskande arbetssätt
 38. 38. Försvars- strategi
 39. 39. Sammanfattning
 40. 40. Arbeta agilt Försvarsstrategi Hitta smärta / förväntningar Ta bort Observera användare
 41. 41. Tack!Mejl: jonas.soderstrom@inuse.se Twitter: @Jonas_Blind_Hen Sajt: javlaskitsystem.se Speakerdeck: Jonas Söderström

×